Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0715

A Bizottság 715/2010/EU rendelete ( 2010. augusztus 10. ) a 2223/96/EK tanácsi rendeletnek a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének és a termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után a nemzeti számlákban szükséges kiigazítások tekintetében történő módosításáról

OJ L 210, 11.8.2010, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 137 - 157

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/715/oj

11.8.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 210/1


A BIZOTTSÁG 715/2010/EU RENDELETE

(2010. augusztus 10.)

a 2223/96/EK tanácsi rendeletnek a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének és a termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után a nemzeti számlákban szükséges kiigazítások tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló, 1996. június 25-i 2223/96/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. cikke (2) bekezdésére és 3. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Bizottság által az európai statisztikák relevanciájának megőrzése érdekében tett folyamatos erőfeszítésekben központi szerepet tölt be egy olyan korszerűsített osztályozási rendszer bevezetése, amely figyelembe veszi a technológiai fejlődést és a gazdaság szerkezeti változásait.

(2)

A gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) létrehozta a gazdasági tevékenységek felülvizsgált statisztikai osztályozási rendszerét (a továbbiakban: NACE Rev. 2.).

(3)

A termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 451/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) létrehozta a termékek tevékenység szerinti, felülvizsgált statisztikai osztályozását (a továbbiakban: CPA 2008).

(4)

Az 1995. évi európai számlarendszert (a továbbiakban: ESA 95) létrehozó 2223/96/EK rendelet közös szabványokból, fogalommeghatározásokból, osztályozásokból és számviteli szabályokból álló módszertant biztosít a tagállamok nemzeti számláinak kialakításához.

(5)

A gazdasági tevékenységek felülvizsgált statisztikai osztályozási rendszerének és a termékek tevékenység szerinti, felülvizsgált statisztikai osztályozásának létrehozása szükségessé teszi a 2223/96/EK rendelet kiigazítását.

(6)

A 2006/856/EK tanácsi határozattal (4) létrehozott monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikák bizottságával (a továbbiakban CMFB) konzultációra került sor.

(7)

Az európai statisztikai rendszer bizottságával konzultációra került sor,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2223/96/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A „NACE Rev. 1” kifejezés helyébe a rendelet teljes szövegében – a 8.153. pont kivételével – a „NACE Rev. 2” kifejezés lép.

2.

A 2.34. pontban a „70. felosztás” kifejezés helyébe a „68. ágazat” lép.

3.

A 2.103. pont 1. lábjegyzete szövegének a helyébe a következő lép: „NACE Rev. 2: Gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása az Európai Közösségben a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2 rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban.”

4.

A 2.106. pont 2. lábjegyzetében az „ISIC Rev. 3” kifejezés helyébe az „ISIC Rev. 4” kifejezés lép.

5.

A 2.118. pont lábjegyzete szövegének a helyébe a következő lép: „CPA: termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozása a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 451/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban.”

6.

A 7. fejezet 7.1. mellékletében a „Szállítóeszközök (AN.11131)” fogalommeghatározása helyébe a következő lép: „Emberek és tárgyak szállítására szolgáló berendezések. Ide kell sorolni például azokat a termékeket, amelyek eltérnek a CPA (1) 29. és 30. ágazatába tartozó alkatrészektől, mint a gépjárművek, a vontatók és nyerges pótkocsik, a vasúti és villamosvasúti mozdonyok és a vasúti kocsik, valamint a repülőgépek és űrhajók, motorkerékpárok, kerékpárok stb.”

7.

A 7. fejezet 7.1. mellékletében az „Egyéb gépek és berendezések (AN.11132)” fogalommeghatározása helyébe a következő lép: „Máshová be nem sorolt gépek és berendezések. Ide tartoznak például a 28.1 »általános rendeltetésű gépek«; 28.2 »egyéb általános rendeltetésű gépek«; 28.3 »mezőgazdasági és erdészeti gépek«; 28.4 »fémmegmunkáló gépek és szerszámgépek«; 28.9 »egyéb célgépek«; 26.2 »számítógép és perifériás egységek«; 26.3 »távközlési berendezések«; 26.4 »szórakoztatóelektronikai cikkek«; 26.5 »mérő, vizsgáló vagy ellenőrző, navigációs eszköz; karórák és órák«; 26.6 »sugárzásos, orvoselektronikai és elektroterápiás berendezés«; 26.7 »optikai eszköz és fényképészeti berendezés« CPA-alágazatokba, valamint a 27 »elektromos eszközök« CPA-ágazatba besorolt, alkatrészeken, beszerelési, javítási és karbantartási szolgáltatásokon kívüli termékek. További példák a 20.13.14 »atomerőművek nem kimerült fűtőelemei« CPA-alcsoportba, a 31 »bútorok« CPA-ágazatba, valamint a 32.2 »hangszerek«; 32.3 »sportcikkek«; és 25.3 »gőzgenerátorok, kivéve a központi fűtést biztosító melegvíz-kazánok« CPA-alágazatba besorolt, alkatrészeken, beszerelési, javítási és karbantartási szolgáltatásokon kívüli termékek.”

8.

A 7. fejezet 7.1. melléklete (1) lábjegyzete szövegének a helyébe a következő lép: „A termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozása (CPA).”

9.

