Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1234

A Bizottság 1234/2012/EU végrehajtási rendelete ( 2012. december 19. ) a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászatot folytató hajók uniós listájának összeállításáról szóló 468/2010/EU rendelet módosításáról

OJ L 350, 20.12.2012, p. 38–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 011 P. 199 - 204

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1234/oj

20.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 350/38


A BIZOTTSÁG 1234/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. december 19.)

a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászatot folytató hajók uniós listájának összeállításáról szóló 468/2010/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet módosításáról és az 1093/94/EK és az 1447/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. szeptember 29-i 1005/2008/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 30. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1005/2008/EK rendelet V. fejezete megállapítja a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan (IUU) halászatot folytató halászhajók azonosítására szolgáló eljárásokat, valamint az ilyen hajók uniós listájának összeállítására vonatkozó eljárásokat. A hivatkozott rendelet 37. cikke előírja az említett listán szereplő hajók tekintetében hozandó intézkedések körét.

(2)

Az IUU-halászhajók első uniós listáját a 468/2010/EU bizottsági rendelet (2) állapította meg, amelyet később módosított a 724/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3).

(3)

Az 1005/2008/EK rendelet 30. cikkének (1) bekezdése szerint az uniós listára fel kell venni a regionális halászati gazdálkodási szervezetek által elfogadott IUU-listákon szereplő halászhajókat.

(4)

Valamennyi regionális halászati gazdálkodási szervezet azt az elvet követi, hogy közzéteszi IUU-listáját, majd azt éves ülése során naprakésszé teszi (4).

(5)

Az 1005/2008/EK rendelet 30. cikke szerint az IUU-halászatban feltételezhetően vagy bizonyítottan részt vevő halászhajók listáinak a regionális halászati gazdálkodási szervezetektől történő kézhezvételét követően a Bizottságnak naprakésszé kell tennie az uniós listát.

(6)

A Bizottság megkapta a regionális halászati gazdálkodási szervezetek éves ülései alkalmával aktualizált listákat.

(7)

Tekintettel arra, hogy a regionális halászati gazdálkodási szervezetek listáira való felvétele időpontjától függően egy adott hajó különböző nevek és/vagy lobogók alatt is szerepelhet a listán, az egyes regionális halászati gazdálkodási szervezetek által megállapított különböző neveket és/vagy lobogókat az aktualizált uniós listának is tartalmaznia kell.

(8)

A 468/2010/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászati és Akvakultúraágazati Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 468/2010/EU rendelet mellékletének B. része helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 286., 2008.10.29., 1. o.

(2)  HL L 131., 2010.5.29., 22. o.

(3)  HL L 194., 2011.7.26., 14. o.

(4)  Utolsó frissítések: CCAMLR: a szervezet 2011. október 24. és november 4. között tartott 30. éves ülésén elfogadott 2011-es IUU-lista; SEAFO: a SEAFO IUU-listája magában foglalja a CCAMLR, a NEAFC-B és a NAFO listáján szereplő tételeket; ICCAT: a 2011 novemberében tartott éves ülésen (a 11-18. sz. ajánlással) elfogadott 2012-es IUU-lista; IATTC: a szervezet 2012 júniusában tartott 83. éves ülésén elfogadott 2012-es IUU-lista; NEAFC: a szervezet 2011 novemberében tartott 30. éves ülésén elfogadott AM 2011-18. sz. IUU-B lista; NAFO: a szervezet 2011. szeptember 19–23. között tartott 33. éves ülésén elfogadott 2012-es IUU-lista; WCPFC: a 2012. március 30-án elfogadott (2012. május 30. óta hatályban lévő) 2012-es IUU-lista.


MELLÉKLET

„B.   RÉSZ

A listára az 1005/2008/EK rendelet 30. cikke szerint felvett hajók

IMO (1) hajóazonosító szám/RFMO hivatkozás

Hajó neve (korábbi neve) (2)

Lobogó szerinti állam vagy annak felségterülete [RFMO szerint] (2)

Listára felvevő RFMO (2)

20060010 (ICCAT)

ACROS NO. 2

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogó: Honduras)

ICCAT

20060009 (ICCAT)

ACROS NO. 3

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogó: Honduras)

ICCAT

7306570

ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE)

Panama (korábbi lobogó: Saint Kitts és Nevis)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7424891

ALDABRA (OMOA 1)

Tanzánia (korábbi lobogók: Togo, Honduras)

CCAMLR, SEAFO

7036345

AMORINN (ICEBERG II, LOME [CCAMLR]/ICEBERG II, NOEMI [SEAFO])

Ismeretlen (korábbi lobogók: Togo, Belize)

