EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0952R(03)

Helyesbítés az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 269., 2013.10.10.)

OJ L 267, 30.9.2016, p. 2–3 (ET, EL, EN, FR, HR, IT, LT, MT, NL, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 267, 30.9.2016, p. 2–12 (HU)
OJ L 267, 30.9.2016, p. 2–6 (BG)
OJ L 267, 30.9.2016, p. 2–11 (PL)
OJ L 267, 30.9.2016, p. 2–4 (ES, CS, DA, DE, GA)
OJ L 267, 30.9.2016, p. 3–4 (PT)
OJ L 267, 30.9.2016, p. 2–17 (LV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/corrigendum/2016-09-30/oj

30.9.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 267/2


Helyesbítés az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 269, 2013. október 10. )

1.

A szöveg egészében a „beléptetés” kifejezés helyébe – a megfelelő toldalékok megtartása mellett – a „belépés” kifejezés lép.

2.

A szöveg egészében a „beléptető” kifejezés helyébe a „belépési” kifejezés lép.

3.

A szöveg egészében a „kiléptetés” kifejezés helyébe – a megfelelő toldalékok megtartása mellett – a „kilépés” kifejezés lép.

4.

A szöveg egészében a „kiléptető” kifejezés helyébe a „kilépési” kifejezés lép.

5.

Az (5) preambulumbekezdés második albekezdése két külön albekezdésre osztandó az „egyes áruk származásának meghatározásához szükséges intézkedések elfogadása;” és „az áruk vámértékének meghatározására szolgáló eljárási szabályok meghatározása;” szövegrészek között.

6.

A 2. oldalon az (5) preambulumbekezdés második albekezdésében

a következő szövegrész:

„a nem preferenciális származás igazolására és az igazolás ellenőrzésére vonatkozó eljárási szabályok meghatározása;”

helyesen:

„a nem preferenciális származás igazolására és az igazolás megerősítésére vonatkozó eljárási szabályok meghatározása;”.

7.

A 2. oldalon az (5) preambulumbekezdés harmadik albekezdésének elején

a következő szövegrész:

„az áruk vám elé állítására vonatkozó eljárási szabályok meghatározása; az átmeneti megőrzési árunyilatkozat benyújtására, módosítására és érvénytelenítésére, valamint az áruk átmeneti megőrzésben történő szállítására vonatkozó eljárási szabályok; az uniós áruk vámjogi státusának igazolására és az igazolás ellenőrzésére vonatkozó eljárási szabályok;”

helyesen:

„az áruk vám elé állítására vonatkozó eljárási szabályok meghatározása; az átmeneti megőrzési árunyilatkozat benyújtására, módosítására és érvénytelenítésére, valamint az áruk átmeneti megőrzésben történő szállítására vonatkozó eljárási szabályok; az uniós áruk vámjogi státusának igazolására és az igazolás megerősítésére vonatkozó eljárási szabályok;”.

8.

A 2. oldalon az (5) preambulumbekezdés harmadik albekezdésének utolsó mondatában

a következő szövegrész:

„…a vám- árunyilatkozat ellenőrzésére vonatkozó intézkedések elfogadása; az áruk vizsgálata és mintavételezése, valamint az ellenőrzés eredményeire;”

helyesen:

„…a vám- árunyilatkozat megerősítésére vonatkozó intézkedések elfogadása; az áruk vizsgálata és mintavételezése, valamint a megerősítés eredményei;”.

9.

A 7. oldalon a (35) preambulumbekezdés első mondatában

a következő szövegrész:

„Bizonyos feltételek mellett engedélyezni kell a vámtartozásokra és egyéb felmerült díjakra vonatkozó csökkentett összegű összkezesség összegének csökkentését, vagy”,

helyesen:

„Bizonyos feltételek mellett engedélyezni kell a vámtartozásokra és egyéb felmerült díjakra vonatkozó csökkentett összegű összkezességet, vagy”.

10.

A 8. oldalon a (46) preambulumbekezdés végén

a következő szövegrész:

„…és az áruk ki átengedésével kapcsolatos szabályok tekintetében.”

helyesen:

„…és az áruk átengedésével kapcsolatos szabályok tekintetében.”.

11.

A 9. oldalon a tartalomjegyzékben és az 58. oldalon az V. cím címében

a következő szövegrész:

„V. CÍM

A VÁMJOGI STÁTUSRA, AZ ÁRUK VÁMELJÁRÁS ALÁ VONÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁRUK ELLENŐRZÉSÉRE, KIADÁSÁRA ÉS AZ AZOKRÓL TÖRTÉNŐ RENDELKEZÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK”

helyesen:

„V. CÍM

A VÁMJOGI STÁTUSRA, AZ ÁRUK VÁMELJÁRÁS ALÁ VONÁSÁRA, A MEGERŐSÍTÉSRE, VALAMINT AZ ÁRUK KIADÁSÁRA ÉS AZ AZOKRÓL TÖRTÉNŐ RENDELKEZÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK”.

