Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013B0721

2013/721/EU: Az Európai Parlament határozata ( 2013. október 9. ) az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

OJ L 328, 7.12.2013, p. 95–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/721/oj

7.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 328/95


AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATA

(2013. október 9.)

az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

(2013/721/EU)

AZ EURÓPAI PARLAMENT,

tekintettel az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére (1),

tekintettel az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2012) 436 – C7-0226/2012) (2),

tekintettel a Számvevőszéknek a 2011-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtásáról szóló éves jelentésére az ellenőrzés alá vont intézmények válaszaival együtt (3),

tekintettel a Számvevőszék 2011-es pénzügyi évre vonatkozó, az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára (4),

tekintettel a 2011-es pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló határozatot elhalasztó, 2013. április 17-i határozatára és az azt kísérő állásfoglalásra (5),

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom rendeletre (6) és különösen annak 50., 86., 145., 146. és 147. cikkére,

tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre (7) és különösen annak 164., 165. és 166. cikkére,

tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 2006. május 17-én létrejött intézményközi megállapodásra (8),

tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A7-0310/2013),

1.

megtagadja a mentesítést a Tanács főtitkárától az Európai Tanács és a Tanács 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.

megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Tanácsnak, Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Unió Bíróságának, a Számvevőszéknek, az európai ombudsmannak és az európai adatvédelmi biztosnak, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételükről (L sorozat).

az elnök

Martin SCHULZ

a főtitkár

Klaus WELLE


(1)  HL L 68., 2011.3.15., 1. o.

(2)  HL C 348., 2012.11.14., 1. o.

(3)  HL C 344., 2012.11.12., 1. o.

(4)  HL C 348., 2012.11.14., 130. o.

(5)  HL L 308., 2013.11.16., 20. o.

(6)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(7)  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(8)  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSA

(2013. október 9.)

az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

AZ EURÓPAI PARLAMENT,

tekintettel az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére (1),

tekintettel az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2012) 436 – C7-0226/2012) (2),

tekintettel a Számvevőszéknek a 2011-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtásáról szóló éves jelentésére az ellenőrzés alá vont intézmények válaszaival együtt (3),

tekintettel a Számvevőszék 2011-es pénzügyi évre vonatkozó, az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára (4),

tekintettel a 2011-es pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló határozatot elhalasztó, 2013. április 17-i határozatára és az azt kísérő állásfoglalásra (5),

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom rendeletre (6) és különösen annak 50., 86., 145., 146. és 147. cikkére,

tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre (7) és különösen annak 164., 165. és 166. cikkére,

tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 2006. május 17-én létrejött intézményközi megállapodásra (8),

tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A7-0310/2013),

A.

mivel egy demokratikus társadalomban az adófizetőknek és a közvéleménynek joga van tájékoztatást kapni a közpénzek felhasználásáról (9);

B.

mivel a polgároknak jogukban áll tudni, hogy mire költik az általuk befizetett adókat, és hogyan élnek a politikai szervek a rájuk ruházott hatalommal;

C.

mivel a Tanácsra mint uniós intézményre vonatkozik az uniós polgárok felé történő demokratikus elszámoltathatóság, amennyiben az Európai Unió általános költségvetése egyik kedvezményezettjének minősül;

D.

mivel az uniós intézmények közül a Parlament az egyetlen közvetlenül választott testület, és a Parlament felelős az Unió általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés megadásáért,

1.

hangsúlyozza a Parlamentnek az Európai Unió működéséről szóló szerződésben (EUMSZ) meghatározott, a költségvetési mentesítési eljárás tekintetében betöltött szerepét;

2.

emlékeztet arra, hogy az EUMSZ 335. cikkének megfelelően „(…) igazgatási autonómiájuk alapján a saját működésükkel kapcsolatos ügyekben az Uniót az egyes intézmények maguk képviselik”, ami azt jelenti, hogy – figyelembe véve a költségvetési rendelet 55. cikkét – az intézmények egyénileg felelősek költségvetésük végrehajtásáért;