A II. melléklet 7. pontjában a „70.20 »Saját tulajdon lízingbeadása« szakágazat” helyébe a „68.20 »Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése« szakágazat”, a „71 »Gépek és berendezések kezelőszemélyzet nélküli kölcsönzése, személyes és háztartási cikkek kölcsönzése« ágazat” helyébe a „77 »Kölcsönzés, operatív lízing« ágazat”, a „60.24 szakágazat” helyébe pedig a „49.41 szakágazat” lép.

10.

A II. melléklet 11. pontjában a „65.21 szakágazat” helyébe a „64.91 szakágazat” lép.

11.

A II. melléklet 14. pontjában a „65.22 szakágazat” helyébe a „64.92 szakágazat” lép.

12.

A III. melléklet 14. pontjában a „75.30 szakágazat” helyébe a „84.30 szakágazat” lép.

13.

A III. melléklet 17. pontjában a „66.02 szakágazat” helyébe a „65.30 szakágazat” lép.

14.

A III. melléklet 32. pontjában a „66.01 szakágazat” helyébe a „65.11 szakágazat” lép.

15.

A III. melléklet 37. pontjában a „66.03 szakágazat” helyébe a „65.12 szakágazat” lép.

16.

A III. melléklet 41. pontjában a „67.20 szakágazat” helyébe a „66.2 alágazat” lép.

17.

A 8.22. táblázatban a „NEMZETGAZDASÁGI ÁGAZATOK (a NACE-szakaszok szerint)” cím helyébe a „NEMZETGAZDASÁGI ÁGAZATOK (a NACE rev. 1 szerinti nemzetgazdasági ágak szerint” cím lép.

18.

A IV. mellékletben a „NEMZETGAZDASÁGI ÁGAZATOK (A), TERMÉKEK (P) ÉS BERUHÁZÁSOK (ÁLLÓESZKÖZ-FELHALMOZÁS) (PI) CSOPORTOSÍTÁSA ÉS KÓDOLÁSA” szakaszcím helyébe a következő lép: „NEMZETGAZDASÁGI ÁGAZATOK (A*), TERMÉKEK (P*) ÉS ÁLLÓESZKÖZÖK (ÁLLÓESZKÖZ-FELHALMOZÁS) (AN) CSOPORTOSÍTÁSA ÉS KÓDOLÁSA”.

19.

A IV. mellékletben a „NEMZETGAZDASÁGI ÁGAZATOK (A), TERMÉKEK (P) ÉS BERUHÁZÁSOK (ÁLLÓESZKÖZ-FELHALMOZÁS) (PI) CSOPORTOSÍTÁSA ÉS KÓDOLÁSA” címet követő szöveg helyébe e rendelet mellékletében található szöveg lép.

20.

A B. mellékletben „A3” helyébe „A*3”, „A6” helyébe „A*10”, „A6†” helyébe „A*10”, „A17” helyébe „A*21”, „A31” helyébe „A*38”, valamint „A60” helyébe „A*64” lép a teljes szövegben.

21.

A B. mellékletben „A táblák áttekintése” című táblában:

a 15. és 16. táblára hivatkozó szakaszokat el kell hagyni:

15

Forrás tábla alapáron, beleértve a piaci beszerzési árra történő átalakítást, A60 * P60

36

2007

2000-től folyamatosan

16

Felhasználás tábla piaci beszerzési áron, A60 * P60

36

2007

2000-től folyamatosan

és helyükbe a következők lépnek:

15

Forrás tábla alapáron, beleértve a piaci beszerzési árra történő átalakítást

36

2007

2000-től folyamatosan

16

Felhasználás tábla piaci beszerzési áron

36

2007

2000-től folyamatosan

a 17., 18. és 19. táblára hivatkozó szakaszokat el kell hagyni:

17

Szimmetrikus input-output tábla alapáron, P60 * P60, ötévenként

36

2008

2000-től folyamatosan

18

Szimmetrikus input-output tábla hazai kibocsátásra alapáron, P60 * P60, ötévenként

36

2008

2000-től folyamatosan

19

Szimmetrikus input-output tábla importra alapáron, P60 * P60, ötévenként

36

2008

2000-től folyamatosan

és helyükbe a következők lépnek:

17

Szimmetrikus input-output tábla alapáron, ötévenként

36

2008

2000-től folyamatosan

18

Szimmetrikus input-output tábla hazai kibocsátásra alapáron, ötévenként

36

2008

2000-től folyamatosan

19

Szimmetrikus input-output tábla importra alapáron, ötévenként

36

2008

2000-től folyamatosan

22.

A B. mellékletben „n = 60” helyébe „n = 64” és „m = 60” helyébe „m = 64” lép a teljes szövegben.

23.

A B. mellékletben a 10. tábla helyébe a következő lép:

10. tábla –   Táblák nemzetgazdasági ágazatok és régiók szerint (NUTS II)

Kód

Változók listája

Bontás

B1.g

1.

Bruttó hozzáadott érték alapáron (folyó árak)

A*10

D.1

2.

Munkavállalói jövedelem (folyó árak)

A*10

P.51

3.

Bruttó állóeszköz-felhalmozás (folyó árak)

A*10

4.

