EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0044

A Bizottság 2010/42/EU irányelve ( 2010. július 1.) a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az alapok egyesülésére, a master-feeder struktúrákra és a bejelentési eljárásokra vonatkozó különös rendelkezései tekintetében történő végrehajtásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 176, 10.7.2010, p. 28–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 011 P. 105 - 118

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/07/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/44/oj

10.7.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 176/28


A BIZOTTSÁG 2010/42/EU IRÁNYELVE

(2010. július 1.)

a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az alapok egyesülésére, a master-feeder struktúrákra és a bejelentési eljárásokra vonatkozó különös rendelkezései tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 2009. július 13-i 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 43. cikke (5) bekezdésére, 60. cikke (6) bekezdésének a) és c) pontjára, 61. cikkének (3) bekezdésére, 62. cikkének (4) bekezdésére, 64. cikke (4) bekezdésének a) pontjára és 95. cikkének (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2009/65/EK irányelv 43. cikke (1) bekezdésének megfelelően a befektetésijegy-tulajdonosoknak egyesülés esetében nyújtandó tájékoztatásnak tükröznie kell a beolvadó és az átvevő ÁÉKBV befektetésijegy-tulajdonosainak eltérő igényeit és segítenie kell tájékozottságuk kialakítását.

(2)

Célszerű, hogy a tájékoztató dokumentumban a beolvadó ÁÉKBV vagy az átvevő ÁÉKBV csak a 2009/65/EK irányelv 43. cikkének (3) bekezdésében és ezen irányelv 3–5. cikkében említett információkat legyen köteles feltüntetni. A beolvadó ÁÉKBV vagy az átvevő ÁÉKBV azonban a tervezett egyesüléssel összefüggésben más fontos információkat is feltüntethet.

(3)

Ha a 2009/65/EK irányelv 43. cikkének (1) bekezdése szerinti tájékoztató dokumentumot összefoglalóval egészítik ki, az nem mentesítheti az ÁÉKBV-t azon kötelezettség alól, hogy a tájékoztató dokumentum többi részében is kerülnie kell a hosszadalmas vagy technikai jellegű magyarázatokat.

(4)

A 2009/65/EK irányelv 43. cikke (1) bekezdésének megfelelően az átvevő ÁÉKBV befektetésijegy-tulajdonosainak nyújtandó tájékoztatás esetében célszerű feltételezni, hogy e befektetésijegy-tulajdonosok javarészt már tisztában vannak az átvevő ÁÉKBV jellemzőivel, kapcsolódó jogaikkal és az ÁÉKBV működési rendjével. A tájékoztatásnak ezért az egyesülés folyamatára és az átvevő ÁÉKBV-re gyakorolt potenciális hatására kell összpontosítania.

(5)

Célszerű harmonizálni annak módját, hogy a 2009/65/EK irányelv 43. és 64. cikke szerinti tájékoztatást miként nyújtják a befektetésijegy-tulajdonosoknak. E tájékoztatás célja, hogy kellő tájékozottságot biztosítson a befektetésijegy-tulajdonosoknak annak eldöntéséhez, hogy az ÁÉKBV egyesülésben való részvételekor, feeder-ÁÉKBV-vá válásakor vagy master-ÁÉKBV-ja váltásakor fenntartsák-e befektetésüket, vagy pedig befektetési jegyeik visszaváltását kérjék. Indokolt, hogy a befektetésijegy-tulajdonosok tudatában legyenek az ÁÉKBV előtt álló jelentős változásoknak és lehetőségük legyen a tájékoztatás áttanulmányozására. E célból a tájékoztatást papíron vagy más tartós adathordozón, például elektronikus levélben (e-mailben), a befektetésijegy-tulajdonosoknak címezve kell továbbítani. Az elektronikus eszközök használata lehetővé tenné az ÁÉKBV-k számára, hogy a tájékoztatást költséghatékony módon nyújtsák. Az irányelvben nem célszerű arra kötelezni az ÁÉKBV-kat, hogy befektetésijegy-tulajdonosaikat közvetlenül tájékoztassák, inkább azt indokolt figyelembe venni, hogy egyes tagállamok sajátosságai miatt az ottani ÁÉKBV-k vagy alapkezelő társaságaik – jogi vagy gyakorlati okokból – nem képesek közvetlenül kapcsolatba lépni a befektetésijegy-tulajdonosokkal. Az ÁÉKBV-k számára célszerű lehetővé tenni, hogy a tájékoztatást a letétkezelőnek vagy közvetítőknek való átadás útján nyújtsák, amennyiben biztosra vehető, hogy minden befektetésijegy-tulajdonos kellő időben megkapja a tájékoztatást. Az irányelvvel csak azt a módot célszerű harmonizálni, amellyel a 2009/65/EK irányelv 43. és 64. cikke szerinti tájékoztatást nyújtják a befektetésijegy-tulajdonosoknak. A befektetésijegy-tulajdonosoknak szóló egyéb tájékoztatások nyújtásának módját a tagállamok szabályozhatják.

(6)

A master-ÁÉKBV és a feeder-ÁÉKBV közötti megállapodásban indokolt figyelembe venni a feeder-ÁÉKBV abból eredő sajátos igényeit, hogy eszközeinek legalább 85 %-át a master-ÁÉKBV-be fekteti, ugyanakkor továbbra is teljesítenie kell az ÁÉKBV-kra vonatkozó kötelezettségeket. A megállapodásnak ezért biztosítania kell, hogy a master-ÁÉKBV kellő időben a feeder-ÁÉKBV rendelkezésére bocsásson minden ahhoz szükséges információt, hogy az teljesíteni tudja saját kötelezettségeit. A megállapodásban emellett rögzíteni kell a felek egyéb jogait és kötelezettségeit is.

(7)

Célszerű, hogy a 60. cikk (1) bekezdése első albekezdésének megfelelően a master-ÁÉKBV és a feeder-ÁÉKBV között kötött megállapodás tekintetében a tagállamok csak a 2009/65/EK irányelv VIII. fejezetében és ezen irányelv 8–14. cikkében említett elemek szerepeltetését írják elő. A megállapodás azonban tartalmazhat egyéb elemeket, ha a master-ÁÉKBV és a feeder-ÁÉKBV ebben megegyezik.

(8)

Ha a master-ÁÉKBV és a feeder-ÁÉKBV közötti kereskedési feltételek nem térnek el a master-ÁÉKBV egyéb (nem feeder-ÁÉKBV) befektetésijegy-tulajdonosaira vonatkozó szokásos feltételektől, és ez utóbbiakat a master-ÁÉKBV tájékoztatója is tartalmazza, akkor a master-ÁÉKBV és a feeder-ÁÉKBV közötti megállapodásnak nem célszerű megismételnie az említett szokásos kereskedési feltételeket, hanem elég, ha csak hivatkozik a master-ÁÉKBV tájékoztatójának megfelelő részeire, ezáltal elősegítve az ágazat költségmegtakarítását és az adminisztratív teher csökkentését.

(9)

A master-ÁÉKBV és a feeder-ÁÉKBV közötti megállapodásban megfelelő eljárásokat kell meghatározni a befektetésijegy-tulajdonosok olyan kérdéseinek és panaszainak kezelésére, amelyeket tévedésből, a feeder-ÁÉKBV helyett küldtek a master-ÁÉKBV-nek, vagy fordítva.

(10)

Az ügyleti költségek csökkentése és a kedvezőtlen adózási következmények elkerülése érdekében a master-ÁÉKBV és a feeder-ÁÉKBV természetbeni eszközátruházás alkalmazásáról is megállapodhat, kivéve, ha ezt a nemzeti jog nem engedélyezi, vagy ha ez nem egyeztethető össze a master-ÁÉKBV vagy a feeder-ÁÉKBV szabályzatával vagy létesítő okiratával. A master-ÁÉKBV-hez történő természetbeni eszközátruházás lehetősége különösen azon feeder-ÁÉKBV-k számára jelenthet segítséget, amelyek működtek már ÁÉKBV-ként, akár más master-ÁÉKBV feeder-ÁÉKBV-jeként is, a tekintetben, hogy általa elkerülhetők az azon eszközök értékesítésével járó ügyleti költségek, amelyekbe mind a feeder-ÁÉKBV, mind a master-ÁÉKBV befektetett. A feeder-ÁÉKBV számára is indokolt lehetővé tenni, hogy – amennyiben élni kíván ezzel a lehetőséggel – természetbeni eszközátruházást fogadjon a master-ÁÉKBV-től, mivel ez hozzájárulhat az ügyleti költségek csökkentéséhez és a kedvezőtlen adózási következmények elkerüléséhez. A feeder-ÁÉKBV-hez történő természetbeni eszközátruházást nem szabad a master-ÁÉKBV felszámolásához, egyesüléséhez vagy szétválásához kötni, hanem célszerű más esetekben is engedélyezni.

(11)

A szükséges rugalmasság megőrzése érdekében, egyúttal a befektetők legjobb érdekeit szem előtt tartva, lehetővé kell tenni, hogy a természetbeni eszközátruházás útján eszközökhöz jutó feeder-ÁÉKBV ezen eszközök egy részét vagy egészét átruházza master-ÁÉKBV-jére, amennyiben a master-ÁÉKBV ebbe beleegyezik, vagy hogy eszközöket tegyen készpénzzé, és a készpénzt a master-ÁÉKBV-ba fektesse.

