Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0782

A Tanács 2011/782/KKBP határozata ( 2011. december 1. ) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2011/273/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről

OJ L 319, 2.12.2011, p. 56–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2012; hatályon kívül helyezte: 32012D0739

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/782/oj

2.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 319/56


A TANÁCS 2011/782/KKBP HATÁROZATA

(2011. december 1.)

a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2011/273/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2011. május 9-én elfogadta a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/273/KKBP határozatot (1).

(2)

Az Európai Tanács 2011. október 23-án kijelentette, hogy az Unió további intézkedéseket fog foganatosítani a szíriai rezsimmel szemben mindaddig, amíg a civil lakosság elnyomása folytatódik.

(3)

A szíriai helyzet súlyosságára tekintettel a Tanács szükségesnek tartja, hogy további korlátozó intézkedéseket vezessen be.

(4)

Ezen túlmenően további személyeket és szervezeteket kell felvenni a 2011/273/KKBP határozat I. mellékletében szereplő, korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe.

(5)

Az egyértelműség érdekében a 2011/273/KKBP határozattal hozott és a kiegészítő intézkedéseket egyetlen jogi eszközbe kell beépíteni.

(6)

A 2011/273/KKBP határozatot ezért hatályon kívül kell helyezni.

(7)

Egyes intézkedések végrehajtásához az Unió további fellépése szükséges.

(8)

Az e határozatban szereplő intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében a határozatnak az elfogadása napján hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1.   FEJEZET

EXPORT- ÉS IMPORTKORLÁTOZÁSOK

1. cikk

(1)   A tagállamok állampolgárai részéről vagy a tagállamok területéről, vagy a tagállamok lobogója alatt közlekedő hajót vagy légi járművet használva tilos fegyvereket és bármely egyéb hadianyagot értékesíteni, szolgáltatni, átadni vagy exportálni Szíria számára, ideértve a fegyvereket és lőszereket, katonai járműveket és felszereléseket, katonai jellegű felszereléseket és a felsoroltak pótalkatrészeit, valamint a belső elnyomás céljára alkalmas felszereléseket, függetlenül attól, hogy azok a tagállamok területéről származnak-e vagy sem.

(2)   Tilos:

a)

közvetlenül vagy közvetve bármely szíriai természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére vagy a Szíriában való felhasználás céljából az (1) bekezdésben említett eszközökhöz vagy azok rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódó technikai segítséget, közvetítői szolgáltatást vagy egyéb szolgáltatást nyújtani;

b)

közvetlenül vagy közvetve bármely szíriai természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére vagy a Szíriában való felhasználás céljából az (1) bekezdésben említett eszközökkel kapcsolatos finanszírozást vagy pénzügyi támogatást nyújtani, beleértve különösen az említett eszközök értékesítésére, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai segítség, közvetítői szolgáltatás és egyéb szolgáltatás nyújtására vonatkozó támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást.

2. cikk

(1)   Az 1. cikk rendelkezéseit nem kell alkalmazni:

a)

a kizárólag az ENSZ Csapatszétválasztást Megfigyelő Hadereje (UNDOF) támogatására vagy használatára szánt szállítmányokra és technikai segítségnyújtásra;

b)

a kizárólag humanitárius vagy védelmi célokat szolgáló, vagy az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) és az Európai Unió intézményépítő programjaihoz vagy az Európai Unió és az ENSZ válságkezelési műveleteihez szánt, halált nem okozó katonai felszerelések, illetve belső elnyomásra használható felszerelések értékesítésére, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére;

c)

a kizárólag az Európai Unió és tagállamai Szíriában tartózkodó személyzetének védelmét szolgáló, ballisztikai védelmet nyújtó anyagokkal gyártott vagy ellátott nem harci járművek értékesítésére, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére;

d)

az említett felszereléssel vagy az említett programokkal és műveletekkel kapcsolatos technikai segítségnyújtásra, közvetítői szolgáltatásra és egyéb szolgáltatásra;

e)

az említett felszereléssel vagy az említett programokkal és műveletekkel kapcsolatos finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtására;

feltéve, hogy az ilyen kivitelt és segítségnyújtást az érintett hatáskörrel rendelkező hatóság előzetesen jóváhagyta.

(2)   Az 1. cikk rendelkezései nem vonatkoznak az olyan védőruházatra, ideértve a golyóálló mellényeket és a katonai sisakokat is, amelyeket az ENSZ, az EU vagy annak tagállamai személyzetének tagjai, a média képviselői, valamint a humanitárius és a fejlesztési szervezetek munkatársai és az őket kísérő személyzet kizárólag személyes használatra, átmeneti jelleggel vittek be Szíria területére.

3. cikk

Tilos a szíriai mobil-, illetve vezetékes hálózatokon keresztüli internethasználatnak vagy telefonbeszélgetéseknek elsősorban a szíriai rezsim általi vagy annak nevében történő ellenőrzés vagy lehallgatás során alkalmazott felszerelés vagy szoftver értékesítése, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, továbbá az ilyen felszerelés vagy szoftver beüzemeléséhez, működtetéséhez vagy frissítéséhez nyújtott segítség.

Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy meghatározza az e rendelkezés által érintett termékek körét.

4. cikk

(1)   Tilos a Szíriából származó nyersolaj és kőolajtermékek vétele, behozatala vagy szállítása.

(2)   Tilos az (1) bekezdésben említett tilalmakhoz kapcsolódó közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi segítség nyújtása, ideértve a származtatott pénzügyi termékeket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást is.

5. cikk

A 4. cikkben szereplő tilalmak nem érintik a 2011. szeptember 2. előtt megkötött szerződésekben meghatározott kötelezettségek 2011. november 15-ig történő teljesítését.

6. cikk

(1)   A tagállamok állampolgárai részéről vagy a tagállamok területéről, vagy a tagállamok joghatósága alá tartozó vízi vagy légi járműveket használva tilos nagy fontosságú berendezéseket és technológiákat értékesíteni, szolgáltatni vagy átadni a szíriai kőolaj- és földgázipar alábbi kulcsfontosságú ágazatai számára, illetve az ezen ágazatokban Szírián kívül működő szíriai, vagy szíriai tulajdonban lévő vállalatok számára, függetlenül attól, hogy az adott berendezés vagy technológia a tagállamok területéről származik-e:

a)

finomítás;

b)

folyékony földgáz;

c)

feltárás,

d)

kitermelés.

Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy meghatározza az e bekezdés által érintett termékek körét.

(2)   A kőolaj- és gázipar (1) bekezdésben említett kulcsfontosságú ágazataiban Szíriában működő vállalatok, illetve az ezen ágazatokban Szírián kívül működő szíriai, vagy szíriai tulajdonban lévő vállalatok számára tilos:

a)

technikai segítséget, képzést vagy más szolgáltatást nyújtani az (1) bekezdésben említett kulcsfontosságú berendezésekhez vagy technológiához kapcsolódóan;

b)

finanszírozást vagy pénzügyi támogatást nyújtani az (1) bekezdés szerinti kulcsfontosságú berendezések és technológiák eladása, szállítása, átadása vagy exportja, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás vagy képzés számára.

