Help Print this page 

Document 32012R0919

Title and reference
A Bizottság 919/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete ( 2012. július 5. ) a short ügyletekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról szóló 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a likvid részvények és más pénzügyi eszközök árfolyamesése számításának módszerére vonatkozó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről EGT-vonatkozású szöveg
  • In force
OJ L 274, 9.10.2012, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 006 P. 60 - 61

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/919/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

9.10.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 274/16


A BIZOTTSÁG 919/2012/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2012. július 5.)

a short ügyletekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról szóló 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a likvid részvények és más pénzügyi eszközök árfolyamesése számításának módszerére vonatkozó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a short ügyletekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról szóló, 2012. március 14-i 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 23. cikke (8) bekezdésére,

mivel:

(1)

A pénzügyi eszközök piacairól szóló, 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) I. mellékletének C. szakaszában szereplő pénzügyi eszközök jelentős árfolyamesésének számítására vonatkozó módszert hozzá kell igazítani az értékcsökkenésnek az érintett pénzügyi eszközök fajtájától függő, különböző megnyilvánulási formáihoz. A számítási módszer irányulhat a pénzügyi eszköz tényleges árcsökkenésének, a vállalati kibocsátók által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok hozamemelkedésének, illetőleg az állampapír-kibocsátók által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknak a teljes hozamgörbén mért hozamemelkedésének meghatározására.

(2)

E rendeletet a 918/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel (3) összefüggésben kell értelmezni, amely meghatározza a nem likvid részvények, az állampapír-kibocsátók és a vállalati kibocsátók által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, a tőzsdén kereskedett alapok, a pénzpiaci eszközök és az olyan származtatott eszközök jelentős árfolyamesésére vonatkozó küszöbértékeket, amelyek egyedüli alaptermékét kereskedési helyszínen forgalmazzák. E rendeletnek ennélfogva a felsorolt eszközök jelentős árfolyamesése számítási módszerének meghatározására kell szorítkoznia.

(3)

A következetesség, valamint a piaci szereplők és illetékes hatóságok jogbiztonságának biztosítása érdekében e rendeletet ugyanattól a naptól kell alkalmazni, mint a 236/2012/EU rendeletet és a 918/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendeletet.

(4)

Mivel a 236/2012/EU rendelet megállapította, hogy kötelező erejű technikai standardokat kell elfogadni annak érdekében, hogy a rendeletet hasznosan alkalmazni lehessen, és mivel 2012. november 1. előtt meg kell határozni azon szükséges nem alapvető rendelkezéseket, amelyek megkönnyítik, hogy a piaci szereplők megfeleljenek a 236/2012/EU rendelet előírásainak, az illetékes hatóságok pedig betartassák azokat, e rendeletnek a kihirdetését követő napon kell hatályba lépnie.

(5)

Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (EÉPH) által a Bizottságnak benyújtott szabályozási technikaistandard-tervezeten alapul.

(6)

Az EÉPH nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozási technikai standard tervezetéről, elemezte az ezzel összefüggésben felmerülő lehetséges költségeket és hasznot, és kikérte az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozására vonatkozó, 2010. november 24-i 1095/2010/EU rendelet (4) 37. cikke alapján létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

(1)   Ez a rendelet meghatározza a kereskedési helyszínen forgalmazott likvid részvényeknek a 236/2012/EU rendelet 23. cikke (5) bekezdése szerinti 10 %-os árfolyamesése számítására vonatkozó módszert.

(2)   Ez a rendelet meghatározza továbbá a kereskedési helyszíneken forgalmazott alábbi pénzügyi eszközök árfolyamesésének számítására vonatkozó módszert a 236/2012/EU rendelet 23. cikkének (7) bekezdése szerint elfogadott 918/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározottaknak megfelelően:

a)

nem likvid részvények;

b)

az alábbi nem származtatott pénzügyi eszközök:

i.