3.

megjegyzi, hogy eljárási szabályzata 77. cikkének megfelelően „A Bizottság számára a költségvetés végrehajtására vonatkozó mentesítés megadásával kapcsolatos eljárást szabályozó rendelkezések megfelelően alkalmazandók a következőkre: […] az Európai Unió egyéb intézményei és szervei – mint például a Tanács (végrehajtási tevékenységére vonatkozóan), az Európai Unió Bírósága, a Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága – költségvetésének végrehajtásáért felelős személyek mentesítési eljárása”;

A Számvevőszék véleménye az Európai Tanács és a Tanács tekintetében a 2011-es pénzügyi évre szóló megbízhatósági nyilatkozatában

4.

rámutat arra, hogy 2011-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésében a Számvevőszék észrevételeket tett az Európai Tanácsra és a Tanácsra vonatkozóan a takarítási szolgálatokkal kapcsolatos közbeszerzési szerződések, valamint munkaruházat és cipők beszerzése kapcsán, melyek esetében hiányosságokat tárt fel a kiválasztási és odaítélési feltételek alkalmazása tekintetében;

5.

utal a Tanácsnak a közbeszerzési hiányosságokra vonatkozó magyarázataira és a költségvetési rendelet szellemének és elveinek teljes tiszteletben tartására vonatkozó biztosítékaira;

6.

egyetért a Számvevőszék ajánlásaival arra vonatkozóan, hogy az engedélyezésre jogosult tisztviselőknek megfelelő ellenőrzések és jobb iránymutatások által javítaniuk kell a közbeszerzési eljárások megtervezését, koordinálását és végrehajtását; javasolja a – valamennyi uniós intézmény által betartandó – közbeszerzési szabályok szigorúbb alkalmazását;

7.

megjegyzi, hogy a Tanács nem adott további választ a Számvevőszék azon ajánlásaira, amelyek a közbeszerzési eljárások megfelelő ellenőrzéseire és az azzal kapcsolatos hatékonyabb iránymutatásra vonatkoznak;

Függőben lévő kérdések

8.

sajnálatát fejezi ki a 2007-es, 2008-as, 2009-es és 2010-es pénzügyi évekre vonatkozó mentesítési eljárások során tapasztalt nehézségek miatt, amelyek abból adódtak, hogy a Tanács nem volt hajlandó az együttműködésre; emlékeztet arra, hogy a Parlament megtagadta a Tanács főtitkárának a 2009-es és 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozó mentesítését, melynek okait a 2011. május 10-i (10), a 2011. október 25-i (11), illetve a 2012. május 10-i (12) és a 2012. október 23-i (13) állásfoglalásaiban sorolta fel;

9.

elvárja, hogy a Parlament számára a Tanács által benyújtott jövőbeni éves tevékenységi jelentések tartalmazzák a rendelkezésre álló humánerőforrások átfogó áttekintését, kategóriák, besorolási fokozatok, nemek, állampolgárság és szakképzettség szerinti bontásban, valamint a Tanács belső költségvetési határozatait;

10.

hangsúlyozza, hogy az Európai Tanács és a Tanács költségvetését külön kell választani pénzgazdálkodásuk átláthatóságának előmozdítása és mindkét intézmény jobb elszámoltathatóságának biztosítása érdekében;

11.

ismételten hangsúlyozza, hogy a Tanácsnak részletes, írásbeli tájékoztatást kell adnia a Résidence Palace épület megvásárlására felhasznált előirányzatok teljes összegéről, arról, hogy ezeket az előirányzatokat mely költségvetési sorokról hívták le, az eddig kifizetett és a még kifizetendő részletekről, valamint arról, hogy az épület milyen célt fog szolgálni;

12.

sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Tanács továbbra sem hajlandó válaszolni a Parlament kérdéseire;

