Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0110

A Bizottság 110/2012/EU végrehajtási rendelete ( 2012. február 9. ) a 2007/777/EK határozat II. mellékletének és a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének a harmadik országok vagy azok részei jegyzékében a Dél-Afrikára vonatkozó bejegyzések tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 37, 10.2.2012, p. 50–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 305 - 309

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/110/oj

10.2.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 37/50


A BIZOTTSÁG 110/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. február 9.)

a 2007/777/EK határozat II. mellékletének és a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének a harmadik országok vagy azok részei jegyzékében a Dél-Afrikára vonatkozó bejegyzések tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke bevezető fordulatára, 8. cikke (1) pontjának első albekezdésére és 8. cikke (4) pontjára,

tekintettel a baromfi és a keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 2009. november 30-i 2009/158/EK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 23. cikke (1) és 24. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A harmadik országokból származó, emberi fogyasztásra szánt bizonyos húskészítmények és kezelt gyomor, hólyag és belek behozatalára vonatkozó állat- és közegészségügyi feltételek és bizonyítványminták megállapításáról, valamint a 2005/432/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. november 29-i 2007/777/EK bizottsági határozat (3) szabályokat állapít meg az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (4) meghatározott húskészítmény-szállítmányoknak, valamint kezelt gyomor, hólyag és belek szállítmányainak Unióba történő behozatalára, Unión keresztül történő szállítására és Unión belüli tárolására vonatkozóan.

(2)

A 2007/777/EK határozat tartalmazza azon harmadik országok és részeik jegyzékét is, ahonnan az ilyen, Unióba történő behozatal, Unión keresztül történő szállítás és Unión belüli tárolás engedélyezett, valamint meghatározza a köz- és állat-egészségügyi bizonyítványmintákat és az említett behozott termékekre vonatkozóan előírt származási és kezelési szabályokat is.

(3)

Az azon harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékének megállapításáról, ahonnan baromfi és baromfitermékek behozhatók a Közösségbe és átszállíthatók a Közösségen, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványok követelményeinek megállapításáról szóló, 2008. augusztus 8-i 798/2008/EK bizottsági rendelet (5) meghatározza a baromfi, keltetőtojás, naposcsibe, specifikus kórokozóktól mentes tojás, hús, darált hús és csontokról mechanikai úton leválasztott baromfihús – beleértve a lapos mellű futómadarakat és a vadon élő szárnyasvadat –, tojás és tojástermékek Unióba való behozatalára és az Unión keresztül történő szállítására, valamint átszállítás közbeni tárolására vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványokra alkalmazandó követelményeket. E rendelet előírja, hogy az említett áruk kizárólag abban az esetben hozhatók be az Unióba, ha a rendelet I. mellékletének 1. részében felsorolt harmadik országokból, területekről, övezetekből, illetve területi egységekből származnak.

(4)

A 798/2008/EK rendelet meghatározza az erősen patogén madárinfluenzától (HPAI) mentesnek tekintendő harmadik országokra, területekre, övezetekre vagy területi egységekre vonatkozó feltételeket, valamint az Unióba történő behozatalra szánt árukra vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványokra alkalmazandó követelményeket is.

(5)

Dél-Afrika 2011 áprilisában értesítette a Bizottságot, hogy területén kitört az erősen patogén madárinfluenza (HPAI). Ennek következtében az 536/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (6) módosította a 2007/777/EK határozatot és a 798/2008/EK rendeletet annak érdekében, hogy az ebből a harmadik országból behozott, tenyésztett lapos mellű futómadarakból származó, emberi fogyasztásra szánt hústermékekre, kezelt gyomorra, hólyagra és belekre, valamint tenyésztett szárnyasvad-, laposmellűfutómadár-húsból és vadon élő szárnyasvad húsából készült vagy ilyet tartalmazó szárított termékekre (biltong/jerky) és pasztőrözött hústermékekre bizonyos specifikus kezeléseket írjon elő.

(6)

Továbbá Dél-Afrika egész, a 798/2008/EK rendeletben említett területéről nem volt engedélyezett a tenyész- és haszon lapos mellű futómadarak, naposcsibék, keltetőtojások és lapos mellű futómadarak húsának Unióba történő behozatala az erősen patogén madárinfluenza kitörésének megerősítésétől, azaz 2011. április 9-től kezdve.

(7)

Az 536/2011/EU végrehajtási rendelet hatálybalépését követően Dél-Afrika tájékoztatta a Bizottságot az erősen patogén madárinfluenza kitörése kapcsán hozott ellenőrző intézkedésekről és az erősen patogén madárinfluenza kitörése által okozott járványügyi helyzet változásairól. A Bizottság úgy ítélte meg, hogy Dél-Afrikának a betegség ellenőrzésére és felügyeletére irányuló erőfeszítései elegendőek ahhoz, hogy feltartóztassák a betegséget és annak előfordulását egy meghatározott területre korlátozzák.

(8)

Ennek következtében a 991/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (7) módosította a 2007/777/EK határozatot és a 798/2008/EK rendeletet. Ezekkel a módosításokkal újra engedélyezték a lapos mellű futómadár húsának és bizonyos hústermékeknek az Unióba történő behozatalát Dél-Afrika azon részeiből, amelyekre nem vonatkoznak állat-egészségügyi korlátozások (ZA-2 terület). A 991/2011/EU végrehajtási rendelet 2011. október 9-én lépett hatályba.

