Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0744

A Bizottság 744/2012/EU rendelete ( 2012. augusztus 16. ) a 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. és II. mellékletének az arzén, a fluor, az ólom, a higany, az endoszulfán, a dioxinok, az Ambrosia spp., a diklazuril és a lazalocid-A-nátrium maximális szintjét érintően, valamint a dioxinokra vonatkozó cselekvési küszöbértékek tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 219, 17.8.2012, p. 5–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 068 P. 288 - 295

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/744/oj

17.8.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 219/5


A BIZOTTSÁG 744/2012/EU RENDELETE

(2012. augusztus 16.)

a 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. és II. mellékletének az arzén, a fluor, az ólom, a higany, az endoszulfán, a dioxinok, az Ambrosia spp., a diklazuril és a lazalocid-A-nátrium maximális szintjét érintően, valamint a dioxinokra vonatkozó cselekvési küszöbértékek tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról szóló, 2002. május 7-i 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2002/32/EK irányelv előírja, hogy tilos felhasználni olyan takarmányozásra szánt termékeket, amelyek az I. mellékletében megállapított maximális szinteket meghaladó mértékben tartalmaznak nemkívánatos anyagokat. Az irányelv II. melléklete cselekvési küszöbértékeket állapít meg, amelyek elérése esetén az érintett anyagok megemelkedett szintje miatt vizsgálatot kell indítani.

(2)

A kalcium-karbonát takarmány-alapanyagban található arzénre, fluorra, ólomra és higanyra, valamint a magnézium-oxid takarmány-alapanyagban található arzénre és fluorra vonatkozóan magasabb maximális szinteket állapítottak meg, a kalcium-karbonát és magnézium-karbonát takarmány-alapanyagok (a kalcium- és magnézium-karbonát természetes keveréke) tekintetében azonban nem. A következetesség érdekében a kalcium- és magnézium-karbonát takarmány-alapanyagokban található arzén, fluor, ólom és higany maximális szintjeit helyénvaló hozzáigazítani a kalcium-karbonátra jelenleg érvényes maximális szintekhez.

(3)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) a takarmány-adalékanyagként használt diréz-klorid-trihidroxid (hárombázisú réz-klorid, TBCC) biztonságosságáról és hatásosságáról szóló tudományos szakvéleményében (2) arra a következtetésre jutott, hogy ezen adalékanyag esetében az arzéntartalom maximális szintjét helyénvaló lenne egyenlővé tenni a réz-szulfát-pentahidrátra és a réz-karbonátra előírt maximális szinttel. A diréz-klorid-trihidroxid arzéntartalmának maximális szintjét helyénvaló tehát módosítani.

(4)

A kedvtelésből tartott állatok bizonyos takarmánykeverékei takarmány-alapanyagként jelentős arányban tartalmaznak halat vagy más vízi állatot, illetve azokból nyert termékeket és/vagy algalisztet. Ezen takarmány-alapanyagok összes arzéntartalma magas. Ugyanakkor az arzén ezekben a takarmány-alapanyagokban főként szerves – azaz kevésbé mérgező – formában van jelen. Helyénvaló ezért módosítani a halat vagy más vízi állatot, illetve azokból nyert termékeket és/vagy algalisztet tartalmazó, kedvtelésből tartott állatoknak szánt kiegészítő takarmányok és teljes értékű takarmányok arzéntartalmára előírt maximális szintet.

(5)

A két zeolit ásvány, a nátrolit és a klinoptilolit a nátrolit-fonolit (E566) és a vulkáni eredetű klinoptilolit (E567) aktív összetevői. Ezért helyénvaló, hogy az ólomtartalom maximális szintje a nátrolit-fonolit (E566) esetében ugyanaz legyen, mint a vulkáni eredetű klinoptilolitnál (E567).

