Help Print this page 

Document 32014D0087

Title and reference
2014/87/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2014. február 13. ) a Xylella fastidiosa (Well és Raju) Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedésekről (az értesítés a C(2014) 726. számú dokumentummal történt)
  • No longer in force, Date of end of validity: 23/07/2014; hatályon kívül helyezte: 32014D0497
OJ L 45, 15.2.2014, p. 29–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/87/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

15.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 45/29


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2014. február 13.)

a Xylella fastidiosa (Well és Raju) Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedésekről

(az értesítés a C(2014) 726. számú dokumentummal történt)

(2014/87/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésének harmadik mondatára,

mivel:

(1)

A Xylella fastidiosa (Well és Raju) (a továbbiakban: a meghatározott szervezet) szerepel a 2000/29/EK irányelv I. melléklete A. része I. szakaszában mint olyan károsító, amelyről nem ismert, hogy az Unió területén előfordulna, és amelynek bármely tagállamba történő behurcolása, valamint ott történő elterjesztése tilos.

(2)

2013. október 21-én Olaszország arról értesítette a többi tagállamot és a Bizottságot, hogy a meghatározott szervezet megjelent a területén, Puglia régióban, Lecce megye két különböző részén. Ezt követően két további gócpontot találtak ugyanebben a megyében. A meghatározott szervezet jelenlétét több növényfaj, köztük az Olea europaea L., a Prunus amygdalus Batsch, a Nerium oleander L. és a Quercus sp. L. tekintetében is megerősítették, amelyek a levélszáradás és a gyors hanyatlás tüneteit mutatták. Ez az első alkalom, amikor megerősítették a meghatározott szervezet megjelenését az Unió területén. Számos más növényfaj esetében a meghatározott szervezet jelenlétének ellenőrzése még nem fejeződött be. A meghatározott szervezet vektorának azonosítása Puglia régióban folyamatban van.

(3)

2013. október 29-én Puglia régió a 2009/29/EK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének megfelelően szükséghelyzeti intézkedéseket (2) fogadott el a meghatározott szervezet megjelenésének megelőzésére és annak felszámolására.

(4)

Olaszország jelentette, hogy az általa végzett vizsgálat nem mutatta ki a meghatározott szervezet jelenlétét a szomszédos Brindisi és Taranto megyékben.

(5)

A Bizottság felkérésére az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: hatóság) 2013. november 25-én nyilatkozatot (3) fogadott el, amely az alábbi következtetéseket tartalmazza. A meghatározott szervezet gazdanövényeinek köre valószínűleg nagyon széles, számos Európában termesztett és vadon élő növénnyel.

(6)

A meghatározott szervezet fő behurcolási útvonala az ültetésre szánt növények szállítása, a vetőmagok kivételével. Aggodalomra ad okot a meghatározott szervezetnek a növények szállítmányai útján, fertőző vektorokkal történő átvitele is. A gyümölcsök és fa általi átviteli útvonalakon a behurcolás valószínűsége elhanyagolható. A vetőmagok, a vágott virágok és a lombdíszek általi átviteli útvonalakon a behurcolás valószínűsége csekély. Az ültetésre szánt fertőzött növények szállítása a meghatározott szervezet nagy távolságra történő terjedésének legvalószínűbb módja.

(7)

A meghatározott szervezet természetéből fakadóan gyorsan és nagy távolságra képes terjedni. Annak megakadályozása érdekében, hogy a meghatározott szervezet az Unió többi részén is elterjedjen, azonnali intézkedéseket kell hozni. A gazdaszervezetek körére, a vektorokra, a terjedési útvonalakra és a kockázatcsökkentési lehetőségekre vonatkozó további információk rendelkezésre állásáig helyénvaló megtiltani a növények szállítását azokról a területekről, ahol valószínűleg fertőzött növények találhatók.

