Help Print this page 

Document 32012R0826

Title and reference
A Bizottság 826/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete ( 2012. június 29. ) a 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nettó rövid pozíciókra vonatkozó bejelentési és közzétételi követelményekre, az Európai Értékpapír-piaci Hatóság számára a nettó rövid pozíciókkal kapcsolatban továbbítandó részletes információkra és a forgalom számításának a mentesülő részvények meghatározása céljából alkalmazott módszerére vonatkozó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről EGT-vonatkozású szöveg
  • In force
OJ L 251, 18.9.2012, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 006 P. 27 - 36

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/826/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

18.9.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 251/1


A BIZOTTSÁG 826/2012/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2012. június 29.)

a 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nettó rövid pozíciókra vonatkozó bejelentési és közzétételi követelményekre, az Európai Értékpapír-piaci Hatóság számára a nettó rövid pozíciókkal kapcsolatban továbbítandó részletes információkra és a forgalom számításának a mentesülő részvények meghatározása céljából alkalmazott módszerére vonatkozó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a short ügyletekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról szóló, 2012. március 14-i 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (5) bekezdésére, 11. cikke (3) bekezdésére és 16. cikke (3) bekezdésére,

az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

E rendelet célja a befektetők által az illetékes nemzeti hatóságok vagy ezen illetékes hatóságok által az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (a továbbiakban: EÉPH) felé teljesítendő bejelentések és információközlés egységes rendszerének létrehozása. Mivel a mentesülő részvények megállapítását célzó forgalomszámítás ugyancsak szorosan összefügg az azon részvényekkel kapcsolatos információközléssel, amelyek fő kereskedési helyszíne az Unióban található, szükséges, hogy e rendeletnek ez is tárgyát képezze. Annak érdekében, hogy biztosítsuk ezen, egy időben hatályba léptetendő rendelkezések koherenciáját, és elősegítsük, hogy a betartásukra kötelezett személyek átfogóan szemlélhessék őket és könnyen hozzájuk férhessenek, célszerű a 236/2012/EU rendelet által előírt szabályozási technikai standardokat egyetlen rendeletbe foglalni.

(2)

A nettó rövid részvény- és állampapír-pozíciók és a fedezetlen állampapír-CDS-pozíciók bejelentése, valamint a jelentős nettó rövid részvénypozíciók közzététele tekintetében a bejelentési követelmények Unió-szerte következetes alkalmazása, a bejelentési folyamat hatékonyságának növelése és a nyilvánosság összehasonlítható információkkal való ellátása érdekében egységes szabályokat kell megállapítani a bejelentéshez használt közös szabványra és az információközlés egyéb részleteire vonatkozóan.

(3)

A pozícióval rendelkező befektetők megfelelő azonosítása érdekében a bejelentésnek lehetőség szerint a pozíció tulajdonosának nevét kiegészítő kódot is tartalmaznia kell. A jogi személyek azonosítását egységesen, hatékonyan és nyilvánosan elismerten lehetővé tevő globális azonosító hiányában az egyes pozíciótulajdonosok esetében már ma is meglévő kódokra, például a banki azonosító kódra (BIC) kell támaszkodni.

(4)

Annak elősegítése érdekében, hogy az EÉPH az e rendeletből és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról szóló, 2010. november 24-i 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletből (2) fakadó kötelezettségeit elláthassa, az illetékes hatóságoknak negyedévente tájékoztatniuk kell az EÉPH-t a nettó rövid részvény- és állampapír-pozíciókról, a fedezetlen állampapír-CDS-pozíciókról, valamint az EÉPH kérésére további információkat kell nyújtaniuk a nettó rövid pozíciókról.

(5)

Ezen információknak, különösen a pénzügyi piacok szabályos működése és integritása, valamint az Unió pénzügyi rendszere stabilitása biztosításának céljából történő hatékony felhasználásának elősegítése végett a negyedéves tájékoztatásnak szabványosnak, időben állandónak és – napi aggregált adatok közlése révén – kellőképpen részletezettnek kell lennie annak érdekében, hogy a benne szereplő adatokat az EÉPH feldolgozhassa, és azok alapján kutatásokat és elemzéseket végezhessen.

