EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0005(01)

2014/434/EU: Az Európai Központi Bank határozata ( 2014. január 31. ) a mechanizmusban részt vevő azon tagállamok illetékes hatóságaival folytatott szoros együttműködésről, amelyek pénzneme nem az euro (EKB/2014/5)

OJ L 198, 5.7.2014, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/434/oj

5.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 198/7


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

(2014. január 31.)

a mechanizmusban részt vevő azon tagállamok illetékes hatóságaival folytatott szoros együttműködésről, amelyek pénzneme nem az euro

(EKB/2014/5)

(2014/434/EU)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikkére,

mivel:

(1)

Azon tagállamok, amelyek pénzneme nem az euro, részt kívánhatnak venni az Egységes Felügyeleti Mechanizmusban (EFM). E célból az 1024/2013/EU rendelet 4. és 5. cikkében említett feladatok vonatkozásában az Európai Központi Banktól (EKB) szoros együttműködés kialakítását kérelmezhetik az érintett tagállamban székhellyel rendelkező valamennyi hitelintézet tekintetében.

(2)

A szoros együttműködés az EKB határozatával jön létre, feltéve, hogy az 1024/2013/EU rendelet 7. cikkében foglalt feltételek teljesülnek.

(3)

Meg kell határozni az alábbiakra vonatkozó eljárásjogi szempontokat: a) azon tagállamok szoros együttműködés iránti kérelme, amelyek pénzneme nem az euro (a továbbiakban: euroövezeten kívüli tagállamok), b) e kérelmeknek az EKB általi értékelése, és c) az EKB-nak egy meghatározott tagállammal szoros együttműködést létrehozó határozata.

(4)

Az 1024/2013/EU rendelet meghatározza azokat az eseteket is, amelyekben az EKB felfüggesztheti vagy megszüntetheti a szoros együttműködést. Meg kell határozni a szoros együttműködés esetleges felfüggesztésére és megszüntetésére vonatkozó eljárási szempontokat,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. CÍM

A SZOROS EGYÜTTMŰKÖDÉS LÉTESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS

1. cikk

Fogalommeghatározások

Ennek a határozatnak az alkalmazásában:

1.   „kevésbé jelentős felügyelt szervezet”: olyan felügyelt szervezet, a) amelynek az 1024/2013/EU rendelet 2. cikke (1) bekezdésével összhangban egy mechanizmusban részt vevő, euroövezeten kívüli tagállamban van a székhelye, és b) amely nem rendelkezik az 1024/2013/EU rendelet 6. cikkének (4) bekezdése vagy 6. cikke (5) bekezdésének b) pontja alapján hozott EKB határozat szerint a jelentős felügyelt szervezet jogállásával;

2.   „illetékes nemzeti hatóság”: az 1024/2013/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott bármely illetékes nemzeti hatóság;

3.   „kijelölt nemzeti hatóság”: az 1024/2013/EU rendelet 2. cikkének (7) bekezdésében meghatározott bármely kijelölt nemzeti hatóság;

4.   „a mechanizmusban részt nem vevő tagállam”: az 1024/2013/EU rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott bármely, a mechanizmusban részt nem vevő tagállam;

5.   „kérelmező tagállam”: az a mechanizmusban részt nem vevő tagállam, amely jelen határozat 2. cikkével összhangban az 1024/2013/EU rendelet 7. cikke szerinti szoros együttműködés kialakítására vonatkozó kérelméről értesítette az EKB-t;

6.   „jelentős felügyelt szervezet”: olyan felügyelt szervezet, a) amelynek egy mechanizmusban részt vevő, euroövezeten kívüli tagállamban van a székhelye, és b) amely rendelkezik az 1024/2013/EU rendelet 6. cikkének (4) bekezdése vagy 6. cikke (5) bekezdésének b) pontja alapján hozott EKB határozat szerint a jelentős felügyelt szervezet jogállásával;

7.   „felügyelt szervezet”: a 1024/2013/EU rendeletben meghatározottak szerint a kérelmező tagállamban székhellyel rendelkező hitelintézet, pénzügyi holdingtársaság, vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság, valamint a mechanizmusban részt nem vevő tagállamban székhellyel rendelkező hitelintézet által a kérelmező tagállamban létesített fióktelep.

2. cikk

Szoros együttműködés kialakítására irányuló kérelem

(1)   Annak a mechanizmusban részt nem vevő tagállamnak, amely részt kíván venni az EFM-ben, az I. mellékletben található sablon használatával kell kérelmeznie az EKB-tól a szoros együttműködés kialakítását.

