Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0804

2011/804/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2011. november 30. ) a 2007-es és 2008-as hollandiai kéknyelv-betegség elleni sürgősségi vakcinázási tervek keretében felmerült kiadásokhoz történő uniós pénzügyi hozzájárulás megállapításáról (az értesítés a C(2011) 8732. számú dokumentummal történt)

OJ L 320, 3.12.2011, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/804/oj

3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 320/56


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2011. november 30.)

a 2007-es és 2008-as hollandiai kéknyelv-betegség elleni sürgősségi vakcinázási tervek keretében felmerült kiadásokhoz történő uniós pénzügyi hozzájárulás megállapításáról

(az értesítés a C(2011) 8732. számú dokumentummal történt)

(Csak a holland nyelvű szöveg hiteles)

(2011/804/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 2009. május 25-i 2009/470/EK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 3. cikke (3) és (4) bekezdésére és (6) bekezdésének második francia bekezdésére,

mivel:

(1)

A költségvetési rendelet 75. cikkének és a végrehajtási szabályok 90. cikke (1) bekezdésének megfelelően az uniós költségvetésből a kiadásokra vállalt kötelezettségeket meg kell előznie az intézmény vagy az intézmény által rájuk ruházott hatáskörökkel rendelkező hatóságok által elfogadott finanszírozási határozatnak, amely megállapítja a kiadásokkal járó intézkedések alapvető elemeit.

(2)

A 2009/470/EK határozat megállapítja azokat az eljárásokat, amelyek az egyedi állat-egészségügyi intézkedésekhez – beleértve a biztonsági intézkedéseket is – nyújtható uniós pénzügyi hozzájárulást szabályozzák. A kéknyelv-betegség lehető leggyorsabb felszámolása érdekében az Uniónak pénzügyileg hozzá kell járulnia a tagállamok által viselt támogatható kiadásokhoz. Az említett határozat 3. cikke (6) bekezdésének második francia bekezdése állapítja meg azokat a százalékos szabályokat, amelyeket a tagállamoknál felmerült költségekre alkalmazni kell.

(3)

A Bizottság 349/2005/EK rendelete szabályokat állapít meg a 90/424/EGK (2) tanácsi határozat bizonyos állatbetegségek elleni biztonsági intézkedéseire és az azok felszámolását célzó kampány közösségi finanszírozására. A rendelet 3. cikke megállapítja az uniós pénzügyi támogatásra jogosult kiadásokra vonatkozó szabályokat.

(4)

A 2008/655/EK bizottsági határozatot (3) módosító 2009/19/EK határozat (4) uniós pénzügyi hozzájárulást biztosított a 2007-es és 2008-as hollandiai kéknyelv-betegség leküzdését célzó biztonsági intézkedésekhez.

(5)

Hollandia 2009. március 26-án visszatérítés iránti hivatalos kérelmet nyújtott be a 349/2005/EK rendelet 7. cikkének (1) és (2) bekezdése szerint. A Bizottság észrevételeiről, a támogatható kiadások kiszámításának módjáról és a végső következtetésekről 2010. szeptember 27-én kelt levelében tájékoztatta Hollandiát.

(6)

Az uniós pénzügyi hozzájárulást csak akkor lehet kifizetni, ha a tervezett fellépéseket ténylegesen végrehajtották, és a hatóságok a megállapított határidőn belül az összes szükséges információt átadták.

(7)

A holland hatóságok teljes mértékben eleget tettek a 2009/470/EK határozat 3. cikkének (4) bekezdésében és a 349/2005/EK rendelet 7. cikkében előírt technikai és adminisztratív kötelezettségeiknek.

(8)

E megfontolásokra való tekintettel és a 2008/655/EK határozat 3. cikke (2) bekezdése értelmében meg kell állapítani a 2007-es és 2008-as hollandiai kéknyelv-betegség felszámolása kapcsán felmerült támogatható kiadásokhoz nyújtandó uniós pénzügyi támogatás teljes összegét.

(9)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2007-es és 2008-as hollandiai kéknyelv-betegség felszámolása kapcsán felmerült kiadásokhoz nyújtandó uniós pénzügyi hozzájárulás összege 7 672 725,00 EUR. Ez a határozat a költségvetési rendelet 75. cikke értelmében vett finanszírozási határozatnak minősül.

2. cikk

A pénzügyi hozzájárulás fennmaradó összege 1 120 985,00 EUR.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Holland Királyság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 30-án.

a Bizottság részéről

John DALLI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 155., 2009.6.18., 30. o.

(2)  HL L 55., 2005.3.1., 12. o.

(3)  HL L 214., 2008.8.9., 66. o.

(4)  HL L 8., 2009.1.13., 31. o.


Top