EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1158

A Bizottság 1158/2012/EU rendelete ( 2012. november 27. ) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet módosításáról

OJ L 339, 12.12.2012, p. 1–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 019 P. 3 - 79

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1158/oj

12.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 339/1


A BIZOTTSÁG 1158/2012/EU RENDELETE

(2012. november 27.)

a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 19. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 338/97/EK rendelet felsorolja azon állat- és növényfajokat, amelyek tekintetében a kereskedelem korlátozott vagy ellenőrzött. Az említett felsorolás magában foglalja a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) (a továbbiakban: az Egyezmény) függelékeiben megállapított jegyzékeket.

(2)

Az Egyezmény III. függeléke nemrég a következő fajokkal egészült ki: Madagaszkár kérésére a Diospyros aculeata, Diospyros analamerensis, Diospyros anosivolensis, Diospyros baroniana, Diospyros bemarivensis, Diospyros bernieri, Diospyros bernieriana, Diospyros bezofensis, Diospyros boinensis, Diospyros boivini, Diospyros calophylla, Diospyros caucheana, Diospyros cinnamomoides, Diospyros clusiifolia, Diospyros conifera, Diospyros coursiana, Diospyros cupulifera, Diospyros danguyana, Diospyros decaryana, Diospyros dycorypheoides, Diospyros ebenifera, Diospyros enervis, Diospyros erinacea, Diospyros erythrosperma, Diospyros filipes, Diospyros fuscovelutina, Diospyros geayana, Diospyros gneissicola, Diospyros gracilipes, Diospyros greveana, Diospyros haplostylis, Diospyros hazomainty, Diospyros hemiteles, Diospyros heterosepala, Diospyros humbertiana, Diospyros humbertii, Diospyros implexicalyx, Diospyros ketsensis, Diospyros laevis, Diospyros lamiana, Diospyros lanceolata, Diospyros latispathulata, Diospyros lenticellata, Diospyros leucomelas, Diospyros leucocalyx, Diospyros lokohensis, Diospyros louveli, Diospyros madagascariensis, Diospyros madecassa, Diospyros magnifolia, Diospyros manampetsae, Diospyros mangabensis, Diospyros mangorensis, Diospyros mapingo, Diospyros masoalensis, Diospyros mcphersonii, Diospyros meeusiana, Diospyros microrhombus, Diospyros montigena, Diospyros myriophylla, Diospyros myrtifolia, Diospyros myrtilloides, Diospyros natalensis, Diospyros neraudii, Diospyros nigricans, Diospyros nodosa, Diospyros obducta, Diospyros occlusa, Diospyros olacinoides, Diospyros onivensis, Diospyros parifolia, Diospyros parvifolia, Diospyros perreticulata, Diospyros perrieri, Diospyros pervillei, Diospyros platycalyx, Diospyros pruinosa, Diospyros quartzitarium, Diospyros quercina, Diospyros revaughanii, Diospyros rubrolanata, Diospyros sakalavarum, Diospyros sclerophylla, Diospyros seychellarum, Diospyros sphaerosepala, Diospyros stenocarpa, Diospyros striicalyx, Diospyros subacuta, Diospyros subenervis, Diospyros subfalciformis, Diospyros subsessilifolia, Diospyros subtrinervis, Diospyros tampinensis, Diospyros tetraceros, Diospyros tetrapoda, Diospyros torquata, Diospyros toxicaria, Diospyros tropophylla, Diospyros urschii, Diospyros velutipes, Diospyros vera, Diospyros vescoi, Diospyros viguieriana, Dalbergia louvelii, Dalbergia monticola, Dalbergia normandii, Dalbergia purpurascens, Dalbergia xerophila (mindegyik magyarázó jegyzettel); Panama kérésére a Dalbergia darienensis és a Dalbergia retusa (mindkettő magyarázó jegyzettel); az Amerikai Egyesült Államok kérésére a Cryptobranchus alleganiensis; Costa Rica kérésére a Sphyrna lewini.

(3)

Következésképpen az Egyezmény III. függelékének módosításai miatt szükség van a 338/97/EK rendelet C. mellékletének módosítására.

(4)

Lábjegyzettel kell ellátni a 338/97/EK rendelet B. mellékletében található, az Agalychnis spp. fajokra vonatkozó részt a benne foglalt öt faj nevének feltüntetése végett.

(5)

Lábjegyzettel kell ellátni a 338/97/EK rendelet A. mellékletében található, a Scleropages formosus fajra vonatkozó részt a benne foglalt, újonnan leírt rendszertani egység, a Scleropages inscriptus feltüntetése végett.

(6)

A CITES által elfogadott rendszertani hivatkozás helyes alkalmazása érdekében a „RAJIFORMES” (rájaalakúak) rendjének nevét a „PRISTIFORMES” (fűrészesrája-alakúak) rendjére indokolt cserélni.

(7)

A CITES függelékei és a 338/97/EK rendelet mellékletei közötti következetlenség megszüntetése végett a 338/97/EK rendelet C. mellékletében található, a Cedrela fissilis, a Cedrela lilloi és a Cedrela odorata fajokra vonatkozó megjegyzéseket módosítani, majd ezt követően az említett fajokat törölni kell a rendelet D. mellékletéből.

(8)

A 338/97/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell. Tekintettel a módosítások mértékére, az egyértelműség érdekében indokolt az említett rendelet mellékletét teljes egészében kicserélni.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 338/97/EK rendelet mellékletének helyébe az e rendelet mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. november 27-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 61., 1997.3.3., 1. o.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

Megjegyzések az A., B., C. és D. melléklet értelmezéséhez

1.

Az A., B., C. és D. mellékletben szereplő fajokra az alábbiakkal történik utalás:

a)

a fajok nevével; vagy

b)

mint egy magasabb rendszertani egységben vagy annak egy kiemelt részében foglalt valamennyi fajra.

2.

Az »spp.« rövidítés használatos egy magasabb rendszertani egység valamennyi fajának jelölésére.

3.

A fajnál magasabb rendszertani egységekre történő utalások csupán tájékoztató vagy osztályozó célúak.

4.

Az A. mellékletben félkövér betűvel szedett fajokat a 2009/147/EK tanácsi irányelvben (1) vagy a 92/43/EGK tanácsi irányelvben (2) meghatározott védelemnek megfelelően vették fel a listába.

5.

A növények esetében a következő rövidítések használatosak a fajnál alacsonyabb rendszertani egységeknél:

a)

az »ssp.« rövidítés az alfajt;

b)

a »var(s).« rövidítés a változato(ka)t; valamint

c)

a »fa.« rövidítés a formát jelöli.

6.

A fajok vagy magasabb rendszertani egységek neve mellett szereplő »(I)«, »(II)«, illetve »(III)« jelzések az Egyezmény azon függelékére utalnak, amelyben az érintett faj szerepel a 7–9. megjegyzésnek megfelelően. Amennyiben nincs semmilyen magyarázó jegyzet, az érintett faj nem szerepel az Egyezmény függelékeiben.

7.

Egy faj vagy magasabb rendszertani egység neve mellett szereplő (I) azt jelöli, hogy az érintett faj vagy faj feletti rendszertani egység szerepel az Egyezmény I. függelékében.

8.

Egy faj vagy magasabb rendszertani egység neve mellett szereplő (II) azt jelöli, hogy az érintett faj vagy faj feletti rendszertani egység szerepel az Egyezmény II. függelékében.

9.

Egy faj vagy magasabb rendszertani egység neve mellett szereplő (III) azt jelöli, hogy az érintett faj vagy faj feletti rendszertani egység szerepel az Egyezmény III. függelékében. Ebben az esetben azt az országot, amelynek kapcsán az adott faj bekerült a III. függelékbe, szintén jelölik.

10.

»Nemesített növényfajta« (kultivár): A kultúrnövények nevezéktanának nemzetközi kódexe 8. kiadásának meghatározása alapján olyan növénykultúra, a) amelynek szelekciója egy sajátos jegy vagy jegyek kombinációja alapján történt; b) amely e jegyek tekintetében elkülöníthető, egységes és stabil; és c) megfelelő eszközökkel történő szaporítás esetén megtartja ezeket a jellemzőket. Kultivár esetében csak az az új rendszertani egység vehető figyelembe, amelynek kategórianeve és meghatározása hivatalosan közzétételre került a kultúrnövények nevezéktanával foglalkozó nemzetközi kódex legújabb kiadásában.

11.

Hibridek csak abban az esetben szerepelhetnek a függelékekben, ha a természetben önálló és tartós populációik találhatók. Azon hibrid állatokra, amelyeknek négy felmenő generációjából egy vagy több példány az A. vagy B. mellékletben szereplő valamely fajba tartozott, éppúgy vonatkoznak e rendelet rendelkezései, mint ha önálló fajok lennének, akkor is, ha az érintett hibridek konkrétan nem szerepelnek a mellékletekben.

12.

Ha egy faj szerepel az A., B. vagy C. mellékletben, akkor annak minden része és származéka is szerepel ugyanazon mellékletben, kivéve, ha az adott fajra vonatkozó jegyzetben feltüntetik, hogy csak bizonyos részei és származékai szerepelnek a mellékletben. E rendelet 2. cikke t) pontjának megfelelően a B. vagy C. mellékletben szereplő faj vagy magasabb rendszertani egység neve mellé tett »#« jel és az azt követő szám az adott magasabb rendszertani egység konkrét részeit és származékait jelöli e rendelet alkalmazásában, a következőképpen:

#1

Valamennyi rész és származék, kivéve:

a)

a mag, a spóra és a pollen (ideértve a pollíniumokat);

b)

a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncok vagy szövettenyészetek;

c)

a mesterségesen szaporított növényekről származó vágott virág; valamint

d)

a Vanilla nemzetségbe tartozó mesterségesen szaporított növények termése, része és származéka.

#2

Valamennyi rész és származék, kivéve:

a)

a mag és a pollen; valamint

b)

a csomagolt és kiskereskedelmi forgalomra előkészített késztermékek.

#3

Egész és szeletelt gyökerek, valamint annak részei.

#4

Valamennyi rész és származék, kivéve:

a)

a mag (ideértve az Orchidaceae maghéját), a spóra és a pollen (ideértve a pollíniumokat). A kivétel nem vonatkozik a Mexikóból exportált Cactaceae spp. magjára, valamint a Madagaszkárról exportált Beccariophoenix madagascariensis és Neodypsis decaryi magjára;

b)

a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncok vagy szövettenyészetek;

c)

a mesterségesen szaporított növényekről származó vágott virág;

d)

a Vanilla (Orchidaceae) nemzetség, illetve a Cactaceae család betelepített vagy mesterségesen szaporított növényeinek termése, része és származéka; illetve

e)

az Opuntia nemzetség Opuntia alnemzetségébe és a Selenicereus (Cactaceae) nemzetségbe tartozó betelepített vagy mesterségesen szaporított növények szára, virága, része és származéka; valamint

f)

az Euphorbia antisyphilitica csomagolt és kiskereskedelmi forgalomra előkészített késztermékei.

