Help Print this page 

Document 32012D0696

Title and reference
2012/696/EU: A Bizottság határozata ( 2012. november 6. ) a transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2012/88/EU határozat módosításáról (az értesítés a C(2012) 7325. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg
  • No longer in force, Date of end of validity: 04/07/2016; közvetve hatályon kívül helyezte: 32016R0919
OJ L 311, 10.11.2012, p. 3–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 256 - 266

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/696/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

10.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 311/3


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2012. november 6.)

a transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2012/88/EU határozat módosításáról

(az értesítés a C(2012) 7325. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2012/696/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2008. június 17-i 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

2012. április 16-án az Európai Vasúti Ügynökség kiadta ERA/REC/03-2012/ERTMS számú ajánlását. Ez a határozat ezen az ajánláson alapul.

(2)

Az ágazat – a meglévő hagyományos vonalak ETCS-sel való gyors felszerelésének megkönnyítése céljából – az európai vasúti forgalomirányítási rendszer/egységes európai vonatbefolyásoló rendszer (ERTMS/ETCS) további funkcióinak kidolgozását kérte, és ezt az Európai Bizottság és az ágazati szövetségek által 2008 júliusában aláírt egyetértési megállapodásban rögzítették. E határozatnak tartalmaznia kell e további funkciókat az előírások új, „3. alapkonfiguráció” elnevezésű alapkonfigurációjában, amelyet a kérelmezők teljes körűen alkalmazhatnak a transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásról szóló, 2012. január 25-i 2012/88/EU bizottsági határozatban (2) meghatározott ERTMS/ETCS előírások helyett (a 2. alapkonfiguráció, más néven 2.3.0d verzió legutóbbi közzététele). A 3. alapkonfiguráció lényeges jellemzője, hogy a 3. alapkonfigurációnak megfelelő ERTMS/ETCS rendszerrel felszerelt vonatok képesek a 2. alapkonfigurációnak megfelelő ERTMS/ETCS rendszerrel felszerelt vonalakon közlekedni, minden további műszaki vagy forgalmi, az ERTMS/ETCS okozta korlátozás nélkül. Lehetővé kell tennie azt is, hogy a 3. alapkonfigurációt a vonalakon konfigurálják annak biztosítása érdekében, hogy azok kompatibilisek legyenek a 2. alapkonfigurációnak megfelelő ERTMS/ETCS-szel felszerelt vonatokkal (csak a 2.3.0d verzióhoz tartozó funkciók használatával). A 3. alapkonfiguráció lezár olyan, az ERTMS/ETCS-szel kapcsolatos nyitott kérdéseket is, mint a fékezési görbék és a DMI ergonómiai szempontjai.

(3)

Elismert tény, hogy a 2. alapkonfiguráció előírásai a kölcsönös átjárhatóság műszaki előírásairól a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozóan szóló 2006/679/EK határozat A. mellékletének és a nagy sebességű transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2006/860/EK határozat A. mellékletének módosításáról szóló, 2008. április 23-i 2008/386/EK bizottsági határozat (3) elfogadása óta stabilak. Ezért lehetővé kell tenni további alkalmazásukat. Mindazonáltal a fedélzeti ERTMS/ETCS berendezésre vonatkozóan a felülvizsgált vizsgálati előírások (lásd az A. melléklet A.2. táblázatának 37b. és 37c. jelzőszámait) alkalmazandók. Ezenkívül, mivel a 3. alapkonfiguráció számos nyitott kérdést lezár, a 2. alapkonfiguráció e pontokra vonatkozó végrehajtásának a 3. alapkonfigurációnak az A. mellékletben említett megfelelő előírásain kell alapulnia.

(4)

Az Európai Vasúti Ügynökség felülvizsgálta a vasútra alkalmazott globális mobilkommunikációs rendszerre (GSM-R) vonatkozó ERTMS-előírásokat (lásd az A. melléklet A.2. táblázatának 32., 33., 34. és 65. jelzőszámát). E felülvizsgált előírások nem módosítják a követelményeket, de biztosítják az EIRENE (Egységes Európai Vasúti Integrált Rádióhálózat) dokumentumaiban található meglévő kötelező követelmények világos és egyértelmű besorolását, tehát megkönnyítik a tanúsítási, megfelelőségi és hitelesítési eljárásokat.

