Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1251

A Bizottság 1251/2011/EU rendelete ( 2011. november 30. ) a 2004/17/EK, a 2004/18/EK és a 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közbeszerzési eljárásokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 319, 2.12.2011, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 011 P. 159 - 160

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1251/oj

2.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 319/43


A BIZOTTSÁG 1251/2011/EU RENDELETE

(2011. november 30.)

a 2004/17/EK, a 2004/18/EK és a 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közbeszerzési eljárásokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 69. cikkére,

tekintettel az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 78. cikkére,

tekintettel a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló, ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők által odaítélt szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról, valamint a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelv módosításáról szóló, 2009. július 13-i 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 68. cikkére,

mivel:

(1)

A többoldalú tárgyalások uruguayi fordulóján (1986–1994) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő megkötéséről szóló, 1994. december 22-i 94/800/EK tanácsi határozattal (4) a Tanács megkötötte a kormányzati beszerzésekre vonatkozó megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás). A megállapodást minden olyan közbeszerzési szerződésre alkalmazni kell, amelynek értéke eléri vagy meghaladja a megállapodásban meghatározott, különleges lehívási jogként kifejezett összegeket (a továbbiakban: értékhatárokat).

(2)

A 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelv többek között célul tűzi ki, hogy az irányelveket alkalmazó ajánlatkérők egyidejűleg a megállapodásban meghatározott kötelezettségeiknek is eleget tudjanak tenni. E cél eléréséhez módosítani kell az említett irányelvekben a közbeszerzésre megállapított és egyúttal a megállapodás hatálya alá is tartozó értékhatárokat annak érdekében, hogy megfeleljenek a megállapodásban meghatározott értékhatárok euróban kifejezett – legközelebbi ezerig lefelé kerekített – egyenértékének.

(3)

A koherencia érdekében azokat az értékhatárokat is célszerű módosítani, amelyek a 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelvben szerepelnek, de nem tartoznak a megállapodás hatálya alá. Ugyanakkor helyénvaló módosítani a 2009/81/EK irányelvben levő értékhatárokat a 2004/17/EK irányelv 16. cikkében meghatározott, módosított értékhatároknak megfelelően.

(4)

A 2004/17/EK, a 2004/18/EK és a 2009/81/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Közbeszerzési Tanácsadó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2004/17/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 16. cikk a következőképpen módosul:

a)

az a) pontban a „387 000 EUR” összeg helyébe „400 000 EUR” lép;

b)

a b) pontban a „4 845 000 EUR” összeg helyébe „5 000 000 EUR” lép.

2.

A 61. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdésben a „387 000 EUR” összeg helyébe „400 000 EUR” lép;

b)

a (2) bekezdésben a „387 000 EUR” összeg helyébe „400 000 EUR” lép.

2. cikk

A 2004/18/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 7. cikk a következőképpen módosul:

a)

az a) pontban a „125 000 EUR” összeg helyébe „130 000 EUR” lép;

b)

a b) pontban a „193 000 EUR” összeg helyébe „200 000 EUR” lép;

c)

a c) pontban a „4 845 000 EUR” összeg helyébe „5 000 000 EUR” lép.

2.

A 8. cikk első bekezdése a következőképpen módosul:

a)

az a) pontban a „4 845 000 EUR” összeg helyébe „5 000 000 EUR” lép;

b)

a b) pontban a „193 000 EUR” összeg helyébe „200 000 EUR” lép.

3.

Az 56. cikkben a „4 845 000 EUR” összeg helyébe „5 000 000 EUR” lép.

4.

A 63. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében a „4 845 000 EUR” összeg helyébe „5 000 000 EUR” lép.

5.

A 67. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

az a) pontban a „125 000 EUR” összeg helyébe „130 000 EUR” lép;

b)

a b) pontban a „193 000 EUR” összeg helyébe „200 000 EUR” lép;

c)

a c) pontban a „193 000 EUR” összeg helyébe „200 000 EUR” lép.

3. cikk

A 2009/81/EK irányelv 8. cikke a következőképpen módosul:

1.

az a) pontban a „387 000 EUR” összeg helyébe „400 000 EUR” lép;

2.

a b) pontban a „4 845 000 EUR” összeg helyébe „5 000 000 EUR” lép.

4. cikk

Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 134., 2004.4.30., 1. o.

(2)  HL L 134., 2004.4.30., 114. o.

(3)  HL L 216., 2009.8.20., 76. o.

(4)  HL L 336., 1994.12.23., 1. o.


Top