Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0025

A Tanács 2013/25/EU irányelve ( 2013. május 13. ) a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadsága területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

OJ L 158, 10.6.2013, p. 368–375 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 014 P. 97 - 104

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/25/oj

10.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 158/368


A TANÁCS 2013/25/EU IRÁNYELVE

(2013. május 13.)

a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadsága területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel Horvátország csatlakozási szerződésére és különösen annak 3. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel Horvátország csatlakozási okmányára és különösen annak 50. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Horvátország csatlakozási okmányának 50. cikke szerint amennyiben az intézményeknek a csatlakozást megelőzően elfogadott jogi aktusait a csatlakozás miatt ki kell igazítani, és a csatlakozási okmány vagy annak mellékletei a szükséges kiigazításokról nem rendelkeznek, e célból a Tanács a Bizottság javaslatára – ha az eredeti jogi aktusokat nem a Bizottság fogadta el – minősített többséggel elfogadja a szükséges jogi aktusokat.

(2)

Horvátország csatlakozási szerződését kidolgozó és elfogadó konferencia záróokmánya jelezte, hogy a Magas Szerződő Felek politikai megállapodásra jutottak az intézmények által elfogadott jogi aktusoknak a csatlakozás miatt szükségessé váló kiigazításairól, és felkérték a Tanácsot és a Bizottságot, hogy e kiigazításokat a csatlakozást megelőzően fogadják el, amennyiben szükséges az uniós jog fejlődésének figyelembevételével kiegészítve és naprakésszé téve azokat.

(3)

A 74/557/EGK (1), a 77/249/EGK (2), a 98/5/EK (3) és a 2005/36/EK (4) irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 74/557/EGK, a 77/249/EGK, a 98/5/EK és a 2005/36/EK irányelv ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb Horvátország Unióhoz való csatlakozásának napjáig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Ezeket a rendelkezéseket Horvátország Unióhoz való csatlakozásának napjától alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv Horvátország csatlakozási szerződésétől függően és annak hatályba lépése napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2013. május 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. COVENEY


(1)  A toxikus termékek kereskedelmével és forgalmazásával foglalkozó önálló vállalkozók és közvetítők tevékenységével kapcsolatos letelepedési és szolgáltatásnyújtási szabadság megvalósításáról szóló, 1974. június 4-i 74/557/EGK tanácsi irányelv (HL L 307., 1974.11.18., 5. o.).

(2)  Az ügyvédi szolgáltatásnyújtás szabadsága tényleges gyakorlásának elősegítéséről szóló, 1977. március 22-i 77/249/EGK tanács irányelv (HL L 78., 1977.3.26., 17. o.).

(3)  Az ügyvédi hivatásnak a képesítés megszerzése országától eltérő tagállamokban történő folyamatos gyakorlásának elősegítéséről szóló, 1998. február 16-i 98/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 77., 1998.3.14., 36. o).

(4)  A szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 255., 2005.9.30., 22. o.).


MELLÉKLET

A   RÉSZ

SZAKMAI KÉPESÍTÉSEK KÖLCSÖNÖS ELISMERÉSE

A 2005/36/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 49. cikk (2) bekezdésének első albekezdése a következő ponttal egészül ki:

„ba)

2013. július 1. Horvátország esetében;”.

2.

Az V. melléklet a következőképpen módosul

a)

az V.1. szakasz a következőképpen módosul:

i.

a táblázat 5.1.1. pontja a következő szövegrésszel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

„Hrvatska

Diploma »doktor medicine/doktorica medicine«

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

 

2013. július 1.”

ii.

A táblázat 5.1.2. pontja a következő szövegrésszel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

„Hrvatska

Diploma o specijalističkom usavršavanju

Ministarstvo nadležno za zdravstvo

2013. július 1.”

iii.