CCAMLR, SEAFO

12290 (IATTC)/20110011 (ICCAT)

BHASKARA No10

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogó: Indonézia)

IATTC, ICCAT

12291 (IATTC)/20110012 (ICCAT)

BHASKARA No9

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogó: Indonézia)

IATTC, ICCAT

20060001 (ICCAT)

BIGEYE

Ismeretlen

ICCAT

20040005 (ICCAT)

BRAVO

Ismeretlen

ICCAT

9407 (IATTC)/20110013 (ICCAT)

CAMELOT

Ismeretlen

IATTC, ICCAT

6622642

CHALLENGE (MILA/PERSEVERANCE)

Panama (korábbi lobogók: Egyenlítői-Guinea, Egyesült Királyság)

CCAMLR, SEAFO

125 (IATTC)/20110014 (ICCAT)

CHIA HAO No 66

Ismeretlen

IATTC, ICCAT

20080001(ICCAT)

DANIAA (CARLOS)

Guineai Köztársaság (Conakry)

ICCAT

8422852

DOLPHIN (OGNEVKA)

Ismeretlen (korábbi lobogók: Oroszország, Grúzia [NAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

6163 (IATTC)

DRAGON III

Ismeretlen

IATTC

8604668

EROS DOS (FURABOLOS)

Panama (korábbi lobogó: Seychelle-szigetek)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7355662

FU LIEN No. 1

Grúzia

WCPFC

200800005 (ICCAT)

GALA I (MANARA II/ROAGAN)

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogók: Líbia, Man-sziget)

ICCAT

6591 (IATTC)

GOIDAU RUEY No 1

Ismeretlen

IATTC

7020126

GOOD HOPE (TOTO/SEA RANGER V)

Nigéria [CCAMLR]/Niger [SEAFO] (korábbi lobogó: Belize)

CCAMLR, SEAFO

6719419

GORILERO (GRAN SOL)

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogók: Sierra Leone, Panama [NAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

2009003 (ICCAT)

GUNUAR MELYAN 21

Ismeretlen

IOTC, ICCAT

7322926

HEAVY SEA [CCAMLR]/HEAVY SEAS [SEAFO]

(DUERO/KETA)

Panama

CCAMLR, SEAFO

201000004 (ICCAT)

HOOM XIANG 11

Ismeretlen (korábbi lobogó: Malajzia)

IOTC, ICCAT

7322897

HUANG HE 22 [CCAMLR]/SIMA QIAN BARU 22 [SEAFO] (SIMA QIAN BARU 22, CORVUS [CCAMLR]/CORVUS, GALAXY [SEAFO])

Tanzánia (korábbi lobogók: Észak-Korea (KNDK), Panama)

CCAMLR, SEAFO

7332218

IANNIS 1

Panama [NAFO, SEAFO]/ismeretlen [NEAFC]

NEAFC, NAFO, SEAFO

 

JINN FENG TSAIR No 1

Tajvan

WCPFC

9505 (IATTC)

JYI LIH 88

Ismeretlen

IATTC

7905443

KOOSHA 4

Irán (korábbi lobogó: Spanyolország)

CCAMLR

6905408

KUKO (TYPHOON-1, RUBIN [CCAMLR]/TYPHOON-1, ARTIC RANGER [SEAFO])

Ismeretlen (korábbi lobogók: Mongólia, Togo)

CCAMLR, SEAFO

9037537

LANA (ZEUS/TRITON-1)

Ismeretlen (korábbi lobogók: Mongólia, Togo)

CCAMLR, SEAFO

20060007 (ICCAT)

LILA NO. 10

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogó: Panama)

ICCAT

7388267

LIMPOPO (ROSS/ALOS)

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogók: Togo, Ghána)

CCAMLR, SEAFO

20040007 (ICCAT)

MADURA 2

Ismeretlen

ICCAT

20040008 (ICCAT)

MADURA 3

Ismeretlen

ICCAT

7325746

MAINE (MAPOSA NOVENO, GUINESPA I [SEAFO])

Guineai Köztársaság (Conakry)

NEAFC, NAFO, SEAFO

20110001 (ICCAT)

MAR CANTABRICO

Bolívia

ICCAT

20060002 (ICCAT)

MARIA

Ismeretlen

ICCAT

9435 (IATTC)/20110002 (ICCAT)

MARTA LUCIA R

Kolumbia

IATTC, ICCAT

20060005 (ICCAT)

MELILLA NO. 101

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogó: Panama)

ICCAT

20060004 (ICCAT)

MELILLA NO. 103

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogó: Panama)

ICCAT

7385174

MURTOSA

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogó: Togo [NAFO]/Portugália [SEAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

