EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0021(01)

2013/376/EU: Az Európai Központi Bank határozata ( 2013. június 28. ) a Ciprusi Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2013/13 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2013/21)

OJ L 192, 13.7.2013, p. 75–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 192, 13.7.2013, p. 53–53 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/376/oj

13.7.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 192/75


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

(2013. június 28.)

a Ciprusi Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2013/13 határozat hatályon kívül helyezéséről

(EKB/2013/21)

(2013/376/EU)

AZ EURÓPAI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdése első francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 12.1. cikkére, 34.1. cikke második francia bekezdésére, a 3.1. cikk első francia bekezdésével és a 18.2. cikkel együttesen,

mivel:

(1)

A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának (a továbbiakban: a KBER Alapokmánya) 18.1. cikke szerint az Európai Központi Bank („EKB”) és azon tagállamok nemzeti központi bankjai, amelyek pénzneme az euro, hitelműveleteket végezhetnek hitelintézetekkel és más piaci szereplőkkel, azzal, hogy a hitelnyújtásnak megfelelő fedezet mellett kell történnie. Az eurorendszer monetáris politikai műveleteihez elfogadható fedezetre vonatkozó egyes követelmények az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló, 2011. szeptember 20-i EKB/2000/14 iránymutatás (1) I. számú mellékletében kerültek meghatározásra (a továbbiakban: általános dokumentáció).

(2)

Az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletének 1.6. szakaszában foglaltak alapján a Kormányzótanács az eurorendszer monetáris politikai műveletei végrehajtásának eszközeit, feltételeit, követelményeit és eljárásait bármikor megváltoztathatja. Az EKB/2011/14 iránymutatás 6.3.1. szakaszában foglaltak alapján az eurorendszer fenntartja magának a jogot, hogy az általa relevánsnak tartott bármely információ alapján meghatározza, hogy egy kibocsátás, kibocsátó, adós vagy garanciavállaló megfelel-e a magas hitelminőségi követelményeknek.

(3)

A Ciprusi Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről szóló, 2013. május 2-i EKB/2013/13 határozat (2) rendkívüli intézkedésként ideiglenesen felfüggesztette az eurorendszer forgalomképes adósságinstrumentumokra vonatkozó hitelminőségi minimumkövetelményeinek alkalmazását a Ciprusi Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok vonatkozásában.

(4)

A Ciprusi Köztársaság úgy döntött, hogy az általa kibocsátott forgalomképes adósságinstrumentumokra kiterjedő adósságkezelési programot indít.

(5)

Az adósságkezelési program beindítása további kedvezőtlen hatást gyakorolt a Ciprusi Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok eurorendszer műveleteiben fedezetként való megfelelőségére.

(6)

Az EKB/2013/13 határozatot ezért hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EKB/2013/13 határozat hatályon kívül helyezése

Az EKB/2013/13 határozat hatályát veszti.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat 2013. június 28-án lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2013. június 28-án.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 331., 2011.12.14, 1. o.

(2)  HL L 133., 2013.5.17., 26. o.


Top