(9)

A két egymást követő módosítás után, Dél-Afrika ZA-2 területe olyan területként szerepel a 2007/777/EK határozat II. mellékletének egyes részeiben, ahonnan engedélyezett az adott mellékletben előírt specifikus kezelésnek alávetett baromfi-, tenyésztett szárnyasvad-, laposmellűfutómadár-húsból és vadon élő szárnyasvad húsából készült, emberi fogyasztásra szánt bizonyos hústermékek, kezelt gyomor, hólyag és belek, valamint szárított termékek (biltong/jerky) és pasztőrözött hústermékek szállítmányainak Unióba történő behozatala.

(10)

Továbbá Dél-Afrika ZA-2 területe olyan területként szerepel a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. részében, ahonnan a 991/2011/EU végrehajtási rendelet hatálybalépésének időpontjától engedélyezett a lapos mellű futómadarak húsának Unióba történő behozatala.

(11)

2011. október 13-án Dél-Afrika az erősen patogén madárinfluenza feltételezett kitöréséről értesítette a Bizottságot egy olyan területre vonatkozóan, amelyet korábban a betegségtől mentesnek tekintettek. Dél-Afrika arról is tájékoztatta a Bizottságot, hogy e feltételezés miatt megtiltotta a laposmellűfutómadár-hús és bizonyos lapos mellű futómadarakból készült húskészítmények Unióba irányuló szállítmányainak útnak indítását.

(12)

2011. november 14-én Dél-Afrika arról tájékoztatta az Állategészségügyi Világszervezetet, hogy az erősen patogén madárinfluenza az ország által fertőzöttnek nyilvánított és a 991/2011/EU végrehajtási rendelet által elismert területen kívül is felbukkant. Ezért e harmadik országban már nincs olyan terület, amely az erősen patogén madárinfluenzától mentesnek tekinthető.

(13)

Tekintettel a dél-afrikai járványügyi helyzet romlására, valamint az erősen patogén madárinfluenza közelmúltbeli kitörésének megerősítése előtt gyártott árukkal kapcsolatos félreértések elkerülése érdekében indokolt a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. részében a Dél-Afrikára vonatkozó bejegyzést módosítani oly módon, hogy a laposmellűfutómadár-hús Unióba történő behozatalának tilalma szerepeljen benne és e rész 6A oszlopában „záró dátumként” az első kitörés megerősítésének időpontja, azaz 2011. április 9-e legyen feltüntetve.

(14)

Ezenkívül az erősen patogén madárinfluenza kitörésének következtében Dél-Afrika ZA-2 területe többé nem felel meg az „A” kódjelű kezelés alkalmazásához szükséges állat-egészségügyi feltételeknek olyan áruk esetében, amelyek a 2007/777/EK határozat II. melléklete 2. részében felsorolt, tenyésztett lapos mellű futómadarak húsából készültek vagy ilyet tartalmaznak, vagy lapos mellű futómadarak emberi fogyasztásra szánt kezelt gyomrából, hólyagjából és beleiből állnak vagy ezeket tartalmazzák, és nem felel meg az „E” kódjelű kezelés alkalmazásához szükséges állat-egészségügyi feltételeknek sem az említett melléklet 3. részében felsorolt, baromfi-, tenyésztettszárnyasvad-, laposmellűfutómadár-húsból és vadon élő szárnyasvad húsából készült vagy ilyet tartalmazó biltong/jerky és pasztőrözött hústermékek esetében. Az említett kezelések nem elégségesek a szóban forgó áruk állat-egészségügyi kockázatainak kiküszöböléséhez. Ezért az áruk megfelelő kezelésének biztosításához módosítani kell a 2007/777/EK határozat II. mellékletének 1. részében szereplő, a ZA-2 terület tekintetében Dél-Afrikára vonatkozó bejegyzéseket, valamint a melléklet 2. és 3. részében szereplő Dél-Afrikára vonatkozó bejegyzéseket.

(15)

A 2007/777/EK határozatot és a 798/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(16)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2007/777/EK határozat II. melléklete e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 798/2008/EK rendelet I. melléklete e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. február 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(2)  HL L 343., 2009.12.22., 74. o.

(3)  HL L 312., 2007.11.30., 49. o.

(4)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o.

(5)  HL L 226., 2008.8.23., 1. o.

(6)  HL L 147., 2011.6.2., 1. o.

(7)  HL L 261., 2011.10.6., 19. o.


I. MELLÉKLET

A 2007/777/EK határozat II. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az 1. részben a Dél-Afrikára vonatkozó bejegyzésben a „ZA-2” bejegyzést el kell hagyni.

2.

A 2. rész a következőképpen módosul:

a)

a Dél-Afrikára vonatkozó „ZA-0” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„ZA

Dél-Afrika (1)

C

C

C

A

D

D

A

C

C

A

A

D

XXX”

b)

A „ZA-2” bejegyzést el kell hagyni.

3.

A 3. részben a Dél-Afrikára vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„ZA

Dél-Afrika

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

A

A

D

XXX

Dél-Afrika ZA-1

E

E

XXX

XXX

XXX

XXX

A

E

XXX

A

A

XXX

XXX”


II. MELLÉKLET

A 798/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. részében a Dél-Afrikára vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„ZA – Dél-Afrika

ZA-0

Az egész ország

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4”

BPR

I

P2

2011.4.9.

 

A

 

 

DOR

II

 

 

HER

III

 

 

RAT

VII

P2

2011.4.9.

 

 

 


Top