EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0556

A Bizottság 556/2013/EU végrehajtási rendelete ( 2013. június 14. ) a 798/2008/EK, a 206/2010/EU, a 605/2010/EU és a 28/2012/EU rendeletnek a Bosznia-Hercegovinából származó egyes állati termékek tranzitforgalma tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 164, 18.6.2013, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 073 P. 13 - 15

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/556/oj

18.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 164/13


A BIZOTTSÁG 556/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. június 14.)

a 798/2008/EK, a 206/2010/EU, a 605/2010/EU és a 28/2012/EU rendeletnek a Bosznia-Hercegovinából származó egyes állati termékek tranzitforgalma tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (5) bekezdésének harmadik francia bekezdésére, 9. cikke (2) bekezdésének b) pontjára és 9. cikke (4) bekezdésének c) pontjára,

mivel:

(1)

A 798/2008/EK bizottsági rendelet (2) megállapítja azon harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékét, ahonnan baromfi és baromfitermékek hozhatók be az Unióba és átszállíthatók az Unión, valamint meghatározza az állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelményeket.

(2)

A 206/2010/EK bizottsági rendelet (3) megállapítja azon harmadik országok területei vagy területei részeinek jegyzékeit, ahonnan egyes állatok és friss hús hozhatók be az Európai Unióba, valamint meghatározza az állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelményeket.

(3)

A 605/2010/EU bizottsági rendelet (4) megállapítja az emberi fogyasztásra szánt nyers tej és tejtermékek Európai Unióba történő beléptetésére vonatkozó állat-egészségügyi és közegészségügyi feltételeket, valamint meghatározza a szükséges állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelményeket.

(4)

A 28/2012/EU bizottsági rendelet (5) megállapítja egyes összetett élelmiszer-készítményeknek az Unióba történő behozatalával és az Unión történő átszállításával kapcsolatos bizonyítványokra vonatkozó követelményeket.

(5)

A horvátországi Ploče kikötőjének földrajzi elhelyezkedése miatt és a kikötő elérhetőségének Horvátország Unióhoz való csatlakozása után történő biztosítása érdekében különleges feltételeket kell megállapítani a Bosznia-Hercegovinából származó baromfitermékek, friss hús, nyers tej, tejtermékek és egyes összetett termékek az Unión keresztül harmadik országokba irányuló szállítása tekintetében.

(6)

A 2009/821/EK bizottsági határozat (6) meghatározza a jóváhagyott állat-egészségügyi határállomások jegyzékét, megállapít egyes, a Bizottság állat-egészségügyi szakértői által végzett ellenőrzésekre vonatkozó szabályokat, és meghatározza a TRACES állat-egészségügyi egységeit. Mivel a Bosznia-Hercegovinából származó, a 798/2008/EK, a 206/2010/EU, a 605/2010/EU és a 28/20120/EU rendeletek hatálya alá tartozó szállítmányoknak az Unión keresztül harmadik országokba történő szállítása kizárólag Nova Sela és Ploče horvátországi állat-egészségügyi határállomásokon áthaladva történhet, ezeket a határállomásokat – amint a jóváhagyásukhoz szükséges technikai feltételek teljesülnek – fel kell venni a 2009/821/EK határozat I. mellékletében szereplő jegyzékbe.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 798/2008/EK rendelet módosítása

A 798/2008/EK rendelet az alábbi 18a. cikkel egészül ki:

„18a. cikk

A Bosznia-Hercegovinából érkező, harmadik országokba tartó szállítmányok Horvátországon áthaladó tranzitforgalmára vonatkozó eltérések

