EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0537

A Bizottság 537/2011/EU rendelete ( 2011. június 1. ) az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében az Unión belül laboratóriumi és analitikai felhasználásra engedélyezett szabályozott anyagokra vonatkozó mennyiségek elosztására vonatkozó mechanizmusról

OJ L 147, 2.6.2011, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 275 - 276

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/537/oj

2.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 147/4


A BIZOTTSÁG 537/2011/EU RENDELETE

(2011. június 1.)

az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében az Unión belül laboratóriumi és analitikai felhasználásra engedélyezett szabályozott anyagokra vonatkozó mennyiségek elosztására vonatkozó mechanizmusról


AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, 2009. szeptember 16-i 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (6) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az Unión belül a laboratóriumi és analitikai felhasználási célra engedélyezett szabályozott anyagok mennyiségi elosztására vonatkozó mechanizmusnak biztosítania kell, hogy az egyes gyártóknak és importőröknek kiadott engedélyben engedélyezett éves mennyiség ne haladja meg a gyártók és importőrök számára 2007 és 2009 között, nem helyettesíthető laboratóriumi és analitikai célra engedélyezett szabályozott anyagok számított szintje éves átlagának 130 %-át, valamint hogy az engedélyezett éves összmennyiség – beleértve a klórozott-fluorozott szénhidrogénekre az 1005/2009/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerint kiadott engedélyekben megjelölt összmennyiséget is – ne haladja meg a 110 ózonlebontó potenciál (a továbbiakban: ODP) tonnát.

(2)

A laboratóriumi és analitikai felhasználásra engedélyezett szabályozott anyagoknak az összmennyisége azokra a vállalkozásokra vonatkozóan, amelyek 2007 és 2009 közötti engedély alapján gyártották vagy importálták azokat, nem haladhatja meg a 77 243,181 ODP kilogrammot, amelyet a referencia-időszakban engedélyezett gyártási és importmennyiség alapján számoltak ki.

(3)

A 110 ODP tonna maximális mennyiséghez képest fennálló különbözetet (32 756,819 ODP kilogramm), valamint azokat a mennyiségeket, amelyekre vonatkozóan nem nyújtottak be nyilatkozatot azok a vállalkozások, amelyek 2007 és 2009 között engedély birtokában szabályozott anyagokat állítottak elő vagy importáltak, el kell osztani azon vállalkozások között, amelyek a 2007 és 2009 közötti referencia-időszakban nem kaptak gyártásra vagy importra vonatkozó engedélyt. Az elosztási mechanizmusnak biztosítania kell, hogy valamennyi, új kvótát kérelmező vállalkozás megkapja az elosztandó mennyiségből a megfelelő részt.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1005/2009/EK rendelet 25. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A laboratóriumi és analitikai felhasználási célokra szánt szabályozott anyagokra vonatkozó kvótákat azon gyártók és importőrök között kell felosztani a mellékletben megállapított mechanizmusnak megfelelően, amelyek részére 2007 és 2009 között nem bocsátottak ki gyártási vagy importengedélyt.

2. cikk

Ezt a rendeletet 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. június 1-jén.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 286., 2009.10.31., 1. o.


MELLÉKLET

Elosztási mechanizmus

1.   Az azon vállalkozások között elosztandó mennyiség meghatározása, amelyek részére 2007 és 2009 között nem engedélyezték nem helyettesíthető laboratóriumi és analitikai célra felhasznált szabályozott anyagok gyártását vagy importját (új vállalkozások)

Minden vállalkozás, amely számára 2007 és 2009 között engedélyezték nem helyettesíthető laboratóriumi és analitikai célra felhasznált szabályozott anyagok gyártását vagy importját, az 1005/2009/EK rendelet 10. cikkének (5) bekezdésében említett nyilatkozatban igényelt mennyiségnek megfelelő kvótát kap, amely azonban nem haladhatja meg az e vállalkozás számára 2007 és 2009 között engedélyezett szabályozott anyagok számított szintje éves átlagának 130 %-át.

Ezen elosztott mennyiségek összegét levonják a 110 ODP tonnából annak érdekében, hogy meghatározzák az új vállalkozások részére elosztandó mennyiséget (elosztandó mennyiség az 1. szakaszban).

2.   1. szakasz

Minden új vállalkozás a nyilatkozatában igényelt mennyiségnek megfelelő kvótát kap, de legfeljebb az 1. szakaszra érvényes elosztandó mennyiség arányos hányadát. Az arányos hányadot úgy számítják ki, hogy a 100-at elosztják az új vállalkozások számával. Az 1. szakaszban elosztott kvóták összegét levonják az 1. szakaszban elosztandó mennyiségből annak érdekében, hogy meghatározzák a 2. szakaszban elosztandó mennyiséget.

3.   2. szakasz

Minden új vállalkozás, amely az 1. szakaszban nem kapta meg a nyilatkozatban igényelt mennyiség 100 %-át, az 1. szakaszban igényelt és megkapott mennyiség különbözetének megfelelő pótlólagos kvótát kap, amely azonban nem haladhatja meg a 2. szakaszban elosztandó mennyiség arányos hányadát. Az arányos hányadot úgy számítják ki, hogy a 100-at elosztják a 2. szakaszban kvótára jogosult új vállalkozások számával. Az 2. szakaszban elosztott kvóták összegét levonják az 2. szakaszban elosztandó mennyiségből annak érdekében, hogy meghatározzák a 3. szakaszban elosztandó mennyiséget.

4.   3. szakasz

A 2. szakasz hasonló módon mindaddig ismétlésre kerül, amíg a következő szakaszban elosztandó maradék mennyiség kevesebb nem lesz, mint 1 ODP tonna.


Top