#5

A rönk, a fűrészfa és a furnérlemez.

#6

A rönk, a fűrészfa, a furnérlemez és a rétegelt lemez.

#7

A rönk, a fanyesedék, őrlemény és kivonat.

#8

Föld alatti részek (é. gyökerek és gumók): egészben, részben vagy porítva.

#9

Valamennyi rész és származék, kivéve, amelyen a következő címke szerepel »Készült ellenőrzött begyűjtésű Hoodia spp.-ből ellenőrzött előállítás során nyert anyagból a botswanai/namíbiai/dél-afrikai CITES irányító hatóságokkal való együttműködés keretében, a BW/NA/ZA xxxxxx számú megállapodás szerint«.

#10

A rönk, a fűrészfa, a furnérlemez, ideértve a húros hangszerekhez való vonók gyártására használt félkész faárut.

#11

A rönk, a fűrészfa, furnérlemez, rétegelt lemez, őrlemény és kivonat.

#12

A rönk, a fűrészfa, a furnérlemez, a rétegelt lemez és az illóolaj, a csomagolt és kiskereskedelmi forgalomra előkészített késztermékek kivételével.

#13

Mag (nevezik endospermiumnak, gyümölcshúsnak vagy koprának is) és annak valamennyi származéka.

13.

Mivel az A. mellékletben szereplő egyetlen NÖVÉNYFAJRA vagy magasabb rendszertani egységre vonatkozóan sem történt kiegészítés abból a célból, hogy hibridjeit e rendelet 4. cikke (1) bekezdésének megfelelően kell kezelni, ez azt jelenti, hogy az e fajokhoz vagy rendszertani egységekbe tartozó növények mesterséges szaporításával előállított hibridek a mesterséges szaporítást tanúsító kereskedelmi bizonyítvánnyal forgalomba hozhatók, és hogy e hibridek magjaira és pollenjére (beleértve a pollíniumokat), a róluk származó vágott virágra, a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncaira vagy szövettenyészeteire nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései.

14.

A vizeletre, az ürülékre és az ámbrára, amelyek mellékterméknek minősülnek és az érintett állatok kezelése nélkül keletkeznek, nem vonatkoznak e rendelet előírásai.

15.

A D. mellékletben szereplő állatfajokat illetően a rendelkezések kizárólag az élő és a teljes, illetve lényegében teljes elpusztult példányokra alkalmazandók, kivéve azokat a rendszertani egységeket, amelyek egyéb részeire és származékaira vonatkozóan az alábbi kiegészítések értelmében a rendelkezések szintén vonatkoznak:

§ 1

Bármely teljes vagy lényegében teljes bőr, nyers- vagy cserzett bőr.

§ 2

Bármely toll, illetve bármely tollal borított bőr vagy más rész.

16.

A D. mellékletben szereplő növényfajokat illetően a rendelkezések kizárólag az élő példányokra alkalmazandók, kivéve azokat a rendszertani egységeket, amelyek egyéb részeire és származékaira vonatkozóan az alábbi kiegészítések értelmében a rendelkezések szintén vonatkoznak:

§ 3

Szárított és friss növények, beleértve adott esetben a következőket: levelek, gyökerek/gyökértörzs, szár, mag/spóra, kéreg, illetve termés.

§ 4

A rönk, a fűrészfa és a furnérlemez.

 

A. melléklet

B. melléklet

C. melléklet

Köznapi név

ÁLLATOK

CHORDATA (GERINCHÚROSOK)

MAMMALIA

 

 

 

Emlősök

ARTIODACTYLA

 

 

 

PÁROSUJJÚ PATÁSOK

Antilocapridae

 

 

 

Villásszarvú-antilopfélék

Antilocapra americana (I) (csak a mexikói populáció; e rendelet mellékleteiben más populáció nem szerepel)

 

 

Villásszarvú antilop

Bovidae

 

 

 

Marhafélék

Addax nasomaculatus (I)

 

 

Mendeszantilop

 

Ammotragus lervia (II)

 

Sörényes juh

 

 

Antilope cervicapra (III Nepál)

Indiai antilop

 

Bison bison athabascae (II)

 

Erdei amerikai bölény

Bos gaurus (I) (a Bos frontalis-ként szereplő háziasított forma kivételével, amelyre nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései)

 

 

Gaur

Bos mutus (I) (a Bos grunniens-ként szereplő háziasított forma kivételével, amelyre nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései)

 

 

Jak

Bos sauveli (I)

 

 

Kouprey

 

 

Bubalus arnee (III Nepál) (a Bubalus bubalis-ként szereplő háziasított forma kivételével, amelyre nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései)

Vízibivaly

Bubalus depressicornis (I)

 

 

Alföldi anoa

Bubalus mindorensis (I)

 

 

Mindoro bivaly

Bubalus quarlesi (I)

 

 

Hegyi anoa

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Takin

Capra falconeri (I)

 

 

Pödröttszarvú kecske

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

Kínai széró

Capricornis rubidus (I)

 

 

Vörös széró

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

Déli gorál

Capricornis thar (I)

 

 

Himalájai széró

 

Cephalophus brookei (II)

 

Brooke-bóbitásantilop

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Feketelábú bóbitásantilop

Cephalophus jentinki (I)

 

 

Libériai bóbitásantilop

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Ogilby-bóbitásantilop

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Sárgahátú bóbitásantilop

 

Cephalophus zebra (II)

 

Zebra-bóbitásantilop

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Tarka lantszarvúantilop

Gazella cuvieri (I)

 

 

Edmi gazella

 

 

Gazella dorcas (III Algéria/Tunézia)

Dorkász gazella

Gazella leptoceros (I)

 

 

Homoki gazella

Hippotragus niger variani (I)

 

 

Óriás fekete lóantilop

 

Kobus leche (II)

 

Zambézi mocsáriantilop

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

Vörös gorál

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

Hosszúfarkú gorál

Naemorhedus goral (I)

 

 

Közönséges gorál

Naemorhedus griseus (I)

 

 

Kínai gorál

Nanger dama (I)

 

 

Dám gazella

Oryx dammah (I)

 

 

Kardszarvú nyársasantilop

Oryx leucoryx (I)

 

 

Arab nyársasantilop

 

Ovis ammon (II) (az A. mellékletben szereplő alfajok kivételével)

 

Argali juh

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

Tibeti argali juh

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

Kara Tau argali juh

 

Ovis canadensis (II) (csak a mexikói populáció; e rendelet mellékleteiben más populáció nem szerepel)

 

Vastagszarvú juh

Ovis orientalis ophion (I)

 

 

Ciprusi muflon

 

Ovis vignei (II) (az A. mellékletben szereplő alfaj kivételével)

 

Urial

Ovis vignei vignei (I)

 

 

Indiai urial

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

Tibeti antilop, csiru

 

Philantomba monticola (II)

 

Kék bóbitásantilop

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

Vietnami antilop

Rupicapra pyrenaica ornata (I)

 

 

Abruzzói zerge

 

Saiga borealis (II)

 

Mongol tatárantilop

 

Saiga tatarica (II)

 

Nyugati tatárantilop

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepál)

Négyszarvú antilop

Camelidae

 

 

 

Tevefélék

 

Lama guanicoe (II)

 

Guanakó

Vicugna vicugna (I) (az alábbi populációik kivételével: Argentína [Jujuy és Catamarca tartományok természetes, valamint Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja és San Juan tartományának félvad populációi]; Bolívia [a teljes populáció]; Chile [a Primera Región populációja] és Peru [a teljes populáció]; amelyek a B. mellékletben szerepelnek)

Vicugna vicugna (II) (csak az alábbi populációk: Argentína  (3) [Jujuy és Catamarca tartományok természetes, valamint Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja és San Juan tartományának félvad populációi]; Bolívia  (4) [a teljes populáció]; Chile  (5) [a Primera Región populációja]; Peru  (6) [a teljes populáció]; az összes többi populáció az A. mellékletben szerepel)

 

Vikunya

Cervidae

 

 

 

Szarvasfélék

Axis calamianensis (I)

 

 

Calamian-szarvas

Axis kuhlii (I)

 

 

Kuhl-szarvas

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

Annami-disznószarvas

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

Lápi szarvas

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Kasmíri gímszarvas

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Algéria/Tunézia)

Atlasz-gímszarvas

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

Hangul-gímszarvas

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

Mezopotámiai szarvas

Hippocamelus spp. (I)

 

 

Villásszarvasok

 

 

Mazama temama cerasina (III Guatemala)

Vörös nyársasszarvas cerasina alfaja

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

Kontyos muntyákszarvas

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

Vietnami muntyákszarvas

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

Maja fehérfarkú szarvas

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

Pampaszarvas

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Északi törpeszarvas

Pudu puda (I)

 

 

Déli törpeszarvas

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

Mocsári szarvas

Rucervus eldii (I)

 

 

Líraszarvas

Hippopotamidae

 

 

 

Vízilófélék

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Törpevíziló

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Nílusi víziló

Moschidae

 

 

 

Pézsmaszarvasfélék

Moschus spp. (I) (csak az afganisztáni, bhutáni, india, mianmari, nepáli és pakisztáni populációi; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel)

Moschus spp. (II) (az afganisztáni, bhutáni, indiai, mianmari, nepáli és pakisztáni populációk kivételével; amelyek az A. mellékletben szerepelnek)

 

Pézsmaszarvasok

Suidae

 

 

 

Disznófélék

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

Közönséges babiruszadisznó

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

Bola Batu babiruszadisznó

Babyrousa celebensis (I)

 

 

Nagyfogú babiruszadisznó

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

Malenge-szigeti babiruszadisznó

Sus salvanius (I)

 

 

Törpedisznó

Tayassuidae

 

 

 

Pekarifélék

 

Tayassuidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével és az örvös pekari (Pecari tajacu) Mexikóban és az USA-ban élő populációi kivételével, amelyek nem szerepelnek e rendelet mellékleteiben)

 

Pekarifélék

Catagonus wagneri (I)

 

 

Chaco-pekari

CARNIVORA

 

 

 

RAGADOZÓK

Ailuridae

 

 

 

Kispandafélék

Ailurus fulgens (I)

 

 

Kispanda

Canidae

 

 

 

Kutyafélék

 

 

Canis aureus (III India)

Aranysakál

Canis lupus (I/II)

(Minden populáció, kivéve Spanyolországnak a Duero folyótól északra fekvő területeinek és Görögországnak a 39. szélességi körtől északra fekvő területeinek populációit. Bhután, India, Nepál és Pakisztán populációi az I. függelékben szerepelnek; minden egyéb populáció a II. függelékben található. Kivéve a háziasított formát és a dingót, amelyek Canis lupus familiaris-ként és Canis lupus dingo-ként szerepelnek.