Foglalkoztatás ezer főben és ezer munkaórában

ETO

Összesen

A*10

EEM

Munkavállalók

A*10”

24.

A B. mellékletben a 12. tábla helyébe a következő lép:

12. tábla –   Táblák nemzetgazdasági ágazatok és régiók szerint (NUTS III)

Kód

Változók listája

Bontás

B1.g

1.

Bruttó hozzáadott érték alapáron (folyó árak)

A*10

2.

Foglalkoztatás (ezer főben)

ETO

Összesen

A*10

EEM

Munkavállalók

A*10”

25.

A B. mellékletben, a 15. és 16. táblában „Termékek (CPA)” helyébe „Termékek (P*64)” és „Nemzetgazdasági ágazatok (NACE A60)” helyébe „Nemzetgazdasági ágazatok (A*64)” lép.

26.

A B. mellékletben, a 17., 18. és 19. táblában „Termékek” helyébe „Termékek (P*64)” lép.

27.

A B. melléklet „Eltérések tagállamonként” című szakaszában:

Bulgária: A „Táblákra vonatkozó eltérések” című 2.1. táblában a 22. táblára vonatkozó következő utalást el kell hagyni:

22

Minden változó

2005: első adatszolgáltatás 2008-ban

2005

2008

2000–2004: első adatszolgáltatás 2010-ben

2000–2004

2010

1998–1999: első adatszolgáltatás 2011-ben

1998–1999

2011

1995–1997: nem kell adatokat szolgáltatni

1995–1997

Nem kell adatokat szolgáltatni

és helyébe a következő lép:

22

Minden változó

2005: első adatszolgáltatás 2008-ban

2005

2008

2000–2004: első adatszolgáltatás 2010-ben

2000–2004

2010

1995–1999: nem kell adatokat szolgáltatni

1995–1999

Nem kell adatokat szolgáltatni

Bulgária: Az „Eltérések a táblák egyes változói/tételei tekintetében” című 2.2. táblában a 10. táblára vonatkozó következő utalást el kell hagyni:

10

Bruttó állóeszköz-felhalmozás (P.51)

2005–2006: első adatszolgáltatás 2009-ben

2005–2006

2009

2000–2004: első adatszolgáltatás 2011-ben

2000–2004

2011

1998–1999: első adatszolgáltatás 2012-ben

1998–1999

2012

1995–1997: nem kell adatokat szolgáltatni

1995–1997

Nem kell adatokat szolgáltatni

és helyébe a következő lép:

10

Bruttó állóeszköz-felhalmozás (P.51)

2005–2006: első adatszolgáltatás 2009-ben

2005–2006

2009

2000–2004: első adatszolgáltatás 2011-ben

2000–2004

2011

1999: első adatszolgáltatás 2012-ben

1999

2012

1995–1998: nem kell adatokat szolgáltatni

1995–1998

Nem kell adatokat szolgáltatni

Görögország: Az „Eltérések a táblák egyes változói/tételei tekintetében” című 7.2. táblában az 1. táblára vonatkozó következő utalást el kell hagyni:

1

Foglalkoztatás – negyedéves

1990–1994: első adatszolgáltatás 2011-ben

1990–1994

2011

és helyébe a következő lép:

1

Foglalkoztatás – negyedéves – összesen

1990–1994: első adatszolgáltatás 2011-ben

1990–1994

2011

Foglalkoztatás – negyedéves – nemzetgazdasági ágazatok szerinti bontás

1990–1994: nem kell adatokat szolgáltatni

1990–1994

Nem kell adatokat szolgáltatni

Franciaország: A „Táblákra vonatkozó eltérések” című 9.1. táblában a 3. táblára vonatkozó következő utalást el kell hagyni:

3

Összes változó: nemzetgazdasági ágazatok szerinti bontás A31, A60

1980–1998: első adatszolgáltatás 2011-ben

1980–1998

2011

és helyébe a következő lép:

3

Összes változó, a népesség, foglalkoztatás, munkavállalói jövedelem kivételével: nemzetgazdasági ágazatok szerinti bontás A*38, A*64

1995–1998: első adatszolgáltatás 2012-ben

1995–1998

2012

1980–1994: nem kell adatokat szolgáltatni

1980–1994

Nem kell adatokat szolgáltatni

Hollandia: Az „Eltérések a táblák egyes változói/tételei tekintetében” című 18.2. táblában az 1. táblára vonatkozó következő utalást el kell hagyni:

1

Foglalkoztatottak és önálló vállalkozók rezidens termelési egységekben: J–K és L–P nemzetgazdasági ágazat, személyek – éves

1980–1986: nem kell adatokat szolgáltatni

1980–1986

Nem kell adatokat szolgáltatni

és helyébe a következő lép:

1

Foglalkoztatottak és önálló vállalkozók rezidens termelési egységekben: K–L és O–T nemzetgazdasági ágazat, személyek – éves

1980–1986: nem kell adatokat szolgáltatni

1980–1986

Nem kell adatokat szolgáltatni

Hollandia: Az „Eltérések a táblák egyes változói/tételei tekintetében” című 18.2. táblában a 3. táblára vonatkozó következő utalásokat el kell hagyni:

3

Folyó árak:

 

 

 

 

P.1, P.2, B.1G, D.29–D.39, D.1, D.11 változók a B, DC_DD, DI, DN nemzetgazdasági ágazatokra