(8)

Figyelemmel a meghatározott szervezet előfordulásának helyszíneire, Lecce megye különleges földrajzi helyzetére és az elhatárolásra vonatkozó feltételek bizonytalanságaira, helyénvaló az egész megyére kiterjeszteni a fenti tilalmat annak gyors és hatékony alkalmazása érdekében.

(9)

E tilalomnak az ültetésre szánt növényekre kell vonatkoznia, a vetőmag kivételével, mivel ezek a növények jelentik a meghatározott szervezet fő terjedési útvonalát. Ugyanakkor a Lecce megyében végzett kiterjedt mintavétel és vizsgálat eredménye szerint a Lecce megye fertőzött részeiről származó, bizonyos nemzetségekhez és fajokhoz tartozó ültetésre szánt növények nem fertőződtek meg a meghatározott szervezettel. E bizonyítékok alapján a tilalom nem érinthet számos, azon nemzetségekhez és fajokhoz tartozó, ültetésre szánt növényt, amelyeken a meghatározott szervezet jelenlétére vonatkozóan mintavételt és vizsgálatot végeztek. Továbbá helyénvaló mentesíteni a tilalom alól azon ültetésre szánt növényeket is, amelyeket a meghatározott szervezet behurcolása elleni teljes fizikai védelemmel ellátott területeken termesztettek, és amelyek olyan nemzetségekhez és fajokhoz tartoznak, amelyeken egy tanúsítási rendszer követelményei szerint a meghatározott szervezet tekintetében hatósági vizsgálatot végeztek, és amelyeket az említett szervezettől mentesnek találtak.

(10)

Tekintettel a meghatározott szervezetnek az Unió többi részén való esetleges jelenlétével kapcsolatos korlátozott információkra, a tagállamoknak éves felméréseket kell végezniük az említett szervezet területükön való jelenlétére vonatkozóan. Tekintettel a potenciális gazdanövények széles körére, ezeket a felméréseket az egyes területekhez, gazdanövényekhez és növényi termékekhez, valamint a potenciális vektorok jellemzőihez kell igazítani.

(11)

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbb információt összegyűjthessék a meghatározott szervezetről és előfordulásáról, a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy megkapják a megfelelő információkat.

(12)

A tagállamok a határozat végrehajtásának hatékony áttekintése érdekében haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot az e határozatnak való megfelelés érdekében hozott intézkedésekről.

(13)

Helyénvaló az intézkedéseket legkésőbb 2014. április 30-ig felülvizsgálni a rendelkezésre álló újabb, pontosabb tudományos és technikai információk, valamint az olasz hatóságok által végzett ellenőrzések és vizsgálatok eredményeinek figyelembevétele érdekében.

(14)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növényegészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Ültetésre szánt növények szállítása

Ültetésre szánt növények szállítása Olaszországból, Puglia régióból, Lecce megyéből tilos.

A tilalom nem vonatkozik az alábbiakra:

a)

vetőmag;

b)

az I. mellékletben felsorolt fajokhoz és nemzetségekhez tartozó, ültetésre szánt növények olyan tételei, amelyeket a Xylella fastidiosa (Well és Raju) tekintetében (a továbbiakban: meghatározott szervezet) mintavételt követően megvizsgáltak, és az említett szervezettől mentesnek találtak;

c)

a II. mellékletben felsorolt fajokhoz és nemzetségekhez tartozó, ültetésre szánt növények, amelyeket a meghatározott szervezet behurcolása elleni teljes fizikai védelemmel ellátott területeken termesztettek és amelyeket hatóságilag minősítettek egy olyan tanúsítási rendszer keretében, amelyben azokat hatósági vizsgálatnak vetették alá, és a meghatározott szervezettől mentesnek találtak.

2. cikk

Felmérések

(1)   A tagállamok éves felméréseket végeznek annak megállapítása érdekében, hogy a meghatározott szervezet előfordul-e a területükön élő növényeken. E felméréseket adott esetben az érintett növények biológiai jellemzőit, termesztési feltételeit, a növekedési időszakokat, az éghajlati viszonyokat, a meghatározott szervezet biológiai jellemzőit, valamint a potenciális vektorok jellemzőit figyelembe véve kell végezni.