12.

A 9. oldalon a tartalomjegyzékben és a 65. oldalon az V. cím 3. fejezetének címében

a következő szövegrész:

„Az áruk ellenőrzése és kiadása”

helyesen:

„Megerősítés és az áruk kiadása”.

13.

A 9. oldalon a tartalomjegyzékben és a 65. oldalon az V. cím 3. fejezet 1. szakaszának címében

a következő szövegrész:

„Ellenőrzés”

helyesen:

„Megerősítés”.

14.

A 10. oldalon a tartalomjegyzékben a VIII. cím 4. fejezetében

a következő szövegrész:

„4. FEJEZET

Kiléptetési gyújtó árunyilatkozat”

helyesen:

„4. FEJEZET

Kilépési gyűjtő árunyilatkozat”.

15.

A 11. oldalon a 4. cikk (1) bekezdésében

a következő szövegrész:

„(1)   Az Unió vámterülete a következő területeket foglalja magában, felségvizeikkel, belvizeikkel és légterükkel együtt:”

helyesen:

„(1)   Az Unió vámterülete a következő területeket foglalja magában, parti tengereikkel, belvizeikkel és légterükkel együtt:”.

16.

A 12. oldalon a 4. cikk (2) bekezdésében

a következő szövegrész:

„(2)   A tagállamok területén kívül elhelyezkedő következő területeket, beleértve felségvizeiket, belvizeiket és légtereiket –”,

helyesen:

„(2)   A tagállamok területén kívül elhelyezkedő következő területeket, beleértve parti tengereiket, belvizeiket és légtereiket –”.

17.

A 15. oldalon az 5. cikk 40. pont a) pontjának i. alpontjában

a következő szövegrész:

„i.

kombinált szállítás esetében a „fuvarozó” az a személy, aki azt a szállítóeszközt üzemelteti, amely – az Unió vámterületére való beszállítását követően – saját erőből tényleges szállítóeszközként továbbhalad;”

helyesen:

„i.

kombinált szállítás esetében a „fuvarozó” az a személy, aki azt a szállítóeszközt üzemelteti, amely – az Unió vámterületére való beszállítását követően – saját erőből aktív szállítóeszközként továbbhalad;”.

18.

A 15. oldalon az 5. cikk 40. pont b) pontjának i. alpontjában

a következő szövegrész:

„i.

olyan kombinált szállítás esetében, amikor az Unió vámterületéről kilépő tényleges szállítóeszköz csupán szállít egy másik szállítóeszközt, amely a tényleges szállítóeszköznek a rendeltetési helyére való megérkezését követően tényleges szállítóeszközként saját erőből továbbhalad, a „fuvarozó” az a személy, aki azt a szállítóeszközt üzemelteti, amely miután elhagyta az Unió vámterületét és a rendeltetési helyére megérkezett, saját erőből továbbhalad;”

helyesen:

„i.

olyan kombinált szállítás esetében, amikor az Unió vámterületéről kilépő aktív szállítóeszköz csupán szállít egy másik szállítóeszközt, amely az aktív szállítóeszköznek a rendeltetési helyére való megérkezését követően aktív szállítóeszközként saját erőből továbbhalad, a „fuvarozó” az a személy, aki azt a szállítóeszközt üzemelteti, amely miután elhagyta az Unió vámterületét és a rendeltetési helyére megérkezett, saját erőből továbbhalad;”.

19.

A 17. oldalon a 12. cikk (2) bekezdésének végén

a következő szövegrész:

„…vagy a közös kereskedelempolitika területére vonatkozó uniós jogszabályok keretében.”,

helyesen:

„…vagy a közös kereskedelempolitika területére vonatkozó uniós jogszabályok keretében lehet.”.

20.

A 19. oldalon a 22. cikk (2) bekezdésében

a következő szövegrész:

„(2)   A vámhatóságok késedelem nélkül és legkésőbb a határozat iránti kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül ellenőrzik, hogy teljesülnek-e a kérelem elfogadásának a feltételei.

