Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011L0037

A Bizottság 2011/37/EU irányelve ( 2011. március 30. ) az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 85, 31.3.2011, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 043 P. 264 - 268

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/37/oj

31.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 85/3


A BIZOTTSÁG 2011/37/EU IRÁNYELVE

(2011. március 30.)

az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az elhasználódott járművekről szóló, 2000. szeptember 18-i 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésének b) pontjára,

mivel:

(1)

A 2000/53/EK irányelv a II. mellékletében felsorolt esetek kivételével és az abban rögzített feltételekkel tiltja az ólom, a higany, a kadmium és a hat vegyértékű króm felhasználását a 2003. július 1. után forgalomba hozott járművek anyagaiban és alkatrészeiben. A 2000/53/EK irányelv 4. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerint a Bizottság rendszeres időközönként a műszaki és tudományos fejlődéshez igazítja az irányelv II. mellékletét.

(2)

A 2000/53/EK irányelv II. melléklete felsorolja az irányelv 4. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti tilalom alól mentesített anyagokat és alkatrészeket. A vonatkozó mentesség hatályának vége előtt forgalomba hozott járműnek a 2000/53/EK irányelv II. mellékletében felsorolt anyagai és alkatrészei tartalmazhatnak ólmot, higanyt, kadmiumot és hat vegyértékű krómot.

(3)

Indokolt, hogy az ólmot, higanyt, kadmiumot vagy hat vegyértékű krómot tartalmazó anyagok és alkatrészek némelyike továbbra is mentesüljön a 2000/53/EK irányelv 4. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti tilalom alól, mivel ezen összetevők alkalmazása ezekben az anyagokban vagy alkatrészekben a technika vagy a tudomány mai állása szerint még elkerülhetetlen. Az említett mentességek hatályát ezért helyénvaló meghoszszabbítani mindaddig, amíg a tilalom alá eső anyagok alkalmazása elkerülhetővé nem válik.

(4)

A technika és a tudomány mai állása szerint elkerülhetetlen, hogy a gépjárművek szén-dioxid-kibocsátását a kipufogóhő visszanyerésével csökkentő rendszerek hőelektromos anyagaihoz ólmot használjanak fel. Ezért ezeket az anyagokat indokolt átmeneti időre mentesíteni a 2000/53/EK irányelv 4. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti tilalom alól.

(5)

Indokolt, hogy az ólmot, higanyt, kadmiumot vagy hat vegyértékű krómot tartalmazó anyagok és alkatrészek némelyike továbbra is határidő nélkül mentesüljön a 2000/53/EK irányelv 4. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti tilalom alól, mivel ezen összetevők alkalmazása az említett irányelv II. mellékletében felsorolt anyagokban és alkatrészekben a technika vagy a tudomány mai állása szerint még elkerülhetetlen.

(6)

A 2000/53/EK irányelv II. melléklete úgy rendelkezik, hogy a 2003. július 1. előtt forgalomba hozott járművekben való felhasználásra szánt, 2003. július 1. után forgalomba hozott pótalkatrészek mentesülnek az említett irányelv 4. cikke (2) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezések alól. A mentesség lehetővé teszi az említett cikk szerinti tilalom hatálybalépése előtt forgalomba hozott járműveknek olyan pótalkatrészekkel történő javítását, amelyek megfelelnek az eredeti alkatrészekre vonatkozó minőségi és biztonsági követelményeknek.

(7)

A 2003. július 1. után, de még a 2000/53/EK irányelv II. melléklete szerinti mentességek valamelyikének hatályán belül forgalomba hozott járművek pótalkatrészeire nem vonatkozik a mentesség. Így ezen járművek pótalkatrészeinek nehézfémmenteseknek kell lenniük, még akkor is, ha olyan alkatrészek helyére kerülnek, amelyek eredetileg nehézfémet tartalmaztak.

(8)

Bizonyos esetekben műszaki okok miatt nem lehet az eredetitől eltérő pótalkatrészekkel megjavítani egy járművet, mert ahhoz a teljes szerelési egység méretbeli vagy működési jellemzőit meg kellene változtatni. Ezeket a pótalkatrészeket nem lehet beszerelni az eredetileg nehézfémet tartalmazó alkatrészekkel gyártott járműrendszerekbe, így ezek a járművek nem javíthatók, ami idő előtti ártalmatlanításukat teheti szükségessé. E járművek javításának lehetővé tétele érdekében tehát módosítani kell a 2000/53/EK irányelv II. mellékletét.

(9)

A 2000/53/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a hulladékokról szóló, 2006. április 5-i 2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 18. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2000/53/EK irányelv II. melléklete helyébe ezen irányelv mellékletének szövege lép.

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2011. december 31-ig megfeleljenek.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 269., 2000.10.21., 34. o.

(2)  HL L 114., 2006.4.27., 9. o.


MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

A 4. cikk (2) bekezdése a) pontjának hatálya alól mentesített anyagok és alkatrészek

Anyagok és alkatrészek

A mentesség alkalmazási területe és hatályának vége

A 4. cikk (2) bekezdése b) pontjának iv. alpontja értelmében címke vagy más azonosító jelzés használata követelmény

Ólom mint ötvözőelem

1. a)

Acél megmunkálási célokra és tűzihorganyzott acél alkatrészek készletben, legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalommal

 

 

1. b)

Folyamatosan horganyzott acéllemez legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalommal

A 2016. január 1. előtt típusjóváhagyást nyert járművek és az e járművekbe szánt pótalkatrészek

 

2. a)

Alumínium megmunkálási célokra, legfeljebb 2 tömegszázalék ólomtartalommal

A 2005. július 1. előtt forgalomba hozott járművek pótalkatrészeiként

 

2. b)

Alumínium legfeljebb 1,5 tömegszázalék ólomtartalommal

A 2008. július 1. előtt forgalomba hozott járművek pótalkatrészeiként

 

2. c)

Alumínium legfeljebb 0,4 tömegszázalék ólomtartalommal

 (2)

 

3.

Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal

 (2)

 

4. a)

Csapágycsészék és -perselyek

A 2008. július 1. előtt forgalomba hozott járművek pótalkatrészeiként

 

4. b)

A motorokban, sebességváltókban és a légkondicionáló kompresszorokban található csapágycsészék és -perselyek

2011. július 1., majd azt követően a 2011. július 1. előtt forgalomba hozott járművek pótalkatrészei

 

Ólom és ólomvegyületek alkatrészekben

5.

Elemek és akkumulátorok

 (2)

X

6.

Lengéscsillapítók

A 2016. január 1. előtt típusjóváhagyást nyert járművek és az e járművekbe szánt pótalkatrészek

X

7. a)

Elasztomerek vulkanizálási ható- és stabilizáló anyagai a fék-, üzemanyag- és légszállító csövekben, elasztomer/fém alkatrészek az alváz elemeiben vagy a motortartó elemekben

A 2005. július 1. előtt forgalomba hozott járművek pótalkatrészeiként

 

7. b)

Elasztomerek vulkanizálási ható- és stabilizáló anyagai a fék-, üzemanyag- és légszállító csövekben, elasztomer/fém alkatrészek az alváz elemeiben vagy a motortartó elemekben, legfeljebb 0,5 tömegszázalék ólomtartalommal

A 2006. július 1. előtt forgalomba hozott járművek pótalkatrészeiként

 

7. c)

Elasztomerek kötőanyagai az erőátviteli alkalmazásokban, legfeljebb 0,5 tömegszázalék ólomtartalommal

A 2009. július 1. előtt forgalomba hozott járművek pótalkatrészeiként

 

8. a)

Elektromos és elektronikus alkatrészek áramköri kártyára való rögzítésére szolgáló ólomtartalmú forraszanyagok, illetve az alumínium elektrolitkondenzátor kivételével a csatlakozótűkön vagy áramköri kártyán lévő egyéb alkatrészek érintkezőinek ólomtartalmú bevonata

A 2016. január 1. előtt típusjóváhagyást nyert járművek és az e járművekbe szánt pótalkatrészek

X (1)

8. b)

Ólomtartalmú forraszanyag nem elektromos áramköri panelekre vagy üvegfelületre való forrasztáshoz

A 2011. január 1. előtt típusjóváhagyást nyert járművek és az e járművekbe szánt pótalkatrészek

X (1)

8. c)

Ólomtartalmú bevonat alumínium elektrolitkondenzátorok érintkezőin

A 2013. január 1. előtt típusjóváhagyást nyert járművek és az e járművekbe szánt pótalkatrészek

X (1)

8. d)

Ólomtartalmú forraszanyag üvegre való forrasztáshoz légtömegmérő érzékelőiben

A 2015. január 1. előtt típusjóváhagyást nyert járművek és az e járművekbe szánt pótalkatrészek

X (1)

8. e)

Magas olvadáspontú, ólomtartalmú forraszanyagok (azaz olyan ólomötvözetek, amelyek legalább 85 tömegszázalékban tartalmaznak ólmot)

 (3)

X (1)

8. f)

Ólomtartalmú rugalmas tűs csatlakozórendszerek

 (3)

X (1)

8. g)

Flip Chip integrált áramkörökben a félvezető süllyesztéke és hordozója között működőképes elektronikus kapcsolatot lehetővé tevő ólomtartalmú forraszanyag

 (3)

X (1)

8. h)

Ólomtartalmú forraszanyag hőterítőknek hőnyelőkbe való rögzítéséhez olyan erőátviteli félvezető-szerelvényekben, amelyek lapkamérete a projekciós területnek legalább 1 cm2-e, illetve névleges áramsűrűsége a szilíciumlapka-területet tekintve legalább 1 A/mm2

 (3)

X (1)

8. i)

Ólomtartalmú forraszanyag elektromos üvegfelület-kezeléshez a rétegelt üvegfelületre való forrasztás kivételével

A 2013. január 1. előtt típusjóváhagyást nyert járművek és az e járművekbe szánt pótalkatrészek (4)

X (1)

8. j)

Ólomtartalmú forraszanyag rétegelt üvegfelületre való forrasztáshoz

 (3)

X (1)

9.

