Help Print this page 

Document 32012R0665

Title and reference
A Bizottság 665/2012/EU rendelete ( 2012. július 20. ) a transzeurópai vasúti rendszer személyszállítási szolgáltatások telematikai alkalmazásai alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló 454/2011/EU rendelet módosításáról EGT-vonatkozású szöveg
  • In force
OJ L 194, 21.7.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 309 - 310

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/665/oj
Multilingual display
Text

21.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 194/1


A BIZOTTSÁG 665/2012/EU RENDELETE

(2012. július 20.)

a transzeurópai vasúti rendszer személyszállítási szolgáltatások telematikai alkalmazásai alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló 454/2011/EU rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2008. június 17-i 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A transzeurópai vasúti rendszer személyszállítási szolgáltatások telematikai alkalmazásai alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló, 2011. május 5-i 454/2011/EU bizottsági rendelet (2) 3. cikkének (1) bekezdése értelmében az Európai Vasúti Ügynökség az említett rendelet III. mellékletében felsorolt műszaki dokumentációkra vonatkozóan változáskezelési eljárást hajtott végre. Ennélfogva az Európai Vasúti Ügynökség 2011. december 20-án a 454/2011/EU rendelet III. mellékletének naprakésszé tételére vonatkozó ajánlást adott ki annak érdekében, hogy a változáskezelési eljárás során módosított műszaki dokumentációkra vonatkozó hivatkozások helyesen szerepeljenek.

(2)

A 454/2011/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2008/57/EK irányelv 29. cikkének (1) bekezdése szerint létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 454/2011/EU bizottsági rendelet III. mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 20-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 191., 2008.7.18., 1. o.

(2)  HL L 123., 2011.5.12., 11. o.


MELLÉKLET

„III. MELLÉKLET

Az ebben az ÁME-ben említett műszaki dokumentációk felsorolása

Hivatkozás

Címke

B.1. (V1.1.1)

A nemzetközi vagy külföldi értékesítés során alkalmazott díjszabási adatok számítógépes előállítása és cseréje – nem integrált foglalási jegyek

B.2. (V1.1)

A nemzetközi vagy külföldi értékesítés során alkalmazott díjszabási adatok számítógépes előállítása és cseréje – integrált foglalási jegyek

B.3. (V1.1)

A nemzetközi vagy külföldi értékesítés során alkalmazott díjszabási adatok számítógépes előállítása és cseréje – különleges ajánlatok

B.4. (V1.1.1)

A menetrendi adatok cseréjével foglalkozó EDIFACT-üzenetek végrehajtási útmutatója

B.5. (V1.1)

Ülő-, illetve fekhelyek elektronikus foglalása, valamint úti okmányok elektronikus kiállítása – üzenetváltás

B.6. (V1.1)

Ülő-, illetve fekhelyek elektronikus foglalása, valamint szállítási okmányok elektronikus kiállítása (RCT2-szabványok)

B.7. (V1.1.1)

Otthon kinyomtatott nemzetközi vasúti jegy

B.8. (V1.1)

A vasúttársaságokra, a pályahálózat-működtetőkre és a vasúti szállítási láncolatban részt vevő egyéb társaságokra vonatkozó szabványos számkódolás

B.9. (V1.1)

A helyek szabványos számkódolása

B.10 (V1.1)

A mozgáskorlátozott személyeknek nyújtott segítség elektronikus lefoglalása – Üzenetváltás

B.30. (V1.1)

Séma – a vasúttársaságnak és a pályahálózat-működtetőnek a személyszállítási telematikai alkalmazásokra vonatkozó ÁME-vel kapcsolatos kommunikációjához szükséges, üzeneteket, illetve adatállományokat tartalmazó katalógus.”


Top