Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1271

A Bizottság 1271/2012/EU végrehajtási rendelete ( 2012. december 21. ) az 1122/2009/EK rendelet egyes rendelkezéseitől az egységes támogatási rendszer keretében a 2012-re vonatkozó támogatási kérelmek és támogatási jogosultságoknak a nemzeti tartalékból a 2012-es évben történő kiosztása vagy egységenkénti értékének növelése iránti kérelmek lehetőségei, valamint az egységes kérelem tartalma tekintetében való eltérésről, az 1120/2009/EK rendelettől a támogatási jogosultságok 2012-ben való bejelentése tekintetében való eltérésről, valamint a 73/2009/EK tanácsi rendelettől a jogosultsági feltételek kifizetés előtti ellenőrzése és a mezőgazdasági termelők számára a parcellák rendelkezésre állása kapcsán előírt határidő tekintetében való eltérésről

OJ L 357, 28.12.2012, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2014; hatályon kívül helyezte: 32014R0639

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1271/oj

28.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 357/10


A BIZOTTSÁG 1271/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. december 21.)

az 1122/2009/EK rendelet egyes rendelkezéseitől az egységes támogatási rendszer keretében a 2012-re vonatkozó támogatási kérelmek és támogatási jogosultságoknak a nemzeti tartalékból a 2012-es évben történő kiosztása vagy egységenkénti értékének növelése iránti kérelmek lehetőségei, valamint az egységes kérelem tartalma tekintetében való eltérésről, az 1120/2009/EK rendelettől a támogatási jogosultságok 2012-ben való bejelentése tekintetében való eltérésről, valamint a 73/2009/EK tanácsi rendelettől a jogosultsági feltételek kifizetés előtti ellenőrzése és a mezőgazdasági termelők számára a parcellák rendelkezésre állása kapcsán előírt határidő tekintetében való eltérésről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 142. cikke c) és r) pontjára,

mivel:

(1)

A 73/2009/EK rendelet 41. cikkének (3) bekezdése az említett rendelet 68. cikke (1) bekezdésének c) pontját nem alkalmazó tagállamok számára lehetővé teszi, hogy bizonyos feltételek mellett felhasználják a nemzeti tartalékot. A szóban forgó cikk alkalmazása esetén a tagállamok növelhetik a mezőgazdasági termelőknek kiosztott támogatási jogosultságok egységenkénti értékét és/vagy számát. Az 1122/2009/EK bizottsági rendelet (2) 15. cikkének (1) bekezdése értelmében az egységes támogatási rendszer szerinti támogatási jogosultságok kiosztása vagy növelése iránti kérelmeket a 73/2009/EK rendelet 41. cikke alkalmazásában a tagállamok által meghatározandó időpontig kell benyújtani. Ez az időpont nem lehet későbbi, mint május 15., Észtország, Lettország, Litvánia, Finnország és Svédország esetében pedig június 15.

(2)

Az 1122/2009/EK rendelet 11. cikkének (1) bekezdése értelmében az a mezőgazdasági termelő, aki valamely területalapú támogatási rendszer keretében támogatást igényel, évente csak egyetlen egységes kérelmet nyújthat be.

(3)

Az 1122/2009/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése értelmében az egységes kérelmet az egyes tagállamok által meghatározandó időpontig kell benyújtani, amely nem lehet későbbi, mint május 15., Észtország, Lettország, Litvánia, Finnország és Svédország esetében pedig június 15.

(4)

Mivel a szélsőséges időjárási körülmények következtében a takarmányárak folyamatosan emelkednek, és ez a legnagyobb gabonaszállítók némelyikére is hatással van, a mezőgazdasági üzemek számos tagállamban nehéz gazdasági helyzetbe kerültek, és 2012 végén komoly pénzügyi problémákkal küzdenek. Tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági üzemek gazdasági helyzetének súlyosbodása hosszabb távon és szélesebb körben is hatásokkal járhat, a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a 2012-es év tekintetében alkalmazzák a 73/2009/EK rendelet 41. cikkének (3) bekezdését.

(5)

Mivel az egységes támogatási rendszer szerinti támogatási jogosultságok nemzeti tartalékból történő kiosztása vagy egységenkénti értékének növelése iránti kérelmek benyújtásának az 1122/2009/EK rendelet 15. cikkének (1) bekezdése szerinti határideje a 2012-es év tekintetében lejárt, lehetővé kell tenni azon tagállamok számára, amelyek a 2012-es évre vonatkozóan alkalmazni kívánják a 73/2009/EK rendelet 41. cikkének (3) bekezdését, hogy a támogatási jogosultságoknak a nemzeti tartalékból történő kiosztása vagy egységenkénti értékének növelése iránti kérelmek benyújtására új határidőt állapítsanak meg.

(6)

Továbbá az ilyen tagállamok mezőgazdasági termelői esetében eltérést kell biztosítani az 1122/2009/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének azon előírásától, amely szerint évente csak egyetlen egységes kérelem nyújtható be.