(5)

Az A. melléklet A.2. táblázatában „fenntartva” jelöléssel ellátott előírások vonatkozásában az Európai Bizottság, az Európai Vasúti Ügynökség és az európai vasúti ágazati szövetségek közötti, 2012. április 16-án aláírt, az ERTMS irányítására vonatkozó együttműködés megerősítéséről szóló egyetértési megállapodás előírásokat tartalmaz, többek között egy, az Európai Vasúti Ügynökség által megállapítandó ütemtervre vonatkozóan, amelynek célja annak biztosítása, hogy kellő időben megtörténjen a vizsgálati előírások hitelesítése és a „fenntartott” előírások benyújtása.

(6)

A 2012/88/EU határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2008/57/EK irányelv 29. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2012/88/EU határozat a következőképpen módosul:

1.

A 6. cikket el kell hagyni.

2.

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„6a. cikk

Az e határozat III. mellékletében meghatározott ÁME végrehajtásakor az A. melléklet A.2. táblázatában felsorolt két előíráscsomag egyikét kell alkalmazni. A 3. alapkonfiguráció előírásait érvényesíteni kell annak biztosítása érdekében, hogy 3. alapkonfigurációnak megfelelő ERTMS/ETCS rendszerrel felszerelt vonatok képesek legyenek a 2. alapkonfigurációnak megfelelő ERTMS/ETCS rendszerrel felszerelt vonalakon közlekedni, minden további műszaki vagy forgalmi korlátozás nélkül.”

3.

Az A. melléklet helyébe e határozat I. melléklete lép.

4.

A G. melléklet helyébe e határozat II. melléklete lép.

2. cikk

Ezt a határozatot 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2012. november 6-án.

a Bizottság részéről

Siim KALLAS

alelnök


(1)  HL L 191., 2008.7.18., 1. o.

(2)  HL L 51., 2012.2.23., 1. o.

(3)  HL L 136., 2008.5.24., 11. o.


I. MELLÉKLET

„A. MELLÉKLET

Hivatkozások

Az alapvető paraméterekben (ezen ÁME 4. fejezete) szereplő minden hivatkozással kapcsolatosan a következő táblázat jelöli az alkalmazandó kötelező előírásokat az A.2. táblázatban szereplő jelzőszám segítségével.

A.1.   táblázat

Hivatkozás a 4. fejezetben

Jelzőszám (lásd az A.2. táblázatot)

4.1.

4.1a.

1, 4

4.1b.

32

4.1c.

3

 

 

4.2.1.

4.2.1a.

27, 78

4.2.1b.

28

 

 

4.2.2.

4.2.2a.

14

4.2.2b.

1, 4, 13, 15, 60

4.2.2c.

31, 37b, c, d

4.2.2d.

18, 20

4.2.2e.

6

4.2.2f.

7

 

 

4.2.3.

4.2.3a.

14

4.2.3b.

1, 4, 13, 15, 60

4.2.3c.

31, 37 b, c, d

4.2.3d.

18, 21

 

 

4.2.4.

4.2.4a.

64, 65

4.2.4b.

66

4.2.4c.

67

4.2.4d.

68

4.2.4e.

73, 74

4.2.4f.

32, 33

4.2.4g.

48

4.2.4h.

69, 70

4.2.4j.

71, 72

4.2.4k.

75, 76

 

 

4.2.5.

4.2.5a.

64, 65

4.2.5b.

10, 39, 40

4.2.5c.

19, 20

4.2.5d.

9, 43

4.2.5e.

16, 50

 

 

4.2.6.

4.2.6a.

8, 25, 26, 36 c, 49, 52

4.2.6b.

29, 45

4.2.6c.

46

4.2.6d.

34

4.2.6e.

20

4.2.6f.

44

 

 

4.2.7.

4.2.7a.

12

4.2.7b.

62, 63

4.2.7c.

34

4.2.7d.

9

4.2.7e.

16

 

 

4.2.8.

4.2.8a.

11, 79

 

 

4.2.9.

4.2.9a.

23

 

 

4.2.10.

4.2.10a.

77 (3.1. szakasz)

 

 

4.2.11.

4.2.11a.

77 (3.2. szakasz)

 

 

4.2.12.

4.2.12a.

6, 51

 

 

4.2.13.