állampapír-kibocsátók és vállalati kibocsátók által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok;

ii.

tőzsdén kereskedett alapok;

iii.

pénzpiaci eszközök;

c)

származtatott eszközök, amelyek egyedüli alaptermékét kereskedési helyszínen forgalmazzák.

2. cikk

A likvid és nem likvid részvények jelentős árfolyamesésének számítási módszere

(1)   Kereskedési helyszínen forgalmazott részvények esetében az árfolyamesés számítása a kereskedési helyszínen az előző kereskedési napon elért, az adott kereskedési helyszín hatályos szabályzata szerinti hivatalos záró árfolyamhoz képest történik.

(2)   A számítási módszer alapján nem vehetők figyelembe az árcsökkenés olyan esetei, amelyek kizárólag a részvények felosztására, egyéb társasági eseményre vagy a kibocsátó által alkalmazott, a kibocsátott részvénytőkét érintő olyan hasonló intézkedésre vezethetők vissza, amely a részvényárnak az érintett kereskedési helyszín általi kiigazítását eredményezi.

3. cikk

Egyéb nem származtatott pénzügyi eszközök jelentős árfolyamesésének számítási módszere

(1)   A jelentős árfolyamesés számítása a részvényektől és a származtatott eszközök 2004/39/EK irányelv I. melléklete C. szakaszának 4–10. pontjában felsorolt kategóriáitól eltérő pénzügyi eszközök esetében a (2), (3) és (4) bekezdés alapján történik.

(2)   Olyan pénzügyi eszköz esetében, amely vonatkozásában a 236/2012/EU rendelet 23. cikkének (7) bekezdésében említett jelentős árfolyamesést a vonatkozó kereskedési helyszínen jegyzett árhoz képest állapítják meg, a csökkenés kiszámítása a vonatkozó kereskedési helyszínen, az adott kereskedési helyszín hatályos szabályzata szerint jegyzett hivatalos záró árfolyam alapján történik.

(3)   Olyan, az állampapír-kibocsátó által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetében, amely vonatkozásában a 236/2012/EU rendelet 23. cikkének (7) bekezdésében említett jelentős árfolyamesést a hozamgörbéhez képest állapítják meg, a csökkenés kiszámítása az állampapír-kibocsátónak az előző kereskedési nap végén jegyzett hozamgörbéjéhez viszonyított, a teljes hozamgörbén mért hozamemelkedésként kerül meghatározásra a kereskedési helyszínen az adott kibocsátó tekintetében rendelkezésre álló adatok alapján.

(4)   Olyan pénzügyi eszköz esetében, amely vonatkozásában a 236/2012/EU rendelet 23. cikkének (7) bekezdésében említett jelentős árfolyamesést a hozamváltozáshoz képest állapítják meg, a csökkenés az érintett eszköz előző kereskedési nap zárásakor jegyzett hozamához viszonyított hozamemelkedésként kerül meghatározásra a kereskedési helyszínen az adott eszköz tekintetében rendelkezésre álló adatok alapján.

4. cikk

A származtatott pénzügyi eszközök jelentős árfolyamesésének kiszámítási módszere

Azon pénzügyi eszközök esetében, amelyek a származtatott pénzügyi eszközöknek a 2004/39/EK irányelv I. melléklete C. szakaszának 4–10. pontjában felsorolt kategóriáiba tartoznak, és amelyek egyedüli alaptermékét olyan kereskedési helyszínen forgalmazott pénzügyi eszköz képezi, amely esetében a jelentős árfolyamesés a 2. vagy 3. cikknek megfelelően került meghatározásra, a jelentős árfolyamesést az alaptermék jelentős árfolyamesésének alapul vételével kell kiszámítani.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2012. november 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 5-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 86., 2012.3.24., 1. o.

(2)  HL L 145., 2004.4.30., 1. o.

(3)  Lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát.

(4)  HL L 331., 2010.12.15., 84. o.


Top