EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0062(01)

Az Európai Központi Bank (EU) 2015/32 határozata ( 2014. december 29. ) a befektetési alapok eszközeiről és kötelezettségeiről szóló statisztikákról szóló 1073/2013/EU rendelet (EKB/2013/38) alapján engedélyezhető eltérésekről (EKB/2014/62)

OJ L 5, 9.1.2015, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/32/oj

9.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 5/17


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2015/32 HATÁROZATA

(2014. december 29.)

a befektetési alapok eszközeiről és kötelezettségeiről szóló statisztikákról szóló 1073/2013/EU rendelet (EKB/2013/38) alapján engedélyezhető eltérésekről

(átdolgozás)

(EKB/2014/62)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a befektetési alapok eszközeiről és kötelezettségeiről szóló statisztikákról szóló, 2013. október 18-i 1073/2013/EU európai központi banki rendeletre (EKB/2013/38) (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1073/2013/EU rendelet (EKB/2013/39) 8. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a statisztikai adatszolgáltatási követelmények tekintetében eltérés adható az eszközök értékelését negyedéves gyakoriságnál ritkábban engedélyező nemzeti számviteli szabályok hatálya alá tartozó befektetési alapok (BA-k) számára. Rögzíti továbbá, hogy a Kormányzótanács dönti el, hogy melyek azok a BA-kategóriák, amelyek esetében a nemzeti központi bankok (NKB-k) mérlegelhetik az eltérés lehetőségét.

(2)

Mivel az EKB/2009/4 határozat (2) lényeges módosításra szorul, ezért az egyértelműség érdekében azt át kell dolgozni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Eltérések

E határozat melléklete tartalmazza azon BA-kategóriákat, amelyek tekintetében az NKB-k az 1073/2013/EU rendelet (EKB/2013/38) 8. cikkének (2) bekezdése alapján mérlegelhetik az eltérés lehetőségét. A Kormányzótanács ezeket a kategóriákat legalább háromévente felülvizsgálja.

2. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1)   Az EKB/2009/4 határozat hatályát veszti.

(2)   A hatályon kívül helyezett határozatra történő hivatkozásokat az e határozatra történő hivatkozásként kell értelmezni.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat a címzettekkel történő közlése napján lép hatályba.

4. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak azon tagállamok a címzettjei, amelyek pénzneme az euro.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2014. december 29-én.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 297., 2013.11.7., 73. o.

(2)  Az EKB/2009/4 határozat (2009. március 6.) a befektetési alapok eszközeire és kötelezettségeire vonatkozó statisztikákról szóló, 958/2007/EK (EKB/2007/8) rendelet alapján adható felmentésekről (HL L 72., 2009.3.18., 21. o.).


MELLÉKLET

A BEFEKTETÉSI ALAPOK AZON KATEGÓRIÁI, AMELYEKNEK ELTÉRÉS ADHATÓ AZ 1073/2013/EU RENDELET (EKB/2013/38) 8. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN

Tagállam

BA-kategória neve

A kategóriára vonatkozó jogi aktus

Az értékelés gyakoriságát meghatározó jogi aktus

Értékelés gyakorisága a nemzeti jogszabályok alapján

A jogi aktus címe

A jogi aktus száma/dátuma

Vonatkozó rendelkezések

A jogi aktus címe

A jogi aktus száma/dátuma

Vonatkozó rendelkezések

Franciaország

Fonds commun de placement à risque

(Kockázatitőke-befektetési alapok)

Code monétaire et financier

(Monetáris és pénzügyi kódex)

 

IV. fejezet, 2. szakasz, 2. alszakasz L214-28-tól L214-32-ig

Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

(A Pénzügyi Piaci Hatóság általános szabályai)

 

IV. könyv, II. cím 422-120-13. cikk

Félévenként

Franciaország

Sociétés civiles de placement immobilier

(Ingatlan-befektetési vállalatok)

Code monétaire et financier

(Monetáris és pénzügyi kódex)

 

IV. fejezet, 2. szakasz 4. alszakasz L214-86-tól L214-126-ig

Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

(A Pénzügyi Piaci Hatóság általános szabályai)

 

IV. könyv, 422-234. cikk

Évenként

Franciaország

Organismes de placement collectif immobilier

(Kollektív ingatlan-befektetési vállalkozások)

Code monétaire et financier

(Monetáris és pénzügyi kódex)

 

IV. fejezet, 2. szakasz 3. alszakasz L214-33-tól L214-85-ig

Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

(A Pénzügyi Piaci Hatóság általános szabályai)

 

IV. könyv, 422-186. cikk

Félévenként

Olaszország

Fondi chiusi

(Zárt alapok)

Decreto legislativo – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

(Törvényhozói rendelet – a pénzügyi közvetítés területére vonatkozó összes rendelkezés)

58. sz., 1998. február 24.

I. rész, 1. cikk

II. rész, 36., 37., és 39. cikk

Provvedimento della Banca d'Italia – Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio

(Banca d'Italiáról szóló törvény – Kollektív betétkezelésről szóló rendelet)

2012. május 8.

V. cím, 1. fejezet, II. szakasz, 4.6. bekezdés

Félévenként

Decreto ministeriale – Regolamento attuativo dell'articolo 37 del Decreto legislativo di 24 febbraio 1998, nr. 58

(Miniszteri rendelet – Az 1998. február 24-i 58. sz. törvényhozói rendelet 37. cikkét végrehajtó rendelet)

228. sz., 1999. május 24.

II. fejezet, 12. cikk

Litvánia

Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai

(Tájékozott befektetőknek kínált kollektív befektetési formák)

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

(A tájékozott befektetőknek kínált kollektív befektetési formákról szóló törvény)

XII-376. sz., 2013. június 18.

2. cikk (4) bekezdés

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

(A tájékozott befektetőknek kínált kollektív befektetési formákról szóló törvény)

XII-376. sz., 2013. június 18.

31. cikk (2) bekezdés

Félévenként/évenként

Portugália

Fundos de capital de risco

(Kockázatitőke-befektetési alapok)

Decreto-Lei

(Törvényerejű határozat)

375/2007. sz., 2007. november 8.

18. cikk

Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(Értékpapír-piaci Bizottságról szóló rendelet)

Instrução da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(Értékpapír-piaci Bizottságról szóló iránymutatás)

1/2008. sz., 2008. február 14.

2/2013. sz., 2013. május 30.

4. és 11. cikk

1. szabály

Félévenként


Top