(12)

A master-feeder struktúrák sajátosságai miatt szükséges, hogy a master-ÁÉKBV és a feeder-ÁÉKBV közötti megállapodás eltérjen a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 3. és 4. cikkében szereplő kollíziós szabályoktól, oly módon, hogy a megállapodásra alkalmazandó jog vagy a feeder-ÁÉKBV letelepedése szerinti tagállam joga legyen, vagy a master-ÁÉKBV tagállamának joga. A felek számára lehetővé kell tenni, hogy szabadon értékeljék e választás előnyeit és hátrányait, illetve figyelembe vegyék, hogy a master-ÁÉKBV-nek több feeder-ÁÉKBV-je van-e, és hogy e feeder-ÁÉKBV-k egy vagy több tagállamban vannak-e letelepedve.

(13)

Amennyiben egy master-ÁÉKBV felszámolása, egyesülése vagy szétválása kapcsán a feeder-ÁÉKBV befektetésijegy-tulajdonosai a 2009/65/EK irányelv alapján a befektetési jegyek visszaváltását kérhetik, a feeder-ÁÉKBV e jogot nem korlátozhatja a visszavásárlás vagy visszaváltás átmeneti felfüggesztésével, kivéve, ha erre rendkívüli körülmények miatt, a befektetésijegy-tulajdonosok érdekeinek védelmében kényszerül, vagy ha illetékes hatósága szólítja fel erre.

(14)

Mivel a master-ÁÉKBV egyesülése vagy szétválása 60 napon belül hatályossá válhat, rendkívüli körülmények között az is előfordulhat, hogy a feeder-ÁÉKBV számára az új befektetési tervekkel kapcsolatos hozzájárulás megkéréséhez és beszerzéséhez, valamint a feeder-ÁÉKBV befektetésijegy-tulajdonosait illető 30 napon belüli visszavásárlási vagy visszaváltási jog biztosításához rendelkezésre álló határidő túl rövid ahhoz, hogy a feeder-ÁÉKBV biztosan tudhassa, hány befektetésijegy-tulajdonosa fogja kérni a visszaváltást. Ilyen körülmények között a feeder-ÁÉKBV-t elvben kötelezni kell a master-ÁÉKBV-ben birtokolt összes befektetési jegyének visszaváltását kérje. Az indokolatlan ügyleti költségek elkerülése érdekében azonban célszerű lehetővé tenni a feeder-ÁÉKBV számára, hogy más módon biztosítsa befektetésijegy-tulajdonosai visszaváltási jogának gyakorlását, és így képes legyen az ügyleti költségek csökkentésére vagy más kedvezőtlen következmények elkerülésére. A feeder-ÁÉKBV-nek mindenekelőtt célszerű a lehető leghamarabb megkérnie a jóváhagyást. Ezen túlmenően indokolt, hogy a feeder-ÁÉKBV ne legyen köteles kérni a visszaváltást, ha saját befektetésijegy-tulajdonosai nem kívánnak élni ezzel a lehetőséggel. Amennyiben a feeder-ÁÉKBV visszaváltást kér a master-ÁÉKBV-től, célszerű mérlegelnie, hogy a természetbeni visszaváltás nem csökkentené-e az ügyleti költségeket és nem segítené-e más kedvezőtlen következmények elkerülését.

(15)

A master-ÁÉKBV és a feeder-ÁÉKBV letétkezelői közötti információmegosztási megállapodás alapján a feeder-ÁÉKBV letétkezelőjének meg kell kapnia a kötelezettségei teljesítéséhez szükséges minden releváns információt és dokumentumot. E megállapodásban – sajátos jellege miatt – ugyanolyan, a Róma I. rendelet 3. és 4. cikkétől eltérő kollíziós szabályokat kell előírni, mint a master-ÁÉKBV és a feeder-ÁÉKBV közötti megállapodásban. Az információmegosztási megállapodás azonban sem a master-ÁÉKBV letétkezelője, sem a feeder-ÁÉKBV letétkezelője számára nem írhat elő olyan feladatokat, amelyek a székhely szerinti tagállamuk jogában tilosak vagy nem szerepelnek.

(16)

A master-ÁÉKBV letétkezelője által a letétkezelői funkció ellátása során a székhelye szerinti tagállam jogának megfelelően feltárt szabálytalanságok jelentése a feeder-ÁÉKBV védelmét szolgálja. Következésképpen a jelentésre nincs szükség, ha a szabálytalanságok nem gyakorolnak negatív hatást a feeder-ÁÉKBV-re. Ha a master-ÁÉKBV-vel kapcsolatos szabálytalanságok negatív hatást gyakorolnak a feeder-ÁÉKBV-re, az utóbbit arról is értesíteni kell, hogy a szabálytalanságokat megszüntették-e, és ha igen, miként. A master-ÁÉKBV letétkezelőjének ezért tájékoztatnia kell a feeder-ÁÉKBV letétkezelőjét arról, hogy a master-ÁÉKBV hogyan szüntette meg vagy hogyan tervezi megszüntetni a szabálytalanságot. Ha a feeder-ÁÉKBV letétkezelője úgy véli, hogy a szabálytalanság megszüntetésekor nem tartották szem előtt a feeder-ÁÉKBV befektetésijegy-tulajdonosainak érdekét, erről haladéktalanul be kell számolnia a feeder-ÁÉKBV-nek.

(17)

A master-ÁÉKBV és a feeder-ÁÉKBV könyvvizsgálói közötti információmegosztási megállapodás alapján a feeder-ÁÉKBV könyvvizsgálójának meg kell kapnia a kötelezettségei teljesítéséhez szükséges minden releváns információt és dokumentumot. E megállapodásban – sajátos jellege miatt – ugyanolyan, a Róma I. rendelet 3. és 4. cikkétől eltérő kollíziós szabályokat kell előírni, mint a master-ÁÉKBV és a feeder-ÁÉKBV közötti megállapodásban.

(18)

A jogbiztonság érdekében – az érintett információtípusok megadásával – célszerű meghatározni azon információk körét, amelyeket a 2009/65/EK irányelv 91. cikkének (3) bekezdése értelmében elektronikus úton is hozzáférhetővé kell tenni.

(19)

Annak érdekében, hogy a 2009/65/EK irányelv 93. cikkének (2) bekezdésében említett dokumentumoknak az ÁÉKBV fogadó tagállamának illetékes hatóságaihoz való, elektronikus úton történő eljuttatását illetően közös megközelítést lehessen kialakítani, elő kell írni, hogy minden egyes ÁÉKBV vagy annak alapkezelő társasága hozzon létre egy olyan weboldalt, ahol az ilyen dokumentumokat valamilyen általánosan használt elektronikus formátumban hozzáférhetővé teszi. Ezen túlmenően az említett irányelv 93. cikkének (7) bekezdésével összhangban ki kell alakítani egy olyan elektronikus bejelentési eljárást, amelynek révén az említett dokumentumok módosulásáról is értesíteni lehet az ÁÉKBV fogadó tagállamának illetékes hatóságait.

(20)

Annak érdekében, hogy az ÁÉKBV-k és alapkezelő társaságaik a 7. és a 29. cikkben említett esetekben alkalmazkodni tudjanak a befektetésijegy-tulajdonosok tájékoztatásával kapcsolatos módszerek új követelményeihez, célszerű e követelmények nemzeti jogba való átültetésére hosszabb időszakot engedélyezni a tagállamok számára. Ez különösen fontos olyan esetekben, amikor az ÁÉKBV-k vagy alapkezelő társaságaik – jogi vagy gyakorlati okokból – nem képesek közvetlenül kapcsolatba lépni a befektetésijegy-tulajdonosokkal. Célszerű lehetővé tenni, hogy a bemutatóra szóló dematerializált részvényekkel rendelkező ÁÉKBV-k előkészüljenek minden olyan intézkedésre, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a befektetésijegy-tulajdonosok a 8. és a 32. cikkben meghatározott esetekben megkapják a vonatkozó információkat. Célszerű továbbá lehetővé tenni, hogy a bemutatóra szóló materializált részvényekkel rendelkező ÁÉKBV-k névre szóló részvényekké vagy bemutatóra szóló dematerializált részvényekké változtassák azokat, ha egyesülni kívánnak, feeder-ÁÉKBV-vá kívánnak válni vagy master-ÁÉKBV-t kívánnak váltani.

(21)

A 2009/77/EK bizottsági határozattal (3) létrehozott európai értékpapír-piaci szabályozók bizottságával konzultációt folytattak technikai tanácsadás céljából.

(22)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az európai értékpapír-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

Ez az irányelv részletes végrehajtási szabályokat állapít meg a 2009/65/EK irányelv 43. cikkének (5) bekezdése, 60. cikke (6) bekezdésének a) és c) pontja, 61. cikkének (3) bekezdése, 62. cikkének(4) bekezdése, 64. cikke (4) bekezdésének a) pontja és 95. cikkének (1) bekezdése tekintetében.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában:

(1)

„a portfólió kiegyensúlyozása”: az ÁÉKBV-portfólió összetételének jelentős módosítása;

(2)

„szintetikus kockázat/nyereség-mutatók” a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kiemelt befektetői információk tekintetében, valamint a papírtól eltérő tartós adathordozón vagy weboldalon rendelkezésre bocsátott kiemelt befektetői információk vagy tájékoztató esetében teljesítendő különleges feltételek tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2010. július 1-jei 583/2010/EU bizottsági rendelet (4) 8. cikkének értelmében vett szintetikus mutatók.