(6)

Az EÉPH-nak nincs módja arra, hogy előzetesen meghatározza azon specifikus információk körét, amelyeket az illetékes hatóságoktól kérhet, mivel ezen információk csak eseti alapon határozhatók meg, és bemenő adatok széles körét tartalmazhatják a nettó rövid pozíciókra vonatkozó egyedi vagy aggregált adatoktól a fedezetlen CDS-pozíciókig. Mindazonáltal lényeges meghatározni az e tekintetben benyújtandó általános információk körét.

(7)

Az Unión belüli és Unión kívüli kereskedési helyszíneken bonyolódó forgalomnak a részvények fő kereskedési helyszínének meghatározása érdekében történő kiszámítása céljából minden egyes érintett illetékes hatóságnak meg kell határoznia az egyes részvények forgalmának azonosítása és mérése tekintetében releváns információforrásokat. Mivel jelenleg nem léteznek sem kizárólag a multilaterális kereskedési rendszerekben forgalmazható részvényekre vonatkozó harmonizált uniós beszámolási követelmények, sem a kereskedési helyszíneken forgalmazott egyedi részvények kereskedési statisztikáira vonatkozó nemzetközi standardok, e beszámolási és statisztikai rendszerek jelentős eltéréseket mutathatnak. Ennélfogva az illetékes hatóságoknak némi rugalmasságot kell biztosítani a számítás elvégzése tekintetében.

(8)

A következetesség biztosítása érdekében e rendeletet ugyanattól a naptól kell alkalmazni, mint a 236/2012/EU rendeletet. Annak érdekében azonban, hogy a természetes és jogi személyeknek elegendő idejük legyen a 236/2012/EU rendelet 16. cikke szerint mentesülő részvények jegyzékének feldolgozására, e jegyzék összeállításának és az EÉPH honlapján történő, ezt követő közzétételének elegendő idővel meg kell előznie azt az időpontot, amelytől kezdve a 236/2012/EU rendelet alkalmazandó. Ennek érdekében azt a forgalomszámítási módszert, amely valamely részvény fő kereskedési helyszínének kiszámítására szolgál, e rendelet hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.

(9)

Mivel a 236/2012/EU rendelet megállapította, hogy kötelező erejű technikai standardokat kell elfogadni annak érdekében, hogy a rendeletet hasznosan alkalmazni lehessen, és mivel 2012. november 1. előtt meg kell határozni azon szükséges nem alapvető rendelkezéseket, amelyek megkönnyítik, hogy a piaci szereplők megfeleljenek a 236/2012/EU rendelet előírásainak, az illetékes hatóságok pedig betartassák azokat, e rendeletnek a kihirdetését követő napon kell hatályba lépnie.

(10)

Ez a rendelet az EÉPH által a Bizottságnak benyújtott szabályozási technikai standardtervezeten alapul.

(11)

Az EÉPH nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozási technikai standard tervezetéről, elemezte az ezzel összefüggésben felmerülő lehetséges költségeket és hasznot, és kikérte az 1095/2010/EU rendelet 37. cikke alapján létrehozott Értékpapír-piaci Érdekképviseleti Csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet szabályozási technikai standardokat állapít meg a következők vonatkozásában:

a)

a nettó rövid pozíciók tekintetében természetes vagy jogi személyek által az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátandó és közzéteendő információk tartalma, a 236/2012/EU rendelet 9. cikkének (5) bekezdése szerint;

b)

az illetékes hatóság által az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (a továbbiakban: EÉPH) rendelkezésére bocsátandó információk, a 236/2012/EU rendelet 11. cikkének (3) bekezdése szerint;

c)

a forgalom valamely részvény fő kereskedési helyszínének meghatározása céljából történő kiszámításának módszere, a 236/2012/EU rendelet 16. cikkének (3) bekezdése szerint.