Canis lupus (II) (Spanyolországnak a Duero folyótól északra fekvő területeinek és Görögországnak a 39. szélességi körtől északra fekvő területeinek populációi). Kivéve a háziasított formát és a dingót, amelyek Canis lupus familiaris-ként és Canis lupus dingo-ként szerepelnek.

 

Szürke farkas

Canis simensis

 

 

Etióp sakál

 

Cerdocyon thous (II)

 

Közönséges pamparóka

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Sörényesfarkas

 

Cuon alpinus (II)

 

Vadkutya

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Culpeo pamparóka

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Darwin-pamparóka

 

Lycalopex griseus (II)

 

Argentin pamparóka

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Igazi pamparóka

Speothos venaticus (I)

 

 

Erdeikutya

 

 

Vulpes bengalensis (III India)

Indiai róka

 

Vulpes cana (II)

 

Afgán róka

 

Vulpes zerda (II)

 

Sivatagi róka

Eupleridae

 

 

 

Falanukfélék

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Fossza

 

Eupleres goudotii (II)

 

Falanuk

 

Fossa fossana (II)

 

Madagaszkári cibetmacska

Felidae

 

 

 

Macskafélék

 

Felidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével. A háziasított változat példányaira nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései)

 

Macskafélék

Acinonyx jubatus (I) (Élő egyedekre, valamint vadászati trófeákra az éves exportkvótákat a következőképpen állapították meg: Botswana: 5; Namíbia: 150; Zimbabwe: 50. E példányok kereskedelmére e rendelet 4. cikkének (1) bekezdése vonatkozik.)

 

 

Gepárd

Caracal caracal (I) (csak az ázsiai populációk; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel)

 

 

Sivatagi macska (karakál)

Catopuma temminckii (I)

 

 

Temminck-macska

Felis nigripes (I)

 

 

Feketelábú macska

Felis silvestris (II)

 

 

Vadmacska

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

Geoffroy-macska

Leopardus jacobitus (I)

 

 

Andesi macska

Leopardus pardalis (I)

 

 

Ocelot

Leopardus tigrinus (I)

 

 

Tigrismacska

Leopardus wiedii (I)

 

 

Hosszúfarkú macska

Lynx lynx (II)

 

 

Közönséges hiúz

Lynx pardinus (I)

 

 

Párduchiúz

Neofelis nebulosa (I)

 

 

Ködfoltos párduc

Panthera leo persica (I)

 

 

Ázsiai oroszlán

Panthera onca (I)

 

 

Jaguár

Panthera pardus (I)

 

 

Leopárd

Panthera tigris (I)

 

 

Tigris

Pardofelis marmorata (I)

 

 

Márványfoltos macska

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (csak a bangladesi, indiai és thaiföldi populációk; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel)

 

 

Bengáli törpemacska törzsalakja

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

Iriomote-törpemacska

Prionailurus planiceps (I)

 

 

Laposfejű macska

Prionailurus rubiginosus (I) (csak az indiai populációk; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel)

 

 

Rozsdás macska

Puma concolor coryi (I)

 

 

Floridai puma

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

Costa Rica-i puma

Puma concolor couguar (I)

 

 

Keleti puma

Puma yagouaroundi (I) (csak a közép- és észak-amerikai populációk; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel)

 

 

Jaguarundi

Uncia uncia (I)

 

 

Hópárduc

Herpestidae

 

 

 

Mongúzfélék

 

 

Herpestes fuscus (III India)

Rövidfarkú mongúz fuscus alfaja

 

 

Herpestes edwardsi (III India)

Szürke mongúz

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III India)

Jávai mongúz auropunctatus alfaja

 

 

Herpestes smithii (III India)

Smith-mongúz

 

 

Herpestes urva (III India)

Rákász-mongúz

 

 

Herpestes vitticollis (III India)

Csíkosnyakú mongúz

Hyaenidae

 

 

 

Hiénafélék

 

 

Proteles cristata (III Botswana)

Cibethiéna

Mephitidae

 

 

 

Bűzösborzfélék

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Patagóniai bűzösborz

Mustelidae

 

 

 

Menyétfélék

Lutrinae

 

 

 

Vidraformák

 

Lutrinae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

 

Vidrák

Aonyx capensis microdon (I) (csak a kameruni és nigériai populációk; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel)

 

 

Kongói tömpeujjúvidra

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

Tengeri vidra

Lontra felina (I)

 

 

Parti vidra

Lontra longicaudis (I)

 

 

Hosszúfarkú vidra

Lontra provocax (I)

 

 

Déli vidra

Lutra lutra (I)

 

 

Közönséges vidra

Lutra nippon (I)

 

 

Japán vidra

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

Óriásvidra

Mustelinae

 

 

 

Menyétformák

 

 

Eira barbara (III Honduras)

Tayra

 

 

Galictis vittata (III Costa Rica)

Nagy grizon

 

 

Martes flavigula (III India)

Sárgatorkú nyest

 

 

Martes foina intermedia (III India)

Nyest intermedia alfaja

 

 

Martes gwatkinsii (III India)

Gwatkins-nyest

 

 

Mellivora capensis (III Botswana)

Méhészborz

Mustela nigripes (I)

 

 

Feketelábú görény

Odobenidae

 

 

 

Rozmárfélék

 

Odobenus rosmarus (III Kanada)

 

Rozmár

Otariidae

 

 

 

Fülesfókafélék

 

Arctocephalus spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

 

Medvefókák

Arctocephalus philippii (II)

 

 

Juan Fernandez-medvefóka

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

Guadelupe-medvefóka

Phocidae

 

 

 

Fókafélék

 

Mirounga leonina (II)

 

Déli elefántfóka

Monachus spp. (I)

 

 

Barátfókák

Procyonidae

 

 

 

Mosómedvefélék

 

 

Bassaricyon gabbii (III Costa Rica)

Ecsetfarkú nyestmedve

 

 

Bassariscus sumichrasti (III Costa Rica)

Közép-amerikai macskanyérc

 

 

Nasua narica (III Honduras)

Fehérorrú koati

 

 

Nasua nasua solitaria (III Uruguay)

Vörösorrú koati solitaria alfaja

 

 

Potos flavus (III Honduras)

Farksodró

Ursidae

 

 

 

Medvefélék

 

Ursidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

 

Medvefélék

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

Óriáspanda

Helarctos malayanus (I)

 

 

Maláj medve

Melursus ursinus (I)

 

 

Ajakos medve

Tremarctos ornatus (I)

 

 

Pápaszemes medve

Ursus arctos (I/II)

(csak a bhutáni, kínai, mexikói és mongóliai populációk és az Ursus arctos isabellinus alfaj szerepel az I. függelékben; az összes többi populáció és alfaj a II. függelékben szerepel)

 

 

Barnamedve

Ursus thibetanus (I)

 

 

Örvös medve

Viverridae

 

 

 

Cibetmacskafélék

 

 

Arctictis binturong (III India)

Binturong

 

 

Civettictis civetta (III Botswana)

Afrikai cibetmacska

 

Cynogale bennettii (II)

 

Vidracibet

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Sávos pálmasodró

 

 

Paguma larvata (III India)

Álcás pálmasodró

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III India)

Közönséges pálmasodró

 

 

Paradoxurus jerdoni (III India)

Jerdon-pálmasodró

 

Prionodon linsang (II)

 

Sávos tigrispetymeg

Prionodon pardicolor (I)

 

 

Foltos tigrispetymeg

 

 

Viverra civettina (III India)

Malabári cibetmacska

 

 

Viverra zibetha (III India)

Indiai cibetmacska

 

 

Viverricula indica (III India)

Kis cibetmacska

CETACEA

 

 

 

CETEK (delfinek, bálnák)

CETACEA spp. (I/II)  (7)

 

 

Cetek

CHIROPTERA

 

 

 

DENEVÉREK

Phyllostomidae

 

 

 

Hártyásorrú denevérek

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)

Csíkoshátú gyümölcsdenevér

Pteropodidae

 

 

 

Repülőkutya-félék

 

Acerodon spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

 

Repülőrókák

Acerodon jubatus (I)

 

 

Fülöp-szigeteki repülőróka

 

Pteropus spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

 

Repülőrókák

Pteropus insularis (I)

 

 

Caroline-repülőróka

Pteropus livingstonii (II)

 

 

Livingstone-repülőróka

Pteropus loochoensis (I)

 

 

Japán repülőróka

Pteropus mariannus (I)

 

 

Mariana-repülőróka

Pteropus molossinus (I)

 

 

Aranyfejű repülőróka

Pteropus pelewensis (I)

 

 

Pelew-szigeti repülőróka

Pteropus pilosus (I)

 

 

Palau-repülőróka

Pteropus rodricensis (II)

 

 

Rodrigez-repülőkutya

Pteropus samoensis (I)

 

 

Samoa-repülőróka

Pteropus tonganus (I)

 

 

Tonga-repülőróka

Pteropus ualanus (I)

 

 

Kosrae-szigeti repülőróka

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

Pemba-repülőróka

Pteropus yapensis (I)

 

 

Yap-szigeti repülőróka

CINGULATA

 

 

 

ÖVESÁLLATOK

Dasypodidae

 

 

 

Tatufélék

 

 

Cabassous centralis (III Costa Rica)

Északi csupaszfarkú tatu

 

 

Cabassous tatouay (III Uruguay)

Nagy csupaszfarkú-tatu

 

Chaetophractus nationi (II) (A megállapított éves exportkvóta nulla. A faj minden példányát az A. mellékletbe tartozó faj példányának kell tekinteni, és a velük folytatott kereskedelmet ennek megfelelően szabályozni.)

