EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0458

A Bizottság 458/2013/EU végrehajtási rendelete ( 2013. május 16. ) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tojás forgalmazása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 589/2008/EK rendelet helyesbítéséről

OJ L 133, 17.5.2013, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 250 - 250

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/458/oj

17.5.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 133/17


A BIZOTTSÁG 458/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. május 16.)

az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tojás forgalmazása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 589/2008/EK rendelet helyesbítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 121. cikke d) pontjára, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1)

Az 589/2008/EK bizottsági rendelet (2) részletes szabályokat állapít meg az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tojás forgalmazása tekintetében történő alkalmazására vonatkozóan. A „tétel” kifejezésnek a szóban forgó rendelet 1. cikkében szereplő mmeghatározása pontosításra szorul annak érdekében, hogy ne hagyjon teret különböző értelmezéseknek, ezáltal pedig eltérő tagállami gyakorlatoknak.

(2)

Az 589/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően helyesbíteni kell.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 589/2008/EK rendelet 1. cikke második albekezdésének i. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„i.   »tétel«: egy és ugyanazon termelési helyről vagy csomagolóközpontból származó, egy helyen lévő, egy és ugyanazon tojásrakási, minőségmegőrzési vagy csomagolási dátummal ellátott, ugyanazon típusú baromfitartásból származó, osztályozott tojás esetén ugyanazon minőségi és tömegosztályba tartozó, csomagolt vagy ömlesztett tojás;”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. május 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 163., 2008.6.24., 6. o.


Top