Ha a vámhatóságok azt állapítják meg, hogy a kérelem tartalmazza mindazokat az információkat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a határozatot meghozzák, az első albekezdésben meghatározott határidőn belül közlik a kérelmezővel, hogy a kérelmet elfogadták.”

helyesen:

„(2)   A vámhatóságok késedelem nélkül és legkésőbb a határozat iránti kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül ellenőrzik, hogy teljesülnek-e a kérelem befogadásának a feltételei.

Ha a vámhatóságok azt állapítják meg, hogy a kérelem tartalmazza mindazokat az információkat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a határozatot meghozzák, az első albekezdésben meghatározott határidőn belül közlik a kérelmezővel, hogy a kérelmet befogadták.”.

21.

A 19. oldalon a 22. cikk (3) bekezdésének első albekezdésében

a következő szövegrész:

„(3)   Eltérő rendelkezés hiányában az illetékes vámhatóság az (1) bekezdésben említett határozatot késedelem nélkül és legkésőbb a kérelem elfogadásától számított 120 napon belül meghozza, és erről a kérelmezőt egyidejűleg értesíti.”

helyesen:

„(3)   Eltérő rendelkezés hiányában az illetékes vámhatóság az (1) bekezdésben említett határozatot késedelem nélkül és legkésőbb a kérelem befogadásától számított 120 napon belül meghozza, és erről a kérelmezőt egyidejűleg értesíti.”.

22.

A 19. oldalon a 22. cikk (4) bekezdésének végén

a következő szövegrész:

„…a vámhatóságok által az elfogadás napjától végrehajthatók.”

helyesen:

„…a vámhatóságok által attól a naptól végrehajthatók.”.

23.

A 20. oldalon a 24. cikk b) pontjában

a következő szövegrész:

„b)

a 22. cikk (2) bekezdésében a kérelem elfogadására vonatkozó feltételek;”

helyesen:

„b)

a 22. cikk (2) bekezdésében a kérelem befogadására vonatkozó feltételek;”.

24.

A 21. oldalon a 25. cikk a) pontjában

a következő szövegrész:

„a)

a határozat iránti kérelemnek a 22. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti benyújtása és elfogadása;”

helyesen:

„a)

a határozat iránti kérelemnek a 22. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti benyújtása és befogadása;”.

25.

A 21. oldalon a 29. cikkben

a következő szövegrész:

„Kivéve, ha a vámhatóság igazságszolgáltatási szervként jár el, a 2. cikk (4), (5), (6) és (7) bekezdése, a 23. cikk (3) bekezdése és a 26., 27. és 28. cikk vonatkozik azokra a határozatokra is, amelyeket a vámhatóságok az érintett személy előzetes kérelme nélkül hoztak.”

helyesen:

„Kivéve, amikor a vámhatóság igazságszolgáltatási szervként jár el, a 22. cikk (4), (5), (6) és (7) bekezdése, a 23. cikk (3) bekezdése és a 26., 27. és 28. cikk vonatkozik azokra a határozatokra is, amelyeket a vámhatóságok az érintett személy előzetes kérelme nélkül hoztak.”.

26.

A 22. oldalon a 33. cikk (1) bekezdés, második albekezdésének bevezető szövegében

a következő szövegrész:

„Az ilyen kérelem nem fogadható el bármely alábbi körülmény fennállása esetén:”

helyesen:

„Az ilyen kérelem nem fogadható be bármely alábbi körülmény fennállása esetén:”.

27.

A 25. oldalon a 39. cikk e) pontjában

a következő szövegrész:

„e)

a 38. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett engedélyt illetően megfelelő biztonsági és védelmi szabványok alkalmazása, amelyek akkor tekinthetők teljesítettnek, ha…”

helyesen:

„e)

a 38. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett engedélyt illetően megfelelő biztonsági és védelmi szabványok alkalmazása, amelyek akkor tekintendők teljesítettnek, ha …”.

28.

A 26. oldalon a 46. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében

a következő szövegrész:

„A vámellenőrzések különösen magukban foglalhatják az áruk vizsgálatát, a mintavételt, az árunyilatkozatban vagy az értesítésben feltüntetett információk pontosságának és teljességének ellenőrzését és az okmányok meglétének, hitelességének, pontosságának és érvényességének ellenőrzését, …”

helyesen:

„A vámellenőrzések különösen magukban foglalhatják az áruk vizsgálatát, a mintavételt, az árunyilatkozatban vagy az értesítésben feltüntetett információk pontosságának és teljességének megerősítését és az okmányok meglétének, hitelességének, pontosságának és érvényességének ellenőrzését,…”.

29.

A 27. oldalon a 46. cikk (4) bekezdés első albekezdésének végén

a következő szövegrész:

„…hogy az árukat különleges vámellenőrzés alá vonják-e, és ha igen, ez hol történjen.”

helyesen:

„…hogy az árukat egyedi vámellenőrzés alá vonják-e, és ha igen, ez hol történjen.”.