1980–1986: nem kell adatokat szolgáltatni

1980–1986

Nem kell adatokat szolgáltatni

 

B.2N+B.3N változók a B, CA_CB, DC_DD, DH_DI, DK_DN, DH, DO nemzetgazdasági ágazatokra

1980–1986: nem kell adatokat szolgáltatni

1980–1986

Nem kell adatokat szolgáltatni

3

Előző évi árak és láncindexált volumenek:

 

 

 

 

B.1G változók a B, CA_CB, DB_DE, DH_DN, J_K, O_P nemzetgazdasági ágazatokra

1980–1987: nem kell adatokat szolgáltatni

1980–1987

Nem kell adatokat szolgáltatni

 

K.1 változó a B, CA_CB, DC_DD, DH_DI, DK_DN, H_O nemzetgazdasági ágazatokra

1980–1995: nem kell adatokat szolgáltatni

1980–1995

Nem kell adatokat szolgáltatni

3

Folyó árak:

 

 

 

 

P.5, P.52, P.53 változók, nemzetgazdasági ágazatok szerinti bontás

1980–1994: nem kell adatokat szolgáltatni

1980–1994

Nem kell adatokat szolgáltatni

 

P.51 változó a B, CA_CB, DC_DD, DI nemzetgazdasági ágazatokra

1980–1986: nem kell adatokat szolgáltatni

1980–1986

Nem kell adatokat szolgáltatni

3

Előző évi árak és láncindexált volumenek:

 

 

 

 

P.5, P.52, P.53 változók

1980–1987: nem kell adatokat szolgáltatni

1980–1987

Nem kell adatokat szolgáltatni

 

P.5, P.52, P.53 változók, nemzetgazdasági ágazatok szerinti bontás

1988–1995: nem kell adatokat szolgáltatni

1988–1995

Nem kell adatokat szolgáltatni

 

P.51 változó a B, CA_CB, DC_DD, DI nemzetgazdasági ágazatokra

1980–1987: nem kell adatokat szolgáltatni

1980–1987

Nem kell adatokat szolgáltatni

és helyébe a következő lép:

3

Folyó árak:

 

 

 

 

P.1, P.2, B.1G, D.29–D.39 változók a 03., 13–16., 23., 28. nemzetgazdasági ágazatokra

1980–1986: nem kell adatokat szolgáltatni

1980–1986

Nem kell adatokat szolgáltatni

 

B.2N+B.3N változók a 03., 05–09., 13–16., 22–23., 27–32. nemzetgazdasági ágazatokra

1980–1986: nem kell adatokat szolgáltatni

1980–1986

Nem kell adatokat szolgáltatni

3

Előző évi árak és láncindexált volumenek:

 

 

 

 

B.1G változók a 03., 05–09., 13–17., 22–33., 64–68., 96–98. nemzetgazdasági ágazatokra

1980–1987: nem kell adatokat szolgáltatni

1980–1987

Nem kell adatokat szolgáltatni

 

K.1 változó a 03., 05–09., 13–16., 22–23., 27–32., 55–96. nemzetgazdasági ágazatokra

1980–1995: nem kell adatokat szolgáltatni

1980–1995

Nem kell adatokat szolgáltatni

3

Folyó árak:

 

 

 

 

P.5, P.52, P.53 változók, nemzetgazdasági ágazatok szerinti bontás

1980–1994: nem kell adatokat szolgáltatni

1980–1994

Nem kell adatokat szolgáltatni

 

P.51 változó a 03., 05–09., 13–16., 23. nemzetgazdasági ágazatokra

1980–1986: nem kell adatokat szolgáltatni

1980–1986

Nem kell adatokat szolgáltatni

3

Előző évi árak és láncindexált volumenek:

 

 

 

 

P.5, P.52, P.53 változók

1980–1987: nem kell adatokat szolgáltatni

1980–1987

Nem kell adatokat szolgáltatni

 

P.5, P.52, P.53 változók, nemzetgazdasági ágazatok szerinti bontás

1988–1995: nem kell adatokat szolgáltatni

1988–1995

Nem kell adatokat szolgáltatni

 

P.51 változó a 03., 05–09., 13–16., 23. nemzetgazdasági ágazatokra

1980–1987: nem kell adatokat szolgáltatni

1980–1987

Nem kell adatokat szolgáltatni

Svédország: Az „Eltérések a táblák egyes változói/tételei tekintetében” című 26.2. táblában az „Az 50–52 nemzetgazdasági ágazatok szerinti felosztás” kifejezést el kell hagyni, és a helyébe az „A 45–47 nemzetgazdasági ágazatok szerinti felosztás” kifejezés lép.

28.

A B. melléklet a 26. tábla után a következővel egészül ki:

„ADATTOVÁBBÍTÁS

1.

A második albekezdésben felsoroltak kivételével valamennyi 2011. augusztus 31. után továbbítandó adat esetében a NACE Rev. 2 alapján készült A*3, A*10, A*21, A*38, A*64 bontást, valamint a CPA 2008 alapján készült P*3, P*10, P*21, P*38 és P*64 bontást kell alkalmazni.