(6)

A lazacalakúak tenyésztésének fenntarthatóságát javítandó, a halolajat fokozatosan a növényi olajok használata váltja fel. Azonban ez a helyettesítés, amely kiemelkedően kedvező hatást gyakorolna a tengeri környezet fenntarthatóságára, bizonyos esetekben lehetetlen, mivel a halaknak szánt teljes értékű takarmány endoszulfán-tartalmára megszabott maximális szint igen alacsony. A Bizottság felkérésére az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: EFSA) tudományos szakvéleményt készített. Az EFSA az endoszulfán halak esetében kifejtett orális toxicitásáról szóló nyilatkozatában (3) megállapította, hogy a legfeljebb 0,1 mg/kg-os endoszulfántartalmú takarmánnyal etetett, nyílttengeri ketrecekben tartott halak (lazacok) endoszulfánnak való kitettsége nem járt jelentős káros hatással, továbbá csak csekély mértékű káros hatás volt észlelhető a tartályokban tárolt takarmányra jelenleg érvényes maximális szintnél magasabb szinteknek kitett lazacok körében. Egy korlátozott hatókörű tanulmány szerint bizonyos jelek arra mutatnak, hogy a nílusi tilápia tartályokban tárolt takarmányon keresztüli endoszulfán-kitettsége káros hatásokkal járt. Ezért helyénvaló a lazacalakúaknak szánt teljes értékű takarmány endoszulfán-tartalmára vonatkozóan magasabb maximális szintet javasolni, hogy a haltenyésztés fenntarthatóságának javítása a halak egészségére és az emberi egészségre káros hatások kiküszöbölése mellett történhessen.

(7)

Közelmúltbeli adatok szerint a rákliszt (egy elsősorban díszhalak takarmányánál 1–3 %-os arányban felhasznált élelmiszer-gyártási melléktermék) dioxin-szintjei a jelenleg érvényben lévő maximális szintnél magasabbak. A rákliszt takarmányban való felhasználásának lehetővé tétele, valamint az élelmiszer-veszteség mennyiségének az állati és közegészség veszélyeztetése nélküli csökkentése érdekében helyénvaló kismértékben növelni a rákliszt dioxintartalmának maximális szintjét.

(8)

A 2002/32/EK irányelv egyik célja megakadályozni az Ambrosia spp. életképes magjainak a környezetben való elterjedését. Mivel a magvak csírázóképességét az őrlés és a zúzás tönkreteszi, e műveleteket megelőzően nincsen szükség az Ambrosia spp.-t nem megfelelő szinteken tartalmazó gabonamagvak és magok megtisztítására, amennyiben megelőző intézkedések történnek az Ambrosia spp.-magvak szállítás, tárolás vagy feldolgozás során történő elterjedésének megakadályozására.

(9)

A dilkazuril és a lazalocid-A-nátrium kokcidiosztatikumok tekintetében módosításokat kell eszközölni a diklazuril gyöngytyúkok takarmány-adalékanyagaként történő felhasználásának engedélyezéséről (az engedély jogosultja a Janssen Pharmaceutica N.V.) szóló, 2011. február 23-i 169/2011/EU bizottsági rendelet (4), a diklazuril brojlerpulykák takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Janssen Pharmaceutica N.V.) és a 2430/1999/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. szeptember 5-i 888/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (5) és a lazalocid-A-nátriumnak a fácánok, gyöngytyúkok, fürjek és foglyok – kivéve tojószárnyasok – takarmányadalékaként való engedélyezéséről (az engedély jogosultja az Apharma (Belgium) BVBA) szóló, 2011. szeptember 7-i 900/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (6) által nemrégiben az ezen anyagokra megadott engedélyek figyelembevétele érdekében.

(10)

Mivel javaslat történt a rákliszt dioxintartalmára vonatkozó maximális szint növelésére, helyénvaló, hogy a ráklisztre alkalmazandó, a 2002/32/EK irányelv II. mellékletben előírt cselekvési küszöbérték is ennek megfelelően növekedjen.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével, és sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem ellenezte őket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2002/32/EK irányelv I. és II. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. augusztus 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 140., 2002.5.30., 10. o.