7. cikk

(1)   A 6. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom nem érinti a 2011. december 1. előtt megkötött szerződésekben meghatározott, áruk szállításához kapcsolódó kötelezettségek teljesítését.

(2)   A 6. cikk szerinti tilalmak nem érintik a tagállamokban letelepedett vállalkozások által 2011. december 1. előtt kötött szerződésekből és a Szíriában 2011. szeptember 23. előtt eszközölt beruházásokból eredő kötelezettségek teljesítését.

8. cikk

Tilos a Szíriában kibocsátott bankjegyeknek és pénzérméknek a Szíriai Központi Bankba történő bevitele.

BIZONYOS VÁLLALATOK FINANSZÍROZÁSÁRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

9. cikk

Tilosak az alábbi tevékenységek:

a)

a szíriai kőolajiparban feltárással, kitermeléssel vagy finomítással foglalkozó, Szíriában működő vállalatok, illetve az ezen ágazatokban Szírián kívül működő szíriai, vagy szíriai tulajdonban lévő vállalatok számára bármilyen pénzügyi kölcsönt vagy hitelt nyújtani;

b)

villamos energia termelését szolgáló új erőművek Szíriában történő építésében részt vevő, Szíriában működő vállalatok számára bármilyen pénzügyi kölcsönt vagy hitelt nyújtani;

c)

a szíriai kőolajiparban feltárással, kitermeléssel vagy finomítással foglalkozó, Szíriában működő vállalatokban, illetve az ezen ágazatokban Szírián kívül működő szíriai, vagy szíriai tulajdonban lévő vállalatokban részesedést szerezni vagy kiterjeszteni, ideértve e vállalatok teljes felvásárlását, illetve részvények vagy résztulajdont biztosító értékpapírok megszerzését is;

d)

villamos energia termelését szolgáló új erőművek Szíriában történő építésében részt vevő, Szíriában működő vállalatokban részesedést szerezni vagy kiterjeszteni, ideértve e vállalatok teljes felvásárlását, illetve részvények vagy résztulajdont biztosító értékpapírok megszerzését is;

e)

a szíriai kőolajiparban feltárással, kitermeléssel vagy finomítással foglalkozó, Szíriában működő vállalatokkal, vagy az ellenőrzésük alá tartozó leányvállalatokkal vagy kapcsolt vállalatokkal vegyes vállalatot létrehozni;

f)

villamos energia termelését szolgáló új erőművek Szíriában történő építésében részt vevő, Szíriában működő vállalatokkal, vagy az ellenőrzésük alá tartozó leányvállalatokkal vagy kapcsolt vállalatokkal vegyes vállalatot létrehozni.

10. cikk

(1)   A 9. cikk a) és c) pontjában megállapított tilalmak:

i.

nem érintik a 2011. szeptember 23. előtt megkötött szerződésekből vagy megállapodásokból eredő kötelezettségek teljesítését;

ii.

nem akadályozhatják a részesedés kiterjesztését, amennyiben a kiterjesztés 2011. szeptember 23. előtt megkötött megállapodásból eredő kötelezettség.

(2)   A 9. cikk b) és d) pontjában megállapított tilalmak:

i.

nem érintik a 2011. december 1. előtt megkötött szerződésekből vagy megállapodásokból eredő kötelezettségek teljesítését; illetve

ii.

nem akadályozhatják a részesedés kiterjesztését, amennyiben a kiterjesztés a 2011. december 1. előtt megkötött megállapodásból eredő kötelezettség.

AZ INFRASTRUKTURÁLIS PROJEKTEKTRE VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

11. cikk

(1)   Tilos a részvétel villamos energia termelését szolgáló új erőművek Szíriában történő építésében.

(2)   Tilos villamos energia termelését szolgáló új erőművek Szíriában történő építéséhez technikai segítséget, finanszírozást vagy pénzügyi támogatást nyújtani.

(3)   Az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem érintik a 2011. december 1. előtt megkötött szerződésekből vagy megállapodásokból eredő kötelezettségek teljesítését.

A KERESKEDELMI PÉNZÜGYI TÁMOGATÁST ÉRINTŐ KORLÁTOZÁSOK

12. cikk

(1)   A tagállamoknak tartózkodniuk kell attól, hogy újabb rövid és középtávú kötelezettségeket vállaljanak a Szíriával folytatott kereskedelemhez köz- és magánpénzekből nyújtandó pénzügyi támogatásokra, beleértve az ilyen kereskedelemben részt vevő állampolgáraiknak vagy szervezeteiknek a fennálló követelések csökkentése céljából nyújtott exporthiteleket, garanciákat és biztosításokat, különösen azért, hogy elkerülhető legyen, hogy a pénzügyi támogatások hozzájáruljanak a Szíria polgári lakossága ellen irányuló erőszakos elnyomáshoz. Ezenfelül a tagállamok nem vállalhatnak újabb hosszú távú kötelezettségeket a Szíriával folytatott kereskedelem köz- és magánpénzekből nyújtandó pénzügyi támogatására.

(2)   Az (1) bekezdés nem befolyásolhatja a 2011. december 1. előtt vállalt kötelezettségeket.

(3)   Az (1) bekezdés nem érinti az élelmezési, mezőgazdasági, orvosi vagy egyéb humanitárius célokat szolgáló kereskedelmet.

2.   FEJEZET

PÉNZÜGYI SZEKTOR

13. cikk

A tagállamok nem vállalhatnak újabb kötelezettségeket a szíriai kormány felé – ideértve a nemzetközi pénzintézetekben való részvételük általi kötelezettségvállalásokat is – támogatásokra, pénzügyi segítségnyújtásra és kedvezményes kölcsönökre, a humanitárius vagy fejlesztési célúak kivételével.

14. cikk

Tilosak az alábbi tevékenységek:

a)

a Szíria és az Európai Beruházási Bank (EBB) között létrejött, hatályban lévő hitelmegállapodások keretében vagy azokkal összefüggésben az EBB részéről történő kifizetések és pénzátutalások;

b)

a szíriai független projektekkel kapcsolatos, hatályban lévő technikai segítségnyújtási szerződéseknek az EBB általi teljesítése.

