EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0357

A Tanács 2011/357/KKBP határozata ( 2011. június 20. ) az egyes fehérorosz tisztviselőkkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/639/KKBP határozat módosításáról

OJ L 161, 21.6.2011, p. 25–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 011 P. 64 - 67

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/357/oj

21.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 161/25


A TANÁCS 2011/357/KKBP HATÁROZATA

(2011. június 20.)

az egyes fehérorosz tisztviselőkkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/639/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2010. október 25-én elfogadta az egyes fehérorosz tisztviselőkkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/639/KKBP határozatot (1).

(2)

Tekintettel a fehéroroszországi helyzet súlyosságára, további korlátozó intézkedéseket kell elrendelni.

(3)

Ezenkívül további személyeket szervezeteket kell felvenni a 2010/639/KKBP határozat IIIA. mellékletében szereplő, korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek jegyzékébe.

(4)

A 2010/639/KKBP határozatot ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2010/639/KKBP határozat a következőképpen módosul:

1.

A 2010/639/KKBP határozat címének helyébe a következő szöveg lép:

2.

A határozat a következő cikkekkel egészül ki:

„3a. cikk

(1)   A tagállamok állampolgárai részéről vagy a tagállamok területéről, vagy a tagállamok lobogója alatt közlekedő hajót vagy légi járművet használva tilos fegyvereket és bármely egyéb hadianyagot értékesíteni, szolgáltatni, átadni vagy exportálni Fehéroroszország számára, ideértve a fegyvereket és lőszereket, katonai járműveket és felszereléseket, katonai jellegű felszereléseket és a felsoroltak pótalkatrészeit, valamint a belső elnyomás céljára alkalmas felszereléseket, függetlenül attól, hogy azok a tagállamok területéről származnak-e vagy sem.

(2)   Tilos:

a)

közvetlenül vagy közvetve bármely fehérorosz természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére vagy a Fehéroroszországban való felhasználás céljából az (1) bekezdésben említett eszközökhöz vagy azok rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódó technikai segítséget, közvetítői szolgáltatást vagy egyéb szolgáltatást nyújtani;

b)

közvetlenül vagy közvetve bármely fehérorosz természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére vagy a Fehéroroszországban való felhasználás céljából az (1) bekezdésben említett eszközökkel kapcsolatos finanszírozást vagy pénzügyi támogatást nyújtani, beleértve különösen az említett eszközök értékesítésére, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai segítség, közvetítői szolgáltatás és egyéb szolgáltatás nyújtására vonatkozó támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást;

c)

tudatosan és szándékosan részt venni olyan tevékenységekben, amelyek célja vagy hatása az a) és a b) pontban említett tilalmak megkerülése.

3b. cikk

(1)   A 3a. cikk rendelkezései nem alkalmazandók:

a)

a kizárólag humanitárius vagy védelmi célokat szolgáló, vagy az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) és az Unió intézményépítő programjaihoz vagy az EU és az ENSZ válságkezelési műveleteihez szánt, halált nem okozó katonai felszerelések, illetve belső elnyomás céljára alkalmas felszerelések értékesítésére, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére;

b)

a kizárólag az Európai Unió és tagállamai Fehéroroszországban tartózkodó személyzetének védelmét szolgáló, ballisztikai védelmet nyújtó anyagokkal gyártott vagy ellátott nem harci járművek értékesítésére, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére;

c)

az említett felszereléssel vagy az említett programokkal és műveletekkel kapcsolatos technikai segítségnyújtásra, közvetítői szolgáltatásra és egyéb szolgáltatásra;

d)

az említett felszereléssel vagy az említett programokkal és műveletekkel kapcsolatos finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtására,

feltéve, hogy az ilyen kivitelt és segítségnyújtást az érintett illetékes hatóság előzetesen jóváhagyta.

(2)   A 3a. cikk rendelkezései nem vonatkoznak az olyan védőruházatra, ideértve a golyóálló mellényeket és a katonai sisakokat is, amelyeket az ENSZ, az Unió vagy annak tagállamai személyzetének tagjai, a média képviselői, valamint a humanitárius és a fejlesztési szervezetek munkatársai és az őket kísérő személyzet kizárólag személyes használatra, átmeneti jelleggel vittek be Fehéroroszország területére.”.