A táblázat 5.1.3. pontja a következő szövegrésszekkel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészeket követően:

a táblázat „Aneszteziológia” és „Általános sebészet” bejegyzések helyébe:

„Hrvatska

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina

Opća kirurgija”

a táblázat „Idegsebészet” és „Szülészet- nőgyógyászat” bejegyzések helyébe:

„Hrvatska

Neurokirurgija

Ginekologija i opstetricija”

a táblázat „Belgyógyászat” és „Szemészet” bejegyzések helyébe:

„Hrvatska

Opća interna medicina

Oftalmologija i optometrija”

a táblázat „Fül-orr-gége gyógyászat” és „Csecsemő- és gyermekgyógyászat” bejegyzések helyébe:

„Hrvatska

Otorinolaringologija

Pedijatrija”

a táblázat „Tüdőgyógyászat” és „Urológia” bejegyzések helyébe:

„Hrvatska

Pulmologija

Urologija”

a táblázat „Ortopédia” és „Patológia” bejegyzések helyébe:

„Hrvatska

Ortopedija i traumatologija

Patologija”

a táblázat „Neurológia” és „Pszichiátria” bejegyzések helyébe:

„Hrvatska

Neurologija

Psihijatrija”

a táblázat „Radiológia” és „Sugárterápia” bejegyzések helyébe:

„Hrvatska

Klinička radiologija

Onkologija i radioterapija”

a táblázat „Plasztikai sebészet” és „Klinikai biológia” bejegyzések helyébe:

„Hrvatska

Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija”

 

a táblázat „Mikrobiológia-bakteriológia” és „Biokémia” bejegyzések helyébe:

„Hrvatska

Klinička mikrobiologija”

 

a táblázat „Immunológia” és „Mellkassebészet” bejegyzések helyébe:

„Hrvatska

Alergologija i klinička imunologija”

 

a táblázat „Gyermeksebészet” és „Érsebészet” bejegyzések helyébe:

„Hrvatska

Dječja kirurgija

Vaskularna kirurgija”

a táblázat „Kardiológia” és „Gasztroenterológia” bejegyzések helyébe:

„Hrvatska

Kardiologija

Gastroenterologija”

a táblázat „Reumatológia” és „Általános hematológia” bejegyzések helyébe:

„Hrvatska

Reumatologija

Hematologija”

a táblázat „Endokrinológia” és „Fizioterápia” bejegyzések helyébe:

„Hrvatska

Endokrinologija i dijabetologija

Fizikalna medicina i rehabilitacija”

a táblázat „Neuropszichiátria” és „Bőr- és nemibeteg-gyógyászat” bejegyzések helyébe:

„Hrvatska

 

Dermatologija i venerologija”

a táblázat „Radiológia” és „Gyermekpszichiátria” bejegyzések helyébe:

„Hrvatska

Klinička radiologija

Dječja i adolescentna psihijatrija”

a táblázat „Geriátria” és „Nefrológia” bejegyzések helyébe:

„Hrvatska

 

Nefrologija”

a táblázat „Infektológia” és „Társadalom-orvostan és szociális orvostan” bejegyzések helyébe:

„Hrvatska

Infektologija

Javnozdravstvena medicina”

a táblázat „Farmakológia” és „Foglalkozás-orvostan” bejegyzések helyébe:

„Hrvatska

Klinička farmakologija s toksikologijom

Medicina rada i športa”

a táblázat „Allergológia” és „Nukleáris medicina” bejegyzések helyébe:

„Hrvatska

Alergologija i klinička imunologija

Nuklearna medicina”

a táblázat „Arc- és állkapocs-sebészet (orvosi alapképzés)” bejegyzés helyébe:

„Hrvatska

Maksilofacijalna kirurgija”

a táblázat „Haematológia” bejegyzés helyébe:

„Hrvatska”;

 

a táblázat „Sztomatológia” és „Bőrgyógyászat” bejegyzések helyébe:

„Hrvatska”

 

 

a táblázat „Venerológia” és „Trópusi betegségek” bejegyzések helyébe:

„Hrvatska”

 

 

a táblázat „Gasztroenterológia” és „Traumatológia” bejegyzések helyébe:

„Hrvatska

Abdominalna kirurgija

Hitna medicina”

a táblázat „Klinikai neurofiziológia” és „Arc-állcsont-szájsebészet (orvosi és fogorvosi alapképzés)” bejegyzések helyébe:

„Hrvatska”

 

 

a táblázat „Klinikai onkológia” és „Klinikai genetika” bejegyzések helyébe:

„Hrvatska”;

 

 

iv.