II. FEJEZET

ÁÉKBV-K EGYESÜLÉSEI

1. SZAKASZ

Az egyesülési tájékoztató tartalma

3. cikk

A befektetésijegy-tulajdonosoknak nyújtandó tájékoztatás általános tartalmi szabályai

(1)   A tagállamok előírják, hogy a 2009/65/EK irányelv 43. cikke (1) bekezdésének megfelelően a befektetésijegy-tulajdonosoknak nyújtandó tájékoztatást tömören és nem szakmai nyelvezettel kell megfogalmazni, hogy így a befektetésijegy-tulajdonosok kellő tájékozottsággal tudják megítélni a tervezett egyesülés befektetéseikre gyakorolt hatását.

Egy tervezett, határokon átnyúló egyesülés esetén a beolvadó ÁÉKBV-nek és az átvevő ÁÉKBV-nek egyszerű megfogalmazásban el kell magyaráznia a másik ÁÉKBV-vel kapcsolatos olyan feltételeket és eljárásokat, amelyek eltérnek az adott tagállamban általánosan használtaktól.

(2)   A beolvadó ÁÉKBV befektetésijegy-tulajdonosainak nyújtandó tájékoztatásnak ki kell elégítenie azon befektetők igényeit, akik előzetesen nem rendelkeznek ismeretekkel az átvevő ÁÉKBV jellemzőiről vagy működési rendjéről. Fel kell hívnia figyelmüket az átvevő ÁÉKBV-vel kapcsolatos kiemelt befektetői információkra és azok áttanulmányozásának fontosságára.

(3)   Az átvevő ÁÉKBV befektetésijegy-tulajdonosainak nyújtandó tájékoztatásnak az egyesülés folyamatára és az átvevő ÁÉKBV-re gyakorolt hatására kell összpontosítania.

4. cikk

A befektetésijegy-tulajdonosoknak nyújtandó tájékoztatás konkrét tartalmi szabályai

(1)   A tagállamok előírják, hogy a 2009/65/EK irányelv 43. cikke (3) bekezdésének b) pontjával összhangban a befektetésijegy-tulajdonosoknak nyújtandó tájékoztatásnak a következőket is tartalmaznia kell:

a)

a beolvadó ÁÉKBV befektetésijegy-tulajdonosainak jogaiban a tervezett egyesülés miatt bekövetkező esetleges változások részleteit;

b)

ha a beolvadó ÁÉKBV és az átvevő ÁÉKBV kiemelt befektetői információi eltérő profilú szintetikus kockázat/nyereség-mutatókat tüntetnek fel, vagy a kísérő leírásban eltérő lényeges kockázatokat azonosítanak, akkor az eltérések összehasonlítását;

c)

a kiemelt befektetői információkban közzétett összegek alapján a két ÁÉKBV-vel kapcsolatos összes díj és költség összehasonlítását;

d)

ha a beolvadó ÁÉKBV teljesítményhez kötődő díjat alkalmaz, tájékoztatást arról, hogy azt miként alkalmazzák az egyesülés hatálybalépésének időpontjáig;

e)

ha az átvevő ÁÉKBV teljesítményhez kötődő díjat alkalmaz, tájékoztatást arról, hogy azt a későbbiekben miként fogják alkalmazni azon befektetésijegy-tulajdonosok tisztességes bánásmódja érdekében, akik korábban a beolvadó ÁÉKBV befektetési jegyeit birtokolták;

f)

a költségek felosztásának szabályait azokban az esetekben, amikor a 2009/65/EK irányelv 46. cikke értelmében az egyesülés előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos költségek a beolvadó vagy az átvevő ÁÉKBV-re vagy befektetésijegy-tulajdonosaik bármelyikére terhelhetők;

g)

tájékoztatást arról, hogy a beolvadó ÁÉKBV alapkezelő vagy befektetési társasága tervezi-e a portfólió kiegyensúlyozását az egyesülés hatálybelépése előtt.

(2)   A tagállamok előírják, hogy a 2009/65/EK irányelv 43. cikke (3) bekezdésének b) pontjával összhangban az átvevő ÁÉKBV befektetésijegy-tulajdonosainak nyújtandó tájékoztatás arról is adjon felvilágosítást, hogy az átvevő ÁÉKBV alapkezelő vagy befektetési társasága szerint az egyesülés várhatóan lényeges hatást gyakorol-e az átvevő ÁÉKBV portfóliójára, és hogy tervezik-e a portfólió kiegyensúlyozását, akár az egyesülés hatálybalépése előtt, akár utána.

(3)   A tagállamok előírják, hogy a 2009/65/EK irányelv 43. cikke (3) bekezdésének c) pontjával összhangban a befektetésijegy-tulajdonosoknak nyújtandó tájékoztatásnak a következőket is tartalmaznia kell:

a)

az adott ÁÉKBV felhalmozott hozamainak kezelésére vonatkozó szabályokat;

b)

utalást arra, hogy miként szerezhető be a 2009/65/EK irányelv 42. cikkének (3) bekezdésében említett független könyvvizsgálói vagy letétkezelői jelentés.

(4)   A tagállamok előírják, hogy ha a tervezett egyesülés feltételei a 2009/65/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdése p) pontjának i. és ii. alpontjával összhangban készpénzkifizetésről is rendelkeznek, akkor a beolvadó ÁÉKBV befektetésijegy-tulajdonosainak nyújtandó tájékoztatásnak a javasolt kifizetés szabályait is tartalmaznia kell, ideértve azt is, hogy a beolvadó ÁÉKBV befektetésijegy-tulajdonosai mikor és hogyan jutnak hozzá a készpénzkifizetéshez.

(5)   A tagállamok előírják, hogy a 43. cikk (3) bekezdésének d) pontjával összhangban a befektetésijegy-tulajdonosoknak nyújtandó tájékoztatásnak a következőket is tartalmaznia kell:

a)

ha az adott ÁÉKBV-re vonatkozó nemzeti jog előírja, azt az eljárást, amelynek alkalmazásával a befektetésijegy-tulajdonosokat felkérik a tervezett egyesülés jóváhagyására, valamint a kimenetel közlésére vonatkozó megoldásokat;

b)

a befektetési jegyekkel folytatott kereskedés felfüggesztésére vonatkozó szabályokat, ha a felfüggesztés célja az egyesülés hatékony végrehajtásának lehetővé tétele;

c)

az egyesülés hatálybalépésének a 2009/65/EK irányelv 47. cikkének (1) bekezdésével összhangban megállapított napját.

(6)   Amennyiben a tervezett egyesülést az adott ÁÉKBV-re vonatkozó nemzeti jog szerint a befektetésijegy-tulajdonosoknak is jóvá kell hagyniuk, úgy a tagállamok biztosítják, hogy a tájékoztatásban az érintett alapkezelő társaságnak vagy a befektetési társaság igazgatóságának az egyesüléssel kapcsolatos ajánlása is helyet kapjon.

(7)   A tagállamok előírják, hogy a beolvadó ÁÉKBV befektetésijegy-tulajdonosainak nyújtandó tájékoztatásnak tartalmaznia kell a következőket:

a)

azt az időszakot, amely alatt a befektetésijegy-tulajdonosok még jegyezhetik a beolvadó ÁÉKBV befektetési jegyeit, és azok visszaváltását is kérhetik;

b)

azt az időpontot, amelytől a 2009/65/EK irányelv 45. cikkének (1) bekezdésében biztosított jogokkal a vonatkozó határidőig nem élő befektetésijegy-tulajdonosok már az átvevő ÁÉKBV befektetésijegy-tulajdonosaiként gyakorolhatják jogaikat;

c)

tájékoztatást arról, hogy ha a tervezett egyesülést az adott ÁÉKBV-re vonatkozó nemzeti jog szerint a befektetésijegy-tulajdonosoknak is jóvá kell hagynia és az egyesülés megkapta a szükséges többségű jóváhagyást, akkor az egyesülés ellen szavazó vagy egyáltalán nem szavazó azon befektetésijegy-tulajdonosok, akik a vonatkozó határidőig nem élnek a 2009/65/EK irányelv 45. cikkének (1) bekezdésében biztosított jogokkal, az átvevő ÁÉKBV befektetésijegy-tulajdonosaivá válnak.

(8)   Ha a tervezett egyesülés kulcsfontosságú elemeinek összefoglalója a tájékoztató dokumentum elején található, akkor az összefoglalóban hivatkozni kell a tájékoztató dokumentum azon részeire, ahol a további információk találhatók.

5. cikk

Kiemelt befektetői információk

(1)   A tagállamok biztosítják hogy a beolvadó ÁÉKBV meglévő befektetésijegy-tulajdonosai hozzájussanak az átvevő ÁÉKBV kiemelt befektetői információinak naprakész változatához.

(2)   Ha az átvevő ÁÉKBV kiemelt befektetői információi a tervezett egyesülés miatt módosultak, akkor azokat az átvevő ÁÉKBV létező befektetésijegy-tulajdonosaihoz is el kell juttatni.

6. cikk

Új befektetésijegy-tulajdonosok

A 2009/65/EK irányelv 43. cikkének (1) bekezdése szerinti tájékoztató dokumentum befektetésijegy-tulajdonosoknak való rendelkezésre bocsátása és az egyesülés hatálybalépése közötti időszakban a tájékoztató dokumentumot és az átvevő ÁÉKBV kiemelt befektetői információinak naprakész változatát minden olyan személy rendelkezésére kell bocsátani, aki megvásárolja vagy jegyzi a beolvadó vagy az átvevő ÁÉKBV befektetési jegyeit, vagy aki elkéri a két ÁÉKBV bármelyikének szabályzatát, létesítő okiratát, tájékoztatóját vagy kiemelt befektetői információit.

