EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0005(01)

2013/168/EU: Az Európai Központi Bank határozata ( 2013. március 20. ) az ír kormány által kibocsátott vagy garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2011/4 határozat, a portugál kormány által kibocsátott vagy garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2011/10 határozat, a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2012/32 határozat, és a devizában denominált fedezetek elfogadhatóságára vonatkozó szabályok ideiglenes változásáról szóló EKB/2012/34 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2013/5)

OJ L 95, 5.4.2013, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/168(1)/oj

5.4.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 95/21


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

(2013. március 20.)

az ír kormány által kibocsátott vagy garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2011/4 határozat, a portugál kormány által kibocsátott vagy garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2011/10 határozat, a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2012/32 határozat, és a devizában denominált fedezetek elfogadhatóságára vonatkozó szabályok ideiglenes változásáról szóló EKB/2012/34 határozat hatályon kívül helyezéséről

(EKB/2013/5)

(2013/168/EU)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdése első francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 3.1. cikke első francia bekezdésére, 12.1. cikkére, 18. cikkére, és 34.1. cikke második francia bekezdésére,

tekintettel az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló, 2011. szeptember 20-i EKB/2011/14 iránymutatásra (1) és különösen annak I. melléklete 1.6., 6.3.1. és 6.3.2. szakaszára,

mivel:

(1)

A devizában denominált fedezetek elfogadhatóságára vonatkozó szabályok ideiglenes változásáról szóló, 2012. december 19-i EKB/2012/34 határozat (2) tartalmát be kell illeszteni az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről és az EKB/2007/9 iránymutatás módosításáról szóló, 2012. augusztus 2-i EKB/2012/18 iránymutatásba (3), amely az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos átmeneti intézkedésekre irányadó alapvető jogi aktus.

(2)

Az egyértelműség és következetesség érdekében, valamint az eurorendszer fedezeti keretszabályozásának egyszerűsítése céljából, az ír kormány által kibocsátott vagy garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről szóló, 2011. március 31-i EKB/2011/4 határozat (4), a portugál kormány által kibocsátott vagy garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről szóló, 2011. július 7-i EKB/2011/10 határozat (5), és a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről szóló, 2012. december 19-i EKB/2012/32 határozat (6) tartalmát szintén be kell illeszteni a fedezeteknek az eurorendszer refinanszírozási műveletei céljából történő elfogadhatóságával kapcsolatos átmeneti intézkedésekről szóló iránymutatásba.

(3)

Az EKB/2012/18 iránymutatás átdolgozása révén végrehajtott ezen lépéseknek emellett lehetővé kell tenniük azon tagállamok nemzeti központi bankjai számára, amelyek pénzneme az euro, hogy további, megerősített hitelezés-támogató intézkedéseket hajtsanak végre a szerződő feleikre vonatkozó szerződéses és szabályozói kereten belül.

(4)

Az EKB/2011/4, az EKB/2011/10, az EKB/2012/32 és az EKB/2012/34 határozatokat ezért hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EKB/2011/4, az EKB/2011/10, az EKB/2012/32 és az EKB/2012/34 határozatok hatályon kívül helyezése

(1)   Az EKB/2011/4, az EKB/2011/10, az EKB/2012/32 és az EKB/2012/34 határozat 2013. május 3-tól hatályát veszti.

(2)   A hatályon kívül helyezett határozatra történő hivatkozásokat az az EKB/2013/4 iránymutatásra történő hivatkozásként kell értelmezni.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat 2013. március 22-én lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2013. március 20-án.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 331., 2011.12.14., 1. o.

(2)  HL L 14., 2013.1.18., 22. o.

(3)  HL L 218., 2012.8.15., 20. o.

(4)  HL L 94., 2011.4.8., 33. o.

(5)  HL L 182., 2011.7.12., 31. o.

(6)  HL L 359., 2012.12.29., 74. o.


Top