(2)  Az EFSA takarmányban használt adalékanyagok, termékek és anyagok tudományos testülete (FEEDAP): Scientific Opinion on safety and efficacy of di copper chloride tri hydroxide (tribasic copper chloride, TBCC) as feed additive for all species (A takarmány-adalékanyagként használt diréz-klorid-trihidroxid (hárombázisú réz-klorid, TBCC) biztonságosságáról és hatásosságáról szóló tudományos szakvélemény) EFSA Journal 2011; 9(9):2355. [18 o.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2355. A dokumentum a következő weboldalon érhető el: www.efsa.europa.eu/efsajournal

(3)  EFSA Journal 2011; 9(4):2131. Elérhető a következő weboldalon: www.efsa.europa.eu/efsajournal

(4)  HL L 49., 2011.2.24., 6. o.

(5)  HL L 229., 2011.9.6., 9. o.

(6)  HL L 231., 2011.9.8., 15. o.


MELLÉKLET

1.

A 2002/32/EK irányelv I. melléklete a következőképpen módosul:

a)

Az I. szakasz arzénról szóló 1. sora helyébe a következő lép:

Nemkívánatos anyag

Takarmányozásra szánt termékek

Legnagyobb tartalom mg/kg-ban (ppm), 12 %-os nedvességtartalmú takarmányra vonatkozóan

„1.

Arzén (1)

Takarmány-alapanyagok,

2

kivéve:

 

fűből, szárított lucernából és szárított lóheréből készült liszt, szárított cukorrépapép, szárított melaszos cukorrépaszelet,

4

pálmamagpogácsa,

4 (2)

foszfátok és mésztartalmú tengeri algák,

10

kalcium-karbonát; kalcium- és magnézium-karbonát (10),

15

magnézium-oxid; magnézium-karbonát,

20

halak, más vízi állatok és az ezekből nyert termékek,

25 (2)

algaliszt és algalisztből nyert takarmány-alapanyagok.

40 (2)

Jelölőanyagként használt vasrészecskék.

50

A nyomelemek vegyületeinek funkcionális csoportjába tartozó adalékanyagok,

30

kivéve:

 

réz-szulfát-pentahidrát; réz-karbonát; diréz-klorid-trihidroxid,

50

cink-oxid; mangán-oxid; réz-oxid.

100

Kiegészítő takarmányok,

4

kivéve:

 

ásványi takarmány,

12

halat vagy más vízi állatot, illetve azokból nyert termékeket és/vagy algalisztet és algalisztből nyert takarmány-alapanyagot tartalmazó, kedvtelésből tartott állatoknak szánt kiegészítő takarmányok.

10 (2)

Teljes értékű takarmányok,

2

kivéve:

 

halaknak és prémes állatoknak szánt teljes értékű takarmányok,

10 (2)

halat vagy más vízi állatot, illetve azokból nyert termékeket és/vagy algalisztet és algalisztből nyert takarmány-alapanyagot tartalmazó, kedvtelésből tartott állatoknak szánt teljes értékű takarmányok.

10 (2)”

b)

Az I. szakasz fluorról szóló 3. sora, az I. szakasz ólomról szóló 4. sora és az I. szakasz higanyról szóló 5. sora helyébe a következő lép:

Nemkívánatos anyag

Takarmányozásra szánt termékek

Legnagyobb tartalom mg/kg-ban (ppm), 12 %-os nedvességtartalmú takarmányra vonatkozóan

„3.

Fluor (7)

Takarmány-alapanyagok,

150

kivéve:

 

állati eredetű takarmány-alapanyagok, a tengeri rákfélék (pl. krill) kivételével,

500

tengeri rákfélék, pl. krill,

3 000

foszfátok,

2 000

kalcium-karbonát; kalcium- és magnézium-karbonát (10),

350

magnézium-oxid,

600

mésztartalmú tengeri algák.

1 000

Vermikulit (E 561).