2. SZAKASZ

A tájékoztatásnyújtás módszere

7. cikk

A befektetésijegy-tulajdonosoknak szóló tájékoztatás nyújtásának módszere

(1)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a beolvadó és az átvevő ÁÉKBV a 2009/65/EK irányelv 43. cikke (1) bekezdésének megfelelően a befektetésijegy-tulajdonosoknak nyújtandó tájékoztatást papíron vagy más tartós adathordozón nyújtsa.

(2)   Ha a tájékoztatást a befektetésijegy-tulajdonosok mindegyikének vagy meghatározott körének papírtól eltérő tartós adathordozón kell nyújtani, akkor teljesülniük kell a következő feltételeknek:

a)

a tájékoztatás nyújtása összhangban van a befektetésijegy-tulajdonos és a beolvadó vagy átvevő ÁÉKBV, vagy adott esetben az adott alapkezelő társaság között meglévő vagy kialakítandó üzletvitellel;

b)

a tájékoztatást fogadó befektetésijegy-tulajdonos a papíron vagy más tartós adathordozón kapott tájékoztatás lehetősége közül kifejezetten a papírtól eltérő adathordozót választja.

(3)   Az (1) és a (2) bekezdés alkalmazásában az elektronikus hírközlés útján nyújtott tájékoztatás a befektetésijegy-tulajdonos és a beolvadó vagy átvevő ÁÉKBV, vagy adott esetben az adott alapkezelő társaság között meglévő vagy kialakítandó üzletvitellel összhangban lévőnek minősül, ha bizonyítható, hogy a befektetésijegy-tulajdonos rendszeres internet-hozzáféréssel rendelkezik. A befektetésijegy-tulajdonos által az üzletvitel céljából megadott e-mail cím ilyen bizonyítéknak minősül.

III. FEJEZET

MASTER-FEEDER STRUKTÚRÁK

1. SZAKASZ

A feeder-ÁÉKBV és a master-ÁÉKBV közötti megállapodás és belső üzletviteli szabályzat

1. alszakasz

A feeder-ÁÉKBV és a master-ÁÉKBV közötti megállapodás tartalma

8. cikk

Az információkhoz való hozzáférés

A tagállamok előírják, hogy a 2009/65/EK irányelv 60. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében említett, master-ÁÉKBV és feeder-ÁÉKBV közötti megállapodásnak az információkhoz való hozzáférés tekintetében a következőket kell tartalmaznia:

a)

azt, hogy a master-ÁÉKBV hogyan és mikor juttatja el a feeder-ÁÉKBV számára szabályzatának vagy létesítő okiratának, tájékoztatójának és kiemelt befektetői információinak, illetve ezek módosításainak egy másolatát;

b)

azt, hogy a master-ÁÉKBV hogyan és mikor értesíti a feeder-ÁÉKBV-t arról, hogy a 2009/65/EK irányelv 13. cikkével összhangban harmadik felekre bízza befektetéskezelési és kockázatkezelési funkcióinak ellátását;

c)

adott esetben azt, hogy a master-ÁÉKBV hogyan és mikor juttat a feeder-ÁÉKBV számára belső működési dokumentumokat, mint például a kockázatkezelési folyamat leírását vagy a megfelelőségi jelentéseket;

d)

azt, hogy a master-ÁÉKBV az általa – jogszabályok, a szabályzat vagy a létesítő okirat, valamint a master-ÁÉKBV és a feeder-ÁÉKBV közötti megállapodás tekintetében – elkövetett jogsértések mely részleteit közli a feeder-ÁÉKBV-vel, továbbá ennek módját és idejét;

e)

amennyiben a feeder-ÁÉKBV fedezeti célból pénzügyi származékos termékeket alkalmaz, azt, hogy a master-ÁÉKBV hogyan és mikor juttat a feeder-ÁÉKBV számára információkat a pénzügyi származékos termékekkel szembeni tényleges kitettségéről annak érdekében, hogy a feeder-ÁÉKBV a 2009/65/EK irányelv 58. cikke (2) bekezdése második albekezdésének a) pontjában előírtak szerint kiszámítsa saját átfogó kockázatát;

f)

tájékoztatást arról, hogy a master-ÁÉKBV értesíti a feeder-ÁÉKBV-t a harmadik felekkel kötött minden más információmegosztási megállapodásról, valamint arról, hogy adott esetben a master-ÁÉKBV hogyan és mikor bocsátja a feeder-ÁÉKBV rendelkezésére ezeket az információmegosztási megállapodásokat.

9. cikk

A feeder-ÁÉKBV általi befektetés vagy elidegenítés alapja

A tagállamok előírják, hogy a 2009/65/EK irányelv 60. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében említett, master-ÁÉKBV és feeder-ÁÉKBV közötti megállapodásnak a feeder-ÁÉKBV általi befektetés vagy elidegenítés alapja tekintetében a következőket kell tartalmaznia:

a)

tájékoztatást arról, hogy a feeder-ÁÉKBV a master-ÁÉKBV mely befektetésijegy-osztályaiba fektethet;

b)

a feeder-ÁÉKBV-t terhelő díjakat és költségeket, valamint a master-ÁÉKBV által adott díjengedmények és díjvisszatérítések részleteit;

c)

adott esetben a feeder-ÁÉKBV master-ÁÉKBV-hez irányuló első természetbeni eszközátruházására vagy annak további eseteire vonatkozó feltételeket.

10. cikk

Kereskedési szabványmegállapodások

A tagállamok előírják, hogy a 2009/65/EK irányelv 60. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében említett, master-ÁÉKBV és feeder-ÁÉKBV közötti megállapodásnak a kereskedési szabványmegállapodások tekintetében a következőket kell tartalmaznia:

a)

a nettó eszközértékkel kapcsolatos számítási eljárás és a befektetési jegyek árára vonatkozó közzététel gyakoriságának és időzítésének összehangolását;

b)

a kereskedési megbízások feeder-ÁÉKBV általi továbbításának – egyúttal adott esetben a kereskedési ügynökök vagy más harmadik személyek feladatainak – összehangolását;

c)

adott esetben az annak a figyelembevételéhez szükséges intézkedéseket, hogy egyik vagy mindkét ÁÉKBV-t jegyzik vagy forgalmazzák egy másodlagos piacon;

d)

ha szükséges, a 2009/65/EK irányelv 60. cikkének (2) bekezdésében előírt követelmények betartásához szükséges egyéb megfelelő intézkedéseket;

e)

ha a feeder-ÁÉKBV és a master-ÁÉKBV befektetési jegyei eltérő pénznemben denomináltak, a kereskedési megbízások átváltásának alapját;

f)

a master-ÁÉKBV befektetési jegyeinek vásárlására vagy jegyzésére, illetve visszavásárlására vagy visszaváltására vonatkozó elszámolási ciklusokat és fizetési feltételeket, ideértve azokat a feltételeket is – amennyiben a felek erről megegyeztek –, amelyek alapján a master-ÁÉKBV a visszaváltásra irányuló kéréseket természetbeni eszközátruházás útján is teljesítheti a feeder-ÁÉKBV felé, nevezetesen a 2009/65/EK irányelv 60. cikkének (4) és (5) bekezdésében említett esetekben;

g)

a befektetésijegy-tulajdonosok kérdéseinek és panaszainak megfelelő kezelését biztosító eljárásokat;

h)

ha a master-ÁÉKBV szabályzata vagy létesítő okirata, illetve tájékoztatója az alapot bizonyos jogokkal és hatáskörökkel ruházza fel a befektetésijegy-tulajdonosok tekintetében, de a master-ÁÉKBV úgy dönt, hogy a feeder-ÁÉKBV tekintetében csak korlátozottan vagy egyáltalán nem kíván élni a jogok és hatáskörök egészével vagy egy részével, akkor az erre vonatkozó feltételeket.

11. cikk

A kereskedési megállapodásokat érintő események

A tagállamok előírják, hogy a 2009/65/EK irányelv 60. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében említett, master-ÁÉKBV és feeder-ÁÉKBV közötti megállapodásnak a kereskedési megállapodásokat érintő események tekintetében a következőket kell tartalmaznia:

a)

a két ÁÉKBV közül bármelyik által a saját befektetési jegyei visszavásárlásának, visszaváltásának, vásárlásának vagy jegyzésének átmeneti felfüggesztésére és újrakezdésére vonatkozóan tett bejelentés módját és idejét;

b)

a master-ÁÉKBV árképzési hibáinak bejelentésére és megszüntetésére szolgáló megállapodásokat.

12. cikk

A könyvvizsgálói jelentésre vonatkozó szabványmegállapodások

A tagállamok előírják, hogy a 2009/65/EK irányelv 60. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében említett, master-ÁÉKBV és feeder-ÁÉKBV közötti megállapodásnak a könyvvizsgálói jelentésre vonatkozó szabványmegállapodások tekintetében a következőket kell tartalmaznia:

a)

ha a feeder-ÁÉKBV és a master-ÁÉKBV elszámolási éve azonos, az időszakos jelentések elkészítésének összehangolását;

b)

ha a feeder-ÁÉKBV és a master-ÁÉKBV elszámolási éve eltérő, arra vonatkozó megállapodásokat, hogy a feeder-ÁÉKBV be tudja szerezni a master-ÁÉKBV-től az időszakos jelentések időben történő elkészítéséhez szükséges összes információt, továbbá olyan megállapodásokat, amelyek révén a master-ÁÉKBV a 2009/65/EK irányelv 62. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban képes elkészíteni a feeder-ÁÉKBV határidejével megegyező fordulónapú ad hoc jelentést.