30.

A 28. oldalon a 48. cikk első bekezdésében az első mondat elején

a következő szövegrész:

„Vámellenőrzés céljából a vámhatóságok ellenőrizhetik a vám- árunyilatkozatban,…”

helyesen:

„Vámellenőrzés céljából a vámhatóságok megerősíthetik a vám- árunyilatkozatban,…”.

31.

A 29. oldalon az 52. cikk (2) bekezdésének c) pontjában

a következő szövegrész:

„c)

az áruk vizsgálata vagy azokból történő mintavétel ellenőrzési célokra, vagy az áruk megsemmisítése, amikor a vámtisztviselők alkalmazásán kívüli költségek is keletkeznek;”

helyesen:

„c)

az áruk vizsgálata vagy azokból történő mintavétel megerősítési célokra, vagy az áruk megsemmisítése, amikor a vámtisztviselők alkalmazásán kívüli költségek is keletkeznek;”.

32.

A 30. oldalon az 58. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében

a következő szövegrész:

„(1)   A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén intézkedéseket fogad el a 49. cikk (4) bekezdésében említett vámkontingensek és vámplafonok…”

helyesen:

„(1)   A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén intézkedéseket fogad el az 56. cikk (4) bekezdésében említett vámkontingensek és vámplafonok…”.

33.

A 31. oldalon a 63. cikk első bekezdésében

a következő szövegrész:

„(1)   A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén elfogadja a 61 cikkben említett származási igazolás benyújtására és ellenőrzésére vonatkozó eljárási szabályokat.”

helyesen:

„(1)   A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén elfogadja a 61. cikkben említett származási igazolás benyújtására és megerősítésére vonatkozó eljárási szabályokat.”.

34.

A 34. cikk (9) bekezdésében

a következő szövegrész:

„…a hat hónapos időtartam helyébe az igazolást érvényességi ideje lép.”

helyesen:

„…a hat hónapos időtartam helyébe az igazolás érvényességi ideje lép.”.

35.

A 34. oldalon a 71. cikk (1) bekezdés e) pontjának i. alpontjában

a következő szövegrész:

„i.

a behozott áru szállításának és biztosításának költsége; valamint és”

helyesen:

„i.

a behozott áru szállításának és biztosításának költsége; és”.

36.

A 37. oldalon a 79. cikk (1) bekezdésének a) pontjában

a következő szövegrész:

„a)

az egyik olyan kötelezettség, amelyet a vámjogszabályok a nem uniós áruknak az Unió vámterületére való belépésével, vámfelügyelet alóli elvonásával, vagy…”

helyesen:

„a)

az egyik olyan kötelezettség, amelyet a vámjogszabályok a nem uniós áruknak az Unió vámterületére való bejuttatásával, vámfelügyelet alóli elvonásával, vagy…”.

37.

A 38. oldalon a 86. cikk (5) bekezdésében

a következő szövegrész:

„(5)   Ha a vámtartozás aktív feldolgozási eljárásból eredő feldolgozott termékeknél vagy helyettesítő termékeknél keletkezik …”

helyesen:

„(5)   Ha a vámtartozás passzív feldolgozási eljárásból eredő feldolgozott termékeknél vagy helyettesítő termékeknél keletkezik …”.

38.

A 39. oldalon a 87. cikk (2) bekezdésében

a következő szövegrész:

„(2)   Ha az árura vonatkozóan a vámeljárás még nem zárult le vagy amennyiben az átmeneti megőrzést nem megfelelően fejezték be, és a vámtartozás keletkezésének helyét az (1) bekezdés második és harmadik albekezdése alapján meghatározott időtartamon belül nem lehet megállapítani, úgy kell tekinteni, hogy a vámtartozás vagy azon a helyen keletkezett, ahol az árut az érintett eljárás alá vonták, vagy ahol az Unió vámterületére annak az eljárásnak az alapján beléptették, vagy azon a helyen, ahol az áru átmeneti megőrzésben volt.”

helyesen:

„(2)   Ha az árura vonatkozóan a vámeljárás még nem zárult le vagy amennyiben az átmeneti megőrzést nem megfelelően fejezték be, és a vámtartozás keletkezésének helyét az (1) bekezdés második és harmadik albekezdése alapján nem lehet megállapítani egy meghatározott időtartamon belül, úgy kell tekinteni, hogy a vámtartozás vagy azon a helyen keletkezett, ahol az árut az érintett eljárás alá vonták, vagy ahol az Unió vámterületére annak az eljárásnak az alapján bejuttatták, vagy azon a helyen, ahol az áru átmeneti megőrzésben volt.”.

