EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0852

2011/852/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2011. december 15. ) a Szardínián (Olaszország) jelen lévő afrikai sertéspestissel szembeni állat-egészségügyi védintézkedésekről szóló 2005/363/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2011) 9248. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 335, 17.12.2011, p. 109–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 053 P. 294 - 295

No longer in force, Date of end of validity: 28/03/2014; közvetve hatályon kívül helyezte: 32014D0178

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/852/oj

17.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/109


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2011. december 15.)

a Szardínián (Olaszország) jelen lévő afrikai sertéspestissel szembeni állat-egészségügyi védintézkedésekről szóló 2005/363/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2011) 9248. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2011/852/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Szardínián (Olaszország) jelen lévő afrikai sertéspestissel szembeni állat-egészségügyi védintézkedésekről szóló, 2005. május 2-i 2005/363/EK bizottsági határozatot (4) az endémiásan fertőzött Szardínia szigetén előforduló házisertés- és vaddisznóállományban észlelt afrikai sertéspestis súlyos kiújulása miatt fogadták el.

(2)

Az említett határozat megtiltja az élő sertések, a sertéssperma, -petesejt és -embrió, továbbá a sertéshús, a sertéshústermékek és a sertéshúst tartalmazó minden más termék Szardínián kívülre történő szállítását.

(3)

A 2002/99/EK irányelv 4. cikkének (3) bekezdése szerint azonban a határozat előír bizonyos eltéréseket a határozat I. mellékletében meghatározott veszélyeztetett területeken kívül található gazdaságokból származó egyes olyan sertéshústermékek szállítása tekintetében, amelyek megfelelnek bizonyos biológiai biztonsági követelményeknek.

(4)

Az elmúlt hetekben Olaszország az afrikai sertéspestis előfordulásának jelentős növekedéséről és területi terjedéséről tájékoztatta a Bizottságot, amely Szardínia nyolc tartományából hétben előfordult, és érintette a nagy, kereskedelmi célú sertéstartó gazdaságokat is.

(5)

A betegség jelenlegi alakulása Szardínián a sertéshús, sertéshústermékek és sertéshúst tartalmazó más termékek forgalomba hozatala tekintetében veszélyeztetheti más olaszországi régiók és más tagállamok sertésállományát. Ezért a 2005/363/EK határozat I. mellékletében feltüntetett veszélyeztetett területeket ki kell terjeszteni Szardínia teljes régiójára. Következésképpen, mivel a 2005/363/EK határozat 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjában lefektetett feltételeket nem lehet teljesíteni, az Olaszországnak biztosított eltérés, miszerint engedélyezheti sertéshús szállítását Szardíniáról Szardínián kívüli területekre, felfüggesztésre kerül. Ugyanez vonatkozik az ezen rendelet 6. cikke szerinti eltérésre, a sertéshústermékek és a sertéshúst tartalmazó minden más termék Szardíniáról Szardínián kívüli területekre történő szállításának engedélyezésére.

(6)

A 2005/363/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2005/363/EK határozat I. melléklete helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 15-én.

a Bizottság részéről

John DALLI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 395., 1989.12.30., 13. o.

(2)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o.

(3)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(4)  HL L 118., 2005.5.5., 39. o.


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

Szardínia minden területe.”


Top