 

Bolíviai szőröstatu

Priodontes maximus (I)

 

 

Óriástatu

DASYUROMORPHIA

 

 

 

ERSZÉNYES RAGADOZÓK

Dasyuridae

 

 

 

Erszényesnyestfélék

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Hosszúfarkú erszényescickány

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

Homoki erszényescickány

Thylacinidae

 

 

 

Erszényesfarkas-félék

Thylacinus cynocephalus (valószínűleg kipusztult) (I)

 

 

Erszényes farkas

DIPROTODONTIA

 

 

 

KEVÉSFOGÚ ERSZÉNYESEK

Macropodidae

 

 

 

Kengurufélék

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Szürke kúszókenguru

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Fekete kúszókenguru

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

Vörhenyes nyúlkenguru

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

Keresztsávos nyúlkenguru

Onychogalea fraenata (I)

 

 

Kantáros karmoskenguru

Onychogalea lunata (I)

 

 

Holdas karmoskenguru

Phalangeridae

 

 

 

Kuszkuszfélék

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Sötétfarkú kuszkusz

 

Phalanger mimicus (II)

 

Déli kuszkusz

 

Phalanger orientalis (II)

 

Szürke kuszkusz

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Apró foltoskuszkusz

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Foltos kuszkusz

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Pettyes foltoskuszkusz

Potoroidae

 

 

 

Patkánykenguru-félék

Bettongia spp. (I)

 

 

Patkánykenguruk

Caloprymnus campestris (valószínűleg kipusztult) (I)

 

 

Csupaszmellű patkánykenguru

Vombatidae

 

 

 

Vombatfélék

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

Északi vombat

LAGOMORPHA

 

 

 

NYÚLALAKÚAK

Leporidae

 

 

 

Nyúlfélék

Caprolagus hispidus (I)

 

 

Sörtés nyúl

Romerolagus diazi (I)

 

 

Mexikói nyúl

MONOTREMATA

 

 

 

KLOAKÁSOK

Tachyglossidae

 

 

 

Hangyászsünfélék

 

Zaglossus spp. (II)

 

Hosszúcsőrű hangyászsünök

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

ORMÁNYOS ERSZÉNYESEK

Chaeropodidae

 

 

 

Hosszúlábúbandikut-félék

Chaeropus ecaudatus (valószínűleg kipusztult) (I)

 

 

Hosszúlábú bandikut

Peramelidae

 

 

 

Bandikutfélék

Perameles bougainville (I)

 

 

Nyugati bandikut

Thylacomyidae

 

 

 

Erszényesnyúlfélék

Macrotis lagotis (I)

 

 

Közönséges erszényesnyúl

Macrotis leucura (I)

 

 

Fehérfarkú erszényesnyúl

PERISSODACTYLA

 

 

 

PÁRATLANUJJÚ PATÁSOK

Equidae

 

 

 

Lófélék

Equus africanus (I) (az Equus asinus-ként szereplő háziasított forma kivételével, amelyre nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései.)

 

 

Afrikai vadszamár

Equus grevyi (I)

 

 

Grevy-zebra

Equus hemionus (I/II) (A faj a II. függelékben szerepel, de az Equus hemionus hemionus és az Equus hemionus khur alfajok az I. függelékben találhatók.)

 

 

Ázsiai vadszamár

Equus kiang (II)

 

 

Kiang

Equus przewalskii (I)

 

 

Vadló

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Hartmann-hegyizebra

Equus zebra zebra (I)

 

 

Fokföldi hegyizebra

Rhinocerotidae

 

 

 

Orrszarvúfélék

Rhinocerotidae spp. (I) (a B. mellékletben szereplő alfajok kivételével)

 

 

Orrszarvúfélék

 

Ceratotherium simum simum (II) (csak a dél-afrikai és a szváziföldi populációk; az összes többi populáció az A. mellékletben szerepel. Nemzetközi kereskedelem kizárólag élő állatok megfelelő és elfogadható célállomásra történő szállítása esetén, valamint vadászati trófeák esetén engedélyezhető. Az alfaj minden más példányát az A. mellékletbe tartozó faj példányának kell tekinteni, és a velük folytatott kereskedelmet ennek megfelelően kell szabályozni)

 

Déli szélesszájú orrszarvú

Tapiridae

 

 

 

Tapírfélék

Tapiridae spp. (I) (a B. mellékletben szereplő faj kivételével)

 

 

Tapírfélék

 

Tapirus terrestris (II)

 

Közönséges tapír

PHOLIDOTA

 

 

 

TOBZOSKÁK

Manidae

 

 

 

Tobzoskafélék

 

Manis spp. (II)

(A Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica és Manis pentadactyla vadon befogott és elsődlegesen kereskedelmi célból forgalomba kerülő példányaira a megállapított éves exportkvóta nulla.)

 

Tobzoskák

PILOSA

 

 

 

VENDÉGÍZÜLETESEK

Bradypodidae

 

 

 

Háromujjúlajhár-félék

 

Bradypus variegatus (II)

 

Füstös háromujjúlajhár

Megalonychidae

 

 

 

Kétujjúlajhár-félék

 

 

Choloepus hoffmanni (III Costa Rica)

Hoffman-kétujjúlajhár

Myrmecophagidae

 

 

 

Hangyászfélék

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Sörényes hangyász

 

 

Tamandua mexicana (III Guatemala)

Északi hangyász

PRIMATES

 

 

 

FŐEMLŐSÖK

 

PRIMATES spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

 

Főemlősök

Atelidae

 

 

 

Pókmajomfélék

Alouatta coibensis (I)

 

 

Coiba-bőgőmajom

Alouatta palliata (I)

 

 

Mellényes bőgőmajom

Alouatta pigra (I)

 

 

Mexikói bőgőmajom

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

Ékes pókmajom frontanus alfaja

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 

 

Ékes pókmajom panamai alfaja

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

Gyapjas pókmajom

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

Északi gyapjasmajom

Oreonax flavicauda (I)

 

 

Sárgafarkú gyapjasmajom

Cebidae

 

 

 

Csuklyásmajomfélék

Callimico goeldii (I)

 

 

Ugró tamarin

Callithrix aurita (I)

 

 

Fehérpamacsos selyemmajom

Callithrix flaviceps (I)

 

 

Sárgafejű selyemmajom

Leontopithecus spp. (I)

 

 

Oroszlánmajmok

Saguinus bicolor (I)

 

 

Csupaszpofájú tamarin

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

Geoffroy-tamarin

Saguinus leucopus (I)

 

 

Fehérkezű tamarin

Saguinus martinsi (I)

 

 

Martins-tamarin

Saguinus oedipus (I)

 

 

Gyapjasfejű tamarin

Saimiri oerstedii (I)

 

 

Vöröshátú mókusmajom

Cercopithecidae

 

 

 

Cerkóffélék

Cercocebus galeritus (I)

 

 

Kalapos mangábé

Cercopithecus diana (I)

 

 

Diána-cerkóf

Cercopithecus roloway (I)

 

 

Sárgacombú cerkóf

Cercopithecus solatus (II)

 

 

Sárgafarkú cerkóf

Colobus satanas (II)

 

 

Ördögkolobusz

Macaca silenus (I)

 

 

Oroszlánfejű makákó

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

Drill

Mandrillus sphinx (I)

 

 

Mandrill

Nasalis larvatus (I)

 

 

Borneói nagyorrúmajom

Piliocolobus foai (II)

 

 

Közép-afrikai vöröskolobusz

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

Uzungwa-vöröskolobusz

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

Kirk keleti kolobusz

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

Keleti kolobusz

Piliocolobus preussi (II)

 

 

Preuss-kolobusz

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

Tana-kolobusz

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

Ugandai vöröskolobusz

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

Thollon-vöröskolobusz

Presbytis potenziani (I)

 

 

Mentawai langur

Pygathrix spp. (I)

 

 

Piszeorrú majmok

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

Piszemajmok

Semnopithecus ajax (I)

 

 

Kasmíri szürkelangur

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

Dussumier-szürkelangur

Semnopithecus entellus (I)

 

 

Hulmán langur

Semnopithecus hector (I)

 

 

Terrai szürkelangur

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

Feketelábú szürkelangur

Semnopithecus priam (I)

 

 

Srí Lanka-i szürkelangur

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

Hegyi szürkelangur

Simias concolor (I)

 

 

Malacfarkúlangur

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

Delacour-langur

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

François-langur

Trachypithecus geei (I)

 

 

Aranylangur

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

Ha Tinh-i langur

Trachypithecus johnii (II)

 

 

Nilgiri-langur

Trachypithecus laotum (II)

 

 

Laoszi langur

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

Sapkás langur

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

Fehérfejű langur

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

Shortridge-langur

Cheirogaleidae

 

 

 

Törpemakifélék

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

Törpemakifélék

Daubentoniidae

 

 

 

Véznaujjúmaki-félék

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

Véznaujjú maki

Hominidae

 

 

 

Emberfélék

Gorilla beringei (I)

 

 

Keleti gorilla (hegyi gorilla)

Gorilla gorilla (I)

 

 

Gorilla

Pan spp. (I)

 

 

Csimpánzok

Pongo abelii (I)

 

 

Szumátrai orangután

Pongo pygmaeus (I)

 

 

Borneói orángután

Hylobatidae

 

 

 

Gibbonfélék

Hylobatidae spp. (I)

 

 

Gibbonfélék

Indriidae

 

 

 

Indrifélék

Indriidae spp. (I)

 

 

Indrifélék

Lemuridae

 

 

 

Makifélék

Lemuridae spp. (I)

 

 

Makifélék

Lepilemuridae

 

 

 

Fürgemakifélék

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

Fürgemakifélék

Lorisidae

 

 

 

Lórifélék

Nycticebus spp. (I)

 

 

Lajhármakik

Pitheciidae

 

 

 

Sakifélék

Cacajao spp. (I)

 

 

Uakarik

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

[Nincs magyar neve]

Callicebus melanochir (II)

 

 

[Nincs magyar neve]

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

Feketehomlokú kabócamajom

Callicebus personatus (II)

 

 

Feketearcú kabócamajom

Chiropotes albinasus (I)

 

 

Fehérorrú sátánmajom

Tarsiidae

 

 

 

Koboldmakifélék

Tarsius spp. (II)

 

 

Koboldmakik

PROBOSCIDEA

 

 

 

ORMÁNYOSOK

Elephantidae

 

 

 

Elefántfélék

Elephas maximus (I)

 

 

Ázsiai elefánt

Loxodonta africana (I) (a botswanai, namíbiai, dél-afrikai és zimbabwei populációk kivételével, amelyek a B. mellékletben szerepelnek)

Loxodonta africana (II)

(csak a botswanai, namíbiai, dél-afrikai és zimbabwei populációk (8); az összes többi populáció az A. mellékletben szerepel)

 

Afrikai elefánt

RODENTIA

 

 

 

RÁGCSÁLÓK

Chinchillidae

 

 

 

Csincsillafélék

Chinchilla spp. (I) (a háziasított forma példányaira nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései)

 

 

Csincsillák

Cuniculidae

 

 

 

Pakafélék

 

 

Cuniculus paca (III Honduras)

Pettyes paka

Dasyproctidae

 

 

 

Agutifélék

 

 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

Közép-amerikai aguti

Erethizontidae

 

 

 

Kúszósülfélék

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

Mexikói kúszósül

 

 

Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

Tüskés kúszósül

Hystricidae

 

 

 

Tarajossülfélék

Hystrix cristata

 

 

Tarajos sül

Muridae

 

 

 

Egérfélék

Leporillus conditor (I)

 

 

Nagy rőzsepatkány

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 

 

Dűnelakó ausztrálegér

Xeromys myoides (I)

 

 

Ausztrál mocsáripatkány

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

Ausztrál szirtipatkány

Sciuridae

 

 

 

Mókusfélék

Cynomys mexicanus (I)

 

 

Mexikói prérikutya

 

 

Marmota caudata (III India)

Hosszúfarkú mormota

 

 

Marmota himalayana (III India)

Himalájai mormota

 

Ratufa spp. (II)

 

Királymókusok

 

Callosciurus erythraeus

 

Csinos tarkamókus

 

Sciurus carolinensis

 

Keleti szürkemókust

 

 

Sciurus deppei (III Costa Rica)

Deppe-erdeimókus

 

Sciurus niger

 

Amerikai rókamókus

SCANDENTIA

 

 

 

MÓKUSCICKÁNY-ALAKÚAK

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Mókuscickányok

SIRENIA

 

 

 

SZIRÉNEK

Dugongidae

 

 

 

Dugongfélék

Dugong dugon (I)

 

 

Dugong

Trichechidae

 

 

 

Manátifélék

Trichechidae spp. (I/II) (A Trichechus inunguis és a Trichechus manatus az I., a Trichechus senegalensis a II. függelékben szerepel.)