Azon tagállamoknak, amelyek a 2223/96/EK rendelet 15–19. tábláival összefüggő adattovábbítás tekintetében 2011-ig vagy annál későbbi időpontig eltérésre kaptak engedélyt, az adattovábbítás időpontjától függetlenül a 2007-ig terjedő referencia-időszakokra az A3, A6, A17, A31, A60, P3, P6, P17, P31 és P60 bontást kell alkalmazniuk, 2008-tól kezdődő referencia-időszakokra pedig az A*3, A*10, A*21, A*38, A*64, P*3, P*10, P*21, P*38 és P*64 bontást.

2.

2014. december 31-ig a 10. tábla továbbításához a NACE Rev. 2 rendszer A*10 bontását, vagy a NACE Rev. 2 rendszer A*10 bontásának alábbi aggregált sorait kell alkalmazni:

(G, H és I) és (J) helyett (G, H, I és J),

(K), (L) és (M és N) helyett (K, L, M és N),

(O, P és Q) és (R, S, T és U) helyett (O, P, Q, R, S, T és U).

2015. január 1-jétől a 10. tábla továbbításához a NACE Rev. 2 rendszer A*10 bontását kell alkalmazni.

3.

A 12. tábla továbbításához a NACE Rev. 2 rendszer A*10 bontását, vagy a NACE Rev. 2 rendszer A*10 bontásának aggregált sorait kell alkalmazni:

(G, H és I) és (J) helyett (G, H, I és J),

(K), (L) és (M és N) helyett (K, L, M és N),

(O, P és Q) és (R, S, T és U) helyett (O, P, Q, R, S, T és U).

4.

A IV. mellékletben a »NEMZETGAZDASÁGI ÁGAZATOK (A*), TERMÉKEK (P*) ÉS ÁLLÓESZKÖZÖK (ÁLLÓESZKÖZ-FELHALMOZÁS) (AN) CSOPORTOSÍTÁSA ÉS KÓDOLÁSA« szakaszban megadott 26a., illetve 44a. »ebből: tulajdonos által lakott lakás imputált bérleti díja« pontok A*38, illetve A*64 bontás szerinti adattovábbítása csak a 2223/96/EK rendelet B. mellékletének 3. táblájában megadott P.1, P.2, B.1g változók esetében kötelező.

5.

A 2011. augusztus 31. után esedékes első adatszolgáltatás során, a NACE Rev. 2, illetve a CPA 2008 rendszeren alapuló ESA 95 nemzeti számlák adatszolgáltatási programja keretében az alábbi megfigyelési időszakokra kell nemzetgazdasági ágazatok vagy termékek szerinti bontásban adatokat szolgáltatni:

a)

:

1. tábla

:

2000-től (negyedéves adatok esetén 2000 1. né.-től) kezdődően;

b)

:

3. tábla

:

2000-től kezdődően;

c)

:

10. tábla

:

2009;

d)

:

12. tábla

:

2009;

e)

:

20. tábla

:

2000-től kezdődően;

f)

:

22. tábla

:

2000-től kezdődően.

A tagállamok az 1. táblához éves adatokat először az 1. táblázattal összefüggő – 2011 második negyedévére vonatkozó – első negyedéves adatszolgáltatás keretében, legkésőbb 2011. szeptember 30-ig szolgáltatnak.

6.

A 2012. augusztus 31. után esedékes első, táblákra vonatkozó adatszolgáltatás keretében, a NACE Rev. 2, illetve a CPA 2008 rendszeren alapuló ESA 95 nemzeti számlák adatszolgáltatási programja keretében legalább az alábbi megfigyelési időszakokra kell nemzetgazdasági ágazatok vagy termékek szerinti bontásban adatokat szolgáltatni:

a)   1. tábla (a »Népesség, foglalkoztatás, munkavállalói jövedelem« cím alatt felsorolt változók kivételével):

1990-től (negyedéves adatok esetén 1990 1. né.-től) kezdődően Belgium, Dánia, Németország, Írország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Ausztria, Portugália, Finnország, Svédország és az Egyesült Királyság esetében,

1995 (negyedéves adatok esetén 1995 1. né.-től) kezdődően Bulgária, a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Románia, Szlovénia és Szlovákia esetében;

b)   3. tábla (a »Foglalkoztatás és munkavállalói jövedelem« cím alatt felsorolt változók kivételével): 1995-től kezdődően az A*10 és A*38 esetében;

c)   10. tábla: 2000-től kezdődően;

d)   12. tábla: 2000-től kezdődően.

7.

A 15., 16., 17., 18. és 19. tábla esetében nincs szükség a NACE Rev. 2, illetve a CPA 2008 rendszeren alapuló visszamenőleges adatokra.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. augusztus 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 310., 1996.11.30., 1. o.

(2)  HL L 393., 2006.12.30., 1. o.

(3)  HL L 145., 2008.6.4., 65. o.

(4)  HL L 332., 2006.11.30., 21. o.


