EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0002(01)

2012/133/EU: Az Európai Központi Bank határozata ( 2012. február 27. ) a görög kormány által kibocsátott vagy garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2010/3 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2012/2)

OJ L 59, 1.3.2012, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 137 - 137

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/133(1)/oj

1.3.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 59/36


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

(2012. február 27.)

a görög kormány által kibocsátott vagy garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2010/3 határozat hatályon kívül helyezéséről

(EKB/2012/2)

(2012/133/EU)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára (a továbbiakban: a KBER Alapokmánya) és különösen annak 12.1. cikkére, valamint a 34.1. cikkének második francia bekezdésére, a 3.1. cikk első francia bekezdésével és a 18.2. cikkével együttesen,

mivel:

(1)

A KBER Alapokmányának 18.1. cikkében foglaltak alapján az Európai Központi Bank („EKB”) és az eurót bevezetett tagállamok nemzeti központi bankjai hitelműveleteket végezhetnek hitelintézetekkel és más piaci szereplőkkel megfelelő fedezet mellett történő hitelnyújtás révén. Az eurorendszer monetáris politikai műveleteihez elfogadható fedezetre vonatkozó egyes követelmények az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló, 2011. szeptember 20-i EKB/2011/14 iránymutatás (1) I. számú mellékletében kerültek meghatározásra (a továbbiakban: általános dokumentáció).

(2)

Az általános dokumentáció 1.6. szakaszában foglaltak alapján az EKB Kormányzótanácsa az eurorendszer monetáris politikai műveletei végrehajtásának eszközeit, feltételeit, követelményeit és eljárásait bármikor megváltoztathatja. Az általános dokumentáció 6.3.1. szakaszában foglaltak alapján az eurorendszer fenntartja magának a jogot, hogy az általa relevánsnak tartott bármely információ alapján meghatározza, hogy egy kibocsátás, kibocsátó, adós vagy garanciavállaló megfelel-e a magas hitelminőségi követelményeknek.

(3)

A görög kormány által kibocsátott vagy garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről szóló, 2010. május 6-i EKB/2010/3 határozat (2) ideiglenesen – rendkívüli intézkedésként – felfüggesztette az eurorendszer hitelminőségi küszöbének a görög kormány által kibocsátott, illetve a Görörgországban letelepedett jogalanyok által kibocsátott és a görög kormány által teljes mértékben garantált forgalomképes eszközök hitelminősítésére vonatkozó minimumkövetelményeit.

(4)

A Görög Köztársaság a magánszektor közreműködésével összefüggésben döntött a görög kormány által kibocsátott, forgalomképes adósságinstrumentumok tulajdonosai számára adósságcsere-ajánlat meghirdetéséről.

(5)

A görög kormány e döntése további kedvezőtlen hatást gyakorol a görög kormány által kibocsátott, vagy a Görögországban letelepedett jogalanyok által kibocsátott és a görög kormány által teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok eurorendszer monetáris politikai műveleteiben fedezetként való elfogadhatóságára.

(6)

Az EKB/2010/3 határozatot hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EKB/2010/3 határozat hatályon kívül helyezése

Az EKB/2010/3 határozat ezennel hatályát veszti.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat 2012. február 28-án lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2012. február 27-én.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 331., 2011.12.14., 1. o.

(2)  HL L 117., 2010.5.11., 102. o.


Top