EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0042(01)

2014/781/EU: Az Európai Központi Bank határozata ( 2014. október 21. ) az euro Litvánia általi bevezetését követően a kötelező tartalékoknak az Európai Központi Bank által történő alkalmazására vonatkozó átmeneti rendelkezésekről (EKB/2014/42)

OJ L 327, 12.11.2014, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/781/oj

12.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 327/6


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

(2014. október 21.)

az euro Litvánia általi bevezetését követően a kötelező tartalékoknak az Európai Központi Bank által történő alkalmazására vonatkozó átmeneti rendelkezésekről

(EKB/2014/42)

(2014/781/EU)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IGAZGATÓSÁGA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 19.1. cikkére, illetve a 46.2. cikke első francia bekezdésére,

tekintettel a kötelező tartalékok Európai Központi Bank által történő alkalmazásáról szóló, 1998. november 23-i 2531/98/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a kötelező tartalékok alkalmazásáról szóló, 2003. szeptember 12-i 1745/2003/EK európai központi banki rendeletre (EKB/2003/9) (2)

tekintettel Európai Központi Bank szankciók kirovására vonatkozó hatásköréről szóló, 1998. november 23-i 2532/98/EK tanácsi rendeletre (3),

tekintettel Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló, 1998. november 23-i 2533/98/EK tanácsi rendeletre (4), és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésére és 6. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a monetáris pénzügyi intézmények ágazati mérlegéről szóló, 2013. szeptember 24-i 1071/2013/EK európai központi banki rendeletre (EKB/2013/33) (5)

mivel:

(1)

Az euro 2015. január 1-jével történő litvániai bevezetése azzal jár, hogy ettől a naptól kezdve a Litvániában található hitelintézetek és hitelintézetek litvániai fióktelepei a kötelező tartalékrendszer hatálya alá fognak tartozni.

(2)

E jogalanyoknak az eurorendszer kötelező tartalékrendszerébe történő integrálása átmeneti rendelkezések elfogadását teszi szükségessé a zökkenőmentes integráció, valamint az aránytalan terhek keletkezésének elkerülése érdekében azon tagállamok vonatkozásában, amelyek pénzneme az euro, közöttük Litvánia hitelintézetei számára.

(3)

A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának 5. cikke előírja a nemzeti központi bankok által támogatott EKB számára, hogy vagy az illetékes nemzeti hatóságoktól, vagy pedig közvetlenül a gazdasági szereplőktől gyűjtse be a statisztikai információkat, a statisztika térén való időbeni felkészülés biztosítása érdekében is, tekintettel az eurónak egy tagállam által történő bevezetésére,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában az „intézmény”, a „tartalékképzési követelmény”, a „tartalékolási időszak”, a „tartalékalap” kifejezések jelentése megegyezik az 1745/2003/EK rendeletben (EKB/2003/9) foglaltakkal.

2. cikk

Átmeneti rendelkezések a Litvániában található intézmények számára

(1)   A 1745/2003/EK rendelet (EKB/2003/9) 7. cikkétől eltérve a Litvániában található intézmények vonatkozásában az átmeneti tartalékolási időszak 2015. január 1-je és 27-e között tart.

(2)   A Litvániában található egyes intézmények tartalékalapját az átmeneti tartalékolási időszak tekintetében a 2014. október 31-i mérlegük elemeihez viszonyítva határozzák meg. A Litvániában található intézmények az 1071/2013/EU rendeletben (EKB/2013/33) rögzített, az EKB pénzügyi és banki statisztikai adatszolgáltatási rendszere szerint tájékoztatják Lietuvos bankas-t a tartalékalapjukról. Azok a Litvániában található intézmények, amelyekre vonatkozik az 1071/2013/EU rendeletben (EKB/2013/33) meghatározott eltérés, az átmeneti tartalékolási időszakra vonatkozó tartalékalapot a 2014. szeptember 30-i mérlegük alapján számítják ki.

(3)   Az átmeneti tartalékolási időszak vonatkozásában vagy a Litvániában található intézmény, vagy pedig a Lietuvos bankas számítja ki az adott intézmény kötelező tartalékát. A kötelező tartalék kiszámítását végző fél értesíti számításáról a másik felet, megfelelő időt biztosítva számára arra, hogy a számítást ellenőrizhesse, illetve arra vonatkozólag módosítási javaslatot tehessen. A kötelező tartalék kiszámított összegét (annak bármely módosításával együtt) mindkét fél legkésőbb 2014. december 9-ig jóváhagyja. Amennyiben az értesített fél 2014. december 9-ig nem erősíti meg a kötelező tartalék összegét, úgy tekintendő, mintha elismerné, hogy az átmeneti tartalékolási időszakra a kiszámított összeg vonatkozik.

