EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0551

A Bizottság 551/2013/EU rendelete ( 2013. június 11. ) az Európai Unió lobogója alatt közlekedő hajók által a NAFO 3M területen folytatott, vörös álsügérekre irányuló halászat tilalmáról

OJ L 164, 18.6.2013, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/551/oj

18.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 164/3


A BIZOTTSÁG 551/2013/EU RENDELETE

(2013. június 11.)

az Európai Unió lobogója alatt közlekedő hajók által a NAFO 3M területen folytatott, vörös álsügérekre irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az uniós vizeken, valamint a nemzetközi tárgyalások vagy megállapodások hatálya alá tartozó bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós hajók számára egyes nem uniós vizeken rendelkezésre álló halászati lehetőségeknek a 2013. évre történő meghatározásáról szóló, 2013. január 21-i 40/2013/EU tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2013. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az Európai Unió lobogója alatt közlekedő, illetve az Európai Unióban lajstromozott hajók fogásai kimerítették az e rendelet mellékletében megnevezett állomány tekintetében 2013-ra megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért 2013. június 30-ig meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

A 2013. július 1-je előtti időszak vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállamok a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítették a 2013. évi halászati kvótájukat.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállamok lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól 2013. június 30-ig nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Az e hajók által ezen időpontok között kifogott, az adott állományba tartozó egyedeket tilos különösen a fedélzeten tárolni, kirakni, átrakni és kirakodni.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. június 11-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Lowri EVANS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  HL L 23., 2013.1.25., 54. o.


MELLÉKLET

Szám

03/TQ40

Tagállam

Európai Unió (minden tagállam)

Állomány

RED/N3M

Faj

Vörös álsügérek (Sebastes spp)

Övezet

NAFO 3M

Tilalmi időszak

2013.5.3–2013.6.30.


Top