(2)   Ezt a kérelmet a részt nem vevő tagállamnak az EFM-ben való részvételének szándékozott kezdő időpontja előtt legalább öt hónappal kell előterjeszteni.

3. cikk

A szoros együttműködés kialakítására irányuló kérelem tartalma

(1)   A szoros együttműködés kialakítására irányuló kérelem a következőket tartalmazza:

a)

a kérelmező tagállam kötelezettségvállalását annak biztosítására, hogy illetékes nemzeti hatósága vagy kijelölt nemzeti hatósága a szoros együttműködés létrejöttének időpontjától betartja az EKB által kiadott utasításokat, iránymutatásokat, és teljesíti az EKB által kiadott kérelmeket;

b)

a kérelmező tagállam kötelezettségvállalását az ezen tagállamban létesült felügyelt szervezetekkel kapcsolatos összes olyan információ rendelkezésre bocsátására, amelyre az EKB az ezen felügyelt szervezetek átfogó értékelésének elvégzése céljából igényt tart. A kérelmező tagállamnak biztosítania kell, hogy amint az EKB értesül a szoros együttműködés kialakítására irányuló kérelemről, ezt követően azonnal az EKB rendelkezésére tudja bocsátani mindazon érdemi információt, amely az ezen tagállamban székhellyel rendelkező hitelintézeteknek jelentősége értékeléséhez, valamint az 1024/2013/EU rendelet 7. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerinti átfogó értékelés elvégzéséhez szükséges;

c)

az arra vonatkozó kötelezettségvállalást, hogy az EKB előkészítő tevékenysége befejezéséhez kért minden bizalmas információ az EKB rendelkezésére bocsátásra kerül.

(2)   A szoros együttműködés kialakítására irányuló kérelemhez a következőket kell mellékelni:

a)

a kérelmező tagállam arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy nemzeti jogszabályt fogad el annak biztosítása érdekében, hogy az EKB által a 1024/2013/EU rendelet alapján elfogadott jogi aktusok kötelező erejűek és érvényesíthetőek legyenek a kérelmező tagállamban, valamint, hogy ezen tagállam illetékes nemzeti hatósága és illetékes kijelölt hatósága köteles legyen meghozni az EKB által a felügyelt szervezetek vonatkozásában a 1024/2013/EU rendelet 7. cikke (4) bekezdésével összhangban kért bármely intézkedést;

b)

a vonatkozó nemzeti jogszabálytervezet másolatát, és annak angol nyelvű fordítását, valamint e jogszabálytervezetnek az EKB általi véleményezésére vonatkozó kérelmet;

c)

az arra vonatkozó kötelezettségvállalást, hogy a kérelmező tagállam haladéktalanul értesíti az EKB-t a vonatkozó nemzeti jogszabály hatálybalépéséről, valamint kötelezettségvállalást az 1024/2013/EU rendelet 7. cikke (2) bekezdés c) pontja szerinti megerősítésnek a jelen határozat II. mellékletében foglalt sablon alkalmazásával történő benyújtására. A megerősítéshez mellékelni kell egy, az EKB számára meggyőző jogi véleményt, amely megerősíti, hogy az EKB által az 1024/2013/EU rendelet alapján elfogadott jogi aktusok kötelező erejűek és érvényesíthetők lesznek a kérelmező tagállamban, és, hogy a vonatkozó nemzeti jogszabály kötelezi az illetékes nemzeti hatóságot vagy kijelölt nemzeti hatóságot az EKB meghatározott utasításai, iránymutatásai, kérelmei, valamint intézkedései követésére a jelentős felügyelt szervezetek vonatkozásában, illetve az EKB általános utasításai, iránymutatásai, kérelmei és intézkedései követésére a kevésbé jelentős felügyelt szervezetek vonatkozásában – adott esetben – az EKB által szabott határidőn belül.

(3)   A kérelmező tagállamnak az EKB rendelkezésére kell bocsátania mindazon érdemi dokumentációt, amelyet az EKB a kérelem értékelése céljából szükségesnek ítél. A kérelmező tagállamnak ezen felül biztosítania kell, hogy az EKB rendelkezésére álljon minden olyan információ, amelyet az EKB a hitelintézetek jelentőségének értékelése, valamint a 1024/2013/EU rendeletben előírtak szerinti átfogó értékelés elvégzése céljából szükségesnek ítél.