(2)   Az (1) bekezdésben említett felmérések eredményeiről minden év október 31-ig értesíteni kell a Bizottságot és a többi tagállamot, és az eredményeknek egyéves időszakra kell vonatkozniuk, amely ugyanabban az évben szeptember 30-án végződik. Az első, 2014. február 1-jétől2014. szeptember 30-ig terjedő időszakra vonatkozó felmérés eredményeiről 2014. október 31-ig kell értesítést küldeni.

3. cikk

Értesítés a károsító jelenlétéről

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben bárki tudomást szerez a meghatározott szervezet jelenlétéről, vagy okkal feltételezi annak jelenlét, az a személy tíz naptári napon belül értesíti az illetékes hatóságot.

(2)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az illetékes hatóság kérésére az (1) bekezdésben említett személy a hatóság rendelkezésére bocsásson minden olyan információt, amely a birtokában van a meghatározott szervezet jelenlétét illetően.

4. cikk

Megfelelés

A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot az e határozatnak való megfelelés érdekében hozott intézkedésekről.

5. cikk

Felülvizsgálat

E határozatot 2014. április 30-ig felülvizsgálják.

6. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2014. február 13-án.

a Bizottság részéről

Tonio BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2)  Deliberazione della Giunta Regionale, Regione Puglia, N.2023 del 29.10.2013 (Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena Xylella fastidiosa associato al „Complesso del disseccamento rapido dell’olivo”).

(3)  Statement of EFSA on host plants, entry and spread pathways and risk reduction options for Xylella fastidiosa (Az EFSA nyilatkozata a Xylella fastidiosa gazdanövényeiről, behurcolási és terjedési útvonalairól) Wells et al. EFSA Journal 2013; 11(11):3468, 50 oldal doi:10.2903/j.efsa.2013.3468.


I. MELLÉKLET

Az 1. cikk második albekezdésének b) pontjában említett nemzetségek és fajok felsorolása

 

Abelia R. Br.

 

Acacia dealbata Link

 

Acca sellowiana (O. Berg) Burret

 

Arbutus unedo L.

 

Begonia L.

 

Boronia crenulata Sm.

 

Brachychiton discolor F. Muell.

 

Buxus sempervirens L.

 

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

 

Camellia L.

 

Ceratonia siliqua L.

 

Cercis siliquastrum L.

 

Chamelaucium uncinatum Schauer

 

Cinnamomun camphora (L.) J.Presl.

 

Citrus L.

 

Crataegus Tourn. ex L.

 

Cyclamen L.

 

Diosma L.

 

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.

 

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch

 

Ficus L.

 

Grevillea R.Br. ex Knight

 

Ilex aquifolium L.

 

Jasminum L.

 

Laurus nobilis L.

 

Lavandula angustifolia Mill.

 

Ligustrum vulgare L.

 

Magnolia grandiflora L.

 

Mandevilla sanderi (Hemsl.) Woodson

 

Metrosideros Banks ex Gaertn.

 

Morus alba L.

 

Myrtus communis L.

 

Nandina domestica Thunb.

 

Polygala myrtifolia L.

 

Punica granatum L.

 

Rosa L.

 

Salvia officinalis L.

 

Schinus molle L.

 

Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.

 

Viburnum tinus L.

 

Viola L.

 

Vitis L.

 

Weigela florida (Bunge) A. DC.


II. MELLÉKLET

Az 1. cikk második albekezdésének c) pontjában említett nemzetségek és fajok felsorolása

 

Apium graveolens L.

 

Brassica L.

 

Capsicum annuum L.

 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai

 

Cucumis melo L.

 

Cucurbita pepo L.

 

Foeniculum vulgare Mill.

 

Lactuca L.

 

Petroselinum Hill

 

Solanum lycopersicum L.

 

Solanum melongena L.


Top