4.2.13a.

32, 33, 51, 80

 

 

4.2.14.

4.2.14a.

5

 

 

4.2.15.

4.2.15a.

38

Előírások

Az e melléklet A.2. táblázatában felsorolt előíráscsomagok egyikét kell alkalmazni.

Az A.2. táblázatban szereplő előírásban említett dokumentumok csak tájékoztató jellegűek, ha az A.2. táblázat másként nem rendelkezik.

Megjegyzés:

az A.2. táblázatban »Fenntartva« szóval jelölt előírások a G. mellékletben nyitott kérdésként is fel vannak sorolva az esetben, ha a megfelelő nyitott kérdések lezárásához a nemzeti szabályok bejelentésére van szükség. A nyitott kérdésként fel nem sorolt, »fenntartva« jelzéssel ellátott dokumentumok a rendszer javítására szolgálnak.

A.2.   táblázat

A kötelező előírások felsorolása

Jelzőszám

1. előíráscsomag

(ETCS 2. alapkonfiguráció és GSM-R 0. alapkonfiguráció)

2. előíráscsomag

(ETCS 3. alapkonfiguráció és GSM-R 0. alapkonfiguráció)

Hivatkozás

Az előírás neve

Verzió

Megjegyzések

Hivatkozás

Az előírás neve

Verzió

Megjegyzések

1

ERA/ERTMS/003204

ERTMS/ETCS Functional requirement specification

5.0

 

Szándékosan törölve

 

 

 

2

Szándékosan törölve

 

 

 

Szándékosan törölve

 

 

 

3

UNISIG SUBSET-023

Glossary of Terms and Abbreviations

2.0.0.

 

UNISIG SUBSET-023

Glossary of Terms and Abbreviations

3.0.0.

 

4

UNISIG SUBSET-026

System Requirements Specification

2.3.0.

 

UNISIG SUBSET-026

System Requirements Specification

3.3.0.

 

5

UNISIG SUBSET-027

FFFIS Juridical recorder-downloading tool

2.3.0.

1. megjegyzés

UNISIG SUBSET-027

FIS Juridical Recording

3.0.0

 

6

UNISIG SUBSET-033

FIS for man-machine interface

2.0.0.

 

ERA_ERTMS_015560

ETCS Driver Machine interface

3.3.0.

 

7

UNISIG SUBSET-034

FIS for the train interface

2.0.0.

 

UNISIG SUBSET-034

Train Interface FIS

3.0.0.

 

8

UNISIG SUBSET-035

Specific Transmission Module FFFIS

2.1.1.

 

UNISIG SUBSET-035

Specific Transmission Module FFFIS

3.0.0.

 

9

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

2.4.1.

 

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

3.0.0.

 

10

UNISIG SUBSET-037

EuroRadio FIS

2.3.0.

 

UNISIG SUBSET-037

EuroRadio FIS

3.0.0.

 

11

UNISIG SUBSET-038

Offline key management FIS

2.3.0.

 

UNISIG SUBSET-038

Offline key management FIS

3.0.0.

 

12

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC handover

2.3.0.

 

Fenntartva

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC handover

 

 

13

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and Engineering rules

2.3.0.

 

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and Engineering rules

3.2.0.

 

14

UNISIG SUBSET-041

Performance Requirements for Interoperability

2.1.0.

 

UNISIG SUBSET-041

Performance Requirements for Interoperability

3.1.0.

 

15

ERA SUBSET-108

Interoperability related consolidation on TSI Annex A documents

1.2.0.

 

Szándékosan törölve

 

 

 

16

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop

2.3.0.

 

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop

2.4.0.

 

17

Szándékosan törölve

 

 

 

Szándékosan törölve

 

 

 

18

UNISIG SUBSET-046

Radio infill FFFS

2.0.0.

 

Szándékosan törölve

 

 

 

19

UNISIG SUBSET-047

Trackside-Trainborne FIS for Radio infill

2.0.0.

 

UNISIG SUBSET-047

Trackside-Trainborne FIS for Radio infill

3.0.0.

 

20

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for Radio infill

2.0.0.

 

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for Radio infill

3.0.0.

 

21

UNISIG SUBSET-049

Radio infill FIS with LEU/interlocking

2.0.0.