 

 

Manátik

AVES

 

 

 

Madarak

ANSERIFORMES

 

 

 

LÚDALAKÚAK

Anatidae

 

 

 

Récefélék

Anas aucklandica (I)

 

 

Auckland-szigeti réce

 

Anas bernieri (II)

 

Bernier-réce

Anas chlorotis (I)

 

 

Maori réce

 

Anas formosa (II)

 

Cifra réce

Anas laysanensis (I)

 

 

Laysani réce

Anas nesiotis (I)

 

 

Campbell-szigeti réce

Anas querquedula

 

 

Böjti réce

Asarcornis scutulata (I)

 

 

Dzsungelréce

Aythya innotata

 

 

Madagaszkári cigányréce

Aythya nyroca

 

 

Cigányréce

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

Kanadai lúd aleut-szigeteki alfaja

Branta ruficollis (II)

 

 

Vörösnyakú lúd

Branta sandvicensis (I)

 

 

Hawaii lúd

 

 

Cairina moschata (III Honduras)

Pézsmaréce

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Koszkoróbahattyú

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Feketenyakú hattyú

 

Dendrocygna arborea (II)

 

Pálmafütyülőlúd (Karibi fütyülőlúd)

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

Feketehasú fütyülőlúd

 

 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

Sujtásos fütyülőlúd

Mergus octosetaceus

 

 

Brazil bukó

 

Oxyura jamaicensis

 

Halcsontfarkú réce

Oxyura leucocephala (II)

 

 

Kékcsőrű réce

Rhodonessa caryophyllacea (valószínűleg kipusztult) (I)

 

 

Rózsásfejű réce

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Bütykös fényréce

Tadorna cristata

 

 

Koreai ásólúd

APODIFORMES

 

 

 

SARLÓSFECSKE-ALAKÚAK

Trochilidae

 

 

 

Kolibrifélék

 

Trochilidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

 

Kolibrifélék

Glaucis dohrnii (I)

 

 

Bahia-remetekolibri

CHARADRIIFORMES

 

 

 

LILEALAKÚAK

Burhinidae

 

 

 

Ugartyúkfélék

 

 

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

Koronás ugartyúk

Laridae

 

 

 

Sirályfélék

Larus relictus (I)

 

 

Mongol sirály

Scolopacidae

 

 

 

Szalonkafélék

Numenius borealis (I)

 

 

Eszkimópóling

Numenius tenuirostris (I)

 

 

Vékonycsőrű póling

Tringa guttifer (I)

 

 

Pettyes cankó

CICONIIFORMES

 

 

 

GÓLYAALAKÚAK

Ardeidae

 

 

 

Gémfélék

Ardea alba

 

 

Nagy kócsag

Bubulcus ibis

 

 

Pásztorgém

Egretta garzetta

 

 

Kis kócsag

Balaenicipitidae

 

 

 

Papucscsőrűgólya-félék

 

Balaeniceps rex (II)

 

Papucscsőrű gólya

Ciconiidae

 

 

 

Gólyafélék

Ciconia boyciana (I)

 

 

Feketecsőrű gólya

Ciconia nigra (II)

 

 

Fekete gólya

Ciconia stormi

 

 

Pápaszemes gólya

Jabiru mycteria (I)

 

 

Jabiru

Leptoptilos dubius

 

 

Sárgafejű marabu

Mycteria cinerea (I)

 

 

Szumátrai tantalusz

Phoenicopteridae

 

 

 

Flamingófélék

 

Phoenicopteridae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

 

Flamingók

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Rózsás flamingó

Threskiornithidae

 

 

 

Íbiszfélék

 

Eudocimus ruber (II)

 

Skarlátbatla

Geronticus calvus (II)

 

 

Déli tarvarjú

Geronticus eremita (I)

 

 

Tarvarjú

Nipponia nippon (I)

 

 

Nipponíbisz

Platalea leucorodia (II)

 

 

Kanalasgém

Pseudibis gigantea

 

 

Óriásíbisz

COLUMBIFORMES

 

 

 

GALAMBALAKÚAK

Columbidae

 

 

 

Galambfélék

Caloenas nicobarica (I)

 

 

Sörényes galamb

Claravis godefrida

 

 

Sávos ezüstgalamb

Columba livia

 

 

Szirti galamb

Ducula mindorensis (I)

 

 

Mindori császárgalamb

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Luzoni csillagosgalamb

 

Goura spp. (II)

 

Koronásgalambfajok

Leptotila wellsi

 

 

Grenadai gerle

 

 

Nesoenas mayeri (III Mauritius)

Rózsás galamb

Streptopelia turtur

 

 

Vadgerle

CORACIIFORMES

 

 

 

SZALAKÓTALAKÚAK

Bucerotidae

 

 

 

Szarvascsőrűmadár-félék

 

Aceros spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

 

Ázsiai szarvascsőrű madarak

Aceros nipalensis (I)

 

 

Vöröstorkú szarvascsőrűmadár

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Ázsiai szarvascsőrű madarak

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Ázsiai szarvascsőrű madarak

 

Berenicornis spp. (II)

 

Ázsiai szarvascsőrű madarak

 

Buceros spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

 

Ázsiai szarvascsőrű madarak

Buceros bicornis (I)

 

 

Nagy szarvascsőrűmadár

 

Penelopides spp. (II)

 

Ázsiai szarvascsőrű madarak

Rhinoplax vigil (I)

 

 

Kalapácsfejű szarvascsőrűmadár

 

Rhyticeros spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

 

Ázsiai szarvascsőrű madarak

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

Sárgatorkú szarvascsőrűmadár

CUCULIFORMES

 

 

 

TURÁKÓALAKÚAK

Musophagidae

 

 

 

Turákófélék

 

Tauraco spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

 

Turákók

Tauraco bannermani (II)

 

 

Bannerman-turákó

FALCONIFORMES

 

 

 

SÓLYOMALAKÚAK

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(az A. mellékletben szereplő fajok és az újvilágikeselyű-félék (Cathartidae) C. mellékletben szereplő egy fajának kivételével; e család többi faja nem szerepel e rendelet mellékleteiben)

 

Sólyomalakúak

Accipitridae

 

 

 

Vágómadárfélék

Accipiter brevipes (II)

 

 

Kis héja

Accipiter gentilis (II)

 

 

Héja

Accipiter nisus (II)

 

 

Karvaly

Aegypius monachus (II)

 

 

Barátkeselyű

Aquila adalberti (I)

 

 

Ibériai sas

Aquila chrysaetos (II)

 

 

Szirti sas

Aquila clanga (II)

 

 

Fekete sas

Aquila heliaca (I)

 

 

Parlagi sas

Aquila pomarina (II)

 

 

Békászó sas

Buteo buteo (II)

 

 

Egerészölyv

Buteo lagopus (II)

 

 

Gatyás ölyv

Buteo rufinus (II)

 

 

Pusztai ölyv

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

Csigászhéja kubai alfaja

Circaetus gallicus (II)

 

 

Kígyászölyv

Circus aeruginosus (II)

 

 

Barna rétihéja

Circus cyaneus (II)

 

 

Kékes rétihéja

Circus macrourus (II)

 

 

Fakó rétihéja

Circus pygargus (II)

 

 

Hamvas rétihéja

Elanus caeruleus (II)

 

 

Kuhi

Eutriorchis astur (II)

 

 

Madagaszkári kígyászhéja

Gypaetus barbatus (II)

 

 

Saskeselyű

Gyps fulvus (II)

 

 

Fakó keselyű

Haliaeetus spp. (I/II) (a rétisas – Haliaeetus albicilla az I., a többi faj a II. függelékben szerepel)

 

 

Rétisasok

Harpia harpyja (I)

 

 

Hárpia

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

Héjasas

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

Törpesas

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

Tumbesi erdeiölyv

Milvus migrans (II) (a B. mellékletben szereplő Milvus migrans lineatus kivételével)

 

 

Barna kánya

Milvus milvus (II)

 

 

Vörös kánya

Neophron percnopterus (II)

 

 

Dögkeselyű

Pernis apivorus (II)

 

 

Darázsölyv

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

Majomevő sas

Cathartidae

 

 

 

Újvilágikeselyű-félék

Gymnogyps californianus (I)

 

 

Kaliforniai kondor

 

 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

Királykeselyű

Vultur gryphus (I)

 

 

Andesi kondor

Falconidae

 

 

 

Sólyomfélék

Falco araeus (I)

 

 

Seychelle-szigeteki vércse

Falco biarmicus (II)

 

 

Feldegg-sólyom

Falco cherrug (II)

 

 

Kerecsensólyom

Falco columbarius (II)

 

 

Kis sólyom

Falco eleonorae (II)

 

 

Eleonóra-sólyom

Falco jugger (I)

 

 

Indiai sólyom

Falco naumanni (II)

 

 

Fehérkarmú vércse

Falco newtoni (I) (csak a Seychelle-szigeteki populáció)

 

 

Madagaszkári vércse

Falco pelegrinoides (I)

 

 

Sivatagi sólyom

Falco peregrinus (I)

 

 

Vándorsólyom

Falco punctatus (I)

 

 

Mauritiusi vércse

Falco rusticolus (I)

 

 

Északi sólyom (vadászsólyom)

Falco subbuteo (II)

 

 

Kabasólyom

Falco tinnunculus (II)

 

 

Vörösvércse

Falco vespertinus (II)

 

 

Kék vércse

Pandionidae

 

 

 

Halászsasfélék

Pandion haliaetus (II)

 

 

Halászsas

GALLIFORMES

 

 

 

TYÚKALAKÚAK

Cracidae

 

 

 

Hokkófélék

Crax alberti (III Kolumbia)

