Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0896

A Tanács 896/2011/EU határozata ( 2011. december 19. ) a 2007/659/EK határozatnak az időbeli hatálya és a jövedékiadó-kedvezményben részesíthető éves kontingens tekintetében történő módosításáról

OJ L 345, 29.12.2011, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; közvetve hatályon kívül helyezte: 32014D0189

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/896/oj

29.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 345/18


A TANÁCS 896/2011/EU HATÁROZATA

(2011. december 19.)

a 2007/659/EK határozatnak az időbeli hatálya és a jövedékiadó-kedvezményben részesíthető éves kontingens tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 349. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamenteknek való továbbítását követően,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)

A Franciaország részére a tengerentúli megyéiben előállított „hagyományos” rumra jövedékiadó-kedvezmény alkalmazásának engedélyezéséről szóló, 2007. október 9-i 2007/659/EK tanácsi határozat (2) értelmében Franciaország jövedékiadó-kedvezményt – az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedékiadó-mértékének közelítéséről szóló, 1992. október 19-i 92/84/EGK irányelv (3) szerinti alkoholra kivetett minimális jövedékiadó-mértéknél csekélyebb, ám az alkoholra kivetett nemzeti jövedéki adó rendes mértékétől legfeljebb 50 %-kal elmaradó jövedékiadó-mértéket – alkalmazhat a tengerentúli megyéiben előállított és Franciaország európai területén értékesített „hagyományos” rumra. A szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló, 2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) II. mellékletének 1. f) pontja határozza meg azt a „hagyományos” rumot, amelyre a jövedékiadó-kedvezmény alkalmazható. A kedvezményes jövedéki adó 108 000 hektoliter tiszta alkoholnak megfelelő éves kontingensre korlátozódik. Az eltérés 2012. december 31-én hatályát veszti.

(2)

A 2007/659/EK határozat előírásainak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 349. cikkéhez való igazítása érdekében, továbbá szem előtt tartva, hogy a „hagyományos” rumot kizárólag Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique és Réunion területén állítják elő, ebben a módosító határozatban kizárólag az említett négy legkülső régióra kell utalást tenni.

(3)

A francia hatóságok 2010. június 29-én megküldték a Bizottságnak a 2007/659/EK határozat 4. cikkében előírt jelentést. A jelentésben két kérés szerepel. A francia hatóságok egyfelől azt kérik, hogy a tiszta alkoholban kifejezett éves kontingens emelkedjék 108 000 hektoliterről 125 000 hektoliterre annak érdekében, hogy a kontingens a rum uniós piacának alakulására való tekintettel kiigazításra kerüljön. Másfelől a 2007/659/EK határozat időbeli hatályának egy évvel, vagyis 2013. december 31-ig történő meghosszabbítását kérik annak érdekében, hogy annak vége egybeessen a Bizottság állami támogatással kapcsolatos, ugyanilyen tárgyú 2007. június 27-i határozata (5) (a továbbiakban: az állami támogatásokról szóló határozat) időbeli hatályának végével.

(4)

A francia hatóságok által szolgáltatott információkból kitűnik, hogy a 2007/659/EK határozat elfogadása óta megnőtt a jövedékiadó-kedvezményesen forgalomba kerülő „hagyományos” rum mennyisége. Tiszta alkoholban kifejezve ez a mennyiség 2007-ben 96 100 hektoliter, míg 2010-ben már 105 700 hektoliter volt, ami 3,2 %-os éves növekedésnek felel meg. Ha a növekedés hasonló ütemben folytatódik, a piacra kerülő „hagyományos” rum mennyisége 2011-ben 109 100 hektoliter, 2012-ben 112 600 hektoliter, 2013-ban pedig 116 200 hektoliter tiszta alkoholnak fog megfelelni, ily módon túllépve a 2007/659/EK határozatban meghatározott 108 000 hektoliteres kontingenst.

(5)

A 2007/659/EK határozat (9) preambulumbekezdése hangsúlyozza, hogy mivel a tengerentúli megyék cukor–cukornád–rum ágazata tevékenységének védelme érdekében támogatni kell az e megyékben előállított hagyományos rum versenyképességét a francia anyaország piacán, felül kell vizsgálni a tengerentúli megyékből származó azon hagyományos rum mennyiségét, amely e piacon történő forgalmazása során kedvezményes jövedéki adóra jogosult. A 2007/659/EK határozatban megállapított 108 000 hektoliteres éves kontingenst ennélfogva 120 000 hektoliterre kell növelni, a folyamatosság biztosítása érdekében a 2011-es kontingensre vonatkozóan is, figyelembe véve az erre az évre előre jelzett növekedést. Az ilyen módon megnövelt kontingens évi 4,3 %-os – vagyis a 2007–2010-es időszakban tapasztalt 3,2 %-osnál valamivel erősebb – növekedéséhez lenne elegendő.

(6)

Egy évvel meg kell hosszabbítani továbbá a 2007/659/EK határozat időbeli hatályát is annak érdekében, hogy annak megszűnése az állami támogatásról szóló, fent említett határozatéval egybeessen.

(7)

A 2007/659/EK határozatot ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2007/659/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

A cím helyébe a következő szöveg lép:

2.

Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 110. cikkétől eltérve Franciaország meghosszabbíthatja a 92/84/EGK irányelv 3. cikkében az alkoholra vonatkozóan meghatározott teljes adómértéknél kisebb mértékű jövedéki adónak a Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique vagy Réunion területén előállított »hagyományos« rumra történő alkalmazását Franciaország európai területén.”

3.

A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

Az 1. cikkben említett eltérés a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló, 2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) II. mellékletének 1. f) pontjában meghatározottak szerinti olyan rumra korlátozódik, amelyet Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique vagy Réunion területén állítottak elő az előállítás helyén betakarított cukornádból, és amelynek az etil- és metil-alkoholtól eltérő illóanyag-tartalma legalább 225 g/hl tiszta alkohol, alkoholtartalma pedig legalább 40 % (V/V).

4.

A 3. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A 2. cikkben említett termékre alkalmazandó kedvezményes jövedéki adó a 2010. december 31-ig tartó időszak esetében 108 000 hektoliter mennyiségű, tiszta alkoholban kifejezett éves kontingensre korlátozódik. A 2011. január 1-jétől2013. december 31-ig tartó időszak esetében ez az éves kontingens 120 000 hektoliter.”

5.

Az 5. cikkben a „2012. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2013. december 31-ig” szövegrész lép.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Francia Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. KOROLEC


(1)  2011. december 1-jei vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 270., 2007.10.13., 12. o.

(3)  HL L 316., 1992.10.31., 29. o.

(4)  HL L 39., 2008.2.13., 16. o.

(5)  HL C 15., 2008.1.22., 1. o.

(6)  HL L 39., 2008.2.13., 16. o.”


Top