39.

A 43. oldalon a 103. cikk (2) bekezdésében

a következő szövegrész:

„(2)   Ha a vámtartozás olyan cselekmény eredményeként keletkezett, amely elkövetése időpontjában büntetőeljárást vonhatott maga után, az (1) bekezdésben meghatározott három éves időtartam a nemzeti joggal összhangban legalább öt, de legfeljebb 10 évre növekszik.”

helyesen:

„(2)   Ha a vámtartozás olyan cselekmény eredményeként keletkezett, amely elkövetése időpontjában alkalmas volt arra, hogy büntető eljárás megindítását eredményezze, az (1) bekezdésben meghatározott három éves időtartam a nemzeti joggal összhangban legalább öt, de legfeljebb 10 évre növekszik.”.

40.

A 44. oldalon a 106. cikkben

a következő szövegrész:

„… felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el a 102. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett azon esetek meghatározására…”

helyesen:

„… felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el a 102. cikk (1) bekezdése második albekezdésének d) pontjában említett azon esetek meghatározására…”.

41.

A 48. oldalon a 116. cikk (7) bekezdés második albekezdésében

a következő szövegrész:

„Ilyen esetekben az (5) bekezdés második albekezdése szerint fizetendő kamat visszatérítendő.”

helyesen:

„Ilyen esetekben a (6) bekezdés második albekezdése szerint fizetendő kamat visszatérítendő.”.

42.

A 48. oldalon a 117. cikk (1) bekezdésében

a következő szövegrész:

„…vagy a vámtartozást az adóssal a 102. cikk (1) bekezdésének c) vagy d) pontjába ütközően közölték.”

helyesen:

„…vagy a vámtartozást az adóssal a 102. cikk (1) bekezdése második albekezdésének c) vagy d) pontjába ütközően közölték.”.

43.

Az 51. oldalon a 127. cikk (2) bekezdésének a) pontjában

a következő szövegrész:

„a)

az olyan szállítóeszközök és az ezeken fuvarozott olyan áruk, amelyek az Unió vámterületének felségvizein vagy légterén megállás nélkül haladnak át; és”

helyesen:

„a)

az olyan szállítóeszközök és az ezeken fuvarozott olyan áruk, amelyek az Unió vámterületének parti tengerein vagy légterén megállás nélkül haladnak át; és”.

44.

Az 51. oldalon a 127. cikk (4) bekezdésének második albekezdésében a bevezető szövegben

a következő szövegrész:

„A fuvarozó kötelezettségeitől függetlenül, a belépési gyűjtő árunyilatkozatot helyette a következő személyek valamelyike is benyújthatja:”

helyesen:

„A fuvarozó kötelezettségei ellenére, a belépési gyűjtő árunyilatkozatot helyette a következő személyek valamelyike is benyújthatja:”.

45.

Az 52. oldalon a 128. cikkben

a következő szövegrész:

„A 127. cikk (3) bekezdésében említett vámhivatalnak megadott határidőn belül biztosítania kell, hogy – elsődlegesen biztonsági és védelmi célzattal – elvégezzék a kockázatelemzést a 114. cikk (1) bekezdésében említett belépési gyűjtő árunyilatkozat vagy a 127. cikk (8) bekezdésében említett adatok alapján, és a kockázatelemzés eredményei alapján meghozzák a szükséges intézkedéseket.”

helyesen:

„A 127. cikk (3) bekezdésében említett vámhivatalnak megadott határidőn belül biztosítania kell, hogy – elsődlegesen biztonsági és védelmi célzattal – elvégezzék a kockázatelemzést a 127. cikk (1) bekezdésében említett belépési gyűjtő árunyilatkozat vagy a 127. cikk (8) bekezdésében említett adatok alapján, és a kockázatelemzés eredményei alapján meghozzák a szükséges intézkedéseket.”.

46.

Az 52. oldalon a 131. cikk a) pontjában

a következő szövegrész:

„a)

azon esetek, amelyekben a 127. cikk (2) bekezdésének c) pontjával összhangban eltekintenek a belépési gyűjtő árunyilatkozat benyújtásának kötelezettségétől;”

helyesen:

„a)

azon esetek, amelyekben a 127. cikk (2) bekezdésének b) pontjával összhangban eltekintenek a belépési gyűjtő árunyilatkozat benyújtásának kötelezettségétől;”.

47.