Szelepülések

A 2003. július 1. előtt kifejlesztett motortípusok pótalkatrészeiként

 

10. a)

Olyan elektromos és elektronikus alkatrészek, amelyek üvegben vagy kerámiában, üveg vagy kerámia beágyazó-anyagösszetételekben, üvegkerámia anyagban vagy üvegkerámia beágyazó-anyagösszetételekben ólmot tartalmaznak.

Ez a mentesség nem terjed ki a következőkben történő ólomfelhasználásra:

izzók üvege és gyújtógyertyák zománcbevonata,

a 10. b), a 10. c) és a 10. d) pontban felsorolt alkatrészekben lévő dielektromos kerámiaanyagok

 

X (5) (a motorok piezoelektromos alkatrészeinek kivételével)

10. b)

Integrált áramkörök vagy diszkrét félvezetők részét képező kondenzátorokban található ólom-cirkanát-titanát alapú, ólomtartalmú dielektromos kerámiaanyagok

 

 

10. c)

125 V alatti névleges váltakozó feszültségű, illetve 250 V alatti névleges egyenfeszültségű kondenzátorokban található ólomtartalmú dielektromos kerámiaanyagok

A 2016. január 1. előtt típusjóváhagyást nyert járművek és az e járművekbe szánt pótalkatrészek

 

10. d)

Ólomtartalmú dielektromos kerámiaanyagok az ultrahangos lokátorberendezések érzékelőinek a hőmérséklet miatti mérési hibáját ellensúlyozó kondenzátorokban

 (3)

 

11.

Robbanópatronok

A 2006. július 1. előtt típusjóváhagyást nyert járművek és az e járművekbe szánt pótalkatrészek

 

12.

A gépjárművek szén-dioxid-kibocsátását a kipufogóhő visszanyerésével csökkentő elektromos rendszerek ólomtartalmú hőelektromos anyagai

A 2019. január 1. előtt típusjóváhagyást nyert járművek és az e járművekbe szánt pótalkatrészek

X

Hat vegyértékű króm

13. a)

Korrózióvédő bevonatok

A 2007. július 1. előtt forgalomba hozott járművek pótalkatrészeiként

 

13. b)

A karosszériaelemek esetében felhasznált csavarokkal és anyacsavarokkal kapcsolatos korrózióvédő bevonatok

A 2008. július 1. előtt forgalomba hozott járművek pótalkatrészeiként

 

14.

Lakóautók abszorpciós hűtőgépeinek szénacél hűtőrendszerében használt korrózióálló anyag, legfeljebb a hűtőközeg 0,75 tömegszázalékos arányában, kivéve akkor, ha létezik más alkalmazható (vagyis lakóautókban való alkalmazásra a piacon elérhető) hűtési technológia, és az nem jár hátránnyal a környezetre, az egészségre és/vagy a fogyasztók biztonságára nézve

 

X

Higany

15. a)

A fényszórókban használt kisülőlámpák

A 2012. július 1. előtt típusjóváhagyást nyert járművek és az e járművekbe szánt pótalkatrészek

X

15. b)

Műszerfal kijelzőiben használt fénycsövek

A 2012. július 1. előtt típusjóváhagyást nyert járművek és az e járművekbe szánt pótalkatrészek

X

Kadmium

16.

Elektromos meghajtású járművek akkumulátorai

A 2008. december 31. előtt forgalomba hozott járművek pótalkatrészeiként

 

Megjegyzések:

Az ólom, a hat vegyértékű króm és a higany esetében a homogén anyagban legfeljebb 0,1 tömegszázalékos maximális koncentráció, a kadmium esetében pedig a homogén anyagban legfeljebb 0,01 tömegszázalékos maximális koncentráció megengedett.

A mentesség lejártának napján már forgalomba hozott járművek alkatrészeinek újrahasználata korlátozás nélkül lehetséges, mivel ez nem tartozik a 4. cikk (2) bekezdése a) pontjának hatálya alá.

A 2003. július 1. előtt forgalomba hozott járművekben való felhasználásra szánt, 2003. július 1. után forgalomba hozott pótalkatrészek mentesülnek a 4. cikk (2) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezések alól (6).


(1)  Ki kell szerelni, ha a 10. a) ponttal összefüggésben túllépésre kerül a 60 g/jármű átlagos határérték. E kikötés alkalmazása szempontjából a nem a gyártó által a gyártósoron beszerelt elektronikus berendezéseket nem kell figyelembe venni.

(2)  Ez a mentesség 2015-ben felülvizsgálat tárgya lesz.

(3)  Ez a mentesség 2014-ben felülvizsgálat tárgya lesz.

(4)  Ez a mentesség 2012. január 1-jéig felülvizsgálandó.

(5)  Ki kell szerelni, ha a 8. a)–j) ponttal összefüggésben túllépésre kerül a 60 g/jármű átlagos határérték. E kikötés alkalmazása szempontjából a nem a gyártó által a gyártósoron beszerelt elektronikus berendezéseket nem kell figyelembe venni.

(6)  Ez a kikötés nem vonatkozik a kerékkiegyensúlyozó súlyokra, az elektromotorok szénkeféire és a fékbetétekre.”


Top