MELLÉKLET

A*3

Tétel

NACE Rev. 2 szerinti nemzetgazdasági ágak

Megnevezés

1

A

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat

2

B, C D, E és F

Bányászat, kőfejtés; feldolgozóipar; villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás; vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés; építőipar

3

G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T és U

Szolgáltatások


A*10

Tétel

NACE Rev. 2 szerinti nemzetgazdasági ágak

Megnevezés

1

A

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat

2

B, C, D és E

Bányászat, kőfejtés; feldolgozóipar; villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás; vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés

2a

C

Ebből: feldolgozóipar

3

F

Építőipar

4

G, H és I

Kereskedelem, gépjárműjavítás; szállítás, raktározás; szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

5

J

Információ, kommunikáció

6

K

Pénzügyi, biztosítási tevékenység

7

L

Ingatlanügyletek

8

M és N

Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység; adminisztratív tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások

9

O, P és Q

Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás; oktatás; humán-egészségügyi, szociális ellátás

10

R, S, T és U

Művészet, szórakoztatás, szabadidő, háztartási cikk javítása, egyéb szolgáltatás


A*21

Tétel

NACE Rev. 2 szerinti nemzetgazdasági ág

NACE Rev. 2 szerinti ágazatok

Megnevezés

1

A

01–03

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat

2

B

05–09

Bányászat, kőfejtés

3

C

10–33

Feldolgozóipar

4

D

35

Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás

5

E

36–39

Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés

6

F

41–43

Építőipar

7

G

45–47

Kereskedelem, gépjárműjavítás

8

H

49–53

Szállítás, raktározás

9

I

55–56

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

10

J

58–63

Információ, kommunikáció

11

K

64–66

Pénzügyi, biztosítási tevékenység

12

L

68

Ingatlanügyletek

13

M

69–75

Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

14

N

77–82

Adminisztratív tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások

15

O

84

Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás

16

P

85

Oktatás

17

Q

86–88

Humán-egészségügyi, szociális ellátás

18

R

90–93

Művészet, szórakoztatás, szabadidő

19

S

94–96

Egyéb szolgáltatás

20

T

97–98

Háztartás munkaadói tevékenysége; termék előállítása, szolgáltatás végzése saját fogyasztásra

21

U

99

Területen kívüli szervezet


A*38

Tétel

NACE Rev. 2 szerinti ágazatok

Megnevezés

1

01–03

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat

2

05–09

Bányászat, kőfejtés

3

10–12

Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása

4

13–15

Textília, ruházati termék, bőrtermék gyártása

5

16–18

Fa- és papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység

6

19

Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás

7

20

Vegyi anyag, termék gyártása

8

21

Gyógyszergyártás

9

22–23

Gumi-, műanyag termék és egyéb nemfém ásványi termék gyártása

10

24–25

Fémalapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása (kivéve: gépek és berendezések)

11

26

Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása

12

27

Villamos berendezés gyártása

13

28

Máshova nem sorolt gép, berendezés gyártása

14

29–30

Járműgyártás

15

31–33

Bútorgyártás; egyéb feldolgozóipari tevékenység; gép, berendezés javítása, üzembe helyezése

16

35

Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás

17

36–39

Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés

18

41–43

Építőipar

19

45–47

Kereskedelem, gépjárműjavítás

20

49–53

Szállítás, raktározás

21

55–56

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

22

58–60

Kiadás, audiovizuális tevékenység, műsorszolgáltatás

23

61

Távközlés

24

62–63

Információtechnológiai szolgáltatás; információs szolgáltatás

25

64–66

Pénzügyi, biztosítási tevékenység

26

68

Ingatlanügyletek

26a

 

Ebből: tulajdonos által lakott lakás imputált bérleti díja

27

69–71

Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység; üzletvezetési, vezetői tanácsadás; építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés

28

72

Tudományos kutatás, fejlesztés

29

73–75

Reklám, piackutatás; egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység; állat-egészségügyi ellátás

30

77–82

Adminisztratív tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások

31

84

Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás

32

85

Oktatás

33

86

Humán-egészségügyi ellátás

34

87–88

Szociális ellátás

35

90–93

Művészet, szórakoztatás, szabadidő

36

94–96

Egyéb szolgáltatás

37

97–98

Háztartás munkaadói tevékenysége; termék előállítása, szolgáltatás végzése saját fogyasztásra

38

99

Területen kívüli szervezet


A*64

Tétel

NACE Rev. 2 szerinti ágazatok

Megnevezés

1

01

Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

2

02

Erdőgazdálkodás

3

03

Halászat, halgazdálkodás

4

05–09

Bányászat, kőfejtés

5

10–12

Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása

6

13–15

Textília, ruházati termék, bőrtermék gyártása

7

16

Fafeldolgozás (kivéve bútor), fonottáru gyártása

8

17

Papír, papírtermék gyártása

9

18

Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység

10

19

Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás

11

20

Vegyi anyag, termék gyártása

12

21

Gyógyszergyártás

13

22

Gumi-, műanyag termék gyártása

14

23

Egyéb nemfém ásványi termék gyártása

15

24

Fémalapanyag gyártása

16

25

Fémfeldolgozási termék gyártása

17

26

Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása

18

27

Villamos berendezés gyártása

19

28

Gép, gépi berendezés gyártása

20

29

Közúti jármű gyártása

21

30

Egyéb jármű gyártása

22

31–32

Bútorgyártás; egyéb feldolgozóipari tevékenység

23

33

Ipari gép, berendezés javítása és üzembe helyezése

24

35

Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás

25

36

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

26

37–39

Szennyvíz gyűjtése, kezelése; hulladékgazdálkodás; szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