2. cikk

Az e határozat mellékletében felsorolt személyeket és szervezeteket fel kell venni a 2010/639/KKBP határozat IIIA. mellékletében szereplő jegyzékbe.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2011. június 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 280., 2010.10.26., 18. o.


MELLÉKLET

A 2. cikkben említett személyek és szervezetek

A.   Személyek

 

Név

(A fehérorosz és az orosz név

az angol és a magyar átírás szerint)

Név

(fehéroroszul)

Név

(oroszul)

Születési hely és idő, valamint egyéb azonosító adatok

(útlevélszám, …)

Indokolás

1.

Andrey Kazheunikau

Andrey Kozhevnikov

Андрэй Кажэўнiкаў

Андрей Кожевников

 

A Vlagyimir Nyekljajev és Vitalij Rimasevszkij volt elnökjelöltek, Andrej Dmitrijev, Alekszandr Feduta és Szergej Voznyak – Nyekljajev kampánycsapatának tagjai –, valamint Anasztazia Polozsanka – az Ifjúsági Front elnökhelyettese – ellen indított ügy ügyésze. Az általa felvezetett vád egyértelműen politikai indíttatású volt, és egyértelműen sértette a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseit. A vád alapja a 2010. december 19-i események helytelen besorolása, amit sem bizonyítékok, sem a tanúvallomások nem támasztottak alá.

2.

Grachova, Liudmila

(Grachova, Ludmila; Grachova Lyudmila)

Gracheva Liudmila

(Gracheva Lyudmila; Grachiova Ludmila)

Грачова Людмiла

Грачева Людмила

 

A minszki Lenyinszkij Körzeti Bíróság bírája. Ő foglalkozott Nyikolaj Sztatkevics és Dmitrij Ussz volt elnökjelöltek, valamint Andrej Poznyak, Alekszandr Klaszkovszkij, Alekszandr Kvetkevics, Artyem Gribkov és Dmitrij Bulanov – politikai és civil társadalmi aktivisták – ügyével. A tárgyalást a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlottak személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

3.

Chubkavets Kiril

Chubkovets Kirill

Чубкавец Кiрыл

Чубковец Кирилл

 

A Nyikolaj Sztatkevics és Dmitrij Ussz volt elnökjelöltek, valamint Andrej Poznyak, Alekszandr Klaszkovszkij, Alekszandr Kvetkevics, Artyem Gribkov és Dmitrij Bulanov – politikai és civil társadalmi aktivisták – ellen indított ügy ügyésze. Az általa felvezetett vád egyértelműen politikai indíttatású volt, és egyértelműen sértette a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseit. A vád alapja a 2010. december 19-i események helytelen besorolása, amit sem bizonyítékok, sem a tanúvallomások nem támasztottak alá.

4.

Peftiev Vladimir

Peftiev Vladimir Pavlovich

Пефцiеў Уладзiмiр Паўлавiч

Пефтиев Владимир Павлович

Született 1957. július 1-jén, Berdjanszkban (Zaporozsszkaja Oblaszty), Ukrajna

Jelenlegi útlevelének száma: MP2405942

Lukasenko elnökkel és családjával kapcsolatban álló személy. Lukasenko elnök fő gazdasági tanácsadója és a Lukasenko-rezsim fő pénzügyi támogatója. A Beltechexport, a védelmi vonatkozású termékek legnagyobb fehérorosz exportőr/importőr vállalata közgyűlésének elnöke.


B.   Szervezetek

 

Név

(A fehérorosz és az orosz név az angol és

a magyar átírás szerint)

Név

(fehéroroszul)

Név

(oroszul)

Azonosító adatok

Indokolás

1.

Beltechexport

 

ЗАО «Белтехэкспорт»

Republic of Belarus,

220012, Minsk,

Nezavisimost ave., 86-B

Tel: (+375 17) 263-63-83,

Fax: (+375 17) 263-90-12

Peftyijev Vlagyimir által ellenőrzött szervezet.

2.

[„Szport-Pari”,

az állami lottótársaság üzemeltetője]

 

ЗАО «Спорт-пари» (оператор республиканской лотереи)

 

Peftyijev Vlagyimir által ellenőrzött szervezet.

3.

„BT Telekommunyikacii”, állami vállalkozás

 

частное унитарное предприятие ЧУП «БТ Телекоммуникации»

 

Peftyijev Vlagyimir által ellenőrzött szervezet.


Top