EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0667

2012/667/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2012. október 25. ) a 2011. évi hollandiai madárinfluenza-járvány leküzdését célzó biztonsági intézkedések keretében felmerült kiadásokhoz nyújtható uniós pénzügyi hozzájárulás megállapításáról (az értesítés a C(2012) 7440. számú dokumentummal történt)

OJ L 299, 27.10.2012, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/667/oj

27.10.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 299/47


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2012. október 25.)

a 2011. évi hollandiai madárinfluenza-járvány leküzdését célzó biztonsági intézkedések keretében felmerült kiadásokhoz nyújtható uniós pénzügyi hozzájárulás megállapításáról

(az értesítés a C(2012) 7440. számú dokumentummal történt)

(Csak a holland nyelvű szöveg hiteles)

(2012/667/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 2009. május 25-i 2009/470/EK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1)

A költségvetési rendelet 75. cikkének és a végrehajtási szabályok 90. cikke (1) bekezdésének megfelelően az uniós költségvetésből a kiadásokra vállalt kötelezettségeket meg kell előznie az intézmény vagy az intézmény által rájuk ruházott hatáskörökkel rendelkező hatóságok által elfogadott finanszírozási határozatnak, amely megállapítja a kiadásokkal járó intézkedések alapvető elemeit.

(2)

A 2009/470/EK határozat megállapítja azokat az eljárásokat, amelyek az egyedi állat-egészségügyi intézkedésekhez – beleértve a biztonsági intézkedéseket is – nyújtható uniós pénzügyi hozzájárulást szabályozzák. A madárinfluenza lehető leggyorsabb felszámolásának elősegítésére az Uniónak pénzügyi hozzájárulást kell nyújtania a tagállamokra háruló támogatható kiadásokhoz. Az említett határozat 4. cikke (3) bekezdésének első és második francia bekezdése szabályokat állapít meg arra vonatkozóan, hogy a tagállamoknál felmerülő költségek hány százaléka fedezhető uniós pénzügyi hozzájárulásból.

(3)

A 90/424/EGK tanácsi határozat bizonyos járványos állatbetegségek elleni biztonsági intézkedéseire és a kampány közösségi finanszírozására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2005. február 28-i 349/2005/EK bizottsági rendelet (2) 3. cikke megállapítja az uniós pénzügyi támogatásra jogosult kiadásokra vonatkozó szabályokat.

(4)

A 2011-es németországi, olaszországi és hollandiai madárinfluenza leküzdését célzó biztonsági intézkedésekhez történő uniós pénzügyi hozzájárulásról szóló, 2012. február 15-i 2012/132/EU bizottsági végrehajtási határozat (3) uniós pénzügyi hozzájárulást biztosított a 2011-es hollandiai madárinfluenza-járvány leküzdését célzó biztonsági intézkedésekhez. Hollandia 2012. április 13-án a 349/2005/EK rendelet 7. cikkének (1) és (2) bekezdése szerint visszatérítés iránti hivatalos kérelmet nyújtott be.

(5)

Az uniós pénzügyi hozzájárulás kifizetésének feltétele az, hogy a tervezett fellépéseket ténylegesen végrehajtsák, és a hatóságok a megállapított határidőn belül az összes szükséges információt rendelkezésre bocsássák.

(6)

Hollandia a 2009/470/EK határozat 3. cikke (4) bekezdésének értelmében késedelem nélkül tájékoztatta a Bizottságot és a többi tagállamot az uniós jogszabályokkal összhangban bevezetett, a betegségek bejelentésére és felszámolására vonatkozó intézkedésekről és azok eredményéről. A 349/2005/EK rendelet 7. cikkének megfelelően a visszatérítési kérelemhez csatolták a pénzügyi jelentést, az igazoló okmányokat, a járványügyi jelentést minden olyan gazdaságról, ahol az állatokat levágták vagy megsemmisítették, valamint a vonatkozó ellenőrzések eredményeit.

(7)

A Bizottság észrevételeiről, a támogatható kiadások kiszámításának módjáról és a záró következtetésekről 2012. április 25-én és 2012. június 4-én tájékoztatta Hollandiát. 2012. június 11-én kelt elektronikus levelében Hollandia egyetértését fejezte ki ezzel kapcsolatban.

(8)

Következésképpen a 2011. évi hollandiai madárinfluenza-járvány felszámolása kapcsán felmerült támogatható kiadások uniós pénzügyi támogatásának teljes összege megállapítható.

(9)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2011-es hollandiai madárinfluenza-járvány felszámolása kapcsán felmerült kiadásokhoz nyújtandó közösségi pénzügyi hozzájárulás teljes összege 429 425,74 EUR.

2. cikk

Ez a határozat a költségvetési rendelet 75. cikke értelmében vett finanszírozási határozatnak minősül, és címzettje a Holland Királyság.

Kelt Brüsszelben, 2012. október 25-én.

a Bizottság részéről

Maroš ŠEFČOVIČ

alelnök


(1)  HL L 155., 2009.6.18., 30. o.

(2)  HL L 55., 2005.3.1., 12. o.

(3)  HL L 59., 2012.3.1., 34. o.


Top