Help Print this page 

Document 32010D0691

Title and reference
2010/691/EU: A Bizottság határozata ( 2010. november 15. ) a Strančice–České Budějovice menetvonal tekintetében a Cseh Köztársaság számára a kölcsönös átjárhatóság műszaki előírásairól a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozóan szóló, 2006/679/EK határozat alkalmazásától való eltérés engedélyezéséről (az értesítés a C(2010) 7789. számú dokumentummal történt)
OJ L 298, 16.11.2010, p. 85–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/691/oj
Multilingual display
Text

16.11.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 298/85


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. november 15.)

a Strančice–České Budějovice menetvonal tekintetében a Cseh Köztársaság számára a kölcsönös átjárhatóság műszaki előírásairól a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozóan szóló, 2006/679/EK határozat alkalmazásától való eltérés engedélyezéséről

(az értesítés a C(2010) 7789. számú dokumentummal történt)

(Csak a cseh nyelvű szöveg hiteles)

(2010/691/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a kölcsönös átjárhatóság műszaki előírásairól a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozóan szóló, 2006. március 28-i 2006/679/EK bizottsági határozatra (1), különösen annak melléklete 7.1.3. szakaszára,

mivel:

(1)

A 2006/679/EK határozatot módosító 2009/561/EK bizottsági határozat (2) meghatározta a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírások végrehajtási szabályait.

(2)

A transzeurópai hagyományos vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírások 7.1.3. szakaszával összhangban az olyan vasúti infrastruktúra-fejlesztési projektek esetében, amelyek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és/vagy a Kohéziós Alapból pénzügyi támogatásban részesülnek, kötelező az ERTMS/ETCS rendszer felszerelése, amikor egy CCS-egység vonatbiztosítási részét korszerűsítik vagy újonnan telepítik.

(3)

Abban az esetben, ha rövid (150 km-nél rövidebb), nem összefüggő vonalszakaszokon kerül sor a jelzőberendezés korszerűsítésére, a Bizottság ideiglenes eltérést engedélyezhet e szabály alól azzal a feltétellel, hogy az érintett tagállam a Bizottság részére dokumentációt nyújt be a Bizottsághoz. E dokumentációnak tartalmaznia kell egy olyan gazdasági elemzést, amely alátámasztja, hogy jelentős gazdasági és/vagy műszaki előnyökkel jár, ha az ERTMS felszerelés későbbi időpontban, és nem az uniós támogatásban részesülő projekt végrehajtása alatt kerül üzembe helyezésre.

(4)

A Bizottság elemzi a benyújtott dokumentációt és a tagállam által javasolt intézkedéseket, majd az elemzés eredményéről tájékoztatja a 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) 29. cikkében említett bizottságot. Ha az eltérést a Bizottság engedélyezi, a tagállam gondoskodik arról, hogy az ERTMS a projekt befejezése után legkésőbb öt évvel, és amint az adott vonalszakaszt összekapcsolják egy ERTMS-sel felszerelt másik vonallal, felszerelésre kerüljön.

(5)

A Strančice–České Budějovice vonal 2016-ig fokozatosan korszerűsítésre kerül, amelynek során egyes szakaszok az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és/vagy a Kohéziós Alapból pénzügyi támogatásban részesülnek, vagy fognak részesülni.

(6)

A Strančice–České Budějovice vonal 150 km-nél rövidebb és nincs összekapcsolva ERTMS-sel már felszerelt vonallal. 2010. január 24-én a cseh hatóságok eltérés iránti kérelmet nyújtottak be a Bizottsághoz egy dokumentációval együtt, amely alátámasztja, hogy jelentős gazdasági és/vagy műszaki előnyökkel jár, ha az ERTMS 2018 végéig, és nem az uniós támogatásban részesülő projekt végrehajtása alatt kerül üzembe helyezésre.

(7)

A 881/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 15. cikkének megfelelően az Európai Vasúti Ügynökség 2010. május 20-án műszaki szempontból véleményezte az eltérés iránti kérelmet.

(8)

Ez a műszaki szempontú vélemény rámutatott, hogy a benyújtott dokumentáció tartalmazza az eltéréshez előírt elemeket, azonban javasolta, hogy szerezzenek megerősítést arról, hogy a pályázati felhívás tartalmazza-e a vonal ERTMS-sel való felszerelésének opcióját.

(9)

A cseh hatóságok 2010. június 7-én megerősítették, hogy a legutolsó alszakaszra vonatkozó pályázati felhívás tartalmazni fogja a vonal ERTMS-sel való felszerelésének egyértelmű opcióját.

(10)

A Bizottság tájékoztatta a 2008/57/EK irányelv 29. cikke által létrehozott bizottságot az elemzés eredményéről,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Cseh Köztársaság által kérelmezett, a Strančice–České Budějovice vonal tekintetében a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírások végrehajtására vonatkozó kötelezettségtől való eltérés engedélyezésre kerül.

Ez az eltérés 2018. december 31-ig alkalmazható.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Cseh Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2010. november 15-én.

a Bizottság részéről

Siim KALLAS

alelnök


(1)  HL L 284., 2006.10.16., 1. o.

(2)  HL L 194., 2009.7.25., 60. o.

(3)  HL L 191., 2008.7.18., 1. o.

(4)  HL L 164., 2004.4.30., 1. o.


Top