Az 53. oldalon a 134. cikk (1) bekezdésének első mondatában

a következő szövegrész:

„Az Unió vámterületére beszállított áruk a beléptetés időpontjától kezdve vámfelügyelet alatt állnak és vámellenőrzés alá vonhatóak.”

helyesen:

„Az Unió vámterületére beszállított áruk a belépésük időpontjától kezdve vámfelügyelet alatt állnak és vámellenőrzés alá vonhatóak.”.

48.

Az 54. oldalon a 135. cikk (6) bekezdésében

a következő szövegrész:

„(6)   Az (1) bekezdés nem alkalmazandó olyan szállítóeszközökre és az ezeken fuvarozott olyan árukra, amelyek az Unió vámterületének felségvizein vagy légterén megállás nélkül haladnak át.”

helyesen:

„(6)   Az (1) bekezdés nem alkalmazandó olyan szállítóeszközökre és az ezeken fuvarozott olyan árukra, amelyek az Unió vámterületének parti tengerein vagy légterén megállás nélkül haladnak át.”.

49.

Az 55. oldalon a 145. cikk (3) bekezdésben

a következő szövegrész:

„Az átmeneti megőrzési árunyilatkozatot a 139. cikk (1) vagy (2) bekezdésében említett”

helyesen:

„Az átmeneti megőrzési árunyilatkozatot a 139. cikk (1) vagy (3) bekezdésében említett”.

50.

Az 56. oldalon a 145. cikk (10) bekezdésében

a következő szövegrész:

„… annak a rendelkezésükre kell állnia, hogy ellenőrizhessék, hogy….”

helyesen:

„… annak a rendelkezésükre kell állnia, hogy megerősíthessék, hogy….”.

51.

Az 59. oldalon a 157. cikk első bekezdésében

a következő szövegrész:

„… az uniós áruk vámjogi státusa igazolására és ellenőrzésére…”

helyesen:

„… az uniós áruk vámjogi státusa igazolására és megerősítésére…”.

52.

Az 59. oldalon a 158. cikk (2) bekezdésében

a következő szövegrész:

„Meghatározott – a 6. cikk (2) bekezdésében említettektől eltérő – esetekben…”

helyesen:

„Meghatározott – a 6. cikk (3) bekezdésében említettektől eltérő – esetekben…”.

53.

A 63. oldalon a 179. cikk (3) bekezdésének (b) és (c) pontjában

a következő szövegrész:

„b)

elvégezni a vám-árunyilatkozat ellenőrzéséhez szükséges, a 188. cikk a) és b) pontjában említett vámellenőrzéseket;

c)

indokolt esetben kérni attól a vámhivataltól, amelynél az árukat vám elé állították, hogy végezze el a vám-árunyilatkozat ellenőrzéséhez szükséges, a 188. cikk c) és d) pontjában említett vámellenőrzéseket; és”

helyesen:

„b)

elvégezni a vám-árunyilatkozat megerősítéséhez szükséges, a 188. cikk a) és b) pontjában említett vámellenőrzéseket;

c)

indokolt esetben kérni attól a vámhivataltól, amelynél az árukat vám elé állították, hogy végezze el a vám-árunyilatkozat megerősítéséhez szükséges, a 188. cikk c) és d) pontjában említett vámellenőrzéseket; és”.

54.

A 63. oldalon a 179. cikk (4) bekezdésének végén

a következő szövegrész:

„…köteles megosztani egymással a vám-árunyilatkozat ellenőrzéséhez és az áruk átengedéséhez szükséges információkat.”

helyesen:

„…köteles megosztani egymással a vám-árunyilatkozat megerősítéséhez és az áruk átengedéséhez szükséges információkat.”.

55.

A 63. oldalon a 179. cikk (6) bekezdésének a) és b) pontjában

a következő szövegrész:

„a)

a vám-árunyilatkozatok ellenőrzése céljából elvégzett saját ellenőrzéseinek eredménye;

b)

az azon vámhivatal által a vám-árunyilatkozat ellenőrzése céljából végzett ellenőrzések eredménye, amelynél az árukat vám elé állították, valamint az Unió vámterületére beszállított vagy onnan kiszállított árukra vonatkozó ellenőrzéseinek eredménye.”

helyesen:

„a)

a vám-árunyilatkozatok megerősítése céljából elvégzett saját ellenőrzéseinek eredménye;

b)

az azon vámhivatal által a vám-árunyilatkozat megerősítése céljából végzett ellenőrzések eredménye, amelynél az árukat vám elé állították, valamint az Unió vámterületére beszállított vagy onnan kiszállított árukra vonatkozó ellenőrzéseinek eredménye.”.

56.