15. cikk

Tilos a 2011. december 1-jet követően kibocsátott szíriai állami kötvényeknek vagy állami garanciát élvező kötvényeknek a közvetett vagy közvetlen eladása vagy vásárlása, vagy az ezekkel kapcsolatos közvetítői tevékenység és segítségnyújtás a szíriai kormány, annak közigazgatási szervei, közszervezetei és ügynökségei, a Szíriai Központi Bank vagy Szíriában székhellyel rendelkező más bankok – a Szíriában székhellyel rendelkező bankoknak a tagállamok joghatósága alá tartozó és azon kívül eső fiókjait és leányvállalatait is ideértve –, valamint a sem Szíriában székhellyel nem rendelkező, sem tagállami joghatóság alá nem tartozó, ellenben Szíriában székhellyel/lakóhellyel rendelkező személyek vagy szervezetek ellenőrzése alá tartozó pénzügyi szervezetek, továbbá az előbb említettek nevében vagy irányítása szerint eljáró személyek vagy szervezetek, vagy az említettek tulajdonában álló vagy ellenőrzése alá tartozó szervezetek részére, illetve részéről.

16. cikk

(1)   Szíriai bankok nem nyithatnak új fiókokat, leányvállalatokat vagy képviseleti irodákat a tagállamok területén, valamint szíriai bankok (köztük a Szíriai Központi Bank), fiókjaik vagy leányvállalataik, illetve a Szíriában székhellyel nem rendelkező, de olyan személyek vagy szervezetek által irányított pénzügyi szervek, amelyek Szíriában székhellyel rendelkeznek, nem hozhatnak létre új vegyes vállalatokat, nem szerezhetnek üzletrészt a tagállamok joghatósága alá tartozó bankokban, és nem alakíthatnak ki ennek megfelelő új banki kapcsolatokat a tagállamok joghatósága alá tartozó bankokkal.

(2)   A tagállamok területén található, illetve a joghatóságuk alá tartozó pénzintézetek számára tilos Szíriában képviseleti irodákat, leányvállalatokat vagy bankszámlákat nyitni.

17. cikk

(1)   Tilos biztosítási vagy viszontbiztosítási szolgáltatást nyújtani a szíriai kormány részére, annak közigazgatási szervei, közszervezetei és ügynökségei, továbbá olyan személyek vagy szervezetek részére, akik az ilyen szervezetek nevében vagy irányítása szerint járnak el, vagy az ilyen szervezetek tulajdonában álló vagy – akár törvénytelen módon is – ellenőrzése alá tartozó szervezetek részére.

(2)   Az (1) bekezdés nem érvényes a következő esetekben:

a)

a magánszemélyek számára nyújtott beteg- vagy utasbiztosítások;

b)

az Európai Unióban lakóhellyel, illetve székhellyel rendelkező szíriai személyek, szervezetek és szervek számára nyújtott kötelező vagy felelősségbiztosítás;

c)

biztosítás vagy viszontbiztosítás nyújtása olyan hajó, légi jármű vagy jármű tulajdonosa számára, amelyet az I. vagy a II. mellékletben nem szereplő szíriai személy, szervezet vagy szerv bérel.

3.   FEJEZET

BELÉPÉSI KORLÁTOZÁSOK

18. cikk

(1)   A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozzák az I. mellékletben felsorolt, a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért felelős személyeknek és a rezsimet támogató és abból hasznot húzó személyeknek, valamint a velük összefüggésbe hozható személyeknek a területükre történő beutazását vagy az azon történő átutazását.

(2)   Az (1) bekezdés nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy saját állampolgáraiktól megtagadják a területükre való beutazást.

(3)   Az (1) bekezdés nem érinti azokat az eseteket, amikor egy tagállamnak nemzetközi jogi kötelezettsége áll fenn, nevezetesen:

a)

valamely nemzetközi kormányközi szervezet fogadó országaként;

b)

az ENSZ által vagy annak védnöksége alatt összehívott nemzetközi konferencia fogadó országaként;

c)

valamely kiváltságokat és mentességeket biztosító többoldalú megállapodás alapján; vagy

d)

az Apostoli Szentszék (Vatikáni Városállam) és Olaszország között 1929-ben létrejött lateráni egyezmény alapján.

(4)   A (3) bekezdés rendelkezéseit azokra az esetekre is alkalmazni kell, amikor valamely tagállam az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) fogadó országa.

(5)   A Tanácsot értesíteni kell minden olyan esetről, amikor egy tagállam a (3) vagy a (4) bekezdés értelmében mentességet ad.

(6)   A tagállamok mentességet adhatnak az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések alól, ha az utazást sürgős humanitárius ok vagy kormányközi értekezleteken való részvétel indokolja, beleértve az Unió által támogatott, vagy az EBESZ elnöki tisztét betöltő tagállamban tartott értekezleteket, amennyiben ott a szíriai demokráciát, emberi jogokat és jogállamiságot közvetlenül elősegítő politikai párbeszéd zajlik.

(7)   Az a tagállam, amely a (6) bekezdésben meghatározott mentességet kíván biztosítani, írásban értesíti erről a Tanácsot. A mentességet megadottnak kell tekinteni, kivéve, ha az ellen a Tanács egy vagy több tagja – a javasolt mentességről szóló értesítés kézhezvételétől számított két munkanapon belül – írásban kifogást emel. Abban az esetben, ha a Tanács egy vagy több tagja kifogást emel, a Tanács minősített többséggel határozhat a javasolt mentesség megadásáról.

(8)   Azokban az esetekben, amikor a (3)–(7) bekezdésnek megfelelően egy tagállam engedélyezi az I. mellékletben felsorolt személyeknek a területére való beutazását vagy az azon történő átutazását, az engedély az abban megjelölt célra és az érintett személyekre korlátozódik.

4.   FEJEZET

PÉNZESZKÖZÖK ÉS GAZDASÁGI ERŐFORRÁSOK BEFAGYASZTÁSA

19. cikk

(1)   Be kell fagyasztani az I. és a II. mellékletben felsorolt, a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért felelős személyekhez, a rezsimet támogató és abból hasznot húzó személyekhez, valamint a velük összefüggésbe hozható személyekhez és szervezetekhez tartozó, vagy tulajdonukat képező, általuk birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást.

(2)   Az I. és a II. mellékletben felsorolt személyek és szervezetek rendelkezésére vagy javára – sem közvetlenül, sem közvetve – nem bocsátható pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás.

(3)   A hatáskörrel rendelkező tagállami hatóság az általa megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezheti egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, miután megállapította, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a)

az I. és II. mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek fedezéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, a bérleti díj vagy jelzáloghitel-törlesztés, a gyógyszerek és az orvosi kezelés, az adók, a biztosítási díjak és a közüzemi díjak költségeit;

b)

kizárólag az ésszerű mértékű szakértői díjak és a jogi szolgáltatásokhoz kapcsolódóan felmerült kiadások fedezésére szolgálnak;

c)

kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelési vagy fenntartási díjainak a kiegyenlítésére szolgálnak; vagy

d)

rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság az engedély megadását megelőzően legalább két héttel közölte a többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával és a Bizottsággal a konkrét engedély megadása alapjául szolgáló indokokat;

e)

humanitárius célokból szükségesek, így például a segítségnyújtást vagy annak megkönnyítését szolgálják, ideértve az egészségügyi felszerelések, élelmiszer, a humanitárius munkát végző személyek és a kapcsolódó segítségnyújtás helyszínre juttatását, illetve a Szíriából történő evakuálást;

f)

a nemzetközi jog szerint mentességet élvező diplomáciai vagy konzuli képviseletek vagy nemzetközi szervezetek számlájára befizetett vagy számlájáról kiegyenlített pénzeszközök, amennyiben e kifizetésekre az adott diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy nemzetközi szervezet általi hivatalos felhasználás céljából kerül sor.