 

 

Kéklebenyes hokkó

Crax blumenbachii (I)

 

 

Atlanti hokkó

 

 

Crax daubentoni (III Kolumbia)

Sárgabütykös hokkó

 

Crax fasciolata

 

Csupaszarcú hokkó

 

 

Crax globulosa (III Kolumbia)

Pirosbütykös hokkó

 

 

Crax rubra (III Kolumbia, Costa Rica, Guatemala és Honduras)

Púpos hokkó

Mitu mitu (I)

 

 

Csupaszfülű mitu

Oreophasis derbianus (I)

 

 

Szarvas hokkó

 

 

Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras)

Yukatáni erdeityúk

 

 

Pauxi pauxi (III Kolumbia)

Sisakoshokkó

Penelope albipennis (I)

 

 

Fehérszárnyú sakutyúk

 

 

Penelope purpurascens (III Honduras)

Borzas sakutyúk

 

 

Penelopina nigra (III Guatemala)

Szurdokguán

Pipile jacutinga (I)

 

 

Pápaszemes guán

Pipile pipile (I)

 

 

Trinidadi guán

Megapodiidae

 

 

 

Lábastyúkfélék

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Kalapácsfejű tyúk

Phasianidae

 

 

 

Fácánfélék

 

Argusianus argus (II)

 

Argosz-páva

Catreus wallichii (I)

 

 

Bóbitás fácán

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

Bozótfürj sonora-sivatagi alfaja

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

Fehér fülesfácán

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

Barna fülesfácán

 

Gallus sonneratii (II)

 

Gyöngyös bankivatyúk

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Vérfácán

Lophophorus impejanus (I)

 

 

Himalájai fényfácán

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

Kékfarkú fényfácán

Lophophorus sclateri (I)

 

 

Fehérfarkú fényfácán

Lophura edwardsi (I)

 

 

Vietnami fácán

 

Lophura hatinhensis

 

Annami fácán

Lophura imperialis (I)

 

 

Császárfácán

Lophura swinhoii (I)

 

 

Nyerges fácán

 

 

Meleagris ocellata (III Guatemala)

Pávaszemes pulyka

Odontophorus strophium

 

 

Örvös fogasfürj

Ophrysia superciliosa

 

 

Himalájai fürj

 

Pavo muticus (II)

 

Zöld páva

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Szürke pávafácán

 

Polyplectron germaini (II)

 

Barna pávafácán

 

Polyplectron malacense (II)

 

Maláj pávafácán

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

Díszes pávafácán

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Borneói pávafácán

Rheinardia ocellata (I)

 

 

Gyöngyös fácán

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

Fehérnyakú fácán

Syrmaticus humiae (I)

 

 

Burmai fácán

Syrmaticus mikado (I)

 

 

Mikádófácán

Tetraogallus caspius (I)

 

 

Kaszpi királyfogoly

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

Tibeti királyfogoly

Tragopan blythii (I)

 

 

Fehérhasú tragopán

Tragopan caboti (I)

 

 

Mandarintragopán

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

Kasmír-tragopán

 

 

Tragopan satyra (III Nepál)

Szatírtragopán

Tympanuchus cupido attwateri (I)

 

 

Nagy prérityúk texasi alfaja

GRUIFORMES

 

 

 

DARUALAKÚAK

Gruidae

 

 

 

Darufélék

 

Gruidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

 

Darufélék

Grus americana (I)

 

 

Lármás daru

Grus canadensis (I/II) (a faj a II. függelékben szerepel, de a Grus canadensis nesiotes és a Grus canadensis pulla alfajok az I. függelékben szerepelnek)

 

 

Kanadai daru

Grus grus (II)

 

 

Daru

Grus japonensis (I)

 

 

Mandzsu daru

Grus leucogeranus (I)

 

 

Hódaru

Grus monacha (I)

 

 

Kámzsás daru

Grus nigricollis (I)

 

 

Kormosfejű daru

Grus vipio (I)

 

 

Amúri daru

Otididae

 

 

 

Túzokfélék

 

Otididae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

 

Túzokfélék

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

Indiai túzok

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

Pettyes túzok

Chlamydotis undulata (I)

 

 

Galléros túzok

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

Bengáli florikán

Otis tarda (II)

 

 

Túzok

Sypheotides indicus (II)

 

 

Zászlós florikán

Tetrax tetrax (II)

 

 

Reznek

Rallidae

 

 

 

Guvatfélék

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

Barna bozótguvat

Rhynochetidae

 

 

 

Kagufélék

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

Kagu

PASSERIFORMES

 

 

 

VERÉBALAKÚAK

Atrichornithidae

 

 

 

Bozótjárófélék

Atrichornis clamosus (I)

 

 

Lármás bozótjáró

Cotingidae

 

 

 

Kotingafélék

 

 

Cephalopterus ornatus (III Kolumbia)

Díszes sisakosmadár

 

 

Cephalopterus penduliger (III Kolumbia)

Lebernyeges sisakosmadár

Cotinga maculata (I)

 

 

Kobaltkotinga

 

Rupicola spp. (II)

 

Szirtimadárfajok

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

Fehérszárnyú kotinga

Emberizidae

 

 

 

Sármányfélék

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Zöld kardinálispinty

 

Paroaria capitata (II)

 

Vöröslábú kardinálispinty

 

Paroaria coronata (II)

 

Szürke kardinálispinty

 

Tangara fastuosa (II)

 

Szivárványos tangara

Estrildidae

 

 

 

Szövőpintyfélék

 

Amandava formosa (II)

 

Olajzöld asztrild

 

Lonchura fuscata

 

Barna rizspinty

 

Lonchura oryzivora (II)

 

Rizspinty

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Szakállas amandina törzsalakja

Fringillidae

 

 

 

Pintyfélék

Carduelis cucullata (I)

 

 

Tűzcsíz

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Aranyarcú csíz

Hirundinidae

 

 

 

Fecskefélék

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

Fehérszemű nádifecske

Icteridae

 

 

 

Csirögefélék

Xanthopsar flavus (I)

 

 

Sáfránycsiröge

Meliphagidae

 

 

 

Mézevőfélék

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 

 

Borzas mézevő cassidix alfaja

Muscicapidae

 

 

 

Légykapófélék, bozóttimáliák stb.

Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)

 

 

Rodriguez-poszáta

 

Cyornis ruckii (II)

 

Rück-niltava

Dasyornis broadbenti litoralis (valószínűleg kipusztult) (I)

 

 

Vörhenyes sörtésmadár

Dasyornis longirostris (I)

 

 

Nyugati sörtésmadár

 

Garrulax canorus (II)

 

Énekes álszajkó

 

Garrulax taewanus (II)

 

Tajvani álszajkó

 

Leiothrix argentauris (II)

 

Ezüstfülű napmadár (ezüstfülű fülemüle)

 

Leiothrix lutea (II)

 

Piroscsőrű napmadár (kínai fülemüle)

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Szecsuáni naprigó

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

Fehérnyakú gólyalábúvarjú

Picathartes oreas (I)

 

 

Szürkenyakú gólyalábúvarjú

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)

Mauritiusi paradicsom-légykapó

Paradisaeidae

 

 

 

Paradicsommadár-félék

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Paradicsommadár-félék

Pittidae

 

 

 

Pittafélék

 

Pitta guajana (II)

 

Szalagos pitta

Pitta gurneyi (I)

 

 

Sziámi pitta

Pitta kochi (I)

 

 

Bajszos pitta

 

Pitta nympha (II)

 

Tündérpitta

Pycnonotidae

 

 

 

Bülbülfélék

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Sárgafejű bülbül

Sturnidae

 

 

 

Seregélyfélék

 

Gracula religiosa (II)

 

Beó

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

Bali seregély

Zosteropidae

 

 

 

Pápaszemesmadár-félék

Zosterops albogularis (I)

 

 

Ezüstbegyű pápaszemesmadár

PELECANIFORMES

 

 

 

GÖDÉNYALAKÚAK

Fregatidae

 

 

 

Fregattmadárfélék

Fregata andrewsi (I)

 

 

Fehérhasú fregattmadár

Pelecanidae

 

 

 

Gödényfélék

Pelecanus crispus (I)

 

 

Borzas gödény

Sulidae

 

 

 

Szulafélék

Papasula abbotti (I)

 

 

Falakó szula

PICIFORMES

 

 

 

HARKÁLYALAKÚAK

Capitonidae

 

 

 

Bajszikafélék

 

 

Semnornis ramphastinus (III Kolumbia)

Tukánbajszika

Picidae

 

 

 

Harkályfélék

Campephilus imperialis (I)

 

 

Császárharkály

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

Koreai fehérhasú harkály

Ramphastidae

 

 

 

Tukánfélék

 

 

Baillonius bailloni (III Argentína)

Sáfránytukán

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Feketenyakú arasszári

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentína)

Barnafülű arasszári

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Zöld arasszári

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentína)

Zöldcsőrű tukán

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Szivárványcsőrű tukán

 

Ramphastos toco (II)

 

Tokótukán

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Fehértorkú tukán

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Feketecsőrű tukán

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentína)

Sávoscsőrű törpetukán

PODICIPEDIFORMES

 

 

 

VÖCSÖKALAKÚAK

Podicipedidae

 

 

 

Vöcsökfélék

Podilymbus gigas (I)

 

 

Óriásvöcsök

PROCELLARIIFORMES

 

 

 

VÉSZMADÁRALAKÚAK

Diomedeidae

 

 

 

Albatroszfélék

Phoebastria albatrus (I)

 

 

Rövidfarkú albatrosz

PSITTACIFORMES

 

 

 

PAPAGÁJALAKÚAK

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(az A. mellékletben szereplő fajok, valamint az Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus és Psittacula krameri fajok kivételével, amelyek nem szerepelnek e rendelet mellékleteiben)

 

Papagájalakúak

Cacatuidae

 

 

 

Kakadufélék

Cacatua goffiniana (I)

 

 

Tanimbar-kakadu

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

Vörösfarú kakadu

Cacatua moluccensis (I)

 

 

Malaku-kakadu

Cacatua sulphurea (I)

 

 

Sárgafülű kakadu (beleértve a kis sárgabóbitás, a közép sárgabóbitás és a narancsbóbitás kakadut is)

Probosciger aterrimus (I)

 

 

Arakakadu

Loriidae

 

 

 

Lórifélék

Eos histrio (I)

 

 

Koronás lóri

Vini spp. (I/II) (A Vini ultramarina az I., az összes többi faj a II. mellékletben szerepel.)