13. cikk

A tartós megállapodások módosítása

A tagállamok előírják, hogy a 2009/65/EK irányelv 60. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében említett, master-ÁÉKBV és feeder-ÁÉKBV közötti megállapodásnak a tartós megállapodások tekintetében a következőket kell tartalmaznia:

a)

a master-ÁÉKBV által a szabályzatát vagy létesítő okiratát, tájékoztatóját és kiemelt befektetői információit érintő tervezett és hatályos módosításokról adandó értesítés módját és idejét, amennyiben ezek az adatok eltérnek a master-ÁÉKBV szabályzatában, létesítő okiratában vagy tájékoztatójában a befektetésijegy-tulajdonosoknak szóló bejelentéssel kapcsolatban megállapított szabványmegállapodásoktól;

b)

a master-ÁÉKBV által egy tervezett vagy javasolt felszámolásról, egyesülésről vagy szétválásról adandó értesítés módját és idejét;

c)

a két ÁÉKBV közül bármelyik által arra vonatkozóan tett bejelentés módját és idejét, hogy az alap már nem felel meg a feeder-ÁÉKBV-k, illetve a master-ÁÉKBV-k minősítő követelményeinek, vagy a jövőben már nem fog megfelelni azoknak;

d)

a két ÁÉKBV közül bármelyik által arra vonatkozóan tett bejelentés módját és idejét, hogy az alap le kívánja cserélni alapkezelő társaságát, letétkezelőjét, könyvvizsgálóját vagy bármely olyan harmadik felet, akit befektetéskezelési vagy kockázatkezelési funkció ellátásával bízott meg;

e)

az állandó megállapodások tekintetében a master-ÁÉKBV által tervezett egyéb módosításokról adandó értesítés módját és idejét.

14. cikk

Az alkalmazandó jog megválasztása

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben a feeder-ÁÉKBV és a master-ÁÉKBV ugyanazon tagállamban letelepedett, úgy a 2009/65/EK irányelv 60. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében említett, master-ÁÉKBV és feeder-ÁÉKBV közötti megállapodásnak rögzítenie kell, hogy a megállapodásra az említett tagállam joga az alkalmazandó, és hogy mindkét fel elismeri e tagállam bíróságainak kizárólagos illetékességét.

(2)   A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben a feeder-ÁÉKBV és a master-ÁÉKBV eltérő tagállamban letelepedett, úgy a 2009/65/EK irányelv 60. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében említett, master-ÁÉKBV és feeder-ÁÉKBV közötti megállapodásnak rögzítenie kell, hogy a megállapodásra alkalmazandó jog vagy a feeder-ÁÉKBV letelepedése szerinti tagállam joga, vagy pedig a master-ÁÉKBV letelepedése szerinti tagállam joga, és hogy mindkét fel elismeri azon tagállam bíróságainak kizárólagos illetékességét, amelynek jogát a megállapodásra alkalmazandó jogként rögzítették.

2. alszakasz

A belső üzletviteli szabályzat tartalma

15. cikk

Összeférhetetlenség

A tagállamok biztosítják, hogy az alapkezelő társaságok 2009/65/EK irányelv 60. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésében említett belső üzletviteli szabályzata megfelelő intézkedéseket tartalmazzon azon összeférhetetlenségek mérséklésére, amelyek a feeder-ÁÉKBV és a master-ÁÉKBV, vagy a feeder-ÁÉKBV és a master-ÁÉKBV többi befektetésijegy-tulajdonosa között merülhetnek fel, amennyiben ezen összeférhetetlenségek kezelésére nem elegendőek azok az intézkedések, amelyeket az alapkezelő társaság a 2009/65/EK irányelv 12. cikke (1) bekezdésének b) pontjában és 14. cikke (1) bekezdésének d) pontjában, valamint a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szervezeti követelmények, az összeférhetetlenség, az üzletvitel, a kockázatkezelés, valamint a letétkezelő és az alapkezelő társaság közötti megállapodás tartalma tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2010. július 1-jei 2010/43/EU bizottsági irányelv (5) III. fejezetében szereplő követelményeknek való megfelelés érdekében hozott.

16. cikk

A feeder-ÁÉKBV általi befektetés vagy elidegenítés alapja

A tagállamok előírják, hogy az alapkezelő társaság 2009/65/EK irányelv 60. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésében említett belső üzletviteli szabályzatának a feeder-ÁÉKBV általi befektetés vagy elidegenítés alapja tekintetében a következőket kell tartalmaznia:

a)

tájékoztatást arról, hogy a feeder-ÁÉKBV a master-ÁÉKBV mely befektetésijegy-osztályaiba fektethet;

b)

a feeder-ÁÉKBV-t terhelő díjakat és költségeket, valamint a master-ÁÉKBV által adott díjengedmények és díjvisszatérítések részleteit;

c)

adott esetben a feeder-ÁÉKBV master-ÁÉKBV-hez irányuló első természetbeni eszközátruházására vagy annak további eseteire vonatkozó feltételeket.

17. cikk

Kereskedési szabványmegállapodások

A tagállamok előírják, hogy az alapkezelő társaság 2009/65/EK irányelv 60. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésében említett belső üzletviteli szabályzatának a kereskedési szabványmegállapodások tekintetében a következőket kell tartalmaznia:

a)

a nettó eszközértékkel kapcsolatos számítási eljárás és a befektetési jegyek árára vonatkozó közzététel gyakoriságának és időzítésének összehangolását;

b)

a kereskedési megbízások feeder-ÁÉKBV általi továbbításának – egyúttal adott esetben a kereskedési ügynökök vagy más harmadik személyek feladatainak – összehangolását;

c)

adott esetben az annak a figyelembevételéhez szükséges intézkedéseket, hogy egyik vagy mindkét ÁÉKBV-t jegyzik vagy forgalmazzák egy másodlagos piacon;

d)

a 2009/65/EK irányelv 60. cikkének (2) bekezdésében előírt követelmények betartásához szükséges egyéb megfelelő intézkedéseket;

e)

ha a feeder-ÁÉKBV és a master-ÁÉKBV befektetési jegyei eltérő pénznemben denomináltak, a kereskedési megbízások átváltásának alapját;

f)

a master-ÁÉKBV befektetési jegyeinek vásárlására és visszaváltására vonatkozó elszámolási ciklusokat és fizetési feltételeket, ideértve azokat a feltételeket is – amennyiben a felek erről megegyeztek –, amelyek alapján a master-ÁÉKBV a visszaváltásra irányuló kéréseket természetbeni eszközátruházás útján is teljesítheti a feeder-ÁÉKBV felé, nevezetesen a 2009/65/EK irányelv 60. cikkének (4) és (5) bekezdésében említett esetekben;

g)

ha a master-ÁÉKBV szabályzata vagy létesítő okirata, illetve tájékoztatója az alapot bizonyos jogokkal és hatáskörökkel ruházza fel a befektetésijegy-tulajdonosok tekintetében, de a master-ÁÉKBV úgy dönt, hogy a feeder-ÁÉKBV tekintetében csak korlátozottan vagy egyáltalán nem kíván élni a jogok és hatáskörök egészével vagy egy részével, akkor az erre vonatkozó feltételeket.

18. cikk

A kereskedési megállapodásokat érintő események

A tagállamok előírják, hogy az alapkezelő társaság 2009/65/EK irányelv 60. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésében említett belső üzletviteli szabályzatának a kereskedési megállapodásokat érintő események tekintetében a következőket kell tartalmaznia:

a)

a két ÁÉKBV közül bármelyik által a befektetési jegyek visszavásárlásának, visszaváltásának vagy jegyzésének átmeneti felfüggesztésére és újrakezdésére vonatkozóan tett bejelentés módját és idejét;

b)

a master-ÁÉKBV árképzési hibáinak bejelentésére és megszüntetésére szolgáló megállapodásokat.

19. cikk

A könyvvizsgálói jelentésre vonatkozó szabványmegállapodások

A tagállamok előírják, hogy az alapkezelő társaság 2009/65/EK irányelv 60. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésében említett belső üzletviteli szabályzatának a könyvvizsgálói jelentésre vonatkozó szabványmegállapodások tekintetében a következőket kell tartalmaznia:

a)

ha a feeder-ÁÉKBV és a master-ÁÉKBV elszámolási éve azonos, az időszakos jelentések elkészítésének összehangolását;

b)

ha a feeder-ÁÉKBV és a master-ÁÉKBV elszámolási éve eltérő, arra vonatkozó megállapodásokat, hogy a feeder-ÁÉKBV be tudja szerezni a master-ÁÉKBV-től az időszakos jelentések időben történő elkészítéséhez szükséges összes információt, továbbá olyan megállapodásokat, amelyek révén a master-ÁÉKBV a 2009/65/EK irányelv 62. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban képes elkészíteni a feeder-ÁÉKBV határidejével megegyező fordulónapú ad hoc jelentést.