27

41–43

Építőipar

28

45

Gépjármű-, motorkerékpár kereskedelme, javítása

29

46

Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)

30

47

Kiskereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)

31

49

Szárazföldi, csővezetékes szállítás

32

50

Vízi szállítás

33

51

Légi szállítás

34

52

Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység

35

53

Postai, futárpostai tevékenység

36

55–56

Szálláshely-szolgáltatás; vendéglátás

37

58

Kiadói tevékenység

38

59–60

Film, videó, televízióműsor gyártása, hangfelvétel kiadás; műsor-összeállítás, műsorszolgáltatás

39

61

Távközlés

40

62–63

Információtechnológiai szolgáltatás; információs szolgáltatás

41

64

Pénzügyi közvetítés, kivéve: biztosítási, nyugdíjpénztári tevékenység

42

65

Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok (kivéve: kötelező társadalombiztosítás)

43

66

Egyéb pénzügyi tevékenység

44

68

Ingatlanügyletek

44a

 

Ebből: tulajdonos által lakott lakás imputált bérleti díja

45

69–70

Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység; üzletvezetési, vezetői tanácsadás

46

71

Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés

47

72

Tudományos kutatás, fejlesztés

48

73

Reklám, piackutatás

49

74–75

Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység; állat-egészségügyi ellátás

50

77

Kölcsönzés, operatív lízing

51

78

Munkaerő-piaci szolgáltatás

52

79

Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás

53

80–82

Biztonsági, nyomozói tevékenység építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés; adminisztratív, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás

54

84

Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás

55

85

Oktatás

56

86

Humán-egészségügyi ellátás

57

87–88

Szociális ellátás

58

90–92

Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység; könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység; szerencsejáték és fogadás

59

93

Sport-, szórakoztató-, szabadidős tevékenység

60

94

Érdekképviselet

61

95

Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása

62

96

Egyéb személyi szolgáltatás

63

97–98

Háztartás munkaadói tevékenysége; termék előállítása, szolgáltatás végzése saját fogyasztásra

64

99

Területen kívüli szervezet


P*3

Tétel

CPA 2008 szerinti nemzetgazdasági ágak

Megnevezés

1

A

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat

2

B, C, D, E és F

Bányászat, kőfejtés; feldolgozóipar; villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás; vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés; építőipar

3

G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T és U

Szolgáltatások


P*10

Tétel

CPA 2008 szerinti nemzetgazdasági ágak

Megnevezés

1

A

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat

2

B, C, D és E

Bányászat, kőfejtés; feldolgozóipar; villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás; vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés

2a

C

Ebből: feldolgozóipar

3

F

Építőipar

4

G, H és I

Kereskedelem, gépjárműjavítás; szállítás, raktározás; szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

5

J

Információ, kommunikáció

6

K

Pénzügyi, biztosítási tevékenység

7

L

Ingatlanügyletek

8

M és N

Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység; adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység

9

O, P és Q

Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás; oktatás; humán-egészségügyi, szociális ellátás

10

R, S, T és U

Művészeti, szórakoztató, szabadidős szolgáltatások, háztartási cikkek javítása, egyéb szolgáltatások


P*21

Tétel

CPA 2008 szerinti nemzetgazdasági ág

CPA 2008 szerinti ágazatok

Megnevezés

1

A

01–03

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat

2

B

05–09

Bányászat, kőfejtés

3

C

10–33

Feldolgozóipar

4

D

35

Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás

5

E

36–39

Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés

6

F

41–43

Építőipar

7

G

45–47

Kereskedelem, gépjárműjavítás

8

H

49–53

Szállítás, raktározás

9

I

55–56

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

10

J

58–63

Információ, kommunikáció

11

K

64–66

Pénzügyi, biztosítási tevékenység

12

L

68

Ingatlanügyletek

13

M

69–75

Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

14

N

77–82

Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység

15

O

84

Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás

16

P

85

Oktatás

17

Q

86–88

Humán-egészségügyi, szociális ellátás

18

R

90–93

Művészet, szórakoztatás, szabadidő

19

S

94–96

Egyéb szolgáltatás

20

T

97–98

Háztartás munkaadói tevékenysége; termék előállítása, szolgáltatás végzése saját fogyasztásra

21

U

99

Területen kívüli szervezet


P*38

Tétel

CPA 2008 szerinti ágazatok

Megnevezés

1

01–03

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat

2

05–09

Bányászat és kőfejtés

3

10–12

Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása

4

13–15

Textília, ruházati termék, bőrtermék gyártása

5

16–18

Fa- és papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység

6

19

Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás

7

20

Vegyi anyag, termék gyártása

8

21

Gyógyszergyártás

9

22–23

Gumi-, műanyag termék és egyéb nemfém ásványi termék gyártása

10

24–25

Fémalapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása

11

26

Számítógép, elektronikai és optikai termék gyártása

12

27

Villamos berendezés gyártása

13

28

Gép, gépi berendezés gyártása

14

29–30

Járműgyártás

15

31–33

Bútorgyártás; egyéb feldolgozóipari tevékenység; ipari gép, berendezés, eszköz javítása

16

35

Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás

17

36–39

Vízellátás; szennyvízkezelés, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés

18

41–43

Építőipar

19

45–47

Kereskedelem, gépjárműjavítás

20

49–53

Szállítás, raktározás

21

55–56

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

22

58–60

Kiadás, audiovizuális tevékenység, műsorszolgáltatás

23

61

Távközlés

24

62–63

Információtechnológiai szolgáltatás; információs szolgáltatások

25

64–66

Pénzügyi, biztosítási szolgáltatások

26

68

Ingatlanügyletek

26a

 

Ebből: tulajdonos által lakott lakás imputált bérleti díja

27

69–71

Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység; üzletvezetés; vezetői tanácsadás; építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés

28

72

Tudományos kutatás, fejlesztés

29

73–75

Reklám, piackutatás; egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység; állat-egészségügyi ellátás

30

77–82

Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység

31

84

Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás

32

85

Oktatás

33

86

Humán-egészségügyi ellátás

34

87–88

Szociális ellátás

35

90–93

Művészet, szórakoztatás, szabadidő

36

94–96

Egyéb szolgáltatás

37

97–98

Háztartás munkaadói tevékenysége; termék előállítása, szolgáltatás végzése saját fogyasztásra

38

99

Területen kívüli szervezet


P*64

Tétel

CPA 2008 szerinti ágazatok

Megnevezés

1

01

Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

2

02

Erdőgazdálkodás

3

03

Halászat, halgazdálkodás

4

05–09

Bányászat, kőfejtés

5

10–12

Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása

6

13–15

Textília, ruházati termék, bőrtermék gyártása

7

16

Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása

8

17

Papír, papírtermék gyártása

9

18

Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység

10

19

Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás

11

20

Vegyi anyag, termék gyártása

12

21

Gyógyszergyártás

13

22

Gumi-, műanyag termék gyártása

14

23

Nemfém ásványi termék gyártása

15

24

Fémalapanyag gyártása

16

25

Fémfeldolgozási termék gyártása

17

26

Számítógép, elektronikai és optikai termék gyártása

18

27

Villamos berendezés gyártása

19

28

Gép, gépi berendezés gyártása

20

29

Közúti jármű gyártása

21

30

Egyéb jármű gyártása

22

31–32

Bútorgyártás; egyéb feldolgozóipari tevékenység

23

33

Ipari gép, berendezés, eszköz javítása

24

35

Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás

25

36

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

26

37–39

Szennyvíz gyűjtése, kezelése; hulladékgazdálkodás; szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

27

41–43

Építőipar

28

45

Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása

29

46

Nagykereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)

30

47

Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)

31

49

Szárazföldi és csővezetékes szállítás

32

50

Vízi szállítás

33

51

Légi szállítás

34

52

Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység

35

53

Postai, futárpostai tevékenység

36

55–56

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

37

58

Kiadói tevékenység

38

59–60

Film, videó, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás; műsor-összeállítás, műsorszolgáltatás

39

61

Távközlés

40

62–63

Információtechnológiai szolgáltatás; információs szolgáltatások

41

64

Pénzügyi tevékenység (kivéve: biztosítási, nyugdíjpénztári tevékenység)

42

65

Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok (kivéve: kötelező társadalombiztosítás)

43

66

Pénzügyi és biztosítási kiegészítő szolgáltatás

44

68

Ingatlanügyletek

44a

 

Ebből: tulajdonos által lakott lakás imputált bérleti díja

45

69–70

Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység; üzletvezetési, vezetői tanácsadás

46

71

Mérnöki és építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés

47

72

Tudományos kutatás, fejlesztés

48

73

Reklám, piackutatás

49

74–75

Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység; állat-egészségügyi ellátás

50

77

Kölcsönzés, operatív lízing

51

78

Munkaerő-piaci szolgáltatás

52

79

Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás

53

80–82

Biztonsági, nyomozói tevékenység; építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés; adminisztratív, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás

54

84

Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás

55

85

Oktatás

56

86

Humán-egészségügyi ellátás

57

87–88

Szociális ellátás, bentlakással; szociális ellátás bentlakás nélkül

58

90–92

Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység; könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység; szerencsejáték, fogadás

59

93

Sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység

60

94

Érdekképviselet

61

95

Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása

62

96

Egyéb személyi szolgáltatás

63

97–98

Háztartás munkaadói tevékenysége; termék előállítása, szolgáltatás végzése saját fogyasztásra

64

99

Területen kívüli szervezet tevékenysége


AN_F6: Állóeszközök bontása

Eszközkategória

Megnevezés

AN.1111

lakások

AN.1112

egyéb épületek és építmények

AN.11131

szállítóeszközök

AN.11132

egyéb gépek és berendezések

AN.1114

művelés alatt álló eszközök

AN.112

immateriális javak


AN_F6†: Állóeszközök bontása

Eszközkategória

Megnevezés

AN.1111

lakások

AN.1112

egyéb épületek és építmények

AN.11131

szállítóeszközök

AN.11132

egyéb gépek és berendezések

ebből: AN.111321

irodai gép és hardver

ebből: AN.111322

rádió-, tv- és kommunikációs berendezés

AN.1114

művelés alatt álló eszközök

AN.112

immateriális javak

ebből: AN.1122

számítógépes szoftverek”


Top