A 65. oldalon a 188. cikk címében és első bekezdésében

a következő szövegrész:

„A vám-árunyilatkozat ellenőrzése

A vámhatóság az elfogadott vám-árunyilatkozatban szereplő adatok pontosságának ellenőrzése céljából:…”

helyesen:

„A vám-árunyilatkozat megerősítése

A vámhatóság az elfogadott vám-árunyilatkozatban szereplő adatok pontosságának megerősítése céljából:…”.

57.

A 65. oldalon a 191. cikk címében, (1), (2) és (3) bekezdésében

Az „ellenőrzés” kifejezés helyébe – a toldalékok megtartása mellett és a szükséges nyelvtani kiigazításokkal – a „megerősítés” kifejezés lép.

58.

A 66. oldalon a 193. cikk első bekezdésében

a következő szövegrész:

„A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén intézkedéseket határoz meg a vám-árunyilatkozat ellenőrzése, az áruk vizsgálata és mintavételezése, valamint az ellenőrzés eredményei tekintetében.”

helyesen:

„A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén intézkedéseket határoz meg a vám-árunyilatkozat megerősítése, az áruk vizsgálata és mintavételezése, valamint a megerősítés eredményei tekintetében”.

59.

A 66. oldalon a 194. cikk (1) bekezdésében

a következő szövegrész:

„(1)   Amennyiben teljesülnek az árunak a szóban forgó eljárás alá vonásához szükséges feltételek, valamint feltéve, hogy minden korlátozás alkalmazásra került és az árura nem vonatkozik semmilyen tiltó rendelkezés, a vámhatóságnak át kell engednie az árut, amint elvégezték a vám-árunyilatkozatban szereplő adatok ellenőrzését, vagy azokat ellenőrzés nélkül elfogadták.

Az első albekezdés vonatkozik arra az esetre is, ha a 188. cikkben említett ellenőrzést ésszerű időtartamon belül nem lehet elvégezni, és az árut ellenőrzés céljából már nem szükséges tovább ott tartani.”

helyesen:

„(1)   Amennyiben teljesülnek az árunak a szóban forgó eljárás alá vonásához szükséges feltételek, valamint feltéve, hogy minden korlátozás alkalmazásra került és az árura nem vonatkozik semmilyen tiltó rendelkezés, a vámhatóságnak át kell engednie az árut, amint elvégezték a vám-árunyilatkozatban szereplő adatok megerősítését, vagy azokat megerősítés nélkül elfogadták.

Az első albekezdés vonatkozik arra az esetre is, ha a 188. cikkben említett megerősítést ésszerű időtartamon belül nem lehet elvégezni, és az árut megerősítés céljából már nem szükséges tovább ott tartani.”.

60.

A 67. oldalon a 198. cikk (1) bekezdésének a) pontjában

a következő szövegrész:

„a)

ha a vámjogszabályok által a nem uniós áruknak az Unió vámterületére való beléptetésével kapcsolatban megállapított kötelezettségek egyikét nem teljesítették, vagy az árukat a vámfelügyelet alól kivonták;”

helyesen:

„a)

ha a vámjogszabályok által a nem uniós áruknak az Unió vámterületére való bejuttatásával kapcsolatban megállapított kötelezettségek egyikét nem teljesítették, vagy az árukat a vámfelügyelet alól kivonták;”.

61.

A 69. oldalon a 205. cikk (3) bekezdésének végén

a következő szövegrész:

„… kivéve ha biztosított, hogy ezen árukat nem vonják aktív feldolgozási eljárás alá.”

helyesen:

„… kivéve ha biztosított, hogy nem vonnak árukat aktív feldolgozási eljárás alá.”.

62.

A 77. oldalon a 244. cikk (2) bekezdésének első mondatában

a következő szövegrész:

„A vámjogszabályoktól függően bármely ipari, kereskedelmi vagy szolgáltatási tevékenységet megengedett a vámszabad területen.”

helyesen:

„A vámjogszabályoktól függően bármely ipari, kereskedelmi vagy szolgáltatási tevékenység megengedett a vámszabad területen.”.

63.

A 77. oldalon a 245. cikk (1) és (3) bekezdésében

A „szállított” szövegrész helyébe a „beszállított” szöveg lép.

64.

A 78. oldalon a 246. cikk (1) bekezdésében

a következő szövegrész:

„(1)   Uniós áruk beléptethetők, tárolhatók, szállíthatók, felhasználhatók, feldolgozhatók vagy elfogyaszthatók a vámszabad területen. Az ilyen esetekben az áruk nem tekinthetők vámszabad területi eljárás alatt levőknek.”

helyesen:

„(1)   Uniós áruk beléphetnek, tárolásra, szállításra, felhasználásra, feldolgozásra vagy elfogyasztásra kerülhetnek a vámszabad területen. Az ilyen esetekben az áruk nem tekinthetők vámszabad területi eljárás alatt levőknek.”.