13.

megismétli, hogy továbbra is a Tanács válaszára vár a 2012. május 10-i állásfoglalásában megfogalmazott kérdésekkel és kért dokumentumokkal kapcsolatban; felkéri a Tanács főtitkárát, hogy adjon átfogó, írásbeli választ a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága számára e kérdésekre;

14.

ismételten hangsúlyozza, hogy a Tanács kiadásait ugyanolyan vizsgálat alá kell vetni, mint a többi intézményét; véleménye szerint a 2012. október 23-i állásfoglalása jól meghatározza e vizsgálat alapvető elemeit;

15.

ugyanakkor üdvözli, hogy a Tanács soros elnöksége elfogadta a Parlament meghívását a 2011-re vonatkozó mentesítésről szóló jelentések 2013. április 16-i plenáris ülésen történt megvitatására; helyesli, hogy az elnökség nyitottságot mutatott a tekintetben, hogy gyümölcsöző együttműködést építsenek ki a Parlament és a Tanács között;

16.

nyugtázza az ír elnökség azon javaslatát, hogy állítsanak fel intézményközi munkacsoportot a Tanács mentesítésére vonatkozó lehetséges megoldások megtárgyalásához; várakozással tekint a Tanács litván elnökségének erre vonatkozó konkrét javaslata elébe;

A Parlamentnek a mentesítés megadásához fűződő joga

17.

hangsúlyozza a Parlament azon előjogait, hogy az EUMSZ 317., 318. és 319. cikke értelmében a jelenlegi értelmezéssel és gyakorlattal összhangban gyakorolhassa mentesítési jogkörét, azaz az átláthatóság és az uniós adófizetők felé fennálló demokratikus felelősség fenntartása érdekében külön-külön adjon mentesítést a költségvetés egyes fejezeteire vonatkozóan;

18.

ismételten hangsúlyozza, hogy a Költségvetési Ellenőrző Bizottság elnökének levelére adott, 2011. november 25-i válaszában a Bizottság azt írta, hogy kívánatosnak tartja, hogy a Parlament folytassa a mentesítés megadását, elhalasztását vagy elutasítását a többi intézmény, köztük a Tanács tekintetében, mint ahogy az eddig is történt;

19.

véleménye szerint minden esetben el kell végezni a Tanács mint uniós intézmény vizsgált évben folytatott pénzgazdálkodásának értékelését, fenntartva ezáltal a Parlament előjogait, vagyis a demokratikus elszámoltathatóság uniós polgárok irányában történő biztosítását;

20.

ezért úgy véli, hogy bizonyos előrelépés érhető el, amennyiben a Parlament és a Tanács együtt összeállítja azon dokumentumok listáját, amelyeket meg kell osztaniuk egymással a mentesítési folyamatban betöltött szerepük teljesítéséhez;

21.

úgy véli, hogy a két intézmény közötti, nyílt és formális párbeszédet célzó eljárás formájában megvalósuló kielégítő együttműködés az uniós polgárok felé küldendő pozitív jel lehet e nehéz időkben.


(1)  HL L 68., 2011.3.15., 1. o.

(2)  HL C 348., 2012.11.14., 1. o.

(3)  HL C 344., 2012.11.12., 1. o.

(4)  HL C 348., 2012.11.14., 130. o.

(5)  HL L 308., 2013.11.16., 20. o.

(6)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(7)  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(8)  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

(9)  Az Európai Unió Bíróságának a C-465/00,. C-138/01. és C-139/01. sz. (Österreichischer Rundfunk és mások) egyesített ügyekben 2003. május 20-án hozott ítélete ([2003] ECR I-4989, 85. bekezdés).

(10)  HL L 250., 2011.9.27., 25. o.

(11)  HL L 313., 2011.11.26., 13. o.

(12)  HL L 286., 2012.10.17., 23. o.

(13)  HL L 350., 2012.12.20., 71. o.


Top