A tagállam az e bekezdés alapján kiadott minden engedélyről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(4)   Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

a)

a pénzeszközök vagy a gazdasági erőforrások az e cikk (1) bekezdésében említett természetes vagy jogi személy vagy szervezet I. vagy II. mellékletbe történő felvételének időpontja előtt keletkezett bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági határozaton alapuló zálogjog, vagy azon időpont előtt hozott bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b)

a pénzeszközöket vagy a gazdasági erőforrásokat kizárólag ilyen zálogjoggal biztosított vagy ilyen határozatban érvényesként elismert követelések kielégítésére fogják használni, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogaira alkalmazandó irányadó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c)

a zálogjog vagy a határozat nem az I. vagy a II. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, illetve szervezet javát szolgálja; továbbá

d)

a zálogjog vagy a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

A tagállam az e bekezdés alapján megadott valamennyi engedélyről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(5)   Az (1) bekezdés nem akadályozza az érintett személyt vagy szervezetet abban, hogy a jegyzékbe vétele előtt szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének eleget tegyen, feltéve hogy az érintett tagállam megállapította, hogy a kifizetést – akár közvetlenül, akár közvetve – nem az (1) bekezdésben említett valamely személy vagy szervezet kapja.

(6)   Az (1) bekezdés nem akadályozza a II. mellékletben szereplő valamely szervezetet abban, hogy a jegyzékbe vételének dátumát követő 2 hónapos időtartam alatt a jegyzékbe vételének dátumát követően kapott, befagyasztott pénzeszközökből vagy gazdasági erőforrásokból kifizetést eszközöljön, amennyiben e kifizetés kereskedelemfinanszírozással kapcsolatos szerződés értelmében válik esedékessé, feltéve, hogy az érintett tagállam megállapította, hogy a kifizetést – sem közvetlenül, sem közvetve – nem az (1) bekezdésben említett valamely személy vagy szervezet kapja.

(7)   A (2) bekezdés nem vonatkozik a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a)

az említett számlák kamatai vagy egyéb hozamai; vagy

b)

olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azt megelőzően kötöttek meg, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy a fenti számlák e határozat rendelkezéseinek hatálya alá kerültek,

feltéve, hogy e kamatok, egyéb hozamok és kifizetések továbbra is az (1) bekezdés hatálya alá tartoznak.

5.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. cikk

Nem teljesíthető semmiféle követelés, többek között kártérítésre vagy kártalanításra irányuló, vagy egyéb hasonló jellegű követelés sem, így például beszámítási követelés, pénzbírság kiszabása iránti vagy garanciaérvényesítés keretében benyújtott követelés, kötvény vagy pénzügyi garancia meghosszabbítása vagy kifizetése iránti követelés, ideértve hitellevelekből vagy hasonló eszközökből fakadó követelést, az I. és a II. mellékletben felsorolt személyek vagy szervezetek, vagy bármely egyéb szíriai személy vagy szervezet, köztük a szíriai kormány, annak közigazgatási szervei, közszervezetei és ügynökségei vagy ezeken keresztül, illetve javukra követeléssel előálló személyek vagy szervezetek számára olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatban, amelyeknek a teljesítését közvetlenül vagy közvetve, részben vagy egészben érintették az e határozat hatálya alá tartozó intézkedések.

21. cikk

(1)   Valamely tagállamnak vagy az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a javaslata alapján a Tanács összeállítja és módosítja az I. és a II. mellékletben foglalt jegyzéket.

(2)   A Tanács – amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele útján – közli a jegyzékbe vételről hozott döntését és annak indokait az érintett személlyel vagy szervezettel, lehetővé téve számára, hogy észrevételeket tegyen.

(3)   Amennyiben észrevételt vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja döntését, és erről értesíti az érintett személyt vagy szervezetet.

22. cikk

(1)   Az I. és a II. melléklet tartalmazza az érintett személyek és szervezetek jegyzékbe vételének okait.

(2)   Az I. és a II. melléklet tartalmazza továbbá az érintett személyek és szervezetek azonosításához szükséges adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Személyek esetében ilyen adat lehet a név, beleértve az álneveket is, a születési idő és hely, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító okmány száma, a nem, a cím – amennyiben ismert –, valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Szervezetek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely.

23. cikk

Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos vagy szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az e határozatban foglalt tilalmak megkerülése.

24. cikk

Az e határozatban foglalt intézkedések hatásának maximalizálása érdekében az Unió arra ösztönzi a harmadik országokat, hogy fogadjanak el az ebben a határozatban foglaltakhoz hasonló korlátozó intézkedéseket.

25. cikk

Ezt a határozatot 12 hónapig kell alkalmazni. A határozatot folyamatosan felül kell vizsgálni. Ha a Tanács úgy ítéli meg, hogy e határozat céljai nem valósultak meg, a határozatot meg kell újítani, vagy adott esetben módosítani kell.

26. cikk

A 2011/273/KKBP határozat hatályát veszti.

27. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 1-jén.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 121., 2011.5.10., 11. o.


I. MELLÉKLET

A 18. és 19. cikkben említett személyek és szervezetek jegyzéke

A.   Személyek

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Bashar Al-Assad

Születési idő és hely: 1965.9.11., Damaszkusz;

diplomata-útlevél száma: D1903

A köztársaság elnöke; a tüntetők elleni erőszakos fellépés elrendelője és fő végrehajtója.

2011.5.23.

2.

Mahir (más néven Maher) Al-Assad

Születési idő: 1967.12.8.;

diplomata-útlevél száma: 4138

A hadsereg 4. páncéloshadosztályának parancsnoka, a Baath párt központi vezetőségének tagja, a köztársasági gárda egyik vezető személyisége; Bashar Al-Assad elnök testvére; a tüntetők elleni erőszakos fellépés fő szervezője.

2011.5.9.

3.

Ali Mamluk (más néven Mamlouk)

Születési idő és hely: 1946.2.19., Damaszkusz;

diplomata-útlevél száma: 983

A szíriai Általános Hírszerzési Igazgatóság (GID) vezetője; részvétel a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha’ar (más néven Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

Belügyminiszter; részvétel a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

5.