(7)

Emellett azon mezőgazdasági termelők számára, akik élni kívánnak a 73/2009/EK rendelet 41. cikkének (3) bekezdésével, eltérést kell biztosítani az 1122/2009/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdésében meghatározott határidő tekintetében.

(8)

Az 1122/2009/EK rendelet 12. cikkének (5) bekezdése értelmében az egységes támogatási rendszer alkalmazásának vagy az egységes támogatási rendszer új ágazatokra való kiterjesztésének első évében a tagállamok eltérhetnek az 1122/2009/EK rendelet 12. cikkének rendelkezéseitől a támogatási jogosultságok tekintetében, ha azokat az egységes kérelem benyújtására előírt legkésőbbi időpontban még nem állapították meg véglegesen. Hasonló eltérést szükséges biztosítani azon támogatási jogosultságok tekintetében is, amelyek kiosztása vagy egységenkénti értékének növelése a 73/2009/EK rendelet 41. cikkének (3) bekezdésével összhangban történik, és a kiosztást vagy növelést még nem állapították meg véglegesen.

(9)

Az 1120/2009/EK bizottsági rendelet (3) 8. cikkének (1) bekezdése értelmében a támogatási jogosultságokat kifizetés teljesítésére évente csak egyszer jelentheti be az egységes kérelem benyújtására vonatkozó legkésőbbi időpontban azokat birtokló termelő. E követelmény tekintetében célszerű eltérésről rendelkezni.

(10)

A 73/2009/EK rendelet 35. cikkének (1) bekezdése értelmében a támogatási jogosultsághoz tartozó támogatható hektárszámnak megfelelő azon mezőgazdasági parcelláknak, amelyek a kapcsolódó kérelemben feltüntetésre kerülnek, a tagállam által megállapított időpontban a mezőgazdasági termelő rendelkezésére kell állniuk. Ez az időpont nem lehet későbbi, mint a tagállamban a támogatási kérelem módosítására megállapított időpont.

(11)

Azon támogatási jogosultságok esetében, amelyek a 73/2009/EK rendelet 41. cikke (3) bekezdésének alkalmazása nyomán kiosztásra kerülnek, vagy egységenkénti értékük növelésre kerül, célszerű eltérést engedélyezni a mezőgazdasági termelők számára a szóban forgó rendelet 35. cikkének (1) bekezdésében megállapított határidő betartása tekintetében.

(12)

A 73/2009/EK rendelet 29. cikkének (3) bekezdése értelmében a rendelet I. mellékletében felsorolt támogatási rendszerek keretében a támogatások kifizetésére addig nem kerülhet sor, amíg a jogosultsági feltételeknek a rendelet 20. cikke értelmében a tagállamok által elvégzendő ellenőrzése le nem zárult.

(13)

A támogatási jogosultságok – az e rendeletben megállapított egy vagy több eltérés alapján történő, és a 73/2009/EK rendelet 41. cikkének (3) bekezdése szerinti – kiosztásához vagy egységenkénti értékének növeléséhez kapcsolódó, a tagállamok által ellenőrizendő jogosultsági feltételek eltérhetnek az egységes támogatási rendszer keretében jelenleg alkalmazott támogatási jogosultsági feltételektől. Ilyen esetben az új jogosultsági feltételek ellenőrzése miatt – a 73/2009/EK rendelet 29. cikkének (3) bekezdésével összhangban – azon támogatási rendszerek keretében, amelyek nem kapcsolódnak a szóban forgó rendelet 41. cikke (3) bekezdésének alkalmazásához, mindaddig nem kerülhetne sor kifizetésre, amíg az új jogosultsági feltételek ellenőrzése le nem zárult. Az ilyen helyzetek elkerülése érdekében a 73/2009/EK rendelet 29. cikkének (3) bekezdésétől való eltérésről kell rendelkezni a rendelet 41. cikkének (3) bekezdése szerinti támogatási jogosultságok kiosztása vagy egységenkénti értékének növelése tekintetében.

(14)

A 73/2009/EK rendelet 29. cikkének (2) bekezdése értelmében továbbá a támogatások kifizetésére évente december 1-je és a következő naptári év június 30-a közötti időszakban kerül sor. E rendelkezéstől eltérve a Bizottság december 1-jét megelőző előlegfizetést írhat elő. Ezt az eltérést a 776/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) biztosítja, amelynek értelmében a tagállamok 2012. október 16-tól a közvetlen kifizetések összegének egy bizonyos százalékáig terjedő előleget fizethetnek a 2012-ben benyújtott kérelmek tekintetében. A 73/2009/EK rendelet 29. cikkének (3) bekezdése tekintetében az eltérést tehát visszamenőleg, 2012. október 16-tól kell biztosítani, hogy azon támogatási rendszerek keretében, amelyek nem kapcsolódnak a szóban forgó rendelet 41. cikke (3) bekezdésének alkalmazásához, sor kerülhessen a támogatások kifizetésére, de csak a jogosultsági feltételek ellenőrzésének lezárása után.

(15)

Az e rendeletben meghatározott eltérések a 2012-es naptári évre vonatkoznak. Ezért e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie.

