Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1270

A Tanács 1270/2013/EU rendelete ( 2013. november 15. ) az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti jegyzőkönyv szerinti halászati lehetőségek elosztásáról

OJ L 328, 7.12.2013, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1270/oj

7.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 328/40


A TANÁCS 1270/2013/EU RENDELETE

(2013. november 15.)

az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti jegyzőkönyv szerinti halászati lehetőségek elosztásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács a 764/2006/EK rendeletet (1) elfogadásával 2006. május 22-én jóváhagyta az Európai Közösség és a Marokkói Királyság között létrejött halászati partnerségi megállapodást (2) (a továbbiakban: a partnerségi megállapodás).

(2)

Az Unió tárgyalásokat folytatott a Marokkói Köztársasággal a halászati partnerségi megállapodáshoz csatolandó új jegyzőkönyvről, amely a halászat tekintetében a Marokkói Köztársaság felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizeken halászati lehetőségeket biztosít az uniós hajóknak. Az új jegyzőkönyvet 2013. július 24-én parafálták.

(3)

A Tanács 2013. november 15-én elfogadta az új jegyzőkönyv aláírásáról szóló 2013/1270/EU határozatot (3).

(4)

Az új jegyzőkönyv alkalmazásának időszakára meg kell határozni a halászati lehetőségek tagállamok közötti elosztásának módját.

(5)

Az 1006/2008/EK rendelet (4) 10. cikke (1) bekezdésének megfelelően, ha úgy tűnik, hogy az új jegyzőkönyv értelmében az Unió számára kiosztott halászati lehetőségek nincsenek teljes mértékben kihasználva, a Bizottság erről tájékoztatja az érintett tagállamokat. Amennyiben a Tanács által megállapított határidőn belül nem érkezik válasz, ezt annak megerősítéseként kell értelmezni, hogy az érintett tagállam hajói az adott időszakban nem használják ki teljes mértékben halászati lehetőségeiket. Az említett határidőt a Tanácsnak meg kell állapítania.

(6)

Helyénvaló előírni, hogy ez a rendelet az új jegyzőkönyv hatálybalépésének napjától legyen alkalmazandó.

(7)

Az ügy sürgősségére tekintettel a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló, az Európai Unióról szóló szerződéshez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt 1. jegyzőkönyv 4. cikkében említett nyolchetes időszak alól mentességet kell biztosítani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti jegyzőkönyv (a továbbiakban: a jegyzőkönyv) szerinti halászati lehetőségek a tagállamok között a következők szerint kerülnek elosztásra:

Halászati kategória

Hajó típusa

Tagállam

Engedély vagy kvóta

Kisüzemi halászat északon, nyílt tengeri fajok

Kerítőhálós halászhajók (< 100 BT)

Spanyolország

20

Kisüzemi halászat északon

Fenékhorogsoros halászhajók (< 40 BT)

Spanyolország

25

Portugálial

7

Fenékhorogsoros halászhajók (≥ 40 BT < 150 BT)

Portugálial

3

Kisüzemi halászat délen

Horogsoros és horgászbotos halászhajók < 80 BT

Spanyolország

10

Tengerfenéki halászat

Fenékhorogsoros halászhajók

Spanyolország

7

Portugálial

4

Vonóhálós halászhajók

Spanyolország

5

Olaszország

0

Tonhalhalászat

Horgászbotos halászhajók

Spanyolország

23

Franciaország

4

Ipari célú nyílt tengeri halászat

80 000 tonna évente

legfeljebb havi 10 000 tonna a flotta egészére nézve,

kivéve az augusztustól októberig terjedő időszakot, amikor a fogások havi felső határértéke 15 000 tonna.

A halászatra engedéllyel rendelkező hajók eloszlása:

 

10 darab, 3 000 BT-nál nagyobb űrtartalmú hajó

 

3 darab, 150 és 3 000 BT közötti űrtartalmú hajó

 

5 darab, 150 BT-nál kisebb űrtartalmú hajó

Németország

6 467 t

Litvánia

20 693 t

Lettország

11 640 t

Hollandia

24 567 t

Írosrszág

2 917 t

Lengyelország

4 525 t

Egyesült Királyság

4 525 t

Spanyolország

467 t

Portugália

1 555 t

Franciaország

2 644 t

(2)   Az 1006/2008/EK rendelet a partnerségi megállapodás sérelme nélkül alkalmazandó.

(3)   Ha az e cikk (1) bekezdésében említett tagállamok halászati engedély iránti kérelmei nem merítik ki a jegyzőkönyvben meghatározott halászati lehetőségeket, a Bizottság az 1006/2008/EK rendelet 10. cikkében foglalt rendelkezéseknek megfelelően figyelembe veszi bármely más tagállam halászati engedély iránti kérelmét is.

(4)   Az a határidő, amelyen belül a tagállamoknak az 1006/2008/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdése szerint meg kell erősíteniük, hogy a számukra odaítélt halászati lehetőségeket nem használják ki teljes mértékben, 10 munkanap attól a naptól számítva, amikor a Bizottság értesíti őket, hogy a halászati lehetőségeket nem merítették teljesen ki.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a jegyzőkönyv hatálybalépésének időpontjától kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. november 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

R. ŠADŽIUS


(1)  HL L 141., 2006.5.29., 4. o.

(2)  A Tanács 2006. május 22-i 764/2006/EK rendelete az Európai Közösség és Marokkói Királyság között létrejött halászati partnerségi megállapodás megkötéséről (HL L 141., 2006.5.29., 1. o.).

(3)  Lásd e Hivatalos Lap 40. oldalát.

(4)  A Tanács 2008. szeptember 29-i 1006/2008/EK rendelete a közösségi halászhajók közösségi vizeken kívül folytatott halászati tevékenységeinek engedélyezéséről és a harmadik országok hajóinak közösségi vizekhez való hozzáféréséről, valamint a 2847/93/EGK és az 1624/94/EK rendelet módosításáról, továbbá a 3317/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 286., 2008.10.29., 33. o.).


Top