(4)   A 3. cikk (2)–(4) bekezdéseit megfelelően kell alkalmazni a Litvániában található intézményekre, hogy azok a kezdeti tartalékolási időszakaik tekintetében levonhassák tartalékalapjukból a Litvániában található intézményekkel szembeni kötelezettségeiket, habár a kötelező tartalékok kiszámításakor azok az intézmények nem fognak szerepelni a tartalékképzésre kötelezett intézmények az 1745/2003/EK rendelet (EKB/2003/9) 2. cikke (3) bekezdésében található listáján.

3. cikk

Átmeneti rendelkezések az egyéb olyan tagállamokban, amelyek pénzneme az euro található intézmények számára

(1)   Az egyéb olyan tagállamokban, amelyek pénzneme az euro található intézményekre az 1745/2003/EK rendelet (EKB/2003/9) 7. cikke alapján alkalmazandó tartalékolási időszakot nem érinti a Litvániában található intézményekre irányadó átmeneti tartalékolás időszak léte.

(2)   Az egyéb olyan tagállamokban, amelyek pénzneme az euro található intézmények dönthetnek úgy, hogy a 2014. december 10-től2015. január 27-ig és a 2015. január 28-tól2015. március 10-ig tartó tartalékolási időszakokban igénybe veszik azt a lehetőséget, hogy tartalékalapjukból levonják a Litvániában található intézmények felé fennálló kötelezettségeiket annak ellenére, hogy a kötelező tartalék kiszámításakor azok az intézmények nem jelennek meg az 1745/2003/EK rendelet (EKB/2003/9) 2. cikkének (3) bekezdésében említett, tartalékképzésre kötelezett intézmények listáján.

(3)   Az egyéb olyan tagállamokban, amelyek pénzneme az euro található olyan intézmények, amelyek élni kívánnak a Litvániában található intézmények felé fennálló kötelezettségeik levonásának lehetőségével, a 2014. december 10-től2015. január 27-ig és a 2015. január 28-tól2015. március 10-ig tartó tartalékolási időszakban a kötelező tartalék összegét értelemszerűen a 2014. október 31-i, illetve a 2014. november 30-i mérlegük alapján számítják ki, továbbá a 1071/2013/EU rendelet (EKB/2013/33) III. melléklete 1. részében foglaltaknak megfelelően jelentik a statisztikai információkat, amely szerint a Litvániában található intézményeket már az EKB kötelező tartalékrendszerének hatálya alá tartozónak tekintik.

Ez nem érinti az intézményeknek az 1071/2013/EU rendelet (EKB/2013/33) I. melléklete 1. táblázata szerinti időszakokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét, amely szerint a Litvániában található intézmények még mindig a „külföld” besorolásban található banknak minősülnek.

A táblázatokat az 1071/2013/EU rendeletben (EKB/2013/33) meghatározott határidőkön belül és eljárásoknak megfelelően kell szolgáltatni.

(4)   A 2014 decemberében és 2015 januárjában kezdődő tartalékolási időszakok tekintetében az 1071/2013/EU rendelet (EKB/2013/33) 9. cikke (1) bekezdésében meghatározott eltérésben részesülő, az egyéb olyan tagállamokban, amelyek pénzneme az euro található azon intézmények, amely le kívánják vonni a Litvániában található intézmények felé fennálló kötelezettségeiket, a 2014. szeptember 30-i mérlegeik alapján számítják ki a kötelező tartalék összegét, és az 1071/2013/EU rendelet (EKB/2013/33) III. mellékletének 1. részében foglaltaknak megfelelően jelentik a statisztikai információkat, amely szerint a Litvániában található intézményeket már az EKB kötelező tartalékrendszerének hatálya alá tartozónak tekintik.

Ez nem érinti az intézményeknek az 1071/2013/EU rendelet (EKB/2013/33) I. melléklete 1. táblázata szerinti időszakokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét, amely szerint a Litvániában található intézmények még mindig a „külföld” besorolásban található banknak minősülnek.

A táblázatokat az 1071/2013/EU rendeletben (EKB/2013/33) meghatározott határidőkön belül és eljárásoknak megfelelően kell szolgáltatni.

4. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

(1)   Ennek a határozatnak a címzettjei a Lietuvos bankas, valamint a Litvániában, és az egyéb olyan tagállamokban található intézmények, amelyek pénzneme az euro.

(2)   Ez a határozat 2014. november 1-jén lép hatályba.

(3)   Az e határozatban foglalt egyedi rendelkezések hiányában az 1745/2003/EK rendelet (EKB/2003/9), és az 1071/2013/EU rendelet (EKB/2013/33) rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2014. október 21-én.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 318., 1998.11.27., 1. o.

(2)  HL L 250., 2003.10.2., 10. o.

(3)  HL L 318., 1998.11.27., 4. o.

(4)  HL L 318., 1998.11.27., 8. o.

(5)  HL L 297., 2013.11.7., 1. o.


Top