EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0057(01)

Az Európai Központi Bank (EU) 2015/298 határozata ( 2014. december 15. ) az Európai Központi Bank jövedelmének átmeneti elosztásáról (átdolgozás) (EKB/2014/57)

HL L 53., 2015.2.25, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/298/oj

25.2.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 53/24


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2015/298 HATÁROZATA

(2014. december 15.)

az Európai Központi Bank jövedelmének átmeneti elosztásáról (EKB/2014/57)

(átdolgozás)

Az Európai Központi Bank Kormányzótanácsa,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 33. cikkére,

mivel:

(1)

az EKB/2010/24 határozat (1) állapítja meg, hogy az Európai Központi Bank („EKB”) miként osztja fel az NKB-k között: a) a forgalomban lévő eurobankjegyekből az adott pénzügyi évben keletkezett jövedelmét; és b) az értékpapír-piaci program alapján vásárolt értékpapírokból az adott pénzügyi évben keletkezett jövedelmét.

(2)

Az EKB/2010/24 határozatot módosítani szükséges az Európai Központi Banknak az EKB/2014/40 határozat (2) és az EKB/2014/45 (3) határozat alapján lefolytatott fedezett-kötvény és eszközfedezetű értékpapír vásárlásból származó jövedelme átmeneti elosztásának figyelembevétele érdekében. Ezért azt egyértelműség érdekében azt át kell dolgozni.

(3)

Az EKB/2010/29 határozat (4) megállapítja a forgalomban lévő eurobankjegyek NKB-k közötti felosztását az EKB tőkéjébe befizetett részesedésük arányában. Az EKB/2010/29 határozat 4. cikke és melléklete a forgalomban lévő eurobankjegyek összértékének 8 %-át az EKB-nak osztja ki. Az EKB-nak az eurorendszeren belül követelései állnak fenn az NKB-kkal szemben a tőkejegyzési kulcsban való részesedésük arányában, olyan értékben, amely megegyezik az általa kibocsátott eurobankjegyek értékével.

(4)

Az EKB/2010/23 (5) határozat 2. cikkének (2) bekezdése szerint a forgalomban lévő eurobankjegyek eurorendszeren belüli egyenlegei a referencia-kamatlábon kamatoznak. Az EKB/2010/23 határozat 2. cikke (3) bekezdésének megfelelően ezen kamatokat TARGET fizetések útján kell elszámolni.

(5)

Az EKB/2010/23 határozata (7) preambulumbekezdése kimondja, hogy az EKB-nál a forgalomban lévő eurobankjegyekben való részesedésével összefüggő, az eurorendszeren belül az NKB-kkal szembeni követelések kamatozásából felhalmozódó jövedelmet a Kormányzótanács határozatainak megfelelően elvben ki kell osztani az NKB-knak a tőkejegyzési kulcsban való részesedésük arányában azon pénzügyi évben, amikor a jövedelem keletkezik.

(6)

Hasonlóképpen, az EKB-nak az értékpapír piaci program keretében megvásárolt értékpapírokból, a harmadik fedezettkötvény-vásárlási programból (a továbbiakban: CBPP3), valamint az eszközfedezetű értékpapír-vásárlási programból (a továbbiakban: ABSPP) származó jövedelmét elviekben az NKB-között azok tőkejegyzési kulcsban való részesedésük arányában kellene felosztani, azon pénzügyi évben, amikor az keletkezik.

(7)

Az EKB forgalomban lévő eurobankjegyekből, valamint az értékpapír piaci program, a CBPP3 és az ASBPP keretében megvásárolt értékpapírokból származó jövedelme felosztása során az EKB-nak figyelembe kell vennie azév pénzügyi eredményére vonatkozó becslést, amelynek megfelelő módon számításba kell vennie az átváltási árfolyamkockázatra, a kamatkockázatra, a hitelkockázatra és az aranyárfolyam-kockázatra vonatkozó céltartalékok képzésének igényét és a várható kiadások kiegyenlítésére felszabadítható céltartalékok rendelkezésre állását is.

(8)

A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának (a továbbiakban: az Alapokmány) 33.1. cikke alapján az EKB nettó nyereségének az általános tartalékalapba átvezetendő összege meghatározásakor a Kormányzótanácsnak figyelembe kell vennie, hogy e nyereségnek a forgalomban lévő eurobankjegyekből, valamint az értékpapír piaci program, a CBPP3 és az ASBPP keretében megvásárolt értékpapírokból származó jövedelemmel megegyező részét teljes egészében fel kell osztani az NKB-k között,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározások

Ennek a határozatnak az alkalmazásában:

a)   „NKB”: olyan tagállam nemzeti központi bankja, amelynek pénzneme az euro;

b)   „forgalomban lévő eurobankjegyek eurorendszeren belüli egyenlegei”: valamely NKB és az EKB, illetve valamely NKB és a többi NKB között, az EKB/2010/29 határozat 4. cikkének alkalmazása eredményeként fennálló követelések és kötelezettségek;

c)   „az EKB forgalomban lévő eurobankjegyekből származó jövedelme”: az EKB/2010/23 határozat 2. cikkének alkalmazása eredményeként az EKB forgalomban lévő eurobankjegyekben való részesedésével összefüggő, az eurorendszeren belüli, az NKB-okkal szembeni követelések kamatozásából az EKB-nál felhalmozódó jövedelem.

d)   „az EKB értékpapírokból származó jövedelme”: az i. az EKB/2010/5 határozat (6) alapján az értékpapír piaci program keretében vásárolt értékpapíroknak; ii. a CCBPP3 keretében az EKB/2014/40 határozat alapján vásárolt fedezett kötvényeknek, és iii. az ASBPP keretében az EKB/2014/45 határozat alapján vásárolt eszközfedezetű értékpapíroknak az EKB általi megvásárlásából származó nettó jövedelem.

2. cikk

Az EKB forgalomban lévő eurobankjegyekből, valamint az értékpapír-piaci program alapján vásárolt értékpapírokból származó jövedelme átmeneti elosztása

(1)   Az EKB forgalomban lévő eurobankjegyekből, valamint az értékpapír-piaci program alapján vásárolt értékpapírokból származó jövedelme teljes egészében az NKB-kat illeti meg a keletkezés pénzügyi évében, és azt az NKB-k között az EKB-ba befizetett tőkerészesedésük arányában kell felosztani.

(2)   A Kormányzótanács eltérő határozata hiányában az EKB a forgalomban lévő eurobankjegyekből és az értékpapír-piaci program alapján vásárolt értékpapírokból az adott pénzügyi évben keletkezett jövedelmét az NKB-k között a következő pénzügyi év januárjának utolsó munkanapján osztja el.

(3)   Az EKB forgalomban lévő eurobankjegyekből származó jövedelmének összege a Kormányzótanácsnak az Alapokmány alapján az EKB-nál az eurobankjegyek kibocsátásával és kezelésével kapcsolatban felmerülő kiadások vonatkozásában hozott bármely határozatával csökkenthető.

3. cikk

Eltérés a 2. cikktől

A 2. cikkben foglaltaktól való eltérésként a Kormányzótanács a pénzügyi év végét megelőzően dönt arról, hogy a 2. cikkben hivatkozott jövedelmének egy részét vagy egészét nem osztja fel az annak biztosításához szükséges mértékben, hogy a felosztott jövedelem összege ne haladja meg az EKB adott évre vonatkozó nettó nyereségét. Bármely ilyen döntés az Igazgatóság által előkészített indokolással ellátott becslés alapján abban az esetben kerül meghozatalra, ha a Kormányzótanács arra számít, hogy az EKB-nál összességében éves veszteség keletkezik, vagy az éves nettó nyeresége kevesebb lesz a 2. cikkben hivatkozottak szerinti jövedelmének becsült összegénél. A Kormányzótanács a pénzügyi év vége előtt határozhat arról, hogy a 2. cikkben hivatkozottak szerinti jövedelmének valamely részét vagy egészét az átváltási árfolyamkockázat, a kamatkockázat, a hitelkockázat és az aranyárfolyam-kockázat tekintetében létrehozott tartalékba utalja.

4. cikk

Hatálybalépés és hatályon kívül helyezés

(1)   Ez a határozat 2014. december 31-én lép hatályba.

(2)   Az EKB/2010/24 határozat 2014. december 31-én hatályát veszti.

(3)   Az EKB/2010/24 határozatra való hivatkozásokat az erre a határozatra való hivatkozásként kell értelmezni.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2014. december 15-én.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  EKB/2010/24 határozat (2010. november 25.) az Európai Központi Bank forgalomban lévő eurobankjegyekből és az értékpapír-piaci program keretében vásárolt értékpapírokból származó jövedelmének átmeneti elosztásáról (HL L 6., 2011.1.11., 35. o.).

(2)  EKB/2014/40 határozat (2014. október 15.) a harmadik fedezettkötvény-vásárlási program végrehajtásáról (HL L 335., 2014.11.22., 22. o.).

(3)  (EU) 2015/5 európai központi banki határozat (2014. november 19.) az eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program végrehajtásáról (EKB/2014/45) (HL L 1., 2015.1.6., 4. o.).

(4)  EKB/2010/29 határozat (2010. december 13.) az eurobankjegyek beszerzéséről (HL L 35., 2011.2.9., 26. o.).

(5)  EKB/2010/23 határozat (2010. november 25.) azon tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmének felosztásáról, amelyeknek pénzneme az euro (HL L 35., 2011.2.9., 17. o.).

(6)  EKB/2010/5 határozat (2010. május 14.) az értékpapír-piaci program létrehozataláról (HL L 124., 2010.5.20., 8. o.).


Top