(1)   A 4. cikk (4) bekezdésétől eltérve a baromfi – a laposmellű futómadarat és a vadon élő szárnyasvadat is beleértve – húsa, darált húsa és csontokról géppel leválasztott húsa, a tojás és tojástermékek, valamint a specifikus kórokozóktól mentes tojás Bosznia-Hercegovinából érkező és harmadik országokba tartó szállítmányainak közvetlenül Nova Sela és Ploče állat-egészségügyi határállomások között történő közúti szállítása az alábbi feltételek mellett engedélyezhető:

a)

a hatósági állatorvos a szállítmányt a belépés szerinti állat-egészségügyi határállomáson sorozatszámmal ellátott vámzárral látta el;

b)

a hatósági állatorvos a belépési állat-egészségügyi határállomáson a 97/78/EK irányelv 7. cikkében előírt, szállítmányt kísérő okmányok minden oldalára rábélyegezte a „KIZÁRÓLAG AZ EU-N KERESZTÜL HARMADIK ORSZÁGOKBA TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁSRA” feliratot;

c)

teljesülnek a 97/78/EK irányelv 11. cikkében előírt eljárási követelmények;

d)

a szállítmányt a 136/2004/EK bizottsági rendelet (7) 2. cikkének (1) bekezdésében említett közös állat-egészségügyi beléptetési okmányon a beléptetés helye szerinti állat-egészségügyi határállomás hatósági állatorvosa átszállításra elfogadhatónak minősíti.

(2)   Az ilyen szállítmányoknak a 97/78/EK irányelv 12. cikkének (4) bekezdésében és 13. cikkében meghatározott kirakodása, illetve tárolása az Unióban nem engedélyezett.

(3)   Az illetékes hatóságnak rendszeres ellenőrzéseket kell végeznie annak biztosítása érdekében, hogy az Unió területét elhagyó szállítmányok száma és a termékek mennyisége megegyezzen a belépő szállítmányok számával és a belépő termékek mennyiségével.

2. cikk

A 206/2010/EU rendelet módosítása

A 206/2010/EU rendelet a következő 17a. cikkel egészül ki:

„17a. cikk

A Bosznia-Hercegovinából érkező, harmadik országokba tartó szállítmányok Horvátországon áthaladó tranzitforgalmára vonatkozó eltérések

(1)   A 16. cikktől eltérve a Bosznia-Hercegovinából érkező és harmadik országokba tartó szállítmányok közvetlenül Nova Sela és Ploče állat-egészségügyi határállomások között történő közúti szállítása az alábbi feltételek mellett engedélyezhető::

a)

a hatósági állatorvos a szállítmányt a belépés szerinti állat-egészségügyi határállomáson sorozatszámmal ellátott vámzárral látta el;

b)

a hatósági állatorvos a belépés szerinti állat-egészségügyi határállomáson a szállítmányt kísérő, a 97/78/EK irányelv 7. cikkében említett okmányok minden oldalára rábélyegezte a „KIZÁRÓLAG AZ EU-N KERESZTÜL HARMADIK ORSZÁGOKBA TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁSRA” feliratot;

c)

teljesülnek a 97/78/EK irányelv 11. cikkében előírt eljárási követelmények;

d)

a szállítmányt a 136/2004/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében említett közös állat-egészségügyi beléptetési okmányon a beléptetés helye szerinti állat-egészségügyi határállomás hatósági állatorvosa átszállításra elfogadhatónak minősíti.

(2)   Az ilyen szállítmányoknak a 97/78/EK irányelv 12. cikkének (4) bekezdésében vagy 13. cikkében meghatározott kirakodása vagy tárolása az Unió területén nem engedélyezett.

(3)   Az illetékes hatóságnak rendszeres ellenőrzéseket kell végeznie annak biztosítása érdekében, hogy az Unió területét elhagyó szállítmányok száma és a termékek mennyisége megegyezzen a belépő szállítmányok számával és a belépő termékek mennyiségével.”

3. cikk

A 605/2010/EU rendelet módosítása

Az 605/2010/EU rendelet a következő 7a. cikkel egészül ki:

„7a. cikk

A Bosznia-Hercegovinából érkező, harmadik országokba tartó szállítmányok Horvátországon áthaladó tranzitforgalmára vonatkozó eltérések