14613 (IATTC) 20110003 (ICCAT)

NEPTUNE

Grúzia

IATTC, ICCAT, WCPFC,

20060003 (ICCAT)

No. 101 GLORIA (GOLDEN LAKE)

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogó: Panama)

ICCAT

20060008 (ICCAT)

No. 2 CHOYU

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogó: Honduras)

ICCAT

20060011 (ICCAT)

No. 3 CHOYU

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogó: Honduras)

ICCAT

9230658

NORTH OCEAN (BOSTON/BOSTON-1)

Kína (korábbi lobogók: Grúzia, Oroszország)

SEAFO

20040006 (ICCAT)

OCEAN DIAMOND

Ismeretlen

ICCAT

7826233

OCEAN LION

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogó: Egyenlítői-Guinea)

IOTC, ICCAT

11369 (IATTC)/

ORCA

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogó: Belize)

IATTC

20060012 (ICCAT)

ORIENTE NO. 7

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogó: Honduras)

ICCAT

5062479

PERLON [CCAMLR)/CHERNE [SEAFO] (CHERNE, BIGARO, [CCAMLR]/BIGARO, LUGALPESCA [SEAFO])

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogók: Mongólia, Togo)

CCAMLR, SEAFO

8713392

PION [CCAMLR]/THE BIRD [SEAFO]

(THE BIRD, CHU LIN [CCAMLR]/(ULYSES, GALE [SEAFO])

Honduras [CCAMLR]/ismeretlen [SEAFO] (legutóbbi ismert lobogók: Mongólia, Togo [CCAMLR]/Egyenlítői-Guinea, Uruguay [SEAFO])

CCAMLR, SEAFO

6607666

RAY [CCAMLR]/KILY [SEAFO] (KILY, CONSTANT [CCAMLR]/CONSTANT, ISLA GRACIOSA [SEAFO])

Belize (legutóbbi ismert lobogók: Mongólia, Egyenlítői-Guinea)

CCAMLR, SEAFO

6706084

RED (KABOU)

Panama (korábbi lobogó: Guineai Köztársaság (Conakry))

NEAFC, NAFO, SEAFO

95 (IATTC)/

REYMAR 6

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogó: Belize)

IATTC

6803961

SEABULL 22

(CARMELA/GOLD DRAGON)

Nigéria (legutóbbi ismert lobogók: Togo, Egyenlítői-Guinea)

CCAMLR, SEAFO

200800004 (ICCAT)

SHARON 1 (MANARA I/POSEIDON)

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogók: Líbia, Egyesült Királyság)

ICCAT

20050001 (ICCAT)

SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG)

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogó: Saint Vincent és Grenadine-szigetek)

ICCAT

9405 (IATTC)

TA FU 1

Ismeretlen

IATTC

6818930

TCHAW (INCA, VIKING [CCAMLR]/REX, AROSA CUARTO [SEAFO])

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogók: Togo, Seychelle-szigetek)

CCAMLR, SEAFO

13568 (IATTC)

TCHING YE No. 6

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogók: Panama, Belize)

IATTC

129 (IATTC)

WEN TENG No. 688

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogó: Belize)

IATTC

9230672

WEST OCEAN (KIEV/DARVIN)

Kína (korábbi lobogók: Grúzia, Oroszország)

SEAFO

9319856

HUIQUAN (WUTAISHAN ANHUI 44) [CCAMLR]/YANGZI HUA 44 [SEAFO]

(YANGZI HUA 44, TROSKY [CCAMLR]/TROSKY, JIAN HUAN [SEAFO])

Tanzánia [CCAMLR]/ismeretlen [SEAFO] (korábbi lobogók: Mongólia, Namíbia)

CCAMLR, SEAFO

9042001

SHAANXI HENAN 33 (XIONG NU BARU 33 DRACO-1, LIBERTY [CCAMLR]/DRACO-1, CARRAN [SEAFO])

Tanzánia (korábbi lobogók: Észak-Korea (KNDK), Panama)

CCAMLR, SEAFO

 

YU FONG 168

Tajvan

WCPFC

2009002 (ICCAT)

YU MAAN WON

Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogó: Grúzia)

IOTC, ICCAT

7321374

YUCATAN BASIN [NEAFC, SEAFO]/YUCUTAN BASIN [NAFO] (ENXEMBRE/FONTE NOVA)

Panama (korábbi lobogó: Marokkó)

NEAFC, NAFO, SEAFO


(1)  International Maritime Organization – Nemzetközi Tengerészeti Szervezet.

(2)  További információk a regionális halászati gazdálkodási szervezetek (RFMO-k) weboldalain érhetők el.”


Top