Atej (más néven Atef, Atif) Najib

 

A deraa-i politikai biztonsági igazgatóság korábbi vezetője; Bashar Al-Assad elnök unokatestvére; részvétel a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

6.

Hafiz Makhluf (más néven Hafez Makhlouf)

Születési idő és hely: 1971.4.2., Damaszkusz;

diplomata-útlevél száma: 2246

Ezredes, az Általános Hírszerzési Igazgatóság damaszkuszi irodájának (General Intelligence Directorate Damascus Branch) osztályvezetője; Bashar Al-Assad elnök unokatestvére; közeli viszonyban van Mahir Al-Assaddal; részvétel a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

7.

Muhammad Dib Zaytun (más néven Mohammed Dib Zeitoun)

Születési idő és hely: 1951.5.20., Damaszkusz;

diplomata-útlevél száma: D 000 00 13 00

A politikai biztonsági igazgatóság vezetője; részvétel a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

8.

Amjad Al-Abbas

 

Baniyas város politikai biztonsági szolgálatának vezetője; részvétel az al-baydai tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

9.

Rami Makhlouf

Születési idő és hely: 1969.7.10., Damaszkusz;

útlevél száma: 454224

Szíriai üzletember; kapcsolatban áll Mahir Al-Assaddal; Bashar Al-Assad elnök unokatestvére; finanszírozást biztosít a rezsimnek a tüntetők elleni erőszakos fellépéshez.

2011.5.9.

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

Születési idő és hely: 1953, Hamá;

diplomata-útlevél száma: D0005788

A szíriai katonai hírszerzés (SMI) vezetője; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

11.

Jamil Hassan

 

A szíriai légierő hírszerzésének vezetője; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

12.

Rustum Ghazali

Születési idő és hely: 1953.5.3., Deraa;

diplomata-útlevél száma: D 000 000 887

A szíriai katonai hírszerzés Damaszkusz környéki részlegének vezetője; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

13.

Fawwaz Al-Assad

Születési idő és hely: 1962.6.18., Kerdala;

útlevél száma: 88238

A Sabiha milícia tagjaként részvétel a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

14.

Munzir Al-Assad

Születési idő és hely: 1961.3.1., Latakia;

útlevél száma: 86449 és 842781

A Sabiha milícia tagjaként részvétel a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

15.

Asif Shawkat

Születési idő és hely: 1950.1.15., Al-Madehleh, Tartus

A biztonsági és felderítési szolgálat helyettes vezérkari főnöke; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.23.

16.

Hisham Ikhtiyar

Születési idő: 1941

A szíriai nemzetbiztonsági iroda vezetője; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.23.

17.

Faruq Al Shar’

Születési idő: 1938.12.10.

Szíria alelnöke; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.23.

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

Születési idő és hely: 1937.4.10. (vagy 1937.5.20.), Hamá;

diplomata-útlevél száma: 0002250

Szíria nemzetbiztonsági ügyekért felelős helyettes alelnöke; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.23.

19.

Mohamed Hamcho

Születési idő: 1966.5.20.;

diplomata-útlevél száma: 002954347

Mahir Al-Assad sógora; üzletember és több külföldi vállalat helyi képviselője; finanszírozást biztosít a rezsimnek a tüntetők elleni erőszakos fellépéshez.

2011.5.23.

20.

Iyad (más néven: Eyad) Makhlouf

Születési idő és hely: 1973.1.21., Damaszkusz;

útlevél száma: N001820740

Rami Makhlouf testvére; az Általános Hírszerzési Igazgatóság (GID) tisztje; részvétel a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.23.

21.

Bassam Al Hassan

 

Stratégiai kérdésekért felelős elnöki tanácsadó; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.23.

22.

Dawud Rajiha

 

A fegyveres erők vezérkari főnöke; a békés tüntetők elleni erőszakos fellépésben való katonai részvétel irányítása.

2011.5.23.

23.

Ihab (más néven Ehab, Iehab) Makhlouf

Születési idő és hely: 1973.1.21., Damaszkusz;

útlevél száma: N002848852

A SyriaTel alelnöke; Rami Makhlouf amerikai (Egyesült Államok) vállalatának ügyvezetője; finanszírozást biztosít a rezsimnek a tüntetők elleni erőszakos fellépéshez.

2011.5.23.

24.

Zoulhima Chaliche (Dhu al-Himma Shalish)

Születési idő és hely: 1951 vagy 1946, Kerdaha, Szíria

Az elnöki biztonsági szolgálat vezetője; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben; Bashar Al-Assad elnök unokatestvére.

2011.6.23.

25.

Riyad Chaliche (Riyad Shalish)

 

A Military Housing Establishment igazgatója; finanszírozás biztosítása a rezsimnek; Bashar Al-Assad elnök unokatestvére.

2011.6.23.

26.

Mohammad Ali Jafari dandártábornok (más néven: Ja'fari, Aziz; más néven: Jafari, Ali; más néven: Jafari, Mohammad Ali; más néven: Ja'fari, Mohammad Ali; más néven: Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)

Születési idő és hely: 1957.9.1., Jezd, Irán

Az Iráni Forradalmi Gárda dandártábornoka. Felszerelést és támogatást biztosított a szíriai rezsim számára a szíriai tüntetések leveréséhez.

2011.6.23.

27.

Qasem Soleimani vezérőrnagy (más néven Qasim Soleimany)

 

Az Iráni Forradalmi Gárda, IRGC - Qods parancsnoka. Felszerelést és támogatást biztosított a szíriai rezsim számára a szíriai tüntetések leveréséhez.

2011.6.23.

28.

Hossein Taeb (más néven Taeb, Hassan; más néven Taeb, Hosein; más néven Taeb, Hossein; más néven Taeb, Hussayn); más néven Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

Születési idő és hely: 1963, Teherán, Irán.

Az Iráni Forradalmi Gárda hírszerzési parancsnokhelyettese. Felszerelést és támogatást biztosított a szíriai rezsim számára a szíriai tüntetések leveréséhez.

2011.6.23.

29.

Khalid Qaddur

 

Mahir Al-Assad üzlettársa. Finanszírozás biztosítása a rezsimnek.

2011.6.23.

30.

Ra'if Al-Quwatli (más néven: Ri'af Al-Quwatli)

 

Mahir Al-Assad üzlettársa. Finanszírozás biztosítása a rezsimnek.

2011.6.23.

31.

Mohammad Mufleh

 

Hamá városában a szíriai katonai hírszerzés vezetője, részt vett a tüntetőkkel szembeni erőszakos fellépésben.

2011.8.1.

32.

Tawfiq Younes vezérőrnagy

 

Az Általános Hírszerzési Igazgatóság belső biztonsági osztályának vezetője; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.8.1.

33.

Mohammed Makhlouf (más néven Abu Rami)

Születési idő és hely: 1932.10.19., Latakia, Szíria

Szoros kapcsolatban áll Bashar és Mahir al-Assaddal, akiknek anyai nagybátyja; üzleti kapcsolatban áll Rami, Ihab és Iyad Makhlouffal, akiknek egyben az apja.

