Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0415

2011/415/EU: A Bizottság határozata ( 2011. július 14. ) a 91/226/EGK tanácsi irányelvnek és a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a gépjárművek és pótkocsijaik egyes kategóriáinak a felcsapódó víz elleni védelme területén a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló 2010/19/EU irányelvnek a 2007/46/EK irányelv mellékleteinek módosítása tekintetében történő helyesbítéséről EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 185, 15.7.2011, p. 76–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 048 P. 105 - 105

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/415/oj

15.7.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 185/76


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2011. július 14.)

a 91/226/EGK tanácsi irányelvnek és a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a gépjárművek és pótkocsijaik egyes kategóriáinak a felcsapódó víz elleni védelme területén a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló 2010/19/EU irányelvnek a 2007/46/EK irányelv mellékleteinek módosítása tekintetében történő helyesbítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2011/415/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre („keretirányelv”) (1) és különösen annak 39. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 91/226/EGK tanácsi irányelvnek és a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a gépjárművek és pótkocsijaik egyes kategóriáinak a felcsapódó víz elleni védelme területén a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2010. március 9-i 2010/19/EU bizottsági irányelv (2) elfogadása során hiba történt. A 2010/19/EU irányelv harmonizált követelményeket vezetett be a 91/226/EGK tanácsi irányelv (3) hatálya alá tartozó valamennyi járműkategória felcsapódó víz elleni védelme tekintetében. Az említett irányelv ennek megfelelően a 2007/46/EK irányelv IV. és XI. mellékletét is módosította a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából. Mivel az említett mellékleteket a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (keretirányelv) I., III., IV., VI., VII., XI. és XV. mellékletének felváltásáról szóló, 2008. október 7-i 1060/2008/EK bizottsági rendelet (4) már felváltotta, több rendelet pedig módosította, azok későbbi módosításait is rendelettel kell végrehajtani. A jogi egyértelműség érdekében ezért helyesbíteni kell a 2010/19/EU irányelvet.

(2)

Az 2010/19/EK irányelv 2. cikkét ezért el kell hagyni.

(3)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a „Műszaki Bizottság – Gépjárművek” elnevezésű bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2010/19/EK irányelv 2. cikkét el kell hagyni.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. július 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

(2)  HL L 72., 2010.3.20., 17. o.

(3)  HL L 103., 1991.4.23., 5. o.

(4)  HL L 292., 2008.10.31., 1. o.


Top