3 000

Kiegészítő takarmányok:

 

foszfortartalom ≤ 4 % (8),

500

foszfortartalom > 4 % (8).

1 % foszforban 125 (8)

Teljes értékű takarmányok,

150

kivéve:

 

sertésnek szánt teljes értékű takarmányok,

100

baromfinak (kivéve csirkéknek) és halaknak szánt teljes értékű takarmányok,

350

csirkéknek szánt teljes értékű takarmányok,

250

szarvasmarha-, juh- és kecsketakarmányok

 

- -

laktációs,

30

- -

egyéb.

50

4.

Ólom

Takarmány-alapanyagok,

10

kivéve:

 

szálastakarmány (3),

30

foszfátok és mésztartalmú tengeri algák,

15

kalcium-karbonát; kalcium- és magnézium-karbonát (10),

20

takarmányélesztő.

5

A nyomelemek vegyületeinek funkcionális csoportjába tartozó takarmány-adalékanyagok,

100

kivéve:

 

cink-oxid,

400

mangán-oxid, vas-karbonát, réz-karbonát.

200

A kötőanyagok és csomósodásgátló anyagok funkcionális csoportjába tartozó takarmány-adalékanyagok,

30

kivéve:

 

vulkáni eredetű klinoptilolit; nátrolit-fonolit.

60

Előkeverékek (6)

200

Kiegészítő takarmányok,

10

kivéve:

 

ásványi takarmányok.

15

Teljes értékű takarmányok.

5

5.

Higany (4)

Takarmány-alapanyagok,

0,1

kivéve:

 

halak, más vízi állatok és az ezekből nyert termékek,

0,5

kalcium-karbonát; kalcium- és magnézium-karbonát (10).

0,3

Összetett takarmányok,

0,1

kivéve:

 

ásványi takarmányok,

0,2

halaknak szánt összetett takarmányok,

0,2

kutyáknak, macskáknak és prémes állatoknak szánt összetett takarmányok.

0,3”

c)

Az I. szakasz a következő lábjegyzettel egészül ki:

„(10)

A »kalcium- és magnézium-karbonát« a kalcium-karbonátnak és a magnézium-karbonátnak az a természetes keveréke, amelyet a takarmány-alapanyagok jegyzékéről szóló, 2011. június 16-i 575/2011/EU bizottsági rendelet (HL L 159., 2011.6.17., 25. o.) meghatároz.”

d)

A IV. szakasz endoszulfánról (az alfa- és béta-izomerek, valamint az endoszulfán-szulfát összege, endoszulfánban kifejezve) szóló 6. sora helyébe a következő lép:

Nemkívánatos anyag

Takarmányozásra szánt termékek

Legnagyobb tartalom mg/kg-ban (ppm), 12 %-os nedvességtartalmú takarmányra vonatkozóan

„6.

Endoszulfán (az alfa- és béta-izomerek, valamint az endoszulfán-szulfát összege, endoszulfánban kifejezve)

Takarmány-alapanyagok és összetett takarmányok,

0,1

kivéve:

 

kukorica és az annak feldolgozásából származó kukoricatermékek,

0,2

olajos magvak és az azok feldolgozásából származó termékek, a nyers növényi olaj kivételével,

0,5

nyers növényi olaj,

1,0

halaknak – kivéve a lazacalakúakat – szánt teljes értékű takarmányok,

0,005

lazacalakúaknak szánt teljes értékű takarmányok.

0,05”

e)

Az V. szakasz dioxinokról [a poliklórozott dibenzo-para-dioxinok (PCDD-k) és poliklórozott dibenzo-furánok (PCDF-ek) összege az Egészségügyi Világszervezet (WHO) toxicitási egyenértékében kifejezve, WHO-TEF-ek (toxicitási egyenérték-tényezők, 2005) alkalmazásával] szóló 1. sorának helyébe a következő lép:

Nemkívánatos anyag

Takarmányozásra szánt termékek

Legnagyobb tartalom ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg-ban (ppt) (1), 12 %-os nedvességtartalmú takarmányra vonatkozóan

„1.