 

Szándékosan törölve

 

 

 

22

Szándékosan törölve

 

 

 

Szándékosan törölve

 

 

 

23

UNISIG SUBSET-054

Responsibilities and rules for the assignment of values to ETCS variables

2.1.0.

 

UNISIG SUBSET-054

Responsibilities and rules for the assignment of values to ETCS variables

3.0.0.

 

24

Szándékosan törölve

 

 

 

Szándékosan törölve

 

 

 

25

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Safe time layer

2.2.0.

 

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Safe time layer

3.0.0.

 

26

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Safe link layer

2.2.0.

 

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Safe link layer

3.0.0.

 

27

UNISIG SUBSET-091

Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 and 2

2.5.0.

 

UNISIG SUBSET-091

Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 and 2

3.2.0.

 

28

Fenntartva

Reliability – availability requirements

 

 

Fenntartva

Reliability – availability requirements

 

 

29

UNISIG SUBSET-102

Test specification for interface »K«

1.0.0.

 

UNISIG SUBSET-102

Test specification for interface »K«

2.0.0.

 

30

Szándékosan törölve

 

 

 

Szándékosan törölve

 

 

 

31

UNISIG SUBSET-094

Functional requirements for an onboard reference test facility

2.0.2.

 

Fenntartva

UNISIG SUBSET-094

Functional requirements for an onboard reference test facility

 

 

32

EIRENE FRS

GSM-R Functional requirements specification

7.3.0.

 

EIRENE FRS

GSM-R Functional requirements specification

7.3.0.

 

33

EIRENE SRS

GSM-R System requirements specification

15.3.0.

 

EIRENE SRS

GSM-R System requirements specification

15.3.0.

 

34

A11T6001

(MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio

12.4.

 

A11T6001

(MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio

12.4.

 

35

Szándékosan törölve

 

 

 

Szándékosan törölve

 

 

 

36 a

Szándékosan törölve

 

 

 

Szándékosan törölve

 

 

 

36 b

Szándékosan törölve

 

 

 

Szándékosan törölve

 

 

 

36 c

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

1.0.0.

 

Fenntartva

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

 

 

37 a

Szándékosan törölve

 

 

 

Szándékosan törölve

 

 

 

37 b

UNISIG SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

2.3.3.

 

Fenntartva

UNISIG SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

 

 

37 c

UNISIG SUBSET-076-6-3

Test sequences

2.3.3.

 

Fenntartva

UNISIG SUBSET-076-6-3

Test sequences

 

 

37 d

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

1.0.2.

 

Fenntartva

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

 

 

37 e

Szándékosan törölve

 

 

 

Szándékosan törölve

 

 

 

38

06E068

ETCS Marker-board definition

2.0.

 

06E068

ETCS Marker-board definition

2.0

 

39

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio Conformance Requirements

2.3.0.

 

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio Conformance Requirements

3.0.0.

 

40

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio test cases safety layer

2.3.0.

 

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio test cases safety layer

3.0.0.

 

41

Szándékosan törölve

 

 

 

Szándékosan törölve

 

 

 

42

Szándékosan törölve

 

 

 

Szándékosan törölve

 

 

 

43

UNISIG SUBSET 085

Test specification for Eurobalise FFFIS

2.2.2.

 

UNISIG SUBSET 085

Test specification for Eurobalise FFFIS

3.0.0.

 

44

Fenntartva

Odometry FIS

 

 

Fenntartva

Odometry FIS

 

 

45

UNISIG SUBSET-101

Interface »K« Specification

1.0.0.

 

UNISIG SUBSET-101

Interface »K« Specification

2.0.0.

 

46

UNISIG SUBSET-100

Interface »G« Specification

1.0.1.

 

UNISIG SUBSET-100

Interface »G« Specification

2.0.0.

 

47

Szándékosan törölve

 

 

 

Szándékosan törölve

 

 

 

48

Fenntartva

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

 

Fenntartva

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

 

49

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

2.1.1.

 

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

3.0.0.

 

50

UNISIG SUBSET-103

Test specification for Euroloop

1.0.0.

 

UNISIG SUBSET-103

Test specification for Euroloop

1.1.0.

 

51

Fenntartva

Ergonomic aspects of the DMI

 

 

Szándékosan törölve

 

 

 

52

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application layer

2.1.1.

 

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application layer

3.0.0.