 

 

Lórik (Vini-fajok)

Psittacidae

 

 

 

Papagájfélék

Amazona arausiaca (I)

 

 

Vöröstorkú amazon

Amazona auropalliata (I)

 

 

Sárgatarkójú amazon

Amazona barbadensis (I)

 

 

Sárgavállú amazon

Amazona brasiliensis (I)

 

 

Vörösfarkú amazon

Amazona finschi (I)

 

 

Lilahomlokú amazon

Amazona guildingii (I)

 

 

Királyamazon

Amazona imperialis (I)

 

 

Császáramazon

Amazona leucocephala (I)

 

 

Kubai amazon

Amazona oratrix (I)

 

 

Sárgafejű amazon

Amazona pretrei (I)

 

 

Vörösmaszkos amazon

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

Tüzeshomlokú amazon

Amazona tucumana (I)

 

 

Tukumán-amazon

Amazona versicolor (I)

 

 

Kékmaszkos amazon

Amazona vinacea (I)

 

 

Galambbegyű amazon

Amazona viridigenalis (I)

 

 

Zöldarcú amazon

Amazona vittata (I)

 

 

Puerto Ricó-i amazon

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

Jácintara-fajok

Ara ambiguus (I)

 

 

Nagy katonaara

Ara glaucogularis (I)

 

 

Kéktorkú ara

Ara macao (I)

 

 

Sárgavállú ara

Ara militaris (I)

 

 

Kis katonaara

Ara rubrogenys (I)

 

 

Vörösfülű ara

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

Spix-ara

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

Norfolk-szigeti kecskepapagáj

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

Mangere-kecskepapagáj

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

Piroshomlokú kecskepapagáj

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

Új-kaledóniai kecskepapagáj

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

Pirosarcú fügepapagáj

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

Szarvas papagáj

Guarouba guarouba (I)

 

 

Aranypapagáj

Neophema chrysogaster (I)

 

 

Narancshasú fűpapagáj

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

Sárgafülű papagáj

Pezoporus occidentalis (valószínűleg kipusztult) (I)

 

 

Éjjeli papagáj

Pezoporus wallicus (I)

 

 

Földi papagáj

Pionopsitta pileata (I)

 

 

Skarláthomlokú papagáj

Primolius couloni (I)

 

 

Kékfejű törpeara

Primolius maracana (I)

 

 

Vöröshátú törpeara

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

Aranyvállú papagáj

Psephotus dissimilis (I)

 

 

Csuklyás papagáj

Psephotus pulcherrimus (valószínűleg kipusztult) (I)

 

 

Paradicsompapagáj

Psittacula echo (I)

 

 

Mauritiusi papagáj

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

Kékmellű papagáj

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

Kékmellű papagáj

Strigops habroptilus (I)

 

 

Bagolypapagáj

RHEIFORMES

 

 

 

NANDUALAKÚAK

Rheidae

 

 

 

Nandufélék

Pterocnemia pennata (I) (a Pterocnemia pennata pennata kivételével, amely a B. mellékletben szerepel)

 

 

Darwin-nandu

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Darwin-nandu törzsalakja

 

Rhea americana (II)

 

Nandu

SPHENISCIFORMES

 

 

 

PINGVINALAKÚAK

Spheniscidae

 

 

 

Pingvinfélék

 

Spheniscus demersus (II)

 

Pápaszemes pingvin

Spheniscus humboldti (I)

 

 

Humboldt-pingvin

STRIGIFORMES

 

 

 

BAGOLYALAKÚAK

 

STRIGIFORMES spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

 

Bagolyalakúak

Strigidae

 

 

 

Bagolyfélék

Aegolius funereus (II)

 

 

Gatyáskuvik

Asio flammeus (II)

 

 

Réti fülesbagoly

Asio otus (II)

 

 

Erdei fülesbagoly

Athene noctua (II)

 

 

Kuvik

Bubo bubo (II) (a B. mellékletben szereplő Bubo bubo bengalensis kivételével)

 

 

Uhu

Glaucidium passerinum (II)

 

 

Törpekuvik

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

Erdei kuvik

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

Óriáskuvik

Ninox natalis (I)

 

 

Karácsony-szigeteki kakukkbagoly

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 

 

Kakukkbagoly undulata alfaja

Nyctea scandiaca (II)

 

 

Hóbagoly

Otus ireneae (II)

 

 

Sokoke-füleskuvik

Otus scops (II)

 

 

Füleskuvik

Strix aluco (II)

 

 

Macskabagoly

Strix nebulosa (II)

 

 

Szakállas bagoly

Strix uralensis (II) (a B. mellékletben szereplő Strix uralensis davidi kivételével)

 

 

Uráli bagoly

Surnia ulula (II)

 

 

Karvalybagoly

Tytonidae

 

 

 

Gyöngybagolyfélék

Tyto alba (II)

 

 

Gyöngybagoly

Tyto soumagnei (I)

 

 

Vörhenyes gyöngybagoly

STRUTHIONIFORMES

 

 

 

STRUCCALAKÚAK

Struthionidae

 

 

 

Struccfélék

Struthio camelus (I) (csak az algériai, Burkina Fasó-i, kameruni, a közép-afrikai köztársaságbeli, csádi, mali, mauritániai, marokkói, nigeri, nigériai, szenegáli és szudáni populációk; a többi populáció nem szerepel e rendelet mellékleteiben)

 

 

Strucc

TINAMIFORMES

 

 

 

TINAMUALAKÚAK

Tinamidae

 

 

 

Tinamufélék

Tinamus solitarius (I)

 

 

Remetetinamu

TROGONIFORMES

 

 

 

TROGONALAKÚAK

Trogonidae

 

 

 

Trogonfélék

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

Kvézál

REPTILIA

 

 

 

HÜLLŐK

CROCODYLIA

 

 

 

KROKODILOK

 

CROCODYLIA spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

 

Krokodilok

Alligatoridae

 

 

 

Aligátorfélék

Alligator sinensis (I)

 

 

Kínai aligátor

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

Apoporiszi pápaszemes kajmán

Caiman latirostris (I) (az argentin populáció kivételével, amely a B. mellékletben szerepel)

 

 

Sakáre-kajmán

Melanosuchus niger (I) (a B. mellékletben szereplő brazil és ecuadori populációk kivételével. Az utóbbira nulla exportkvóta érvényes mindaddig, amíg az egyezmény titkársága és az IUCN/SSC krokodilspecialista csoportja éves exportkvótát meg nem állapít)

 

 

Fekete kajmán

Crocodylidae

 

 

 

Krokodilfélék

Crocodylus acutus (I) (a kubai populáció kivételével, amely a B. mellékletben szerepel)

 

 

Hegyesorrú krokodil

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

Páncélos krokodil

Crocodylus intermedius (I)

 

 

Orinocói krokodil

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

Mindoro-krokodil

Crocodylus moreletii (I) (kivéve a B. mellékletben szereplő belize-i és mexikói populációkat, amelyekre nulla kvóta vonatkozik a kereskedelmi céllal forgalmazott, vadonból származó példányok esetében)

 

 

Púpos krokodil

Crocodylus niloticus (I) (kivéve a botswanai, egyiptomi [a kereskedelmi céllal forgalmazott, vadonból származó példányokat nulla kvótával], etiópiai, kenyai, madagaszkári, malawi, mozambiki, namíbiai, dél-afrikai, ugandai, tanzániai – amelyre a fogságban felnevelt példányok mellett legfeljebb 1 600 vadonból származó példányig terjedő kvóta vonatkozik, beleértve a vadászati trófeákat is –, zambiai és zimbabwei populációkat, amelyek a B. mellékletben szerepelnek)

 

 

Nílusi krokodil

Crocodylus palustris (I)

 

 

Mocsári krokodil

Crocodylus porosus (I) (kivéve az ausztráliai, indonéziai és pápua új-guineai populációkat, amelyek a B. mellékletben szerepelnek)

 

 

Bordás krokodil

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

Rombuszkrokodil

Crocodylus siamensis (I)

 

 

Sziámi krokodil

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

Tompaorrú krokodil

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

Szunda-krokodil

Gavialidae

 

 

 

Gaviálfélék

Gavialis gangeticus (I)

 

 

Gangeszi gaviál

RHYNCHOCEPHALIA

 

 

 

HIDASGYÍKOK

Sphenodontidae

 

 

 

Hidasgyíkfélék

Sphenodon spp. (I)

 

 

Hidasgyíkok

SAURIA

 

 

 

GYÍKOK

Agamidae

 

 

 

Agámafélék

 

Uromastyx spp. (II)

 

Tüskésfarkúgyíkok

Chamaeleonidae

 

 

 

Kaméleonfélék

 

Bradypodion spp. (II)

 

Törpekaméleonok

 

Brookesia spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

 

Levélkaméleonok

Brookesia perarmata (I)

 

 

Fegyveres levélkaméleon

 

Calumma spp. (II)

 

Kaméleonok

 

Chamaeleo spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

 

Valódi kaméleonok

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

Közönséges kaméleon

 

Furcifer spp. (II)

 

Kaméleonok

 

Kinyongia spp. (II)

 

Törpekaméleonok

 

Nadzikambia spp. (II)

 

Törpekaméleonok

Cordylidae

 

 

 

Tobzosfarkúgyík-félék

 

Cordylus spp. (II)

 

Tobzosfarkúgyíkok

Gekkonidae

 

 

 

Gekkófélék

 

Cyrtodactylus serpensinsula (II)

 

Kígyó-szigeti csupaszujjú gekkó

 

 

Hoplodactylus spp. (III Új-Zéland)

Új-zélandi gekkók

 

 

Naultinus spp. (III Új-Zéland)

Új-zélandi gekkók

 

Phelsuma spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

 

Nappaligekkók

Phelsuma guentheri (II)

 

 

Mauritiuszi nappaligekkó

 

Uroplatus spp. (II)

 

Laposfarkú gekkók

Helodermatidae

 

 

 

Viperagyíkfélék

 

Heloderma spp. (II) (az A. mellékletben szereplő alfaj kivételével)

 

Viperagyíkok

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 

 

Guatemalai viperagyík

Iguanidae

 

 

 

Leguánfélék

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

Tengeri leguán

Brachylophus spp. (I)

 

 

Falakó leguánok

 

Conolophus spp. (II)

 

Varacskosfejű gyíkok

 

Ctenosaura bakeri (II)

 

Utila tüskésfarkú leguán

 

Ctenosaura oedirhina (II)

 

Ratan tüskésfarkú leguán

 

Ctenosaura melanosterna (II)

 

Feketemellű tüskésfarkú leguán

 

Ctenosaura palearis (II)

 

Guatemalai tüskésfarkú leguán

Cyclura spp. (I)

 

 

Orrszarvúleguánok

 

Iguana spp. (II)

 

Valódi leguánok

 

Phrynosoma blainvillii (II)

 

[Nincs magyar neve]

 

Phrynosoma cerroense (II)

 

[Nincs magyar neve]

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

Koronás békagyík

 

Phrynosoma wigginsi (II)

 

[Nincs magyar neve]