A táblázat 5.1.4. pontja a következő szövegrésszel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

„Hrvatska

Diploma o specijalističkom usavršavanju

specijalist obiteljske medicine

2013. július 1.”;

b)

A táblázat V.2. szakasza 5.2.2. pontja a következő szövegrésszel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

„Hrvatska

1.

Svjedodžba »medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege«

2.

Svjedodžba

»prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva«

1.

Srednje strukovne škole koje izvode program za stjecanje kvalifikacije »medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege«

2.

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Veleučilišta u Republici Hrvatskoj

1.

medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

2.

prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva

2013. július 1.”;

c)

A táblázat V.3. szakaszának 5.3.2. pontja a következő szövegrésszel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

„Hrvatska

Diploma »doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine«

Fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

 

doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine

2013. július 1.”;

d)

A táblázat V.4. szakaszának 5.4.2. pontja a következő szövegrésszel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

„Hrvatska

Diploma »doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine«

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

2013. július 1.”;

e)

A táblázat V.5. szakaszának 5.5.2. pontja a következő szövegrésszel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

„Hrvatska

Svjedodžba

»prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) primaljstva«

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Veleučilišta i visoke škole u Republici Hrvatskoj

prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/prvostupnica (baccalaurea) primaljstva

2013. július 1.”;

f)

A táblázat V.6. szakaszának 5.6.2. pontja a következő szövegrésszel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

„Hrvatska

Diploma »magistar farmacije/magistra farmacije«

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

 

2013. július 1.”;

g)

A táblázat V.7. szakaszának 5.7.1. pontja a következő szövegrésszel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

„Hrvatska”;

 

 

 

 

3.

A VI. melléklet a Franciaországra vonatkozó sor után a következő sorral egészül ki:

„Hrvatska

»Magistar inženjer arhitekture i urbanizma/magistra inženjerka arhitekture i urbanizma« oklevél, amelyet a Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu állít ki

»Magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture« oklevél, amelyet a Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu állít ki

»Magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture« oklevél, amelyet a Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu állít ki

»Diplomirani inženjer arhitekture« oklevél, amelyet az Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu állít ki

»Diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture« oklevél, amelyet a Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu állít ki

»Diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture« oklevél, amelyet a Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu állít ki

»Diplomirani arhitektonski inženjer« oklevél, amelyet az Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu állít ki

»Inženjer« oklevél, amelyet az Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu állít ki

»Inženjer« oklevél, amelyet az Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu állít ki az Arhitektonski odjel Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta tanszéken befejezett tanulmányokért

»Inženjer« oklevél, amelyet a Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu állít ki az Arhitektonski odsjek Tehničkog fakulteta tanszéken befejezett tanulmányokért

»Inženjer« oklevél, amelyet a Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu állít ki az Arhitektonsko-inženjerski odjel Tehničkog fakulteta tanszéken befejezett tanulmányokért

»Inženjer arhitekture« oklevél, amelyet az Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu állít ki

Valamennyi oklevelet a zágrábi Horvát Építész Kamara (Hrvatska komora arhitekata) által kibocsátott, az építészkamarai tagságot igazoló okiratnak kell kísérnie.

a csatlakozás időpontjától számított harmadik tanév”;

B   RÉSZ

JOGI SZAKMÁK

1.

A 77/249/EGK irányelv 1. cikke (2) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

„Horvátország: Odvjetnik/Odvjetnica.”;

2.

A 98/5/EK irányelv 1. cikke (2) bekezdésének a) pontja a következő szövegrésszel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

„Horvátország: Odvjetnik/Odvjetnica.”

C   RÉSZ

TOXIKUS TERMÉKEK KERESKEDELME ÉS FORGALMAZÁSA

A 74/557/EGK irányelv melléklete a következő szövegrésszel egészül:

„—

Horvátország:

1.

A vegyi anyagokról szóló törvényben (OG 150/05, 53/08, 49/11) és az említett törvény alapján elfogadott rendeletekben szabályozott vegyi anyagok/toxikus anyagok;

2.

A növényvédő szerekről szóló törvényben (OG 70/05) és az említett törvény alapján elfogadott rendeletekben szabályozott növényvédő szerek.”.


Top