2011.8.1.

34.

Ayman Jabir

Születési hely: Latakia, Szíria

Kapcsolatban áll Maher Al-Assaddal; Közvetlenül részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben és a Sabiha milícia koordinálásában.

2011.8.1.

35.

Ali Habib Mahmoud vezérezredes

Születési idő és hely: 1939,

Tartúsz 2009. június 3-án védelmi miniszterré nevezték ki.

Védelmi miniszter. A szíriai fegyveres erők vezetéséért és műveleteiért felelős, részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.8.1.

36.

Hayel Al-Assad

 

Maher Al-Assad helyettese, a hadsereg 4. páncéloshadosztálya katonai rendőrségi egységének a vezetője. Az említett egység közreműködik a polgári lakosság elnyomásában.

2011.8.23.

37.

Ali Al-Salim

 

A szíriai védelmi minisztérium ellátásért felelős irodájának az igazgatója; a szóban forgó iroda bonyolítja le a szíriai hadsereg teljes fegyverbeszerzését.

2011.8.23.

38.

Nizar Al-Assad (

Image

)

Bashar Al-Assad unokatestvére; korábban a „Nizar Oilfield Supplies” vállalat vezetője volt.

Szoros kapcsolatok fűzik magas rangú kormányzati tisztviselőkhöz. Latakia régióban pénzügyi támogatást nyújt a Sabiha milícia tevékenységeihez.

2011.8.23.

39.

Rafiq Shahadah dandártábornok

 

A szíriai katonai hírszerzés belügyekkel foglalkozó 293. sz. damaszkuszi részlegének a vezetője; közvetlen részvétel a damaszkuszi polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben. Bashar Al-Assad elnök tanácsadója stratégiai kérdésekben és a katonai hírszerzés területén.

2011.8.23.

40.

Jamea Jamea (Jami Jami) dandártábornok

 

A szíriai katonai hírszerzés deir-ez-zóri részlegének a vezetője; közvetlen részvétel a deir-ez-zóri és az al-bukamali polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.

2011.8.23.

41.

Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

Születési idő és hely: 1935, Aleppó, Szíria

A miniszterhelyettes helyettese, volt védelmi miniszter, Bashar Al-Assad elnök különmegbízottja.

2011.8.23.

42.

Muhammad Said Bukhaytan

 

2005 óta a Baath Arab Szocialista Párt regionális titkárának helyettese, 2000 és 2005 között a regionális Baath Párt nemzetbiztonsági igazgatója. 1998 és 2000 között Hama kormányzója. Szoros kapcsolatban áll Bashar Al-Assad elnökkel és Maher Al-Assaddal. A rezsim magas rangú döntéshozójaként elrendelte a polgári lakosság elleni erőszakos fellépést.

2011.8.23.

43.

Ali Douba

 

Az 1980. évi hamái gyilkosságok felelőse. Bashar Al-Assad elnök különleges tanácsadójaként visszarendelték Damaszkuszba.

2011.8.23.

44.

Nawful Al-Husayn dandártábornok

 

A szíriai katonai hírszerzés idlibi részlegének a vezetője; közvetlen részvétel az Idlib tartományi polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.

2011.8.23.

45.

Husam Sukkar dandártábornok

 

Biztonsági kérdésekért felelős elnöki tanácsadó. Elnöki tanácsadó a biztonsági szolgálatok által a polgári lakosság ellen alkalmazott elnyomás és erőszakos fellépések ügyében.

2011.8.23.

46.

Muhammed Zamrini dandártábornok

 

A szíriai katonai hírszerzés homszi részlegének a vezetője; közvetlen részvétel a homszi polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.

2011.8.23.

47.

Munir Adanov (Adnuf) altábornagy

 

A szíriai hadsereg műveletekért és kiképzésért felelős helyettes vezérkari főnöke; közvetlen részvétel a szíriai polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.

2011.8.23.

48.

Ghassan Khalil dandártábornok

 

Az Általános Hírszerzési Igazgatóság információs részlegének a vezetője; közvetlen részvétel a szíriai polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.

2011.8.23.

49.

Mohammed Jabir

Születési hely: Latakia, Szíria

A Sabiha milícia tagja. Kapcsolatban áll Maher Al-Assaddal; közvetlen részvétel a polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben, valamint a Sabiha milíciacsoportok koordinálásában.

2011.8.23.

50.

Samir Hassan

 

Szoros üzleti kapcsolatban áll Maher Al-Assaddal; arról is ismert, hogy gazdaságilag támogatja a szíriai rezsimet.

2011.8.23.

51.

Fares Chehabi (Fares Shihabi)

 

Az Aleppói Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Gazdaságilag támogatja a szíriai rezsimet.

2011.9.2.

52.

Emad Ghraiwati

Születési idő és hely: 1959. március, Damaszkusz, Szíria

A Damaszkuszi Iparkamara elnöke (Zuhair Ghraiwati fia). Gazdaságilag támogatja a szíriai rezsimet.

2011.9.2.

53.

Tarif Akhras

Születési idő és hely: 1949, Homsz, Szíria

A homszi székhelyű (árucikkekkel, kereskedéssel, árufeldolgozással és logisztikával foglalkozó) Akhras-csoport alapítója. Gazdaságilag támogatja a szíriai rezsimet.

2011.9.2.

54.

Issam Anbouba

Születési idő és hely: 1949, Latakia, Szíria

Az agroipari érdekeltségű Issam Anbouba Est. elnöke. Gazdaságilag támogatja a szíriai rezsimet.

2011.9.2.

55.

Tayseer Qala Awwad

Születési idő és hely: 1943, Damaszkusz, Szíria

Igazságügyi miniszter. Kapcsolatban áll a szíriai rezsimmel, többek között támogatja annak önkényes letartóztatási és fogvatartási politikáit és gyakorlatait.

2011.9.23.

56.

Dr. Adnan Hassan Mahmoud

Születési idő és hely: 1966, Tartúsz, Szíria

Tájékoztatási miniszter. Kapcsolatban áll a szíriai rezsimmel, többek között támogatja és elősegíti annak tájékoztatási politikáját.

2011.9.23.

57.

Jumah Al-Ahmad vezérőrnagy

 

A különleges erők parancsnoka. Felelős a szíriai tüntetőkkel szemben alkalmazott erőszakért.

2011.11.14.

58.

Lu’ai al-Ali ezredes

 

A szíriai katonai hírszerzés deraa-i részlegének vezetője; felelős a deraa-i tüntetők elleni erőszakért.

2011.11.14.

59.

Ali Abdullah Ayyub altábornagy

 

A személyzetért és a munkaerőért felelős helyettes vezérkari főnök. Felelős a szíriai tüntetőkkel szemben alkalmazott erőszakért.