Dioxinok [a poliklórozott dibenzo-para-dioxinok (PCDD-k) és poliklórozott dibenzo-furánok (PCDF-ek) összege az Egészségügyi Világszervezet (WHO) toxicitási egyenértékében kifejezve, WHO-TEF-ek (toxicitási egyenérték-tényezők, 2005) (2) alkalmazásával]

Növényi eredetű takarmány-alapanyagok,

0,75

kivéve:

 

növényi olajok és melléktermékeik.

0,75

Ásványi eredetű takarmány-alapanyagok

0,75

Állati eredetű takarmány-alapanyagok:

 

Állati zsiradék, a tejzsírt és a tojászsírt is beleértve,

1,50

Egyéb szárazföldi állatokból származó termékek, beleértve a tejet és a tejtermékeket, valamint a tojást és a tojástermékeket,

0,75

Halolaj,

5,0

Hal, egyéb vízi állatok és az ezekből nyert termékek, a halolaj és a 20 %-ot meghaladó zsírtartalmú hidrolizált halfehérje-készítmények (3), valamint a rákliszt kivételével,

1,25

20 %-ot meghaladó zsírtartalmú hidrolizált halfehérje-készítmények; rákliszt.

1,75

A kötőanyagok és csomósodásgátlók funkcionális csoportjába tartozó következő takarmány-adalékanyagok: kaolinittartalmú agyag, vermikulit, nátrolit-fonolit, szintetikus kalcium-aluminátok és üledékes eredetű klinoptilolit.

0,75

A nyomelemek vegyületeinek funkcionális csoportjába tartozó takarmány-adalékanyagok

1,0

Előkeverékek

1,0

Összetett takarmányok,

0,75

kivéve:

 

kedvtelésből tartott állatoknak és halaknak szánt összetett takarmányok,

1,75

prémes állatoknak szánt összetett takarmányok.

—”

f)

A VI. szakasznak az Ambrosia spp. magjáról szóló 11. sora helyébe a következő lép:

Nemkívánatos anyag

Takarmányozásra szánt termékek

Legnagyobb tartalom mg/kg-ban (ppm), 12 %-os nedvességtartalmú takarmányra vonatkozóan

„11.

Az Ambrosia spp. magja

Takarmány-alapanyagok (3),

50

kivéve:

 

közvetlen állati takarmányozásra nem használt köles (a Panicum miliaceum L. magja) és cirok (a Sorghum bicolor (L) Moench s.l. magja) (3).

200

Őröletlen gabonát és magvakat tartalmazó összetett takarmányok.

50”

g)

A VI. szakasz a következő lábjegyzettel egészül ki:

„(3)

Ha egyértelmű bizonyíték áll rendelkezésre arról, hogy a gabonamagvakat és magokat őrlésre és zúzásra szánják, e műveleteket megelőzően nincsen szükség az Ambrosia spp.-t nem megfelelő szinteken tartalmazó gabonamagvak és magok megtisztítására. Megelőző intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy az Ambrosia spp. magja ne terjedhessen el a környezetben a szóban forgó gabonamagvak és magok szállítása, tárolása vagy feldolgozása során.”

h)

A VII. szakasz diklazurilról szóló 2. sora helyébe a következő lép:

Kokcidiosztatikum

Takarmányozásra szánt termékek (1)

Legnagyobb tartalom mg/kg-ban (ppm), 12 %-os nedvességtartalmú takarmányra vonatkozóan

„2.

Diklazuril

Takarmány-alapanyagok

0,01

Összetett takarmány az alábbiak számára:

 

tojószárnyasok és tojócsirkék (> 16 hét),

0,01

hízó- és tenyésznyulak a levágást megelőző időszakban, amikor a diklazuril használata tilos (befejező táp),

0,01

egyéb állatfajok, a tojócsirkék (< 16 hét), a húshasznú csirkék, a gyöngytyúkok és a hízópulykák kivételével.