II.   FEJEZET

A NETTÓ RÖVID POZÍCIÓKRA VONATKOZÓAN BEJELENTENDŐ ÉS KÖZZÉTEENDŐ INFORMÁCIÓK TARTALMA

(A 236/2012/EU RENDELET 9. CIKKE)

2. cikk

Nettó rövid részvény- és állampapír-pozíciók, valamint a fedezetlen állampapír-CDS-pozíciók bejelentése az illetékes hatóságoknak

(1)   A 236/2012/EU rendelet 5. cikkének (1) bekezdése, 7. cikkének (1) bekezdése vagy 8. cikke szerinti bejelentés az e rendelet I. mellékletének 1. táblázatában meghatározott információkat tartalmazza.

A bejelentés az érintett illetékes hatóság által kibocsátott, a II. mellékletben megállapított formátumú űrlap használatával történik.

(2)   Amennyiben az illetékes hatóság rendelkezik olyan biztonságos rendszerrel, amely teljes mértékben biztosítja a bejelentést tevő személy és a pozíciótulajdonos azonosítását, ideértve az I. melléklet 1. táblázatában szereplő 1–7. mezők tartalmának hiánytalan megállapítását, a bejelentőlap megfelelő mezői üresen hagyhatók.

(3)   Amennyiben valamely természetes vagy jogi személy az (1) bekezdésben említett olyan bejelentést nyújtott be, amely hibás, a hiba észlelését követően az érintett illetékes hatóságot értesíti a bejelentés törléséről.

A bejelentést az illetékes hatóság által kibocsátott, a III. mellékletben megállapított formátumú űrlap használatával kell törölni.

Az érintett természetes vagy jogi személy szükség esetén az (1) és (2) bekezdésnek megfelelő, új bejelentést nyújt be.

3. cikk

Nettó rövid részvénypozíciókra vonatkozó információk közzététele

A valamely vonatkozó közzétételi küszöbértéket elérő vagy a küszöbérték elérését követően az alá csökkenő nettó rövid részvénypozícióknak a 236/2012/EU rendelet 6. cikkének (1) bekezdése szerinti közzététele során közzé kell tenni az e rendelet I. mellékletének 2. táblázatában meghatározott információkat.

III.   FEJEZET

A NETTÓ RÖVID POZÍCIÓKRA VONATKOZÓAN AZ EÉPH RENDELKEZÉSÉRE BOCSÁTANDÓ INFORMÁCIÓK TARTALMA

(A 236/2012/EU RENDELET 11. CIKKE)

4. cikk

Időszakos információk

Az illetékes hatóságok a 236/2012/EU rendelet 11. cikke (1) bekezdésének megfelelően negyedévente az EÉPH rendelkezésére bocsátják a következő információkat:

a)

napi aggregált nettó rövid pozíciók a megfelelő illetékes hatóság által megadott fő nemzeti részvényindexben szereplő minden egyes részvény tekintetében;

b)

negyedév végi aggregált nettó rövid pozíciók az a) pontban említett indexben nem szereplő minden egyes részvény tekintetében;

c)

napi aggregált nettó rövid pozíciók az egyes állampapír-kibocsátók tekintetében;

d)

megfelelő esetben napi aggregált fedezetlen pozíciók az állampapír-kibocsátók CDS-ei tekintetében.

5. cikk

Kérésre benyújtott információk

A 236/2012/EU rendelet 11. cikke (2) bekezdése szerint, az érintett illetékes hatóság által eseti alapon benyújtandó információk az EÉPH által meghatározott mindazon kért információkat tartalmazzák, amelyeket az illetékes hatóság korábban nem nyújtott be e rendelet 4. cikkének megfelelően.