2. SZAKASZ

A master-ÁÉKBV felszámolása, egyesülése vagy szétválása

1. alszakasz

Eljárások felszámolás esetén

20. cikk

Jóváhagyási kérelem

(1)   A tagállamok előírják a feeder-ÁÉKBV számára, hogy legkésőbb két hónappal azután, hogy a master-ÁÉKBV értesítette a kötelező erejű felszámolási döntésről, illetékes hatóságainak nyújtsa be a következőket:

a)

ha a feeder-ÁÉKBV a 2009/65/EK irányelv 60. cikke (4) bekezdésének a) pontjával összhangban eszközeinek legalább 85 %-át egy másik master-ÁÉKBV-be kívánja befektetni:

i.

az említett befektetés jóváhagyására irányuló kérelmet;

ii.

a szabályzata vagy létesítő okirata tervezett módosításainak jóváhagyására irányuló kérelmet;

iii.

tájékoztatójának és kiemelt befektetői információinak módosításait, a 2009/65/EK irányelv 74., illetve 82. cikkének megfelelően;

iv.

a 2009/65/EK irányelv 59. cikkének (3) bekezdésében előírt egyéb dokumentumokat;

b)

ha a feeder-ÁÉKBV a 2009/65/EK irányelv 60. cikke (4) bekezdésének b) pontjával összhangban olyan ÁÉKBV-vé kíván átalakulni, amely nem feeder-ÁÉKBV:

i.

a szabályzata vagy létesítő okirata tervezett módosításainak jóváhagyására irányuló kérelmet;

ii.

tájékoztatójának és kiemelt befektetői információinak módosításait, a 2009/65/EK irányelv 74., illetve 82. cikkének megfelelően;

c)

ha a feeder-ÁÉKBV a felszámolást választja, a felszámolási szándékára vonatkozó bejelentést.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve, ha a master-ÁÉKBV több mint öt hónappal a felszámolás kezdetének dátuma előtt értesíti a feeder-ÁÉKBV-t a kötelező erejű felszámolási döntésről, akkor a feeder-ÁÉKBV-nek legalább három hónappal az említett dátum előtt be kell nyújtania illetékes hatósága számára az (1) bekezdés a), b) vagy c) pontjának valamelyikével összhangban álló kérelmét vagy bejelentését.

(3)   A feeder-ÁÉKBV indokolatlan késedelem nélkül értesíti befektetésijegy-tulajdonosait a felszámolására irányuló szándékáról.

21. cikk

Jóváhagyás

(1)   A feeder-ÁÉKBV-t a 20. cikk (1) bekezdésének a), illetve b) pontjában említett dokumentumok hiánytalan benyújtását követő 15 munkanapon belül értesíteni kell arról, hogy az illetékes hatóságok megadták-e a kért jóváhagyást.

(2)   Az illetékes hatóságok (1) bekezdésben említett jóváhagyásának kézhezvételekor a feeder-ÁÉKBV értesíti a master-ÁÉKBV-t a jóváhagyásról.

(3)   A feeder-ÁÉKBV, miután az illetékes hatóságok megadták az ezen irányelv 20. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti szükséges jóváhagyást, a lehető leghamarabb meghozza a 2009/65/EK irányelv 64. cikkében szereplő követelmények teljesítéséhez szükséges intézkedéseket.

(4)   Ha a master-ÁÉKBV felszámolásából származó bevételek kifizetését még azelőtt teljesíteni kell, hogy a feeder-ÁÉKBV – a 20. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban egy másik master-ÁÉKBV-be, vagy pedig a 20. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti új befektetési célkitűzéseivel és politikájával összhangban – megkezdi a befektetéseket, akkor a feeder-ÁÉKBV illetékes hatóságai a következő feltételek mellett adhatják meg a jóváhagyást:

a)

a feeder-ÁÉKBV a felszámolásból származó bevételeket az alábbi módon kapja meg:

i.

készpénzben; vagy

ii.

a bevételek egészét vagy egy részét természetbeni eszközátruházásként, ha a feeder-ÁÉKBV élni kíván ezzel a lehetőséggel, és ha a feeder-ÁÉKBV és a master-ÁÉKBV közötti megállapodás vagy a belső üzletviteli szabályzat és a felszámolásra vonatkozó kötelező erejű döntés ezt megengedi;

b)

az e bekezdéssel összhangban tartott vagy kapott készpénz csak a hatékony készpénzgazdálkodás céljával fektethető be újra azt a dátumot megelőzően, amelyen a feeder-ÁÉKBV-nek meg kell kezdenie a befektetést vagy egy másik master-ÁÉKBV-be, vagy az új befektetési célkitűzésekkel és politikával összhangban.

Az első albekezdés a) pontja ii. alpontjának alkalmazásakor a feeder-ÁÉKBV a természetbeni eszközátruházással kapott eszközök bármely részét, bármikor készpénzzé teheti.

2. alszakasz

Eljárások egyesülés vagy szétválás esetén

22. cikk

Jóváhagyási kérelem

(1)   A tagállamok előírják a feeder-ÁÉKBV számára, hogy legkésőbb egy hónappal azután, hogy a feeder-ÁÉKBV a 2009/65/EK irányelv 60. cikke (5) bekezdésének második albekezdésével összhangban megkapta a tervezett egyesülésre vagy szétválásra vonatkozó tájékoztatást, illetékes hatóságainak nyújtsa be a következőket:

a)

ha a feeder-ÁÉKBV továbbra is ugyanazon master-ÁÉKBV feeder-ÁÉKBV-je kíván maradni:

i.

az ennek jóváhagyására irányuló kérelmet;

ii.

adott esetben a szabályzata vagy létesítő okirata tervezett módosításainak jóváhagyására irányuló kérelmet;

iii.

adott esetben tájékoztatójának és kiemelt befektetői információinak módosításait, a 2009/65/EK irányelv 74., illetve 82. cikkének megfelelően;

b)

ha a feeder-ÁÉKBV a master-ÁÉKBV tervezett egyesülése vagy szétválása miatt létrejövő másik master-ÁÉKBV feeder-ÁÉKBV-je kíván lenni, vagy ha a feeder-ÁÉKBV eszközei legalább 85 %-át egy másik, nem az egyesülésből vagy szétválásból származó master-ÁÉKBV befektetési jegyeire akarja fordítani:

i.

az említett befektetés jóváhagyására irányuló kérelmet;

ii.

a szabályzata vagy létesítő okirata tervezett módosításainak jóváhagyására irányuló kérelmet;

iii.

tájékoztatójának és kiemelt befektetői információinak módosításait, a 2009/65/EK irányelv 74., illetve 82. cikkének megfelelően;

iv.

a 2009/65/EK irányelv 59. cikkének (3) bekezdésében előírt egyéb dokumentumokat;

c)

ha a feeder-ÁÉKBV a 2009/65/EK irányelv 60. cikke (4) bekezdésének b) pontjával összhangban olyan ÁÉKBV-vé kíván átalakulni, amely nem feeder-ÁÉKBV:

i.

a szabályzata vagy létesítő okirata tervezett módosításainak jóváhagyására irányuló kérelmet;

ii.

tájékoztatójának és kiemelt befektetői információinak módosításait, a 2009/65/EK irányelv 74., illetve 82. cikkének megfelelően;

d)

ha a feeder-ÁÉKBV a felszámolást választja, a felszámolási szándékára vonatkozó bejelentést.

(2)   Az (1) bekezdés a) és b) pontjának alkalmazásában a következőket kell figyelembe venni:

A „továbbra is ugyanazon master-ÁÉKBV feeder-ÁÉKBV-je marad” kifejezés azokra az esetekre utal, amikor:

a)

a master-ÁÉKBV a tervezett egyesülés átvevő ÁÉKBV-je;

b)

a master-ÁÉKBV a tervezett szétválás után létrejövő ÁÉKBV-k egyikeként lényegében változatlanul működik tovább.

A „master-ÁÉKBV tervezett egyesülése vagy szétválása miatt létrejövő másik master-ÁÉKBV feeder-ÁÉKBV-jévé válik” kifejezés azokra az esetekre utal, amikor:

a)

a master-ÁÉKBV a beolvadó ÁÉKBV, és az egyesülés következtében a feeder-ÁÉKBV az átvevő ÁÉKBV befektetésijegy-tulajdonosává válik;

b)

a feeder-ÁÉKBV a szétválás eredményeként létrejövő olyan ÁÉKBV befektetésijegy-tulajdonosává válik, amely lényegesen különbözik a master-ÁÉKBV-től.

(3)   Az (1) bekezdéstől eltérve, ha a master-ÁÉKBV több mint négy hónappal a hatálybalépés tervezett dátuma előtt a feeder-ÁÉKBV rendelkezésére bocsátja a 2009/65/EK irányelv 43. cikkében említett vagy azzal összehasonlítható információkat, akkor a feeder-ÁÉKBV-nek legalább három hónappal a master-ÁÉKBV egyesülésének vagy szétválásának tervezett hatálybalépési dátuma előtt be kell nyújtania illetékes hatósága számára az ezen cikk (1) bekezdése a)–d) pontjának valamelyikével összhangban álló kérelmét vagy bejelentését.

(4)   A feeder-ÁÉKBV indokolatlan késedelem nélkül értesíti befektetésjegy-tulajdonosait és a master-ÁÉKBV-t a felszámolásra irányuló szándékáról.

23. cikk

Jóváhagyás

(1)   A feeder-ÁÉKBV-t a 22. cikk (1) bekezdésének a)–c) pontjában említett dokumentumok hiánytalan benyújtását követő 15 munkanapon belül értesíteni kell arról, hogy az illetékes hatóságok megadták-e a kért jóváhagyást.

(2)   A feeder-ÁÉKBV, amint kézhez kapja az illetékes hatóságok (1) bekezdésben említett jóváhagyásáról szóló értesítést, erről értesíti a master-ÁÉKBV-t.