(16)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Közvetlen Kifizetések Irányítóbizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Eltérések az 1122/2009/EK rendelettől

(1)   Az 1122/2009/EK rendelet 15. cikkének (1) bekezdésétől eltérve a 2012-es év tekintetében a tagállamok engedélyezhetik a mezőgazdasági termelők számára, hogy a 73/2009/EK rendelet 41. cikkének (3) bekezdésével összhangban az egységes támogatási rendszer szerinti támogatási jogosultságok kiosztása vagy egységenkénti értékének növelése iránti kérelmeket legkésőbb 2013. január 31-ig nyújtsák be.

(2)   Az 1122/2009/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének első albekezdésétől eltérve a 2012-es év tekintetében azok a mezőgazdasági termelők, akik a tagállamok által a szóban forgó rendelet 11. cikkének (2) bekezdésével összhangban meghatározott határidőn belül valamely területalapú támogatási rendszer keretében egységes kérelmet nyújtottak be, és akik e cikk (1) bekezdésével összhangban támogatási jogosultságok kiosztása vagy egységenkénti értékének növelése iránti kérelmet nyújtottak be, legkésőbb 2013. január 31-ig a 73/2009/EK rendelet 41. cikkének (3) bekezdése szerinti külön támogatási kérelmet nyújthatnak be.

(3)   Az 1122/2009/EK rendelet 11. cikke (2) bekezdésének első albekezdésétől eltérve a 2012-es év tekintetében a tagállamok engedélyezhetik, hogy azok a mezőgazdasági termelők, akik e cikk (1) bekezdésével összhangban támogatási jogosultságok kiosztása vagy egységenkénti értékének növelése iránti kérelmet nyújtottak be, és nem nyújtották be az e cikk (2) bekezdésében említett egységes kérelmet, legkésőbb 2013. január 31-ig a 73/2009/EK rendelet 41. cikkének (3) bekezdése szerinti egységes kérelmet nyújtsanak be.

(4)   Az (1) bekezdéssel összhangban benyújtott, támogatási jogosultságok kiosztása vagy egységenkénti értékének növelése iránti kérelmek a (2) és (3) bekezdés szerinti külön támogatási kérelemnek vagy egységes támogatási kérelemnek minősülnek.

(5)   E cikk (1) bekezdésének alkalmazása esetén a tagállamok eltérhetnek az 1122/2009/EK rendelet 12. cikkének a támogatási jogosultságokra vonatkozó rendelkezéseitől, amennyiben a támogatási jogosultságok kiosztása vagy egységenkénti értékének növelése az e cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott legkésőbbi időpontban még nem került véglegesen megállapításra.

2. cikk

Eltérés az 1120/2009/EK rendelettől

Az 1120/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének első albekezdésétől eltérve a 2012-es év tekintetében azon támogatási jogosultságokat, amelyek egységenkénti értéke e rendelet 1. cikke értelmében növelésre kerül, a megnövelt értékű kifizetés teljesítésére bejelentheti a 2013. január 31-én azokat birtokló termelő.

Az e rendelet 1. cikkének megfelelően a termelők részére újonnan kiosztott támogatási jogosultságok, valamint azok a támogatási jogosultságok, amelyek egységenkénti értéke növelésre került, a 2012-es naptári év vonatkozásában bejelentettnek tekintendők.

3. cikk

Eltérés a 73/2009/EK rendelettől

(1)   A 73/2009/EK rendelet 41. cikkének (3) bekezdése szerinti támogatási jogosultságok kiosztásához vagy egységenkénti értékének növeléséhez kapcsolódó kifizetésekre a 2012-es naptári év tekintetében kizárólag az után kerülhet sor, hogy az érintett tagállam – az e rendelet 1. és 2. cikke szerinti egy vagy több eltérés igénybevétele esetén – elvégezte az adott támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételek ellenőrzését.

(2)   A 73/2009/EK rendelet 29. cikkének (3) bekezdésétől eltérve a rendelet I. mellékletében felsorolt – az e cikk (1) bekezdésében említett támogatásoktól eltérő – támogatási rendszerek keretében a támogatások kifizetésére a 2012-es naptári év tekintetében attól függetlenül sor kerülhet, hogy megtörtént-e az e cikk (1) bekezdése szerinti támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételek ellenőrzése.

(3)   A 73/2009/EK rendelet 35. cikkének (1) bekezdésétől eltérve – a rendelet 41. cikkének (3) bekezdésével összhangban, és az e rendelet 1. és 2. cikke szerinti eltérések közül egy vagy több alapján – újonnan kiosztott vagy az egységenkénti érték tekintetében megnövelt támogatási jogosultsághoz tartozó támogatható hektárszámnak megfelelő mezőgazdasági parcelláknak 2013. január 31-én az érintett mezőgazdasági termelő rendelkezésére kell állniuk.

4. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

A 3. cikk (1) és (2) bekezdését 2012. október 16-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 21-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 30., 2009.1.31., 16. o.

(2)  HL L 316., 2009.12.2., 65. o.

(3)  HL L 316., 2009.12.2., 1. o.

(4)  HL L 231., 2012.8.28., 8. o.


Top