65.

A 79. oldalon a 250. cikk (2) bekezdés b) pontjának végén

a következő szövegrész:

„… amikor a helyettesítő árukra megállapított feltételeknek való megfelelés ellenőrizhető;”

helyesen:

„… amikor a helyettesítő árukra megállapított feltételeknek való megfelelés megerősíthető;”.

66.

A 80. oldalon a 256. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében

a következő szövegrész:

„A 223. cikkben említett esetben az eljárás igénybe vehető, ha a helyettesítő árukra vonatkozóan megállapított feltételeknek való megfelelés ellenőrizhető.”

helyesen:

„A 223. cikkben említett esetben az eljárás igénybe vehető, ha a helyettesítő árukra vonatkozóan megállapított feltételeknek való megfelelés megerősíthető.”.

67.

A 80. oldalon a 257. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében

a következő szövegrész:

„A vámhatóságok meghatározzák azt az időtartamot, amelyen belül az aktív feldolgozási eljárást le kell zárni a 216. cikkel összhangban.”

helyesen:

„A vámhatóságok meghatározzák azt az időtartamot, amelyen belül az aktív feldolgozási eljárást le kell zárni a 215. cikkel összhangban.”.

68.

A 82. oldalon a 263. cikk (2) bekezdésének a) pontjában

a következő szövegrész:

„a)

az olyan szállítóeszközök és az ezeken fuvarozott olyan áruk, amelyek az Unió vámterületének felségvizein vagy légterén megállás nélkül haladnak át; vagy”

helyesen:

„a)

az olyan szállítóeszközök és az ezeken fuvarozott olyan áruk, amelyek az Unió vámterületének parti tengerein vagy légterén megállás nélkül haladnak át; vagy”.

69.

A 82. oldalon a 264. cikkben

a következő szövegrész:

„Azon vámhivatal, amelyhez a 228. cikkben említett indulás előtti árunyilatkozatot benyújtják,…”

helyesen:

„Azon vámhivatal, amelyhez a 263. cikkben említett indulás előtti árunyilatkozatot benyújtják,…”.

70.

A 83. oldalon a 265. cikk a) és b) pontjában

a következő szövegrész:

„a)

a 228. cikk (1) bekezdésében említett azon meghatározott határidő, amelyen belül az indulás előtti árunyilatkozatot be kell nyújtani–, mielőtt az árukat kiszállítják az Unió vámterületéről, figyelembe véve a forgalom jellegét;

b)

azon meghatározott esetek, amelyekben a 228. cikk (2) bekezdésének c) pontjával összhangban eltekintenek az indulás előtti árunyilatkozat benyújtásának kötelezettségétől.”

helyesen:

„a)

a 263. cikk (1) bekezdésében említett azon meghatározott határidő, amelyen belül az indulás előtti árunyilatkozatot be kell nyújtani–, mielőtt az árukat kiszállítják az Unió vámterületéről, figyelembe véve a forgalom jellegét;

b)

azon meghatározott esetek, amelyekben a 263. cikk (2) bekezdésének b) pontjával összhangban eltekintenek az indulás előtti árunyilatkozat benyújtásának kötelezettségétől.”.

71.

A 83. oldalon a 267. cikk (2) bekezdésének c) pontjában

a következő szövegrész:

„c)

az a személy, aki az áru fuvarozásáért a felelősséget vállalja, mielőtt azt az Unió vámterületéről kiléptetik.”

helyesen:

„c)

az a személy, aki vállalja a felelősséget az áruk fuvarozásáért, az Unió vámterületéről való kilépésük előtt.”.

72.

A 86. oldalon a 281. cikk harmadik bekezdésében

a következő szövegrész:

„Ha a bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság nem fogadja el az (1) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktusokat, és a 182/2011/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdése alkalmazandó.”

helyesen:

„Ha a bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság nem fogadja el az e cikk első bekezdésében említett végrehajtási jogi aktusokat, és a 182/2011/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdése alkalmazandó.”.

73.

A 87. oldalon a 284. cikk (2), (3) és (5) bekezdésében

A 213. cikkre történő hivatkozások helyébe a 216. cikkre történő hivatkozások lépnek.

74.

A 87. oldal 284. cikk (2) bekezdésének utolsó mondatában

a következő szövegrész:

„A mennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.”

helyesen:

„Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok letelte előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.”.


Top