2011.11.14.

60.

Jasim al-Furayj altábornagy

 

Vezérkari főnök. Felelős a szíriai tüntetőkkel szemben alkalmazott erőszakért.

2011.11.14.

61.

Aous (Aws) ASLAN vezérezredes

Születési idő: 1958

A köztársasági gárda zászlóaljparancsnoka; közeli viszonyban van Maher al-Assaddal és al-Assad elnökkel; részt vett a szíriai polgári lakossággal szembeni erőszakos fellépésben.

2011.11.14.

62.

Ghassan Belal vezérezredes

 

A 4. hadosztály tartalékos-irodájának főparancsnoka; Maher al-Assad tanácsadója és a biztonsági műveletek koordinátora; felelős a szíriai polgári lakossággal szembeni erőszakos fellépésért.

2011.11.14.

63.

Abdullah Berri

 

A Berri családi milícia vezetője; a polgári lakosság elleni aleppói erőszakos fellépésben közreműködő kormánypárti milícia irányítója.

2011.11.14.

64.

George Chaoui

 

A szíriai elektronikus hadsereg tagja. Részvétel a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásban és az erőszakra való felszólításban Szíria egész területén.

2011.11.14.

65.

Zuhair Hamad vezérőrnagy

 

Az Általános Hírszerzési Igazgatóság helyettes vezetője. Felelős a Szíriában alkalmazott erőszakért, valamint a tüntetők megfélemlítéséért és kínzásáért.

2011.11.14.

66.

Amar Ismael

 

Civil, a szíriai elektronikus hadsereg (a szárazföldi erők hírszerzési szolgálatának) vezetője. Részvétel a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásban és az erőszakra való felszólításban Szíria egész területén.

2011.11.14.

67.

Mujahed Ismail

 

A szíriai elektronikus hadsereg tagja. Részvétel a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásban és az erőszakra való felszólításban Szíria egész területén.

2011.11.14.

68.

Saqr Khayr Bek

 

Belügyminiszter-helyettes. Felelős a szíriai polgári lakossággal szemben alkalmazott erőszakért.

2011.11.14.

69.

Nazih vezérőrnagy

 

Az Általános Hírszerzési Igazgatóság helyettes igazgatója. Felelős a Szíriában alkalmazott erőszakért, valamint a tüntetők megfélemlítéséért és kínzásáért.

2011.11.14.

70.

Kifah Moulhem

 

A 4. hadosztály zászlóaljparancsnoka. Felelős a Deir ez-Zór-i polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért.

2011.11.14.

71.

Wajih Mahmud vezérőrnagy

 

A 18. páncéloshadosztály parancsnoka. Felelős a homszi tüntetők elleni erőszakért.

2011.11.14.

72.

Bassam Sabbagh

Születési idő és hely: 1959. augusztus 24., Damaszkusz,

Szíria; Cím: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damaszkusz;

Szíriai útlevél száma: 004326765, kibocsátás dátuma: 2008. november 2., érvényessége: 2014.

november. A párizsi ügyvédi kamara tagja.

A damaszkuszi Sabbagh és társai ügyvédi irodát vezeti. Rami Makhlouf és Khaldoun Makhlouf jogi és pénzügyi tanácsadója, ügyintézője. Kapcsolatban áll Bashar Al-Assaddal egy latakiai ingatlanprojekt finanszírozása révén. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.

2011.11.14.

73.

Mustafa Tlass altábornagy

 

A logisztikáért és a beszállításokért felelős helyettes vezérkari főnök. Felelős a szíriai tüntetőkkel szemben alkalmazott erőszakért.

2011.11.14.

74.

Fu’ad Tawil vezérőrnagy

 

A szíriai légierő hírszerzésének helyettes vezetője. Felelős a Szíriában alkalmazott erőszakért, valamint a tüntetők megfélemlítéséért és kínzásáért.

2011.11.14.

75.

Mohammad Al-Jleilati

Születési idő és hely: 1945, Damaszkusz, Szíria

Pénzügyminiszter. Felelős Szíria gazdaságáért.

2011.12.1.

76.

Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar

Születési idő és hely: 1956, Aleppó, Szíria

Gazdasági és kereskedelmi miniszter. Felelős Szíria gazdaságáért.

2011.12.1.

77.

Fahid Al-Jassim altábornagy

 

Vezérkari főnök. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

78.

Ibrahim Al-Hassan vezérőrnagy

 

A vezérkari főnök helyettese. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

79.

Khalil Zghraybih dandártábornok

 

14. hadosztály. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

80.

Ali Barakat dandártábornok

 

A köztársasági gárda 103. dandárja. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

81.

Talal Makhluf dandártábornok

 

A köztársasági gárda 103. dandárja. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

82.

Nazih Hassun dandártábornok

 

A szíriai légierő hírszerzése. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

83.

Maan Jdiid százados

 

Elnöki őrség. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

84.

Muahmamd Al-Shaar

 

Politikai biztonsági részleg. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

85.

Khald Al-Taweel

 

Politikai biztonsági részleg. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

86.

Ghiath Fayad

 

Politikai biztonsági részleg. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.


B.   Szervezetek

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Bena Properties

 

Rami Makhlouf ellenőrzése alatt áll. Finanszírozás biztosítása a rezsimnek.

2011.6.23.

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (más néven Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108, Damascus

Tel.: 963 112110059 / 963 112110043

Fax: 963 933333149

Rami Makhlouf ellenőrzése alatt áll. Finanszírozás biztosítása a rezsimnek.

2011.6.23.

3.

Hamcho International (más néven: Hamsho International Group)

Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damascus

Tel.: 963 112316675

Fax: 963 112318875

Honlap: www.hamshointl.com

E-mail: info@hamshointl.com és hamshogroup@yahoo.com

Mohamed Hamcho (vagy Hamsho) ellenőrzése alatt áll. Finanszírozás biztosítása a rezsimnek.

2011.6.23.

4.

Military Housing Establishment (más néven MILIHOUSE)

 

Riyad Shalish és a Védelmi Minisztérium ellenőrzése alatt álló középítkezési vállalat. Finanszírozás biztosítása a rezsimnek.

2011.6.23.

5.

Politikai Biztonsági Igazgatóság

 

Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szír állami szolgálat.

2011.8.23.

6.

Általános Hírszerzési Igazgatóság

 

Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szír állami szolgálat.

2011.8.23.

7.

Katonai Hírszerzési Igazgatóság

 

Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szír állami szolgálat.

2011.8.23.

8.

A légierő hírszerzési szolgálata

 

Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szír állami szolgálat.

2011.8.23.

9.