IV.   FEJEZET

A FORGALOM VALAMELY RÉSZVÉNY FŐ KERESKEDÉSI HELYSZÍNÉNEK MEGHATÁROZÁSA CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ KISZÁMÍTÁSÁNAK MÓDSZERE

(A 236/2012/EU RENDELET 16. CIKKE)

6. cikk

A forgalom valamely részvény fő kereskedési helyszínének meghatározása céljából történő kiszámításának módszere

(1)   Amikor a 236/2012/EU rendelet 16. cikke alapján a forgalom kiszámítására kerül sor, az érintett illetékes hatóság a rendelkezésre álló legmegfelelőbb információkat használja, ideértve az alábbiakat:

a)

nyilvános információk;

b)

a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) 25. cikke (3) bekezdése alapján bejelentett ügyleti adatok;

c)

olyan kereskedési helyszínről származó információk, amelyen az érintett részvénnyel kereskednek;

d)

más illetékes hatóságok által rendelkezésre bocsátott információk, ideértve harmadik országok illetékes hatóságait is;

e)

az érintett részvény kibocsátója által rendelkezésre bocsátott információk;

f)

más harmadik felektől származó információk, az adatszolgáltatókat is beleértve.

(2)   Annak meghatározása során, hogy mi minősül a rendelkezésre álló legmegfelelőbb információknak, az érintett illetékes hatóság, amennyire ésszerűen lehetséges, biztosítja a következőket:

a)

a nyilvános információkat előnyben részesíti más információforrásokhoz képest;

b)

az információk a vonatkozó időszak minden kereskedési napját lefedik, függetlenül attól, hogy a részvénnyel minden kereskedési napon kereskedtek-e;

c)

a számításba vett ügyleteket csak egyszer veszik számításba;

d)

a valamely kereskedési helyszín által jelentett, ám nem e helyszínen végrehajtott ügyleteket nem veszik számításba.

(3)   Egy részvény valamely kereskedési helyszínen mért forgalmát nullának kell tekinteni, amennyiben a részvénnyel az adott kereskedési helyszínen már nem lehet kereskedni, még akkor is, ha a vonatkozó számítási időszakban lehetett a részvénnyel kereskedni az adott kereskedési helyszínen.

V.   FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2012. november 1-jétől kell alkalmazni, kivéve a 6. cikket, amelyet az első bekezdésben említett naptól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. június 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 86., 2012.3.24., 1. o.

(2)  HL L 331., 2010.12.15., 84. o.

(3)  HL L 145., 2004.4.30., 1. o.


I. MELLÉKLET

1.   TÁBLÁZAT

A bejelentési célú mezők listája (2. cikk)

Mezőazonosító

Megnevezés

1.

Pozíciótulajdonos

természetes személyek esetében: utónév és családi név

jogi személyek esetében: teljes név, beleértve a cégnyilvántartásba vétel szerinti társasági formát

2.

Jogi személy azonosító kódja

adott esetben a banki azonosító kód (BIC)

3.

A pozíciótulajdonos címe

teljes cím (pl. utca, házszám, irányítószám, település, állam/tartomány) az ország megnevezésével

4.

A pozíciótulajdonos elérhetősége

telefonszám, faxszám (ha van), e-mail cím

5.

Bejelentő

természetes személyek esetében: utónév és családi név

jogi személyek esetében: teljes név, beleértve a cégnyilvántartásba vétel szerinti társasági formát

6.

A bejelentő címe

teljes cím (pl. utca, házszám, irányítószám, település, állam/tartomány) az ország megnevezésével, amennyiben eltér a pozíciótulajdonos címétől

7.

A bejelentő elérhetősége

telefonszám, faxszám (ha van), e-mail cím, amennyiben eltér a pozíciótulajdonos elérhetőségétől

8.

A bejelentés dátuma

a bejelentés benyújtásának napja, az ISO 8601:2004 jelű szabványnak megfelelő formátumban (éééé-hh-nn)

9.

Kibocsátó

részvények esetében: a valamely kereskedési helyszínre bevezetett részvényekkel rendelkező társaság teljes neve

állampapírok esetében: a kibocsátó teljes neve

fedezetlen állampapír-CDS-ek esetében a mögöttes állampapír-kibocsátó teljes neve

10.

ISIN

csak részvények esetében: a kibocsátó fő törzsrészvényosztályának ISIN-kódja; amennyiben nincsenek bevezetett törzsrészvények, az elsőbbségi részvények ISIN-kódja (vagy – ha több elsőbbségirészvény-osztály van bevezetve – a fő elsőbbségirészvény-osztály ISIN-kódja)

11.