4. cikk

A szoros együttműködés kialakítására irányuló kérelem EKB által történő értékelése

(1)   Az EKB írásban visszaigazolja a tagállam szoros együttműködés kialakítására irányuló kérelmének kézhezvételét.

(2)   Az EKB kérheti, hogy mindazon kiegészítő információt – beleértve a hitelintézetek jelentőségnek értékelésére és az átfogó értékelés elvégzésére vonatkozó információt – bocsássák a rendelkezésére, amelyet a tagállam kérelmének értékelésé céljából szükségesnek ítél.

Amennyiben a kérelmező tagállam már elvégezte a joghatósága alá tartozó hitelintézetek átfogó értékelését, ennek eredményéről részletes tájékoztatást nyújt. Az EKB dönthet úgy, hogy további értékelés nem szükséges, tekintve, hogy a) a nemzeti hatóságok által elvégzett értékelés minősége és módszertana megfelel az EKB standardoknak, és b) az EKB úgy véli, hogy a nemzeti hatóságok által elvégzett értékelés még aktuális, valamint a kérelmező tagállamban székhellyel rendelkező hitelintézetek helyzetében nem történt olyan lényeges változás, amely további értékelést kívánna meg.

(3)   A vonatkozó nemzeti jogszabály értékelésénél az EKB figyelembe veszi e jogszabály gyakorlati végrehajtását is.

(4)   A 3. cikk (2) bekezdés c) pontjában említett megerősítés, vagy adott esetben az EKB által a (2) bekezdésben foglaltak alapján kért kiegészítő információ EKB általi kézhezvételétől számított legkésőbb három hónapon belül az EKB tájékoztatja a kérelmező tagállamot az előzetes értékelése eredményéről. A kérelmező tagállamnak lehetősége van arra, hogy az előzetes értékelés kézhezvételétől számított húsz napon belül ismertesse álláspontját. A kérelmező tagállam és az EKB közötti ezen levelezés bizalmas.

5. cikk

A szoros együttműködést létrehozó határozat

(1)   Amennyiben az EKB a kérelmező tagállam által benyújtott információ alapján arra a következtetésre jut, hogy a kérelmező tagállam megfelel a szoros együttműködés kialakítására vonatkozó, az 1024/2013/EU rendelet 7. cikke (2) bekezdése a)–c) pontjaiban foglalt kritériumoknak, az átfogó értékelés lezárultát, valamint a jelen határozat II. mellékletének megfelelő megerősítést követően az EKB a 1024/2013/EU rendelet 7. cikke (2) bekezdése alapján a kérelmező tagállamhoz címzett, a szoros együttműködést létrehozó határozatot fogad el.

(2)   Az (1) bekezdésben hivatkozott határozat megállapítja a felügyeleti feladatok EKB-ra történő átruházásnak módját, és a szoros együttműködés kezdő időpontját, amely adott esetben az átfogó értékelés eredményeivel kapcsolatban kért intézkedéseknek a kérelmező tagállam általi végrehajtásának állapotától függően feltételes.

(3)   Amennyiben az EKB a kérelmező tagállam által benyújtott információ alapján arra a következtetésre jut, hogy a kérelmező tagállam nem felel a szoros együttműködés kialakítására vonatkozó, az 1024/2013/EU rendelet 7. cikke (2) bekezdésében előírt kritériumoknak, vagy amennyiben az EKB a tagállam kérelmének kézhezvételétől számított egy éven belül nem kapja meg az értékelés elvégzéséhez szükséges információt, az EKB a tagállamhoz címzett, a szoros együttműködést létrehozását elutasító határozatot fogad el.

(4)   Az (1) és (3) bekezdésben foglalt határozatokat indokolással kell ellátni.

(5)   Az 1024/2013/EU rendelet 7. cikkének (3) bekezdésével összhangban a szoros együttműködést létrehozó határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában kell kihirdetni, és azt a kihirdetését követő 14. naptól kell alkalmazni.

2. CÍM

A SZOROS EGYÜTTMŰKÖDÉS FELFÜGGESZTÉSE VAGY MEGSZÜNTETÉSE

6. cikk

Felfüggesztés vagy megszüntetés

(1)   Amennyiben az EKB az 1024/2013/EU rendelet 7. cikke (5) bekezdése vagy 7. cikke (7) bekezdése alapján a szoros együttműködés felfüggesztéséről határoz, a határozatnak tartalmaznia kell e döntés indokait, tisztáznia kell a felfüggesztő határozat hatásait, és meg kell jelölnie azt az időpontot, amelytől kezdődően a felfüggesztés hatályba lép, valamint azt az időszakot, amelyre felfüggesztés vonatkozik. Ezen utóbbi időszak nem lehet hat hónapnál hosszabb. Kivételes körülmények esetén az EKB ezt az időszakot egy alkalommal meghosszabbíthatja.

