EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0840

A Bizottság 840/2012/EU végrehajtási rendelete ( 2012. szeptember 18. ) a Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) által termelt 6-fitáznak (EC 3.1.3.26) a brojlercsirkéktől, brojlerpulykáktól és brojlerkacsáktól eltérő valamennyi hízó madárfaj, valamint a tojótyúkoktól eltérő valamennyi tojó madárfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Danisco Animal Nutrition) EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 252, 19.9.2012, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 282 - 284

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/03/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/840/oj

19.9.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 252/14


A BIZOTTSÁG 840/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. szeptember 18.)

a Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) által termelt 6-fitáznak (EC 3.1.3.26) a brojlercsirkéktől, brojlerpulykáktól és brojlerkacsáktól eltérő valamennyi hízó madárfaj, valamint a tojótyúkoktól eltérő valamennyi tojó madárfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Danisco Animal Nutrition)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok takarmányokban történő felhasználásának engedélyezéséről, valamint az engedélyek megadásának feltételeiről és eljárásairól.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének megfelelően kérelmet nyújtottak be a Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) által termelt 6-fitáz (EC 3.1.3.26) engedélyezésére. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(3)

A kérelem a Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) által termelt, az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” kategóriába sorolandó 6-fitáznak (EC 3.1.3.26) a brojlercsirkéktől, brojlerpulykáktól és brojlerkacsáktól eltérő valamennyi hízó madárfaj, valamint a tojótyúkoktól eltérő valamennyi tojó madárfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésére irányul.

(4)

A 785/2007/EK bizottsági rendelet (2) és a 379/2009/EK bizottsági rendelet (3) a 6-fitáz 3.1.3.26 készítmény brojlercsirkék, brojlerpulykák, tojótyúkok, (elválasztott) malacok, brojlerkacsák, hízósertések és kocák takarmány-adalékanyagaként történő használatát tíz évre engedélyezte.

(5)

Új adatokat nyújtottak be a Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) által termelt 6-fitáznak (EC 3.1.3.26) a brojlercsirkéktől, brojlerpulykáktól és brojlerkacsáktól eltérő valamennyi hízó madárfaj, valamint a tojótyúkoktól eltérő valamennyi tojó madárfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésére irányuló kérelem alátámasztása céljából. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2012. március 7-i véleményében (4) megállapította, hogy a javasolt felhasználási feltételek mellett a Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) által termelt 6-fitáz (EC 3.1.3.26) nincs káros hatással sem az állati és emberi egészségre, sem a környezetre, és használata valamennyi célfajnál fokozhatja a foszforhasznosítást. A Hatóság szerint nincs szükség a forgalomba hozatalt követő különleges nyomonkövetési előírásokra. A Hatóság ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban található takarmány-adalékanyagra alkalmazott analitikai módszerről szóló jelentést.

(6)

A Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) által termelt 6-fitáz (EC 3.1.3.26) értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően e készítmény használatát az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben meghatározott, az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és az „emészthetőséget fokozó anyagok” funkcionális csoportba tartozó készítmény takarmány-adalékanyagként történő felhasználása a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. szeptember 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  HL L 175., 2007.7.5., 5. o.

(3)  HL L 116., 2009.5.9., 6. o.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(3):2619.


MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Felső korhatár

Minimális tartalom

Maximális tartalom

További rendelkezések

Az engedély lejárta

Aktivitási egység/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

Kategória: állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok. Funkcionális csoport: emészthetőséget fokozó anyagok

4a1640

Danisco Animal Nutrition (jogi személy: Danisco [UK] Limited)

6-fitáz EC 3.1.3.26

 

Az adalékanyag összetétele

A Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) által termelt 6-fitáz (EC 3.1.3.26) készítmény, melynek minimális aktivitása:

Folyékony és szilárd formában: 5 000 FTU (1)/g

 

A hatóanyag jellemzése

Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) által termelt 6-fitáz (EC 3.1.3.26)

 

Analitikai módszer  (2)

 

A 6-fitáz (EC 3.1.3.26) meghatározása a takarmány-adalékanyagban: nátrium-fitátból az enzim által felszabadított szervetlen foszfát mennyiségi meghatározásán alapuló kolorimetriás módszer

 

A 6-fitáz (EC 3.1.3.26) meghatározása a takarmány-előkeverékben és a takarmányban: EN ISO 30024: nátrium-fitátból az enzim által felszabadított szervetlen foszfát (hőkezelt teljes kiőrlésű liszttel történő hígítást követően) mennyiségi meghatározásán alapuló kolorimetriás módszer.

A brojlercsirkéktől, brojlerpulykáktól és brojlerkacsáktól eltérő valamennyi hízó madárfaj

250 FT U

 

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás

2.

Több mint 0,23 % fitin-kötésben lévő foszfort tartalmazó összetett takarmányban való alkalmazásra

3.

Legnagyobb ajánlott adag: 1 000 FTU/kg a teljes értékű takarmányban

4.

Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk, védőszemüveg és kesztyű viselése kötelező

2022. október 9.

A tojótyúkoktól eltérő valamennyi tojó madárfaj

150 FTU


(1)  1 FTU az az enzimmennyiség, amely percenként 1 mikromol szervetlen foszfátot szabadít fel a nátrium-fitát szubsztrátumból 5,5 pH és 37 °C mellett.

(2)  Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


Top