Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1141

A Bizottság 1141/2011/EU rendelete ( 2011. november 10. ) a polgári légi közlekedés védelmére vonatkozó közös alapkövetelmények kiegészítéséről szóló 272/2009/EK rendeletnek a biztonsági szkennerek európai uniós repülőtereken való alkalmazása tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 293, 11.11.2011, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 113 - 114

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1141/oj

11.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 293/22


A BIZOTTSÁG 1141/2011/EU RENDELETE

(2011. november 10.)

a polgári légi közlekedés védelmére vonatkozó közös alapkövetelmények kiegészítéséről szóló 272/2009/EK rendeletnek a biztonsági szkennerek európai uniós repülőtereken való alkalmazása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikkére és mellékletére,

mivel:

(1)

A 300/2008/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése értelmében a Bizottság a polgári légi közlekedés védelmére vonatkozóan a rendelet mellékletében rögzített közös alapkövetelmények nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítés útján történő módosítása érdekében általános intézkedéseket fogad el.

(2)

A 300/2008/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése értelmében a Bizottság a rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján elfogadott általános intézkedésekkel kiegészített, a polgári légi közlekedés védelmére vonatkozóan a rendelet mellékletében rögzített közös alapkövetelmények végrehajtása érdekében részletes intézkedéseket fogad el.

(3)

A polgári légi közlekedés védelmére vonatkozó közös alapkövetelmények kiegészítéséről szóló 272/2009/EK bizottsági rendelet (2) mellékletének A. része általános intézkedéseket rögzít az utasok tekintetében megengedett átvizsgálási módszerekre vonatkozóan.

(4)

A biztonsági szkennerek hatékony eszközt jelentenek az utasok átvizsgálására, ezért engedélyezni kell az EU repülőterein való alkalmazásukat, és fel kell őket venni a megengedett átvizsgálási módszerek közé.

(5)

A Bizottság felkérte az új és újonnan azonosított egészségügyi kockázatok tudományos bizottságát (SCENIHR), hogy értékelje az ionizáló sugárzást alkalmazó biztonsági szkennerek által az emberi egészségre gyakorolt lehetséges hatásokat. A munkavállalók és a lakosság egészségének az ionizáló sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelmét szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról szóló, 1996. május 13-i 96/29/Euratom tanácsi irányelv (3) és a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról szóló, 2006. december 12-i 2006/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) sérelme nélkül, a polgárok egészségének és biztonságának védelme érdekében a jelenlegi szakaszban kizárólag az ionizáló sugárzást nem alkalmazó biztonsági szkennerek kerülnek be a légi közlekedés védelmét szolgáló, megengedett utasátvizsgálási módszerek közé.

(6)

A biztonsági szkennerek alkalmazásáról olyan konkrét végrehajtási szabályoknak kell rendelkezniük, amelyek meghatározott feltételek mellett, az alapvető jogok védelmének biztosításával lehetővé teszik ezen átvizsgálási módszer önmagában vagy más módszerekkel kombinálva, elsődleges vagy másodlagos eszközként történő alkalmazását. E végrehajtási szabályokat külön jogi aktusban, a 300/2008/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése alapján kell elfogadni.

(7)

Azáltal, hogy rögzíti a biztonsági szkennerek alkalmazásának üzemeltetési feltételeit, és az utasok számára lehetőséget biztosít arra, hogy alternatív átvizsgálási módszereknek vessék alá magukat, e rendelet – a 300/2008/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésével összhangban elfogadott végrehajtási szabályokkal együtt – tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és betartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elveket, ezen belül az emberi méltóság, valamint a magán- és a családi élet tiszteletben tartását, a személyes adatok védelméhez való jogot, a gyermekek jogait, a szabad vallásgyakorláshoz való jogot és a hátrányos megkülönböztetés tilalmát. E rendeletet az említett jogoknak és elveknek megfelelően kell alkalmazni.

(8)

A Bizottság szorosan együtt fog működni az iparággal és a tagállamokkal annak érdekében, hogy az EU repülőterein a lehető leghamarabb kizárólag az automatikus fenyegetésészlelést alkalmazó biztonsági szkennereket alkalmazzák, és ezáltal ne legyen szükség arra, hogy a kép elemzését személy végezze.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a polgári légi közlekedés védelmével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 272/2009/EK rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 97., 2008.4.9., 72. o.

(2)  HL L 91., 2009.4.3., 7. o.

(3)  HL L 159., 1996.6.29., 1. o.

(4)  HL L 374., 2006.12.27., 10. o.


MELLÉKLET

A 272/2009/EK rendelet melléklete A. részének első bekezdésének 1. pontja a következő f) alponttal egészül ki:

„f)

ionizáló sugárzást nem alkalmazó biztonsági szkennerek.”


Top