EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0790

2011/790/EU: A Tanács határozata ( 2011. november 14. ) az Európai Unió és a Közép-afrikai Köztársaság között létrejött, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékeknek az Európai Unióba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás (FLEGT) aláírásáról

HL L 320., 2011.12.3, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/790/oj

3.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 320/2


A TANÁCS HATÁROZATA

(2011. november 14.)

az Európai Unió és a Közép-afrikai Köztársaság között létrejött, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékeknek az Európai Unióba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás (FLEGT) aláírásáról

(2011/790/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, összefüggésben 218. cikkének (5) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

2003 májusában az Európai Bizottság elfogadta az „Erdészeti jogszabályok végrehajtása, az erdészeti irányítás és az erdészeti termékek kereskedelme (FLEGT): egy uniós cselekvési tervre vonatkozó javaslat” című, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak címzett közleményt, amely az illegális fakitermelés elleni fellépésre irányuló intézkedések meghozatalára sürgetett a fakitermelő országokkal kötendő önkéntes partnerségi megállapodások kialakítása révén. A Tanács 2003 októberében következtetéseket (1) fogadott el a cselekvési tervről, az Európai Parlament pedig 2005. július 11-én állásfoglalást (2) fogadott el e témában.

(2)

2005. december 5-én a Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy partnerségi megállapodásra irányuló tárgyalásokat kezdjen a FLEGT végrehajtása érdekében.

(3)

2005. december 20-án a Tanács elfogadta az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról szóló 2173/2005/EK rendeletet (3) azon országok vonatkozásában, amelyekkel az Unió önkéntes partnerségi megállapodást kötött.

(4)

A Közép-afrikai Köztársasággal folytatott tárgyalások lezárultak, és 2010. december 21-én parafálták az Európai Unió és a Közép-afrikai Köztársaság között létrejött, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékeknek az Európai Unióba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodást (FLEGT) (a továbbiakban: a megállapodás).

(5)

A megállapodást – feltételezve annak későbbi megkötését – alá kell írni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és a Közép-afrikai Köztársaság között létrejött, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékeknek az Európai Unióba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás (FLEGT) (4) aláírását a Tanács az Unió nevében jóváhagyja, feltételezve a megállapodás későbbi megkötését.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak az Unió nevében történő aláírására jogosult személyt, feltételezve a megállapodás későbbi megkötését.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 14-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. SAWICKI


(1)  HL C 268., 2003.11.7., 1. o.

(2)  HL C 157. E, 2006.7.6., 482. o.

(3)  HL L 347., 2005.12.30., 1. o.

(4)  A megállapodás szövegét a megkötéséről szóló határozattal együtt hirdetik ki.


Top