EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0430

A Bizottság 430/2012/EU végrehajtási rendelete ( 2012. május 22. ) az olívaolaj magántárolási támogatására vonatkozó pályázati eljárás megnyitásáról

OJ L 132, 23.5.2012, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/430/oj

23.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 132/13


A BIZOTTSÁG 430/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. május 22.)

az olívaolaj magántárolási támogatására vonatkozó pályázati eljárás megnyitásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 4. cikkével összefüggésben értelmezett 43. cikke a), d) és j) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1234/2007/EK rendelet 33. cikke előírja, hogy a Bizottság dönthet úgy, hogy engedélyezi az elegendő garanciát kínáló és a tagállamok által jóváhagyott szervek számára, hogy szerződést kössenek az általuk forgalmazott olívaolaj tárolására a piacnak az Európai Unió bizonyos régióiban fellépő súlyos zavarai esetén.

(2)

Spanyolországban és Görögországban, tehát abban a két tagállamban, amelyek együtt az Unió olívaolaj-termelésének több mint kétharmadát adják, az olívaolaj nyilvántartott piaci átlagára az egyes mezőgazdasági termékek magántárolásához nyújtható közösségi támogatás odaítélésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2008. augusztus 20-i 826/2008/EK bizottsági rendelet (2) 4. cikke szerinti időtartam alatt az 1234/2007/EK rendelet 33. cikkében meghatározott szintnél alacsonyabb maradt. Ez komoly zavarokat okoz az említett tagállamok piacain. Az uniós olívaolaj-piacot nagymértékű kölcsönös függőség jellemzi, ezért fennáll a veszélye annak, hogy a spanyol és a görög piac komoly zavarai valamennyi olívaolaj-termelő tagállamra átterjednek.

(3)

Az 1234/2007/EK rendelet 31. cikke szerint az olívaolajra magántárolási támogatás nyújtható, amelynek összegét a Bizottság előre vagy pályázati eljárás útján határozza meg.

(4)

A 826/2008/EK rendelet megállapította a magántárolási támogatási program végrehajtására vonatkozó közös szabályokat. A rendelet 6. cikkének megfelelően értelmében a rendelet 9. cikkében meghatározott részletes szabályokkal és feltételekkel összhangban pályázati eljárást kell megnyitni.

(5)

A magántárolási támogatásra jogosult teljes maximális mennyiséget úgy indokolt – piacelemzés alapján – megállapítani, hogy az hozzájáruljon a piac stabilizálásához.

(6)

A szerződések megkötésével összefüggő adminisztratív és ellenőrzési munka megkönnyítése érdekében meg kell határozni azt a minimális termékmennyiséget, amelynél kisebb mennyiségre nem nyújtható be pályázat.

(7)

Annak érdekében, hogy a piaci szereplők teljesítsék szerződéses kötelezettségeiket, és az intézkedés elérje a kívánt piaci hatást, biztosítékot kell megállapítani.

(8)

A folyó gazdasági évi piaci helyzet alakulására és a következő gazdasági év előrejelzéseire tekintettel a Bizottságnak lehetőséget kell adni arra, hogy döntsön a folyamatban lévő szerződések időtartamának lerövidítéséről, és ennek megfelelően kiigazítsa a támogatás szintjét. Ezt a lehetőséget a 826/2008/EK rendelet 21. cikkével összhangban a szerződésnek tartalmaznia kell.

(9)

A 826/2008/EK rendelet 12. cikkének (3) bekezdése értelmében meg kell határozni azt a határidőt, amelyen belül a tagállamoknak minden egyes érvényes pályázatról értesíteniük kell a Bizottságot.

(10)

A megfékezhetetlen árcsökkenések megelőzése, a rendkívüli piaci helyzetre való gyors reagálás és az intézkedés hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében indokolt előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba.

(11)

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság az elnöke által megállapított határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

(1)   Pályázati eljárás kerül megnyitásra az olívaolaj e rendelet mellékletében szereplő és az 1234/2007/EK rendelet XVI. mellékletének 1. pontjában meghatározott kategóriáira vonatkozó, az 1234/2007/EK rendelet 31. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti magántárolási támogatás szintjének meghatározása érdekében.

(2)   A magántárolási támogatásra jogosult teljes maximális mennyiség 100 000 tonna.

2. cikk

Alkalmazandó szabályok

A 826/2008/EK rendeletet az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

3. cikk

A pályázatok benyújtása

(1)   Az első részleges pályázati felhívásra a pályázatok benyújtási időszaka 2012. május 31-én kezdődik és 2012. június 5-én brüsszeli idő szerint 11.00-kor ér véget.

A második részleges pályázati felhívásra a pályázatok benyújtási időszaka az előző benyújtási időszak végét követő első munkanapon kezdődik és 2012. június 19-én brüsszeli idő szerint 11.00-kor ér véget.

(2)   A pályázatokat 180 napos tárolási időtartamra vonatkozóan kell benyújtani.

(3)   A legkisebb megpályázható mennyiség 50 tonna.

(4)   Amennyiben egy piaci szereplő a pályázat keretében egynél több olajkategóriára vagy különböző telephelyeken található tartályokra vonatkozóan kíván pályázni, ezek mindegyikére külön pályázatot kell benyújtania.

(5)   Pályázatot kizárólag Görögországban, Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban, Cipruson, Máltán, Portugáliában és Szlovéniában lehet benyújtani.

4. cikk

Biztosítékok

A pályázóknak a pályázatban szereplő olívaolajra tonnánként 50 EUR értékű biztosítékot kell letétbe helyezniük.

5. cikk

A szerződés időtartamának lerövidítése

A Bizottság az olívaolaj piacának alakulása és jövőbeli kilátásai alapján az 1234/2007/EK rendelet 195. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban dönthet a folyamatban lévő szerződések időtartamának lerövidítéséről és a támogatás összegének ennek megfelelő kiigazításáról. A sikeres pályázóval kötött szerződésnek tartalmaznia kell egy erre a lehetőségre való utalást.

6. cikk

A Bizottság értesítése a pályázatokról

A 826/2008/EK rendelet 12. cikkével összhangban a tagállamok illetékes hatóságai kötelesek – az e rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében említett minden egyes benyújtási időszak végétől számított 24 órán belül – valamennyi érvényes pályázatról külön értesíteni a Bizottságot.

7. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. május 22-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Michel BARNIER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 223., 2008.8.21., 3. o.


MELLÉKLET

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett olívaolaj-kategóriák

Extra szűz olívaolaj

Szűz olívaolaj


Top