(2)   Ha az 1024/2013/EU rendelet 7. cikke (5) bekezdésében említett felfüggesztési okokat nem orvosolják, vagy amennyiben az EKB a szoros együttműködés megszüntetéséről határoz, az EKB a szoros együttműködés megszüntetésére vonatkozó új határozatot fogad el.

(3)   Amennyiben az EKB az 1024/2013/EU rendelet 7. cikke (5) bekezdése vagy 7. cikke (7) bekezdése alapján a szoros együttműködés megszüntetéséről határoz, a határozatnak tartalmaznia kell e döntés indokait, tisztáznia kell a megszüntető határozat hatásait, és meg kell jelölnie azt az időpontot, amelytől a megszüntetés hatályba lép.

(4)   A szoros együttműködés felfüggesztésére vagy megszüntetésére vonatkozó EKB határozat továbbá megállapíthatja az érintett tagállamban található felügyelt szervezetek által fizetendő díjak megfizetésének szabályait is.

(5)   Amennyiben az a tagállam, amellyel a 1024/2013/EU rendelet 7. cikke alapján szoros együttműködés jött létre, az 1024/2013/EU rendelet 7. cikke (6) bekezdésében és a 7. cikke (8) bekezdésében meghatározott feltételek alapján a szoros együttműködés megszüntetését kéri az EKB-tól, az EKB határozatot fogad el, amely tisztázza ezen megszüntető határozat hatásait, és egyben megjelöli azt az időpontot, amelytől kezdődően a megszüntetés hatályba lép.

(6)   Azon EKB határozatok, amelyeket az EKB a szoros együttműködésben részt vevő tagállam felügyelt szervezetei tekintetében fogadott el, és amelyek ezen szoros együttműködés megszüntetése előtt hatályban voltak, a szoros együttműködés megszüntetése ellenére is hatályban maradnak.

(7)   A szoros együttműködés felfüggesztésére vagy megszüntetésére vonatkozó határozatokat ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

7. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat 2014. február 27-én lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2014. január 31-én.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 287., 2013.10.29., 63. o.


I. MELLÉKLET

AZ 1024/2013/EU RENDELET 7. CIKKE SZERINTI SZOROS EGYÜTTMŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEM SABLONJA

Kérelmező

[kérelmező tagállam]

Az EKB értesítése az 1024/2013/EU rendelet 7. cikke szerinti szoros együttműködés kialakítására irányuló kérelemről

1.

Az 1024/2013/EU rendelet 7. cikke alapján, valamint a mechanizmusban részt vevő azon tagállamok illetékes hatóságaival folytatott szoros együttműködésről, amelyek pénzneme nem az euro szóló, 2014. január 31-i EKB/2014/5 határozat rendelkezéseivel összhangban a [kérelmező tagállam] ezúton kérelmezi az Európai Központi Banktól (EKB) a szoros együttműködés kialakítását.

2.

A [kérelmező tagállam] ezúton kötelezettséget vállal arra, hogy:

a)

biztosítja, hogy illetékes nemzeti hatósága vagy kijelölt nemzeti hatósága betartja az EKB által az EKB/2014/5 határozatban meghatározott felügyelt szervezetek vonatkozásában kiadott utasításokat, iránymutatásokat, és teljesíti az EKB által kiadott intézkedéseket vagy kérelmeket;

A vonatkozó nemzeti jogszabályok biztosítják különösen, hogy az illetékes nemzeti hatóság és a kijelölt nemzeti hatóság köteles követni az EKB meghatározott utasításait, iránymutatásait, kérelmeit, valamint intézkedéseit a jelentős felügyelt szervezetek vonatkozásában, valamint az EKB általános utasításait, iránymutatásait, kérelmeit és intézkedéseit a kevésbé jelentős felügyelt szervezetek vonatkozásában. E tekintetben a [kérelmező tagállam] ezúton kötelezettséget vállal arra, hogy:

elfogadja a vonatkozó nemzeti jogszabályokat annak biztosítása érdekében, hogy az EKB által a 1024/2013/EU rendelet alapján elfogadott jogi aktusok kötelező erejűek és érvényesíthetőek legyenek [a kérelmező tagállamban], valamint, hogy ezen tagállam illetékes nemzeti hatósága és illetékes kijelölt hatósága az EKB által a felügyelt szervezetek vonatkozásában köteles lesz meghozni a 1024/2013/EU rendelet 7. cikke (4) belezésével összhangban kért intézkedéseket,