(3)   A feeder-ÁÉKBV, miután értesítették arról, hogy az illetékes hatóságok megadták az ezen irányelv 22. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében szükséges jóváhagyásokat, haladéktalanul meghozza a 2009/65/EK irányelv 64. cikkében szereplő követelmények teljesítéséhez szükséges intézkedéseket.

(4)   Az ezen irányelv 22. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjában szereplő esetekben a feeder-ÁÉKBV-nek joga van ahhoz, hogy a 2009/65/EK irányelv 60. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdésével és 45. cikkének (1) bekezdésével összhangban a master-ÁÉKBV-ben birtokolt befektetési jegyei visszavásárlását vagy visszaváltását kérje, ha a feeder-ÁÉKBV illetékes hatóságai az azt megelőző utolsó munkanapig nem adták meg az ezen irányelv 22. cikkének (1) bekezdésében előírt szükséges jóváhagyásokat, amelyen a feeder-ÁÉKBV még az egyesülés vagy a szétválás hatálybalépése előtt kérheti a master-ÁÉKBV-ben birtokolt befektetési jegyeinek visszavásárlását vagy visszaváltását.

A feeder-ÁÉKBV ezt a jogot annak biztosítása érdekében is gyakorolhatja, hogy ne sérüljön saját befektetésijegy-tulajdonosainak azon joga, amely szerint a 2009/65/EK irányelv 64. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban a feeder-ÁÉKBV-ben birtokolt befektetési jegyeik visszavásárlását vagy visszaváltását kérhetik.

Az első albekezdésben említett jog gyakorlása előtt a feeder-ÁÉKBV-nek meg kell vizsgálni azon alternatív megoldási lehetőségeket, amelyek segíthetnék az ügyleti költségek és más kedvezőtlen következmények elkerülését vagy csökkentését.

(5)   Ha a feeder-ÁÉKBV a master-ÁÉKBV-ben birtokolt befektetési jegyei visszavásárlását vagy visszaváltását kéri, akkor a következők valamelyikében kell részesülnie:

a)

a visszavásárlási vagy visszaváltási bevételek készpénzben;

b)

a visszavásárlási vagy visszaváltási bevételek egy része vagy egésze, természetbeni eszközátruházásként, ha a feeder-ÁÉKBV élni kíván ezzel a lehetőséggel, és ha a feeder-ÁÉKBV és a master-ÁÉKBV közötti megállapodás ezt megengedi.

Az első albekezdés b) pontjának alkalmazásakor a feeder-ÁÉKBV az átruházott eszközök bármely részét, bármikor készpénzzé teheti.

(6)   A feeder-ÁÉKBV illetékes hatóságai azzal a feltétellel adhatják meg a jóváhagyást, hogy az (5) bekezdéssel összhangban tartott vagy kapott készpénz csak a hatékony készpénzgazdálkodás céljával fektethető be újra azt a dátumot megelőzően, amelyen a feeder-ÁÉKBV-nek meg kell kezdenie a befektetést vagy az új master-ÁÉKBV-be, vagy az új befektetési célkitűzésekkel és politikával összhangban.

3. SZAKASZ

Letétkezelők és könyvvizsgálók

1. alszakasz

Letétkezelők

24. cikk

A letétkezelők közötti információmegosztási megállapodás tartalma

A 2009/65/EK irányelv 61. cikkének (1) bekezdésében említett, a master-ÁÉKBV letétkezelője és a feeder-ÁÉKBV letétkezelője közötti információmegosztási megállapodásnak tartalmaznia kell a következőket:

a)

a két letétkezelő között rendszeresen megosztandó dokumentumok és információkategóriák meghatározását, valamint hogy ezeket a dokumentumokat és információkat a letétkezelők továbbítják egymás számára vagy kérésre bocsátják rendelkezésre;

b)

azt a módot és időzítést, beleértve az alkalmazandó határidőket, amellyel a master-ÁÉKBV letétkezelője továbbítja az információt a feeder-ÁÉKBV letétkezelőjének;

c)

a két letétkezelő részvételének összehangolását, a nemzeti jog szerinti feladataiknak megfelelő mértékben, működési kérdésekkel kapcsolatban, beleértve:

i.

az egyes ÁÉKBV-k nettó eszközértékével kapcsolatos számítási eljárást, ideértve a piaci időzítéssel szembeni védelemre irányuló intézkedéseket a 2009/65/EK irányelv 60. cikkének (2) bekezdésével összhangban;

ii.

a feeder-ÁÉKBV által a master-ÁÉKBV befektetési jegyeinek vásárlására, jegyzésére, vagy azok visszavásárlásának vagy visszaváltásának kérésére adott utasítások feldolgozását, és az ilyen ügyletek lebonyolítását, beleértve a természetbeni eszközátruházásra vonatkozó intézkedéseket;

d)

az elszámolási év végén alkalmazandó eljárások összehangolását;

e)

azt, hogy a master-ÁÉKBV letétkezelője az master-ÁÉKBV által – jogszabályok, a szabályzat vagy a létesítő okirat, tekintetében – elkövetett jogsértések mely részleteit közli a feeder-ÁÉKBV letétkezelőjével, továbbá ennek módját és idejét;

f)

az egyik letétkezelőtől a másik felé irányuló eseti segítségkérések kezelésének eljárását;

g)

olyan esetleg bekövetkező események meghatározását, amelyekről a letétkezelőknek eseti alapon értesíteniük kell egymást, valamint ennek módját és idejét.

25. cikk

Az alkalmazandó jog megválasztása

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy ha a feeder-ÁÉKBV és a master-ÁÉKBV a 2009/65/EK irányelv 60. cikkének (1) bekezdése szerinti megállapodást kötöttek, akkor a master-ÁÉKBV és a feeder-ÁÉKBV letétkezelői közötti megállapodás rendelkezik arról, hogy az ezen irányelv 14. cikkének megfelelően az említett megállapodásra alkalmazandó tagállami jog legyen alkalmazandó a két letétkezelő közötti információmegosztási megállapodásra is, és hogy mindkét letétkezelő elismeri az adott tagállam bíróságainak kizárólagos illetékességét.

(2)   A tagállamok biztosítják, hogy ha a feeder-ÁÉKBV és a master-ÁÉKBV közötti megállapodást a 2009/65/EK irányelv 60. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésével összhangban belső üzletviteli szabályokkal váltották fel, akkor a master-ÁÉKBV és a feeder-ÁÉKBV letétkezelői közötti megállapodás rendelkezik arról, hogy a két letétkezelő közötti információmegosztási megállapodásra alkalmazandó jog vagy annak a tagállamnak a joga, amelyben a feeder-ÁÉKBV letelepedett, vagy ha eltér, annak a tagállamnak a joga, amelyben a master-ÁÉKBV letelepedett, és hogy mindkét letétkezelő elismeri azon tagállam bíróságainak kizárólagos illetékességét, amelynek joga az információmegosztási megállapodásra alkalmazandó.

26. cikk

A master-ÁÉKBV letétkezelője által feltárt szabálytalanságok jelentése

A 2009/65/EK irányelv 61. cikkének (2) bekezdésében említett, a master-ÁÉKBV letétkezelője által funkciója ellátása során a nemzeti jognak megfelelően feltárt, és a feeder-ÁÉKBV-re esetlegesen negatív hatást gyakorló szabálytalanságok közé – nem kizárólagosan – a következők tartoznak:

a)

a master-ÁÉKBV nettó eszközértékének számítása során elkövetett hibák;

b)

a master-ÁÉKBV befektetési jegyeinek a feeder-ÁÉKBV általi vásárlásával, jegyzésével, vagy azok visszavásárlásának vagy visszaváltásának kérésével kapcsolatos ügyletek vagy azok elszámolása során elkövetett hibák;

c)

a master-ÁÉKBV-től eredő jövedelmek kifizetése vagy tőkésítése során, vagy a kapcsolódó forrásadó kiszámítása során elkövetett hibák;

d)

a master-ÁÉKBV szabályzatában, létesítő okiratában, tájékoztatójában vagy kiemelt befektetői információiban leírt befektetési célkitűzések, politika vagy stratégia megsértése;

e)

a nemzeti jogban vagy az alap szabályzatában, létesítő okiratában, tájékoztatójában vagy kiemelt befektetői információiban meghatározott befektetési és hitelfelvételi korlátok megszegése.

2. alszakasz

Könyvvizsgálók

27. cikk

Könyvvizsgálók közötti információmegosztási megállapodás

(1)   A 2009/65/EK irányelv 62. cikkének (1) bekezdésében említett, a master-ÁÉKBV könyvvizsgálója és a feeder-ÁÉKBV könyvvizsgálója közötti információmegosztási megállapodásnak tartalmaznia kell a következőket:

a)

a két könyvvizsgáló között rendszeresen megosztandó dokumentumok és információkategóriák meghatározását;

b)

azt, hogy az a) pontban említett dokumentumokat és információkat a könyvvizsgálók továbbítják egymás számára vagy kérésre bocsátják rendelkezésre;

c)

azt a módot és időzítést, beleértve az alkalmazandó határidőket, amellyel a master-ÁÉKBV könyvvizsgálója továbbítja az információt a feeder-ÁÉKBV könyvvizsgálójának;

d)

az adott ÁÉKBV-k vonatkozásában az egyes könyvvizsgálóknak az elszámolási év végi eljárásokban való részvételének összehangolását;

e)

azoknak a kérdéseknek a meghatározását, amelyeket a 2009/65/EK irányelv 62. cikke (2) bekezdése második albekezdésének alkalmazásában a master-ÁÉKBV könyvvizsgálójának könyvvizsgálói jelentésében közzétett szabálytalanságként kell kezelni;

f)

az egyik könyvvizsgálótól a másik felé irányuló eseti segítségkérések kezelésének módját és időzítését, beleértve a master-ÁÉKBV könyvvizsgálójának könyvvizsgálói jelentésében közzétett szabálytalanságokra vonatkozó további információkéréseket.

