EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0014(01)

2012/433/EU: Az Európai Központi Bank határozata ( 2012. július 18. ) a Görög Köztársaság adósságcsere-ajánlatával összefüggésben a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságáról szóló EKB/2012/3 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2012/14)

OJ L 199, 26.7.2012, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/433/oj

26.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 199/26


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

(2012. július 18.)

a Görög Köztársaság adósságcsere-ajánlatával összefüggésben a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságáról szóló EKB/2012/3 határozat hatályon kívül helyezéséről

(EKB/2012/14)

(2012/433/EU)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 3.1. cikke első francia bekezdésére, 12.1. cikkére, 18. cikkére és 34.1. cikke második francia bekezdésére,

tekintettel az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló, 2011. szeptember 20-i EKB/2011/14 iránymutatásra (1) és különösen annak I. melléklete 1.6., 6.3.1. és 6.3.2. szakaszára,

mivel:

(1)

A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának 18.1. cikkében foglaltak alapján az Európai Központi Bank („EKB”) és az eurót bevezetett tagállamok nemzeti központi bankjai hitelműveleteket végezhetnek hitelintézetekkel és más piaci szereplőkkel, megfelelő fedezet mellett történő hitelnyújtás révén. Az eurorendszer monetáris politikai műveleteihez elfogadható fedezetre vonatkozó követelmények az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletében kerültek meghatározásra.

(2)

Az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletének 1.6. szakaszában foglaltak alapján a Kormányzótanács az eurorendszer monetáris politikai műveletei végrehajtásának eszközeit, feltételeit, követelményeit és eljárásait bármikor megváltoztathatja. Az EKB/2011/14 iránymutatás 6.3.1. szakaszában foglaltak alapján az eurorendszer fenntartja magának a jogot, hogy az általa relevánsnak tartott bármely információ alapján meghatározza, hogy egy kibocsátás, kibocsátó, adós vagy garanciavállaló megfelel-e a magas hitelminőségi követelményeknek.

(3)

A görög kormány által kibocsátott vagy garantált forgalomképes adósságinstrumentumok birtokosai számára a Görög Köztársaság által meghirdetett adósságcsere-ajánlat összefüggésében 2012. február 24-én a nemzeti központi bankok javára egy visszavásárlási rendszer formájában fedezetminőség-javításra került sor, a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy garantált forgalomképes adósságinstrumentumok minőségének alátámasztására.

(4)

Rendkívüli intézkedésként a Görög Köztársaság adósságcsere-ajánlatával összefüggésben a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságáról szóló, 2012. március 5-i EKB/2012/3 határozat (2) ideiglenesen felfüggesztette az eurorendszer hitelminőségi küszöbökkel kapcsolatos minimumkövetelményeinek a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált adósságinstrumentumokra való alkalmazását, ezeket az adósságinstrumentumokat a fedezetminőség-javítás idejére elfogadhatóvá nyilvánítva.

(5)

A fedezetminőség-javítás megszüntetésével – tekintve, hogy jelenleg nem biztosított a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mnértékben garantált adósságinstrumentumok fedezetként való megfelelősége – a Korményzótanács úgy határozott, hogy ezekre az instrumentumokra vonatkozniuk kell az eurorendszer EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletének 6.3.2. szakaszában meghatározott hitelminőségi küszöböknek.

(6)

Az EKB/2012/3 határozatot ezért hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EKB/2012/3 határozat hatályon kívül helyezése

Az EKB/2012/3 határozat hatályát veszti.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat 2012. július 25-én lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2012. július 18-án.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 331., 2011.12.14., 1. o.

(2)  HL L 77., 2012.3.16., 19. o.


Top