Országkód

az állampapír-kibocsátó ország ISO 3166-1 jelű szabvány szerinti kétbetűs kódja

12.

A pozíció dátuma

az a nap, amelyen a pozíció létrejött, módosult vagy megszűnt, az ISO 8601:2004 jelű szabványnak megfelelő formátumban (éééé-hh-nn)

13.

A nettó rövid pozíció nagysága százalékban

csak részvények esetében: a kibocsátott részvénytőke százalékában (két tizedes jegyig kerekítve), abszolút értékben, azaz „+” vagy „–” jel nélkül

14.

Nettó rövid pozíció egyenérték

részvények esetében: a rövid pozícióval egyenértékű részvények teljes száma

állampapírok esetében: nominális egyenérték euróban kifejezve

fedezetlen állampapír-CDS-ek esetében: nominális egyenérték euróban kifejezve

az adatokat abszolút értékben, „+” vagy „–” jel nélkül, a deviza kódját pedig az ISO 4217 jelű szabványnak megfelelően kell megadni

15.

Az előző bejelentés dátuma

az a nap, amelyen a pozíciótulajdonos által ugyanazon kibocsátó vonatkozásában közölt legutóbbi pozíció bejelentésre került, az ISO 8601:2004 jelű szabványnak megfelelő formátumban (éééé-hh-nn)

16.

A törlés dátuma

az a nap, amelyen törlési űrlap került benyújtásra egy korábban benyújtott hibás bejelentés törlése céljából, az ISO 8601:2004 jelű szabványnak megfelelő formátumban (éééé-hh-nn)

17.

Megjegyzések

szabad szöveg – kitöltése nem kötelező


2.   TÁBLÁZAT

A közzétételi célú mezők listája (3. cikk)

Mezőazonosító

Tartalom

1.

Pozíciótulajdonos

természetes személyek esetében: utónév és családi név

jogi személyek esetében: teljes név, beleértve a cégnyilvántartásba vétel szerinti társasági formát

2.

A kibocsátó neve

a valamely kereskedési helyszínre bevezetett részvényekkel rendelkező társaság teljes neve

3.

ISIN

a kibocsátó fő törzsrészvényosztályának ISIN-kódja amennyiben nincsenek bevezetett törzsrészvények, az elsőbbségi részvények ISIN-kódja (vagy – ha több elsőbbségirészvény-osztály van bevezetve – a fő elsőbbségirészvény-osztály ISIN-kódja)

4.

A nettó rövid pozíció nagysága százalékban

a kibocsátott részvénytőke százalékában (két tizedes jegyig kerekítve)

5.

A pozíció dátuma

az a nap, amelyen a pozíció létrejött, módosult vagy megszűnt, az ISO 8601:2004 jelű szabványnak megfelelő formátumban (éééé-hh-nn)


II. MELLÉKLET

A nettó rövid pozíciók bejelentésére szolgáló űrlap formátuma (2. cikk)

POZÍCIÓTULAJDONOS

Utónév

CSALÁDI NÉV

A társaság teljes neve

 

BIC-kód

(amennyiben a pozíciótulajdonos rendelkezik ilyennel)

 

Ország

 

Cím

 

Kapcsolattartó személy

Utónév

Családi név

 

Telefonszám

 

Fax

 

E-mail cím

 


BEJELENTŐ

(amennyiben eltérő)

Utónév

CSALÁDI NÉV

A társaság teljes neve

 

Ország

 

Cím

 

Kapcsolattartó személy

Utónév

Családi név

 

Telefonszám

 

Fax

 

E-mail cím

 


NETTÓ RÖVID RÉSZVÉNYPOZÍCIÓ

1.

A bejelentés napja

(éééé-hh-nn)

 

2.   

A kibocsátó neve

2.1

ISIN-kód

 

2.2

Teljes név

 

3.

A pozíció dátuma

(éééé-hh-nn)

 

4.   