0,03

Olyan takarmányokba szánt előkeverékek, amelyekben a diklazuril használata nem engedélyezett.

(2)”

i)

A VII. szakasz lazalocid-nátriumról szóló 4. sora helyébe a következő lép:

Kokcidiosztatikum

Takarmányozásra szánt termékek (1)

Legnagyobb tartalom mg/kg-ban (ppm), 12 % os nedvességtartalmú takarmányra vonatkozóan

„4.

Lazalocid-A-nátrium

Takarmány-alapanyagok

1,25

Összetett takarmány az alábbiak számára:

 

kutyák, borjak, nyulak, lófélék, tejhasznú állatok, tojószárnyasok, pulykák (> 16 hét) és tojócsirkék (> 16 hét),

1,25

brojlercsirkék, tojócsirkék (< 16 hét) és pulykák (< 16 hét) a levágást megelőző időszakban, amikor tilos a lazalocid-A-nátrium használata (befejező táp),

1,25

fácánok, gyöngytyúkok, fürjek és foglyok – kivéve a tojószárnyasokat – a levágást megelőző időszakban, amikor tilos a lazalocid-A-nátrium használata (befejező táp),

1,25

egyéb állatfajok.

3,75

Olyan takarmányokba szánt előkeverékek, amelyekben a lazalocid-A-nátrium használata nem engedélyezett.

(2)”

2.

A 2002/32/EK irányelv II. melléklete Dioxinok és PCB-k című szakaszának a dioxinokról [a poliklórozott dibenzo-para-dioxinok (PCDD-k) és a poliklórozott dibenzo-furánok (PCDF-k) összege az Egészségügyi Világszervezet (WHO) toxicitási egyenértékében kifejezve, WHO-TEF-ek (toxicitási egyenérték-tényezők, 2005) (1) alkalmazásával] szóló 1. sora helyébe a következő lép:

Nemkívánatos anyagok

Takarmányozásra szánt termékek

Cselekvési küszöbérték ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg-ban (ppt) (2), 12 %-os nedvességtartalmú takarmányra vonatkozóan

Megjegyzések és további információk (például az elvégzendő vizsgálatok jellegéről)

„1.

Dioxinok [a poliklórozott dibenzo-para-dioxinok (PCDD-k) és a poliklórozott dibenzo-furánok (PCDF-k) összege az Egészségügyi Világszervezet (WHO) toxicitási egyenértékében kifejezve, WHO-TEF-ek (toxicitási egyenérték-tényezők, 2005) (1) alkalmazásával]

Növényi eredetű takarmány-alapanyagok,

0,5

(3)

kivéve:

 

 

növényi olajok és melléktermékeik.

0,5

(3)

Ásványi eredetű takarmány-alapanyagok

0,5

(3)

Állati eredetű takarmány-alapanyagok:

 

 

Állati zsiradék, beleértve a tejzsírt és a tojászsírt,

0,75

(3)

Egyéb szárazföldi állatokból származó termékek, beleértve a tejet és a tejtermékeket, valamint a tojást és a tojástermékeket,

0,5

(3)

Halolaj,

4,0

(4)

Hal, egyéb vízi állatok és az ezekből nyert termékek a halolaj, a 20 %-ot meghaladó zsírtartalmú hidrolizált halfehérje-készítmények és a rákliszt kivételével,

0,75

(4)

20 %-ot meghaladó zsírtartalmú hidrolizált halfehérje-készítmények; rákliszt.

1,25

(4)

A kötőanyagok és csomósodásgátló anyagok funkcionális csoportjába tartozó takarmány-adalékanyagok

0,5

(3)

A nyomelemek vegyületeinek funkcionális csoportjába tartozó takarmány-adalékanyagok

0,5

(3)

Előkeverékek

0,5

(3)

Összetett takarmányok, kivéve:

0,5

(3)

kedvtelésből tartott állatoknak és halaknak szánt összetett takarmányok,

1,25

(4)”

prémes állatoknak szánt összetett takarmányok.

 


Top