(1)   A 6. cikktől eltérve a Bosznia-Hercegovinából érkező és harmadik országokba tartó szállítmányok közvetlenül Nova Sela és Ploče állat-egészségügyi határállomások között történő közúti szállítása az alábbi feltételek mellett engedélyezhető::

a)

a hatósági állatorvos a szállítmányt a belépés szerinti állat-egészségügyi határállomáson sorozatszámmal ellátott vámzárral látta el;

b)

a hatósági állatorvos a belépés szerinti állat-egészségügyi határállomáson a szállítmányt kísérő, a 97/78/EK irányelv 7. cikkében említett okmányok minden oldalára rábélyegezte a „KIZÁRÓLAG AZ EU-N KERESZTÜL HARMADIK ORSZÁGOKBA TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁSRA” feliratot;

c)

teljesülnek a 97/78/EK irányelv 11. cikkében előírt eljárási követelmények;

d)

a szállítmányt a 136/2004/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében említett közös állat-egészségügyi beléptetési okmányon a beléptetés helye szerinti állat-egészségügyi határállomás hatósági állatorvosa átszállításra elfogadhatónak minősíti.

(2)   Az ilyen szállítmányoknak a 97/78/EK irányelv 12. cikkének (4) bekezdésében vagy 13. cikkében meghatározott kirakodása vagy tárolása az Unió területén nem engedélyezett.

(3)   Az illetékes hatóságnak rendszeres ellenőrzéseket kell végeznie annak biztosítása érdekében, hogy az Unió területét elhagyó szállítmányok száma és a termékek mennyisége megegyezzen a belépő szállítmányok számával és a belépő termékek mennyiségével.”

4. cikk

A 28/2012/EU rendelet módosítása

Az 28/2012/EU rendelet a következő 5a. cikkel egészül ki:

„5a. cikk

A Bosznia-Hercegovinából érkező, harmadik országokba tartó szállítmányok Horvátországon áthaladó tranzitforgalmára vonatkozó eltérések

(1)   A 4. cikktől eltérve a Bosznia-Hercegovinából érkező, a 3. cikkben említett összetett termékeket tartalmazó szállítmányok közvetlenül Nova Sela és Ploče állat-egészségügyi határállomások között történő közúti szállítása az alábbi feltételek mellett engedélyezhető:

a)

a hatósági állatorvos a szállítmányt a belépés szerinti állat-egészségügyi határállomáson sorozatszámmal ellátott vámzárral látta el;

b)

a hatósági állatorvos a belépés szerinti állat-egészségügyi határállomáson a szállítmányt kísérő, a 97/78/EK irányelv 7. cikkében említett okmányok minden oldalára rábélyegezte a „KIZÁRÓLAG AZ EU-N KERESZTÜL HARMADIK ORSZÁGOKBA TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁSRA” feliratot;

c)

teljesülnek a 97/78/EK irányelv 11. cikkében előírt eljárási követelmények;

d)

a szállítmányt a 136/2004/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében említett közös állat-egészségügyi beléptetési okmányon a beléptetés helye szerinti állat-egészségügyi határállomás hatósági állatorvosa átszállításra elfogadhatónak minősíti.

(2)   Az ilyen szállítmányoknak a 97/78/EK irányelv 12. cikkének (4) bekezdésében és 13. cikkében meghatározott kirakodása, illetve tárolása az Unióban nem engedélyezett.

(3)   Az illetékes hatóságnak rendszeres ellenőrzéseket kell végeznie annak biztosítása érdekében, hogy az Unió területét elhagyó szállítmányok száma és a termékek mennyisége megegyezzen a belépő szállítmányok számával és a belépő termékek mennyiségével.”

5. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet Horvátország csatlakozási szerződésének hatálybalépése esetén, annak hatálybalépése napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet attól a naptól fogva kell alkalmazni, amelytől fogva a 2009/821/EK határozatnak a Nova Sela és Ploče állat-egészségügyi határállomásokat a határozat I. mellékletébe beillesztő módosításai alkalmazandók.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. június 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(2)  HL L 226., 2008.8.23., 1. o.

(3)  HL L 73., 2010.3.20., 1. o.

(4)  HL L 175., 2010.7.10., 1. o.

(5)  HL L 12., 2012.1.14., 1. o.

(6)  HL L 296., 2009.11.12., 1. o.

(7)  HL L 21., 2004.1.28., 11. o.”


Top