Nettó rövid pozíció a küszöbérték átlépését követően

4.1

A rövid pozícióval egyenértékű részvények száma

 

4.2

A kibocsátott részvénytőke %-ában

 

5.

Az előző bejelentés dátuma

(éééé-hh-nn)

 

6.

Megjegyzés

 


NETTÓ RÖVID ÁLLAMPAPÍR-POZÍCIÓ

1.

A bejelentés napja

(éééé-hh-nn)

 

2.   

A kibocsátó neve

2.1

Országkód

 

2.2

Teljes név

 

3.

A pozíció dátuma

(éééé-hh-nn)

 

4.

Nettó rövid pozíció a küszöbérték átlépését követően

Nominális egyenérték

 

5.

Az előző bejelentés dátuma

(éééé-hh-nn)

 

6.

Megjegyzés

 


FEDEZETLEN ÁLLAMPAPÍR-CDS-POZÍCIÓ

1.

A bejelentés napja

(éééé-hh-nn)

 

2.   

A kibocsátó neve

2.1

Országkód

 

2.2

Teljes név

 

3.

A pozíció dátuma

(éééé-hh-nn)

 

4.

Nettó rövid pozíció a küszöbérték átlépését követően

Nominális egyenérték

 

5.

Az előző bejelentés dátuma

(éééé-hh-nn)

 

6.

Megjegyzés

 


III. MELLÉKLET

A hibás bejelentés esetén benyújtandó törlési űrlap formátuma (2. cikk)

POZÍCIÓTULAJDONOS

Utónév

CSALÁDI NÉV

A társaság teljes neve

 

BIC-kód

(amennyiben a pozíciótulajdonos rendelkezik ilyennel)

 

Ország

 

Cím

 

Kapcsolattartó személy

Utónév

Családi név

 

Telefonszám

 

Fax

 

E-mail cím

 


BEJELENTŐ

(amennyiben eltérő)

Utónév

CSALÁDI NÉV

A társaság teljes neve

 

Ország

 

Cím

 

Kapcsolattartó személy

Utónév

Családi név

 

Telefonszám

 

Fax

 

E-mail cím

 


TÖRÖLT NETTÓ RÖVID RÉSZVÉNYPOZÍCIÓ

1.

A törlés dátuma

(éééé-hh-nn)

 

2.   

A kibocsátó neve

2.1

ISIN-kód

 

2.2

Teljes név

 

3.

A pozíció törölt bejelentésben megadott dátuma

(éééé-hh-nn)

 

4.   

A törölt bejelentés szerinti nettó rövid pozíció a küszöbérték átlépését követően

4.1

A rövid pozícióval egyenértékű részvények száma

 

4.2

A kibocsátott részvénytőke %-ában

 

5.

A bejelentés törölt bejelentésben megadott dátuma

(éééé-hh-nn)

 

6.

Megjegyzés

 


TÖRÖLT NETTÓ RÖVID ÁLLAMPAPÍR-POZÍCIÓ

1.

A törlés dátuma

(éééé-hh-nn)

 

2.   

A kibocsátó neve

2.1

Országkód

 

2.2

Teljes név

 

3.

A pozíciónak a törölt bejelentésben megadott dátuma

(éééé-hh-nn)

 

4.

A törölt bejelentés szerinti nettó rövid pozíció a küszöbérték átlépését követően

Nominális egyenérték

 

5.

A bejelentésnek a törölt bejelentésben megadott dátuma

(éééé-hh-nn)

 

6.

Megjegyzés

 


TÖRÖLT FEDEZETLEN ÁLLAMPAPÍR-CDS-POZÍCIÓ

1.

A törlés dátuma

(éééé-hh-nn)

 

2.   

A kibocsátó neve

2.1

Országkód

 

2.2

Teljes név

 

3.

A pozíciónak a törölt bejelentésben megadott dátuma

(éééé-hh-nn)

 

4.

A törölt bejelentés szerinti nettó rövid pozíció a küszöbérték átlépését követően

Nominális egyenérték

 

5.

A bejelentésnek a törölt bejelentésben megadott dátuma

(éééé-hh-nn)

 

6.

Megjegyzés

 


Top