Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0798

2011/798/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2011. november 30. ) a 2009-es spanyolországi madárinfluenza leküzdését célzó biztonsági intézkedésekhez történő uniós pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2011) 8721. számú dokumentummal történt)

OJ L 320, 3.12.2011, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/798/oj

3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 320/45


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2011. november 30.)

a 2009-es spanyolországi madárinfluenza leküzdését célzó biztonsági intézkedésekhez történő uniós pénzügyi hozzájárulásról

(az értesítés a C(2011) 8721. számú dokumentummal történt)

(Csak a spanyol nyelvű szöveg hiteles)

(2011/798/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 2009. május 25-i 2009/470/EK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1)

A költségvetési rendelet 75. cikkének és a végrehajtási szabályok 90. cikke (1) bekezdésének megfelelően az uniós költségvetésből a kiadásokra vállalt kötelezettségeket meg kell előznie az intézmény vagy az intézmény által rájuk ruházott hatáskörökkel rendelkező hatóságok által elfogadott finanszírozási határozatnak, amely meghatározza a kiadásokkal járó intézkedések alapvető elemeit.

(2)

A 2009/470/EK határozat megállapítja azokat az eljárásokat, amelyek az egyedi állat-egészségügyi intézkedésekhez – beleértve a biztonsági intézkedéseket is – nyújtható uniós pénzügyi hozzájárulást szabályozzák. A madárinfluenza-járvány lehető leggyorsabb felszámolása érdekében az Uniónak pénzügyi hozzájárulást kell nyújtania a tagállamok által viselt támogatható kiadásokhoz. Az említett határozat 4. cikke (3) bekezdésének első és második francia bekezdése állapítja meg a tagállamoknál felmerült költségek megtérítésére kifizethető uniós pénzügyi hozzájárulás százalékos arányát.

(3)

A 90/424/EGK tanácsi határozat bizonyos járványos állatbetegségek elleni biztonsági intézkedéseire és a kampány közösségi finanszírozására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2005. február 28-i 349/2005/EK bizottsági rendelet (2) 3. cikke megállapítja az uniós pénzügyi támogatásra jogosult kiadásokra vonatkozó szabályokat.

(4)

A 2009-es cseh köztársaságbeli, németországi, spanyolországi és olaszországi madárinfluenza leküzdését célzó biztonsági intézkedésekhez való uniós pénzügyi hozzájárulásról szóló, 2010. március 5-i 2010/148/EU bizottsági határozat (3) uniós pénzügyi hozzájárulást biztosított többek között a 2009-es spanyolországi madárinfluenza leküzdését célzó biztonsági intézkedésekhez.

(5)

Spanyolország 2010. május 3-án hivatalos visszatérítési kérelmet nyújtott be a 349/2005/EK rendelet 7. cikkének (1) és (2) bekezdése szerint.

(6)

A 349/2005/EK rendelet 7. cikke értelmében az uniós pénzügyi hozzájárulás kifizetésének az a feltétele, hogy a tervezett fellépéseket ténylegesen végrehajtsák, és a hatóságok a megállapított határidőn belül az összes szükséges információt átadják.

(7)

A 349/2005/EK rendelet 10. cikke értelmében végzett ellenőrzés során a Bizottság szolgálatai csak kisebb pénzügyi szabálytalanságokat találtak.

(8)

Következésképpen Spanyolország eddig eleget tett a 2009/470/EK határozat 3. cikkének (4) bekezdésében és a 349/2005/EK rendelet 7. cikkében előírt technikai és igazgatási kötelezettségeinek.

(9)

A fenti megfontolásokra tekintettel tehát meg kell állapítani a 2009. évi spanyolországi madárinfluenza-járvány felszámolása kapcsán felmerült kiadások uniós pénzügyi támogatásának első részletét.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az uniós pénzügyi hozzájárulás első részeként 500 000 EUR-t kell kifizetni Spanyolország számára.

2. cikk

Ez a határozat a költségvetési rendelet 75. cikke értelmében vett finanszírozási határozatnak minősül, és címzettje a Spanyol Királyság.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 30-án.

a Bizottság részéről

John DALLI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 155., 2009.6.18., 30. o.

(2)  HL L 55., 2005.3.1., 12. o.

(3)  HL L 60., 2010.3.10., 22. o.


Top