 

53

Szándékosan törölve

 

 

 

Szándékosan törölve

 

 

 

54

Szándékosan törölve

 

 

 

Szándékosan törölve

 

 

 

55

Szándékosan törölve

 

 

 

Szándékosan törölve

 

 

 

56

Szándékosan törölve

 

 

 

Szándékosan törölve

 

 

 

57

Szándékosan törölve

 

 

 

Szándékosan törölve

 

 

 

58

Szándékosan törölve

 

 

 

Szándékosan törölve

 

 

 

59

Szándékosan törölve

 

 

 

Szándékosan törölve

 

 

 

60

Szándékosan törölve

 

 

 

UNISIG SUBSET-104

ETCS System Version Management

3.1.0.

 

61

Szándékosan törölve

 

 

 

Szándékosan törölve

 

 

 

62

Fenntartva

RBC-RBC Test specification for safe communication interface

 

 

Szándékosan törölve

 

 

 

63

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC Safe Communication Interface

1.0.0.

 

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC Safe Communication Interface

3.0.0.

 

64

EN 301 515

Global System for Mobile Communication (GSM);

Requirements for GSM operation on railways

2.3.0.

2. megjegyzés

EN 301 515

Global System for Mobile Communication (GSM);

Requirements for GSM operation on railways

2.3.0.

2. megjegyzés

65

TS 102 281

Detailed requirements for GSM operation on railways

2.2.0.

3. megjegyzés

TS 102 281

Detailed requirements for GSM operation on railways

2.2.0.

3. megjegyzés

66

(MORANE) A 01 T 0004 1

ASCI Options for Interoperability

1.

 

(MORANE) A 01 T 0004 1

ASCI Options for Interoperability

1.

 

67

(MORANE) P 38 T 9001

FFFIS for GSM-R SIM CARDS

4.1.

 

(MORANE) P 38 T 9001

FFFIS for GSM-R SIM CARDS

4.1.

 

68

ETSI TS 102 610

Railway Telecommunication; GSM;

Usage of the UUIE for GSM operation on railways

1.1.0.

 

ETSI TS 102 610

Railway Telecommunication; GSM;

Usage of the UUIE for GSM operation on railways

1.1.0.

 

69

(MORANE) F 10 T 6002

FFFS for Confirmation of High Priority Calls’

4.

 

(MORANE) F 10 T 6002

FFFS for Confirmation of High Priority Calls’

4.

 

70

(MORANE) F 12 T 6002

FIS for Confirmation of High Priority Calls

4.

 

(MORANE) F 12 T 6002

FIS for Confirmation of High Priority Calls

4.

 

71

(MORANE) E 10 T 6001

FFFS for Functional Addressing

4.

 

(MORANE) E 10 T 6001

FFFS for Functional Addressing

4.

 

72

(MORANE) E 12 T 6001

FIS for Functional Addressing

5.1.

 

(MORANE) E 12 T 6001

FIS for Functional Addressing

5.1.

 

73

(MORANE) F 10 T6001

FFFS for Location Dependent Addressing

4.

 

(MORANE) F 10 T6001

FFFS for Location Dependent Addressing

4.

 

74

(MORANE) F 12 T6001

FIS for Location Dependent Addressing

3.

 

(MORANE) F 12 T6001

FIS for Location Dependent Addressing

3.

 

75

(MORANE) F 10 T 6003

FFFS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4.

 

(MORANE) F 10 T 6003

FFFS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4.

 

76

(MORANE) F 12 T 6003

FIS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4.

 

(MORANE) F 12 T 6003

FIS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4.

 

77

ERA/ERTMS/033281

Interfaces between CCS track-side and other subsystems

1.0.

 

ERA/ERTMS/033281

Interfaces between CCS track-side and other subsystems

1.0.

 

78

Fenntartva

Safety requirements for ETCS DMI functions

 

 

Fenntartva

Safety requirements for ETCS DMI functions

 

 

79

Tárgytalan

Tárgytalan

 

 

UNISIG SUBSET-114

KMC-ETCS Entity Off-line KM FIS

1.0.0.

 

80

Tárgytalan

Tárgytalan

 

 

Fenntartva

GSM-R Driver Machine Interface

 

 

1. megjegyzés:

csak a rögzítendő adatok funkcionális leírása kötelező, az interfész műszaki jellemzőié nem.