IRGC Qods Erők (más néven: Quds Erők)

Teherán, Irán

A Qods (vagy Quds) Erők az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) különleges alakulatát képezik. A Qods Erők felszerelést és támogatást biztosítanak a szíriai rezsim számára a szíriai tüntetések leveréséhez. Az IRGC Qods Erői technikai segítségnyújtást, felszerelést és támogatást biztosítottak a szíriai biztonsági szolgálatok számára a polgári tiltakozó mozgalmak leveréséhez.

2011.8.23.

10.

Mada Transport

A Cham Holding (Sehanya Daraa Highway, PO Box 9525, Tel.: 00 963 11 99 62) leányvállalata

A rezsimnek pénzügyi támogatást nyújtó gazdasági egység.

2011.9.2.

11.

Cham Investment Group

A Cham Holding (Sehanya Daraa Highway, PO Box 9525, Tel.: 00 963 11 99 62) leányvállalata.

A rezsimnek pénzügyi támogatást nyújtó gazdasági egység.

2011.9.2.

12.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- Yousef Al-azmeh sqr. Damascus P.O. Box: 2337 Damascus Syrian Arab Republic

Telefon: (+963) 11 2456777 és 2218602

Fax: (+963) 11 2237938 és 2211186

E-mail: Publicrelations@reb.sy,

Honlap: www.reb.sy

A rezsimnek pénzügyi támogatást nyújtó, állami tulajdonú bank.

2011.9.2.

13.

Addounia TV (más néven: Dounia TV)

Telefon: +963-11-5667274, +963-11-5667271,

Fax: +963-11-5667272

Honlap: http://www.addounia.tv

Az Addounia TV a szíriai polgári lakosság elleni erőszakra buzdított.

2011.9.23.

14.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria P.O Box 9525

Tel +963 (11) 9962 +963 (11) 668 14000 +963 (11) 673 1044

Fax +963 (11) 673 1274

E-mail: info@chamholding.sy

www.chamholding.sy

Rami Makhlouf ellenőrzése alatt áll. Szíria legnagyobb holdingtársasága; támogatást nyújt a rezsim számára és annak kedvezményezettje is egyben.

2011.9.23.

15.

El-Tel Co. (más néven: El-Tel Middle East Company)

Cím: Dair Ali Jordan Highway, P.O.Box 13052, Damascus – Syria

Telefon: +963-11-2212345

Fax: +963-11-44694450

E-mail: sales@eltelme.com

Honlap: www.eltelme.com

Távközlési berendezések gyártása és azok szállítása a hadsereg számára.

2011.9.23.

16.

Ramak Constructions Co.

Cím: Daa'ra Highway, Damascus, Syria

Telefon: +963-11-6858111

Mobile: +963-933-240231

Katonai laktanyák, határőrlaktanyák és a hadsereg számára szükséges egyéb épületek építése.

2011.9.23.

17.

Souruh Company (más néven: SOROH Al Cham Company)

Cím: Adra Free Zone Area Damascus – Syria

Telefon: +963-11-5327266

Mobile: +963-933-526812 +963-932-878282

Fax:+963-11-5316396

E-mail: sorohco@gmail.com

Honlap: http://sites.google.com/site/sorohco

A helyi katonai ipari projektekbe való beruházás, fegyver-alkatrészek és kapcsolódó termékek gyártása. A vállalat 100 %-ban Rami Makhlouf tulajdonában van.

2011.9.23.

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building 6ème étage, BP 2900

Tel: +963 11 61 26 270

Fax: +963 11 23 73 97 19

E-mail: info@syriatel.com.sy;

Honlap: http://syriatel.sy/

Rami Makhlouf ellenőrzése alatt áll. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek. Koncessziós szerződése értelmében nyereségének 50 %-a a kormányt illeti.

2011.9.23.

19.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damas

Tel.: +963 - 11- 2260805

Fax: +963 - 11 - 2260806

E-mail: mail@champress.com

Honlap: www.champress.net

Televíziós csatorna, amely részt vesz a félretájékoztatási kampányban és a tüntetők elleni erőszakra való uszításban.

2011.12.1.

20.

Al Watan

Al Watan Newspaper - Damascus – Duty Free Zone

Tel.: 00963 11 2137400

Fax: 00963 11 2139928

Napilap, amely részt vesz a félretájékoztatási kampányban és a tüntetők elleni erőszakra való uszításban.

2011.12.1.

21.

Centre d’études et de recherches syrien (CERS) (más néven: CERS, Centre d’Etude et de Recherche Scientifique; más néven: SSRC, Scientific Studies and Research Center; más néven: Centre de Recherche de Kaboun

Barzeh Street, PO Box 4470, Damascus

Támogatást nyújt a szíriai hadseregnek a tüntetések figyelemmel követését és elfojtását közvetlenül szolgáló eszközök beszerzéséhez.

2011.12.1.

22.

Business Lab

Maysat Square Al Rasafi Street Bldg. 9, PO Box 7155, Damascus

Tel: 963112725499;

Fax: 963112725399

Fedőcég, amely az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgál.

2011.12.1.

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5, PO Box 6394, Damascus

Tel /fax: 963114471080

Fedőcég, amely az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgál.

2011.12.1.

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damas

Fedőcég, amely az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgál.

2011.12.1.

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street, P.O.Box 5966, Damascus

Tel:+963-11-5111352

Fax:+963-11-5110117

Fedőcég, amely az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgál.

2011.12.1.

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O.Box 5966,Abou Bakr Al Seddeq Str. Damascus/ PO BOX 2849 Al Moutanabi Street, Damascus / PO BOX 21120 Baramkeh, Damascus

Tel: 963112121816 – 963112121834 – 963112214650 – 963112212743 – 963115110117

Fedőcég, amely az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgál.

2011.12.1.

27.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damascus, Syria.

Szíria teljes kőolajexportjáért felelős állami tulajdonú vállalat, amely pénzügyi támogatást nyújt a rezsimnek.

2011.12.1.

28.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham- Building of Syrian Oil Company, PO Box 60694, Damascus, Syria BOX: 60694

Tel.: 963113141635

Fax: 963113141634

E-mail: info@gpc-sy.com

Állami tulajdonú olajvállalat, amely pénzügyi támogatást nyújt a rezsimnek.

2011.12.1.

29.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building P.O. Box 7660 Damascus – Syria.

Tel.: 00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333)

Fax: 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444)

afpc@afpc.net.sy

A GPC 50 %-os tulajdonában álló közös vállalat, amely pénzügyi támogatást nyújt a rezsimnek.

2011.12.1.


II. MELLÉKLET

A 19. cikk (1) bekezdésében említett szervezetek jegyzéke

Szervezetek

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Commercial Bank of Syria

Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syria;

Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria; SWIFT/BIC CMSY SY DA; all offices worldwide [NPWMD] Honlap: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Tel: +963 11 2218890

Fax: +963 11 2216975,

ügyvezető igazgatóság: dir.cbs@mail.sy

A rezsimnek pénzügyi támogatást nyújtó, állami tulajdonú bank.

2011.10.13.


Top