értesíti az EKB-t a vonatkozó nemzeti jogszabályok hatálybalépésének napjáról.

b)

attól kezdődően, hogy az EKB értesült a szoros együttműködés kialakítására irányuló kérelemről, és a szoros együttműködés létrejöttét megelőzően, és azt követően bármikor, az EKB kérésére továbbá minden olyan információt – a bizalmas információt is beleértve – az EKB rendelkezésére bocsát, amelyet az ezen tagállamban székhellyel rendelkező felügyelt szervezetek átfogó értékelésének elvégzése céljából az Európai Központi Bank kér.

Az EKB-nak szolgáltatandó információ a következőket foglalja magában:

i.

a vonatkozó nemzeti jogszabálytervezet másolata;

ii.

a kérelmező tagállamban székhellyel rendelkező intézményekre vonatkozó naprakész információt, a tagállamban található alábbi szervezetek teljes listáját:

hitelintézetek,

a felügyelt csoportok élén álló pénzügyi holdingtársaságok vagy vegyes pénzügyi holdingtársaságok, valamint

más államokbeli hitelintézetek határon átnyúló fióktelepei,

beleértve a minden egyes szervezetre vonatkozó teljes eszközállomány-mutatókat.

Hitelintézeti leányvállalatok, valamint fióktelepek esetében az ezek közvetlen és végső anyavállalatának megjelölését.

A tagállamban székhellyel rendelkező és felügyelt felügyeleti csoportok esetében a külföldi csoport összetevőkre vonatkozó információt.

iii.

Az illetékes nemzeti hatóságnál és a kijelölt nemzeti hatóságnál olyan kapcsolattartó személyek megjelölését, akikhez az EKB a további információ iránti kérelmeit címezheti.

A tagállam részéről

[aláírás]

cc:

i.

az Európai Bizottság

ii.

az Európai Bankhatóság

iii.

a többi tagállam


II. MELLÉKLET

Az 1024/2013/EU RENDELET 7. CIKKE (2) BEKEZÉSÉNEK c) PONTJA SZERINTI NYILATKOZAT SABLONJA

Kérelmező

[kérelmező tagállam]

Címzett

Európai Központi Bank (EKB)

Az 1024/2013/EU rendelet 7. cikke szerinti szoros együttműködés kialakítására irányuló kérelemhez kapcsolódó, az 1024/2013/EU rendelet 7. cikke (2) belezésének c) pontja szerinti nyilatkozat

[Az érintett tagállam] ezúton megerősíti, hogy elfogadta a vonatkozó nemzeti jogszabályokat annak biztosítása érdekében, hogy az EKB által az 1024/2013/EU rendelet alapján elfogadott jogi aktusok kötelező erejűek és érvényesíthetőek legyenek [a kérelmező tagállamban], valamint, hogy az ezen tagállam illetékes nemzeti hatósága és illetékes kijelölt hatósága köteles lesz meghozni az EKB által a felügyelt szervezetek vonatkozásában az 1024/2013/EU rendelet 7. cikke (4) belezésével összhangban kért intézkedéseket, valamint, hogy ez a vonatkozó jogszabály [ILLESSZE BE A DÁTUMOT] hatályba lépett.

Ezen felül mellékelünk egy olyan jogi véleményt, amely megerősíti, hogy a vonatkozó nemzeti jogszabályok ezen felül biztosítják azt, hogy az illetékes nemzeti hatóság és a kijelölt nemzeti hatóság köteles követni az EKB meghatározott utasításait, iránymutatásait, kérelmeit, valamint intézkedéseit a jelentős felügyelt szervezetek vonatkozásában, valamint az EKB általános utasításait, iránymutatásait, kérelmeit és intézkedéseit a kevésbé jelentős felügyelt szervezetek vonatkozásában.

A tagállam részéről

[aláírás]

Függelék

:

A kérelmező tagállam által elfogadott azon nemzeti jogszabály másolata, amely biztosítja, hogy az EKB által az 1024/2013/EU rendelet alapján elfogadott jogi aktusok kötelező erejűek és érvényesíthetőek legyenek [a kérelmező tagállamban], valamint, hogy ezen tagállam illetékes nemzeti hatósága és illetékes kijelölt hatósága köteles lesz meghozni az EKB által a felügyelt szervezetek vonatkozásában az EKB által kért intézkedéseket


Top