2. megjegyzés:

az EN 301 515 szabvány 2.1. szakaszban felsorolt előírásait kötelező betartani.

3. megjegyzés:

a TR 102 281 szabvány 1. és 2. táblázatában felsorolt változtatás iránti kérelmeket kötelező figyelembe venni.

A.3.   táblázat

A kötelező szabványok felsorolása

Az alábbi táblázatban felsorolt szabványokat alkalmazni kell a tanúsítási eljárás során ezen ÁME 4. és 6. fejezetének sérelme nélkül.

Sorszám

Hivatkozás

A dokumentum megnevezése és megjegyzések

Verzió

A1

EN 50126

Vasúti alkalmazások – A megbízhatóság, az üzemkészség, a karbantarthatóság és a biztonság (RAMS) előírása és bizonyítása

1999

A2

EN 50128

Vasúti alkalmazások – Távközlési, biztosítóberendezési és adatfeldolgozó rendszerek – Szoftverek vasúti vezérlő- és ellenőrző rendszerekhez

2001

A3

EN 50129

Vasúti alkalmazások – Távközlési, biztosítóberendezési és adatfeldolgozó rendszerek – Biztonsági elektronikai rendszerek biztosítóberendezésekhez

2003

A4

EN 50159-1

Vasúti alkalmazások – Távközlési, biztosítóberendezési és adatfeldolgozó rendszerek – 1. rész: Biztonsági távközlés zárt átviteli rendszerekben

2001

A5

EN 50159-2

Vasúti alkalmazások – Távközlési, biztosítóberendezési és adatfeldolgozó rendszerek – 2. rész: Biztonsági távközlés nyílt átviteli rendszerekben

2001”


II. MELLÉKLET

„G. MELLÉKLET

NYITOTT KÉRDÉSEK

Nyitott kérdés

Megjegyzések

Fékezési szempontok

Csak az ERTMS/ETCS 2. alapkonfigurációra vonatkozik (lásd: A. melléklet, A.2. táblázat, 15. jelzőszám).

Az ERTMS/ETCS 3. alapkonfiguráció vonatkozásában megoldva (lásd: A. melléklet, A.2. táblázat, 4. és 13. jelzőszám).

28. jelzőszám: Megbízhatósági/üzemkészségi követelmények

Az ellenőrző-irányító és jelző berendezés hibái által előidézett korlátozott üzemmódok gyakori előfordulása csökkenti a rendszer biztonságosságát.

Legkisebb kerékátmérő 350 km/h-t meghaladó sebesség esetében

A. melléklet, A.2. táblázat, 77. jelzőszám

Legkisebb tengelytávolság 350 km/h-t meghaladó sebesség esetében

A. melléklet, A.2. táblázat, 77. jelzőszám

Fém- és induktív összetevőktől mentes tér a kerekek között

A. melléklet, A.2. táblázat, 77. jelzőszám

Teherkocsik esetében nem nyitott kérdés.

A vágányra szórt homok jellemzői

A. melléklet, A.2. táblázat, 77. jelzőszám

A jármű fémtömege

A. melléklet, A.2. táblázat, 77. jelzőszám

A tolatási impedanciát befolyásoló járműjellemzők kombinációja

A. melléklet, A.2. táblázat, 77. jelzőszám

Elektromágneses interferenciák (vontatási áram)

A. melléklet, A.2. táblázat, 77. jelzőszám

Elektromágneses interferenciák (elektromágneses mezők)

A. melléklet, A.2. táblázat, 77. jelzőszám

A nem egyenáramú energiarendszerek esetében nem nyitott kérdés.

Járműimpedancia

A. melléklet, A.2. táblázat, 77. jelzőszám

A vontatási áram egyenáramú és kisfrekvenciás elemei

A. melléklet, A.2. táblázat, 77. jelzőszám

Mágneses/örvényáramú vágányfékek használata

A. melléklet, A.2. táblázat, 77. jelzőszám

78. jelzőszám: az ETCS DMI funkciókra vonatkozó biztonsági követelmények

Ez a nyitott kérdés a fedélzeti ETCS és a vezető közötti interfésszel, azaz az információmegjelenítés, valamint az adat- és parancsbevitel hibáival kapcsolatos.”


Top