(2)   Az (1) bekezdésben említett megállapodás rendelkezéseket tartalmaz a 2009/65/EK irányelv 62. cikkének (2) bekezdésében és 73. cikkében említett könyvvizsgálói jelentések elkészítéséről, valamint master-ÁÉKBV-re vonatkozó könyvvizsgálói jelentésnek és tervezeteinek a feeder-ÁÉKBV könyvvizsgálója számára történő rendelkezésre bocsátásának módjáról és idejéről.

(3)   Ha a feeder-ÁÉKBV és a master-ÁÉKBV elszámolási évének vége eltér, az (1) bekezdésben említett megállapodás tartalmazza, hogy a master-ÁÉKBV könyvvizsgálójának milyen módon és mikor kell elkészítenie és a feeder-ÁÉKBV könyvvizsgálójának rendelkezésére bocsátania a 2009/65/EK irányelv 62. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében előírt ad hoc jelentést és tervezeteit.

28. cikk

Az alkalmazandó jog megválasztása

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy ha a feeder-ÁÉKBV és a master-ÁÉKBV a 2009/65/EK irányelv 60. cikkének (1) bekezdése szerinti megállapodást kötöttek, akkor a master-ÁÉKBV és a feeder-ÁÉKBV könyvvizsgálói közötti megállapodás rendelkezik arról, hogy az ezen irányelv 14. cikkének megfelelően az említett megállapodásra alkalmazandó tagállami jog legyen alkalmazandó a két könyvvizsgáló közötti információmegosztási megállapodásra is, és hogy mindkét könyvvizsgáló elismeri az adott tagállam bíróságainak kizárólagos illetékességét.

(2)   A tagállamok biztosítják, hogy ha a feeder-ÁÉKBV és a master-ÁÉKBV közötti megállapodást a 2009/65/EK irányelv 60. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésével összhangban belső üzletviteli szabályokkal váltották fel, akkor a master-ÁÉKBV és a feeder-ÁÉKBV könyvvizsgálói közötti megállapodás rendelkezik arról, hogy a két könyvvizsgáló közötti információmegosztási megállapodásra alkalmazandó jog vagy annak a tagállamnak a joga, amelyben a feeder-ÁÉKBV letelepedett, vagy ha eltér, annak a tagállamnak a joga, amelyben a master-ÁÉKBV letelepedett, és hogy mindkét könyvvizsgáló elismeri azon tagállam bíróságainak kizárólagos illetékességét, amelynek joga az információmegosztási megállapodásra alkalmazandó.

4. SZAKASZ

A befektetésijegy-tulajdonosoknak szóló tájékoztatás nyújtásának módja

29. cikk

A befektetésijegy-tulajdonosoknak szóló tájékoztatás nyújtásának módja

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a feeder-ÁÉKBV az ezen irányelv 7. cikkében előírt módon biztosítsa a 2009/65/EK irányelv 64. cikkének (1) bekezdése szerint a befektetésijegy-tulajdonosoknak szóló tájékoztatást.

IV. FEJEZET

BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

30. cikk

A 2009/65/EK irányelv 91. cikke (3) bekezdésének megfelelően a tagállamok által elérhetővé teendő információk köre

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy a 2009/65/EK irányelv 91. cikke (3) bekezdésének megfelelően a lényeges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekre vonatkozó következő információtípusok elérhetőek legyenek:

a)

az „ÁÉKBV befektetési jegyeinek forgalmazása” kifejezésnek, vagy a nemzeti jogban meghatározott, vagy a gyakorlatban kialakult egyenértékű kifejezésnek a definíciója;

b)

a marketingközlemények tartalmára, formájára és megjelenítési módjára vonatkozó követelmények, beleértve bizonyos szavak vagy kifejezések használatára vonatkozó kötelező figyelmeztetéseket és korlátozásokat;

c)

a 2009/65/EK irányelv IX. fejezetének sérelme nélkül a befektetők számára közzéteendő további információk részletei;

d)

az adott tagállamban bizonyos ÁÉKBV-kre, az ÁÉKBV-k bizonyos befektetésijegy-osztályaira vagy bizonyos befektetőkategóriákra alkalmazandó forgalmazási megállapodásokra irányadó szabályok vagy követelmények alóli mentességekre vonatkozó adatok;

e)

információknak az adott tagállam illetékes hatóságai felé történő jelentésére vagy továbbítására vonatkozó követelmények, és az előírt dokumentumok frissített verziónak benyújtási eljárása;

f)

az adott tagállamban az illetékes hatóságoknak vagy más állami szervnek a forgalmazás kezdetekor vagy azt követően időszakosan fizetendő díjakra vagy egyéb összegekre vonatkozó követelmények;

g)

a 2009/65/EK irányelv 92. cikkében előírt, a befektetésijegy-tulajdonosoknak biztosítandó eszközökkel kapcsolatos követelmények;

h)

az adott tagállamban egy másik tagállamban letelepedett ÁÉKBV által folytatott befeketésijegy-forgalmazás megszüntetésének feltételei;

i)

a 2009/65/EK irányelvnek a bejelentő levél és az ÁÉKBV-igazolás formája és tartalma, a bejelentés céljára az illetékes hatóságok közötti elektronikus kommunikáció használata, és a helyszíni ellenőrzésekre és vizsgálatokra, és az illetékes hatóságok közötti információcserére vonatkozó eljárások tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2010. július 1-jei 584/2010/EU bizottsági rendelet (6) 1. cikkében említett bejelentő levél B. részében feltüntetendő, adott tagállam által előírt információk részletes tartalma;

j)

a 32. cikk céljára kijelölt e-mail cím.

(2)   A tagállamok az (1) bekezdésben felsorolt információkat magyarázó leírás formájában adják meg, vagy magyarázó leírás és forrásdokumentumokra mutató hivatkozások vagy linkek kombinálásával.

31. cikk

Az ÁÉKBV fogadó tagállamának dokumentumokhoz való hozzáférése

(1)   A tagállamok előírják az ÁÉKBV-k számára annak biztosítását, hogy a 2009/65/EK irányelv 93. cikkének (2) bekezdésében említett minden egyes dokumentum elektronikus másolata elérhető legyen az ÁÉKBV weboldalán, vagy az ÁÉKBV-t kezelő alapkezelő társaság weboldalán, vagy a 2009/65/EK irányelv 93. cikke (1) bekezdésének megfelelően benyújtott bejelentő levél vagy annak aktualizálásai útján az ÁÉKBV által kijelölt másik weboldalon. A weboldalon rendelkezésre bocsátott dokumentumokat általánosan használt elektronikus formátumban kell biztosítani.

(2)   A tagállamok megkövetelik az ÁÉKBV-któl annak biztosítását, hogy az ÁÉKBV fogadó tagállama hozzáférjen az (1) bekezdésben említett weboldalhoz.

32. cikk

A dokumentumok frissítése

(1)   Az illetékes hatóságok kijelölnek egy e-mail címet a 2009/65/EK irányelv 93. cikkének (2) bekezdésében említett dokumentumok frissítéseinek és módosításainak bejelentése céljára, az említett irányelv 93. cikke (7) bekezdésének megfelelően.

(2)   A tagállamok lehetővé teszik az ÁÉKBV-k számára, hogy a 2009/65/EK irányelv 93. cikke (7) bekezdésének megfelelően a 2009/65/EK irányelv 93. cikkének (2) bekezdésében említett dokumentumok frissítéseit és módosításait e-mailben, az (1) bekezdésben említett e-mail címre küldve jelentsék be.

A frissítés vagy módosítás e-mailben történő bejelentése tartalmazhatja a frissítés vagy módosítás leírását, vagy mellékletként a dokumentum új változatát.

(3)   A tagállamok előírják, hogy a (2) bekezdésben említett, az e-mailhez mellékelt dokumentumot az ÁÉKBV-knek általánosan használt elektronikus formátumban kell biztosítaniuk.

33. cikk

Közös adatfeldolgozó rendszerek fejlesztése

(1)   Annak érdekében, hogy az ÁÉKBV-k fogadó tagállamainak illetékes hatóságai könnyebben hozzáférjenek a 2009/65/EK irányelv 93. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésében említett információkhoz vagy dokumentumokhoz, a 93. cikk (7) bekezdése céljából, a tagállamok illetékes hatóságai koordinálhatják egy minden tagállamban közös, kifinomult elektronikus adatfeldolgozó és központi adattároló rendszer létrehozását.

(2)   Az (1) bekezdésben említett, tagállamok közötti koordináció az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottságában történik.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

34. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2011. június 30-ig megfeleljenek.

Mindazonáltal a 7. és 29. cikknek való megfelelés érdekében szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket legkésőbb 2013. december 31-ig kell hatályba léptetniük.

E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv tárgykörében fogadnak el.

35. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

36. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 1-jén.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 302., 2009.11.17., 32. o.

(2)  HL L 177., 2008.7.4., 6. o.

(3)  HL L 25., 2009.1.29., 18. o.

(4)  Lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát.

(5)  Lásd e Hivatalos Lap 42. oldalát.

(6)  Lásd e Hivatalos Lap 16. oldalát.


Top