Sauromalus varius (I)

 

 

Tarka csukvalla

Lacertidae

 

 

 

Nyakörvösgyíkfélék

Gallotia simonyi (I)

 

 

Kanári-szigeti óriásgyík

Podarcis lilfordi (II)

 

 

Baleári faligyík

Podarcis pityusensis (II)

 

 

Ibizai faligyík

Scincidae

 

 

 

Vakondgyíkfélék

 

Corucia zebrata (II)

 

Óriás zebragyík

Teiidae

 

 

 

Tejufélék

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

Krokodilfarkú gyík

 

Dracaena spp. (II)

 

Krokodiltejuk

 

Tupinambis spp.(II)

 

Tejuk

Varanidae

 

 

 

Varánuszfélék

 

Varanus spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

 

Varánuszok

Varanus bengalensis (I)

 

 

Bengáli varánusz

Varanus flavescens (I)

 

 

Sárga varánusz

Varanus griseus (I)

 

 

Pusztai varánusz

Varanus komodoensis (I)

 

 

Komodói varánusz

Varanus nebulosus (I)

 

 

[Nincs magyar neve]

Varanus olivaceus (II)

 

 

Gray-varánusz

Xenosauridae

 

 

 

Bütykösgyíkfélék

 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 

Krokodilfarkú bütykösgyík

SERPENTES

 

 

 

KÍGYÓK

Boidae

 

 

 

Boafélék

 

Boidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

 

Boafélék

Acrantophis spp. (I)

 

 

Madagaszkári boák

Boa constrictor occidentalis (I)

 

 

Nyugati vörösfarkú boa

Epicrates inornatus (I)

 

 

Puerto Ricó-i karcsúboa

Epicrates monensis (I)

 

 

Mona-karcsúboa

Epicrates subflavus (I)

 

 

Jamaikai karcsúboa

Eryx jaculus (II)

 

 

Nyugati homokiboa

Sanzinia madagascariensis (I)

 

 

Madagaszkári falakó boa

Bolyeriidae

 

 

 

Mauritiusiboa-félék

 

Bolyeriidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

 

Mauritiusiboa-félék

Bolyeria multocarinata (I)

 

 

Mauritiusi boa

Casarea dussumieri (I)

 

 

Rőtpikkelyű boa

Colubridae

 

 

 

Siklófélék

 

 

Atretium schistosum (III India)

[Nincs magyar neve]

 

 

Cerberus rynchops (III India)

Kutyafejű vízisikló

 

Clelia clelia (II)

 

Musszurána

 

Cyclagras gigas (II)

 

Brazil hamiskobra

 

Elachistodon westermanni (II)

 

Indiai tojásevő-kígyó

 

Ptyas mucosus (II)

 

Patkányevő sikló

 

 

Xenochrophis piscator (III India)

[Nincs magyar neve]

Elapidae

 

 

 

Mérgessiklófélék

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

Sárgafoltos hamiskobra

 

 

Micrurus diastema (III Honduras)

Atlanti korallkígyó

 

 

Micrurus nigrocinctus (III Honduras)

Feketegyűrűs korallkígyó

 

Naja atra (II)

 

[Nincs magyar neve]

 

Naja kaouthia (II)

 

[Nincs magyar neve]

 

Naja mandalayensis (II)

 

[Nincs magyar neve]

 

Naja naja (II)

 

Pápaszemes kobra

 

Naja oxiana (II)

 

[Nincs magyar neve]

 

Naja philippinensis (II)

 

[Nincs magyar neve]

 

Naja sagittifera (II)

 

[Nincs magyar neve]

 

Naja samarensis (II)

 

[Nincs magyar neve]

 

Naja siamensis (II)

 

[Nincs magyar neve]

 

Naja sputatrix (II)

 

[Nincs magyar neve]

 

Naja sumatrana (II)

 

[Nincs magyar neve]

 

Ophiophagus hannah (II)

 

Királykobra

Loxocemidae

 

 

 

Újvilágipiton-félék

 

Loxocemidae spp. (II)

 

Újvilágipiton-félék

Pythonidae

 

 

 

Pitonfélék

 

Pythonidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő alfaj kivételével)

 

Pitonfélék

Python molurus molurus (I)

 

 

Tigrispiton törzsalakja

Tropidophiidae

 

 

 

Földiboafélék

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

Földiboafélék

Viperidae

 

 

 

Viperafélék

 

 

Crotalus durissus (III Honduras)

Borzasztó csörgőkígyó

 

Crotalus durissus unicolor

 

Arubai csörgőkígyó

 

 

Daboia russelii (III India)

Daboja

Vipera latifii

 

 

Latifi-vipera

Vipera ursinii (I) (csak az európai populáció, kivéve a volt Szovjetunió területén élőket; ez utóbbiak nem szerepelnek e rendelet mellékleteiben)

 

 

Parlagi vipera

 

Vipera wagneri (II)

 

Wagner-hegyivipera

TESTUDINES

 

 

 

TEKNŐSÖK

Carettochelyidae

 

 

 

Kétkarmúteknős-félék

 

Carettochelys insculpta (II)

 

Kétkarmú teknős

Chelidae

 

 

 

Kígyónyakúteknős-félék

 

Chelodina mccordi (II)

 

McCord-kígyónyakúteknős

Pseudemydura umbrina (I)

 

 

Álhuszárteknős

Cheloniidae

 

 

 

Tengeriteknős-félék

Cheloniidae spp. (I)

 

 

Tengeriteknős-félék

Chelydridae

 

 

 

Aligátorteknős-félék

 

 

Macrochelys temminckii (III Amerikai Egyesült Államok)

Keselyűteknős

Dermatemydidae

 

 

 

Tabascoteknős-félék

 

Dermatemys mawii (II)

 

Tabasco-teknős

Dermochelyidae

 

 

 

Kérgesteknősfélék

Dermochelys coriacea (I)

 

 

Kérgesteknős

Emydidae

 

 

 

Édesvíziteknős-félék

 

Chrysemys picta

 

Díszes ékszerteknős

 

Glyptemys insculpta (II)

 

Északi víziteknős

Glyptemys muhlenbergii (I)

 

 

Muhlenberg-víziteknős

 

 

Graptemys spp. (III Amerikai Egyesült Államok)

Térképteknősök

 

Terrapene spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

 

Dobozteknősök

Terrapene coahuila (I)

 

 

Coahuilai dobozteknős

 

Trachemys scripta elegans

 

Vörösfülű ékszerteknős

Geoemydidae

 

 

 

 

Batagur affinis (I)

 

 

Déli Batagur-teknős

Batagur baska (I)

 

 

Batagur-teknős

 

Batagur spp. (az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

 

 

 

Cuora spp. (II)

 

Szelenceteknősök

Geoclemys hamiltonii (I)

 

 

Hamilton-teknős

 

 

Geoemyda spengleri (III Kína)

Cakkos földiteknős

 

Heosemys annandalii (II)

 

Templomteknős

 

Heosemys depressa (II)

 

Lapos partiteknős

 

Heosemys grandis (II)

 

Óriás-partiteknős

 

Heosemys spinosa (II)

 

Tüskés partiteknős

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

Celebeszi erdeiteknős

 

Malayemys macrocephala (II)

 

Nagyfejű csigaevőteknős

 

Malayemys subtrijuga (II)

 

Maláj csigaevőteknős

 

Mauremys annamensis (II)

 

Annami teknős

 

 

Mauremys iversoni (III Kína)

Iverson-víziteknős

 

 

Mauremys megalocephala (III Kína)

Nagyfejű háromélűteknős

 

Mauremys mutica (II)

 

Indokínai víziteknős

 

 

Mauremys nigricans (III Kína)

Nagy háromélűteknős

 

 

Mauremys pritchardi (III Kína)

Pritchard-víziteknős

 

 

Mauremys reevesii (III Kína)

Kínai háromélűteknős

 

 

Mauremys sinensis (III Kína)

Kínai csíkosteknős

Melanochelys tricarinata (I)

 

 

Háromélű földiteknős

Morenia ocellata (I)

 

 

Burmai gyűrűsteknős

 

Notochelys platynota (II)

 

Maláj laposhátúteknős

 

 

Ocadia glyphistoma (III Kína)

Kuanghszi-csíkosteknős

 

 

Ocadia philippeni (III Kína)

Hajnani csíkosteknős

 

Orlitia borneensis (II)

 

Borneói folyamiteknős

 

Pangshura spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

 

Fedélteknősök

Pangshura tecta (I)

 

 

Indiai fedélteknős

 

 

Sacalia bealei (III Kína)

Kínai szemesteknős

 

 

Sacalia pseudocellata (III Kína)

Hajnani szemesteknős

 

 

Sacalia quadriocellata (III Kína)

Díszes szemesteknős

 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

Fekete szélesfejűteknős

 

Siebenrockiella leytensis (II)

 

Leytei partiteknős

Platysternidae

 

 

 

Nagyfejűteknős-félék

 

Platysternon megacephalum (II)

 

Nagyfejű teknős

Podocnemididae

 

 

 

Sisakteknősfélék

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

Madagaszkári folyamteknős

 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

Duméril-sisakteknős

 

Podocnemis spp. (II)

 

Folyamteknősök

Testudinidae

 

 

 

Szárazfölditeknős-félék

 

Testudinidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével; a Geochelone sulcata vadon befogott, elsődlegesen kereskedelmi célból forgalmazott egyedeire megállapított éves exportkvóta nulla.)

 

Szárazfölditeknős-félék

Astrochelys radiata (I)

 

 

Sugaras teknős

Astrochelys yniphora (I)

 

 

Csőrösmellű teknős

Chelonoidis nigra (I)

 

 

Elefántteknős

Gopherus flavomarginatus (I)

 

 

Mexikói üregteknős

Malacochersus tornieri (II)

 

 

Résteknős

Psammobates geometricus (I)

 

 

Déli sátorteknős

Pyxis arachnoides (I)

 

 

Közönséges pókteknős

Pyxis planicauda (I)

 

 

Lapos pókteknős

Testudo graeca (II)

 

 

Mór teknős

Testudo hermanni (II)

 

 

Görög teknős

Testudo kleinmanni (I)

 

 

Egyiptomi teknős

Testudo marginata (II)

 

 

Szegélyes teknős

Trionychidae

 

 

 

Lágyhéjúteknős-félék

 

Amyda cartilaginea (II)

 

Porcos lágyhéjúteknős

Apalone spinifera atra (I)

 

 

Fekete lágyhéjúteknős

Aspideretes gangeticus (I)

 

 

Gangeszi lágyhéjúteknős

Aspideretes hurum (I)

 

 

Pávaszemes lágyhéjúteknős

Aspideretes nigricans (I)

 

 

Sötét lágyhéjúteknős

 

Chitra spp. (II)