EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0292

A Bizottság 292/2011/EU végrehajtási rendelete ( 2011. március 23. ) a kvótán felüli izoglükóznak az Unió piacán csökkentett többletilletékkel történő értékesítése céljából rendelkezésre álló mennyiségei vonatkozásában alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról, a további kérelmek elutasításáról és a kérelmek benyújtási időszakának lezárásáról

HL L 79., 2011.3.25, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/292/oj

25.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 79/7


A BIZOTTSÁG 292/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. március 23.)

a kvótán felüli izoglükóznak az Unió piacán csökkentett többletilletékkel történő értékesítése céljából rendelkezésre álló mennyiségei vonatkozásában alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról, a további kérelmek elutasításáról és a kérelmek benyújtási időszakának lezárásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a kvótán felüli cukor és izoglükóz 2010/2011-es gazdasági évben csökkentett többletilletékkel történő uniós piacra bocsátásával kapcsolatos különleges intézkedések megállapításáról szóló, 2011. március 3-i 222/2011/EU bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 5. cikkére,

mivel:

(1)

A kvótán felüli izoglükózra vonatkozó igazolás iránt 2011. március 14. és 2011. március 18. között benyújtott kérelmekben szereplő, és a Bizottságnak bejelentett mennyiségek meghaladják a 222/2011/EU rendelet 1. cikkében meghatározott határértéket.

(2)

Ezért a 222/2011/EU rendelet 5. cikke alapján indokolt, hogy a Bizottság megállapítson egy odaítélési együtthatót, amelyet a tagállamok az értesítésekben szereplő igazolási kérelmek által lefedett mennyiségekre alkalmaznak, elutasítsa azon kérelmeket, amelyekről még nem kapott értesítést, és lezárja a kérelmek benyújtási időszakát.

(3)

A kérelmezett igazolások kiállítását megelőző intézkedés lehetővé tétele érdekében indokolt előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvótán felüli izoglükózra vonatkozó igazolás iránt 2011. március 14. és 2011. március 18. között, a 222/2011/EU rendelet alapján benyújtott kérelmekben szereplő, és a Bizottságnak bejelentett mennyiségekre 51,126352 %-os odaítélési együtthatót kell alkalmazni. Az igazolás iránt 2011. március 21. és 2011. március 25. között benyújtott kérelmek elutasításra kerülnek, és az igazolás iránti kérelmek benyújtási időszaka 2011. március 28-án lezárul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 23-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 60., 2011.3.5., 6. o.


Top