EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0016

2011/728/: Az Európai Központi Bank határozata ( 2011. október 31. ) az azon tagállamoknak nyújtott EFSF-kölcsönök kezeléséről, amelyeknek a pénzneme az euro című EKB/2010/15 határozat, valamint az azon tagállamoknak nyújtandó EFSF-hitelekkel kapcsolatos fizetések feldolgozására szóló számlák megnyitásáról, melyek pénzneme az euro című EKB/2010/31 határozat módosításáról (EKB/2011/16)

OJ L 289, 8.11.2011, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 297 - 298

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/728/oj

8.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/35


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

(2011. október 31.)

az azon tagállamoknak nyújtott EFSF-kölcsönök kezeléséről, amelyeknek a pénzneme az euro című EKB/2010/15 határozat, valamint az azon tagállamoknak nyújtandó EFSF-hitelekkel kapcsolatos fizetések feldolgozására szóló számlák megnyitásáról, melyek pénzneme az euro című EKB/2010/31 határozat módosításáról

(EKB/2011/16)

(2011/728/EU)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IGAZGATÓSÁGA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányára és különösen annak 17. és 21. cikkére,

mivel:

(1)

Az azon tagállamoknak nyújtott EFSF-kölcsönök kezeléséről, amelyeknek a pénzneme az euro című, 2010. szeptember 21-i EKB/2010/15 határozat (1) meghatározza azokat a rendelkezéseket, amelyek a European Financial Stability Facility („EFSF”) nevében a 2010. augusztus 4-én hatályba lépett EFSF-keretmegállapodás (a továbbiakban: „EFSF”-keretmegállapodás) szerinti kölcsönkonstrukciós megállapodások (a továbbiakban: kölcsönkonstrukciós megállapodások) működtetése céljából az Európai Központi Banknál („EKB”) történő készpénzszámlanyitásra vonatkoznak.

(2)

Az azon tagállamoknak nyújtandó EFSF-hitelekkel kapcsolatos fizetések feldolgozására szóló számlák megnyitásáról, melyek pénzneme az euro című, 2010. december 20-i EKB/2010/31 határozat (2) meghatározza az adott kölcsönfelvevő tagállam nemzeti központi bankja nevében az EFSF-keretmegállapodás szerinti kölcsönkonstrukciós megállapodások működtetése céljából az EKB-nál történő készpénzszámla-nyitásra vonatkozó rendelkezéseket.

(3)

Az EFSF-keretmegállapodást módosította a 2011. október 18-én hatályba lépett, kiegészítő módosító megállapodás. A módosított EFSF-megállapodás további olyan instrumentumokat hozott létre, amelyeket az EFSF pénzügyi támogatás nyújtására felhasználhat. A módosított EFSF-keretmegállapodás (2) preambulumbekezdésével és 2. cikkének (1) bekezdésével összhangban az EFSF – egy pénzügyi segítségnyújtási konstrukcióról szóló megállapodás (a továbbiakban: pénzügyi segítségnyújtási konstrukciós megállapodás) keretében – a következőket nyújthatja: hitelfolyósítás, óvatossági konstrukció, az euroövezetbeli tagállamok pénzügyi intézményeinek újratőkésítésére szolgáló finanszírozási konstrukciók (az ilyen tagállamok kormányainak – a programban részt nem vevő országokat is beleértve – nyújtott hiteleken keresztül), elsődleges vagy másodlagos piaci kötvényvásárlási konstrukciók (valamennyi ilyen instrumentum „pénzügyi segítségnyújtás”-t valósít meg). A kölcsönkonstrukciós megállapodások a módosított EFSF-keretmegállapodás hatálybalépését követően is fennmaradhatnak.

(4)

Az EKB/2010/15 és az EKB/2010/31 határozatot ezért megfelelően módosítani szükséges,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EKB/2010/15 határozat a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

A készpénzszámlán történő fizetések elfogadása

Az EKB kizárólag az EFSF nevében nyitott készpénzszámlára vagy készpénzszámláról történő fizetéseket fogadja el, amennyiben e kifizetések a kölcsönkonstrukciós megállapodásokkal vagy a pénzügyi segítségnyújtási konstrukciós megállapodásokkal kapcsolatban merülnek fel.”

2.

A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

A készpénzszámla egyenlege

Az EFSF nevében nyitott készpénzszámlának a kölcsönkonstrukciós megállapodással vagy a pénzügyi segítségnyújtási konstrukciós megállapodással kapcsolatos kifizetések megtörténtét követően nem lehet követel egyenlege, és az ilyen készpénzszámlára nem utalhatók át összegek azt a napot megelőzően, amelyen valamely kölcsönkonstrukciós megállapodással vagy pénzügyi segítségnyújtási konstrukciós megállapodással kapcsolatban kifizetést kell teljesíteni. Az EFSF nevében nyitott készpénzszámlának tartozik egyenlege egy időpontban sem lehet. Ezért az EFSF nevében nyitott készpénzszámláról az e számla követel egyenlegét meghaladóan nem lehet kifizetéseket teljesíteni.”

2. cikk

Az EKB/2010/31 határozat a következőképpen módosul:

1.

A 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

Készpénzszámlák megnyitása

Az EKB a kölcsönfelvevő tagállam NKB-jának kérésére készpénzszámlát nyit a kölcsönkonstrukciós megállapodással vagy a pénzügyi segítségnyújtási konstrukciós megállapodással kapcsolatos fizetések feldolgozására (a továbbiakban: NKB-készpénzszámla).”

2.

A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

A készpénzszámlákon történő fizetések elfogadása

Az NKB-készpénzszámla kizárólag a kölcsönkonstrukciós megállapodással vagy a pénzügyi segítségnyújtási konstrukciós megállapodással kapcsolatos fizetések feldolgozására használható.”

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat 2011. november 2-án lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2011. október 31-én.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  HL L 253., 2010.9.28., 58. o.

(2)  HL L 10., 2011.1.14., 7. o.


Top