Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0656

A Tanács 2010/656/KKBP határozata ( 2010. október 29. ) az Elefántcsontparttal szembeni korlátozó intézkedések megújításáról

OJ L 285, 30.10.2010, p. 28–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 006 P. 166 - 170

No longer in force, Date of end of validity: 10/06/2016; hatályon kívül helyezte: 32016D0917

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/656/oj

30.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 285/28


A TANÁCS 2010/656/KKBP HATÁROZATA

(2010. október 29.)

az Elefántcsontparttal szembeni korlátozó intézkedések megújításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2004. december 13-án elfogadta az Elefántcsontpart elleni korlátozó intézkedésekről szóló 2004/852/KKBP közös álláspontot (1), hogy végrehajtsa az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) 1572 (2004) határozatával Elefántcsontparttal szemben bevezetett intézkedéseket.

(2)

A Tanács 2006. január 23-án elfogadta a 2006/30/KKBP közös álláspontot (2), amely további tizenkét hónappal meghosszabbítja az Elefántcsontparttal szemben bevezetett korlátozó intézkedéseket, kiegészítve azokat az 1643 (2005) ENSZ BT-határozat 6. pontjával bevezetett korlátozó intézkedésekkel.

(3)

Az Elefántcsontparttal szembeni korlátozó intézkedéseknek az 1842 (2008) ENSZ BT-határozattal történt megújítását követően a Tanács 2008. november 18-án elfogadta a 2008/873/KKBP közös álláspontot (3), amely 2008. november 1-jei hatállyal ismét megújítja az Elefántcsontparttal szembeni korlátozó intézkedéseket.

(4)

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2010. október 15-én elfogadta az 1946 (2010) ENSZ BT-határozatot, amely 2011. április 30-ig meghosszabbítja az Elefántcsontparttal szemben az 1572 (2004) ENSZ BT-határozattal és az 1643 (2005) ENSZ BT-határozat 6. pontjával bevezetett intézkedéseket, valamint módosítja a fegyverekre vonatkozó korlátozó intézkedéseket.

(5)

Következésképpen meg kell újítani az Elefántcsontparttal szembeni korlátozó intézkedéseket. A fegyverembargó alóli, az 1946 (2010) ENSZ BT-határozattal bevezetett mentességek figyelembevételén túl helyénvaló a korlátozó intézkedéseket úgy módosítani, hogy a mentesség az Unió által önállóan bevezetett egyéb felszerelésekre is kiterjedjen.

(6)

Az Elefántcsontpartnak nyújtott, katonai tevékenységekkel kapcsolatos segítségre vonatkozó korlátozások bevezetéséről szóló, 2005. január 31-i 174/2005/EK tanácsi rendelet (4), az elefántcsontparti helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, 2005. április 12-i 560/2005/EK tanácsi rendelet (5) és a nyers gyémántok nemzetközi kereskedelmében a kimberley-i folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról szóló, 2002. december 20-i 2368/2002/EK tanácsi rendelet (6) tartalmazza az uniós végrehajtási intézkedéseket,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   Tilos a tagállamok állampolgárai által vagy a tagállamok területéről, illetve a tagállamok lobogója alatt közlekedő vízi vagy légi járművek révén fegyvereknek és bármely kapcsolódó anyagnak Elefántcsontpart részére történő értékesítése, szállítása, továbbadása vagy exportja, ideértve a fegyvereket és lőszereket, katonai járműveket és felszereléseket, katonai jellegű felszereléseket és ezek tartalék alkatészeit, valamint a belső elnyomás céljára alkalmas felszereléseket, függetlenül attól, hogy ezen fegyverek, kapcsolódó anyagok vagy felszerelések a tagállamok területéről származnak-e.

(2)   Tilos továbbá:

a)

közvetlenül vagy közvetve bármely elefántcsontparti természetes vagy jogi személy, jogalany vagy szervezet részére vagy az Elefántcsontparton való felhasználás céljából olyan technikai segítséget, közvetítői szolgáltatást és az (1) bekezdésben említett cikkekhez kapcsolódó vagy az említett cikkek rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódó egyéb szolgáltatást nyújtani;

b)

közvetlenül vagy közvetve bármely elefántcsontparti természetes vagy jogi személy, jogalany vagy szervezet részére vagy az Elefántcsontparton való felhasználás céljából az (1) bekezdésben említett cikkekkel kapcsolatos finanszírozást vagy pénzügyi támogatást nyújtani, beleértve különösen az említett cikkek értékesítésére, szállítására, továbbadására vagy exportjára vonatkozó, vagy az ehhez kapcsolódó technikai segítség, közvetítői szolgáltatás és egyéb szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást.

2. cikk

Az 1. cikk nem alkalmazandó:

a)

az olyan szállításokra és technikai segítségnyújtásra, amelyeket kizárólag az ENSZ elefántcsontparti műveletének és az azt támogató francia katonai erőknek a támogatására vagy az általuk történő felhasználásra szánnak;

b)

az 1572 (2004) ENSZ BT-határozat 14. cikkével létrehozott bizottság (a továbbiakban „szankcióbizottság”) előzetes jóváhagyása alapján a következőkre:

i.

az olyan, halált nem okozó katonai felszerelések értékesítése, szállítása, továbbadása és exportja, amelyek kizárólag humanitárius vagy védelmi célokat szolgálnak, az Unió, az ENSZ, az Afrikai Unió és a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége (ECOWAS) válságkezelő műveleteinek céljára szánt ilyen felszereléseket is ideértve;

ii.

az olyan, halált nem okozó katonai felszerelések értékesítése, szállítása, továbbadása és exportja, amelyek kizárólag azt a célt szolgálják, hogy az elefántcsontparti biztonsági erők a közrend fenntartásához megfelelő és arányos erőt alkalmazhassanak;

iii.

az i. és ii. pontban említett felszereléssel kapcsolatos finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása;

iv.

az i. és ii. pontban említett felszereléssel kapcsolatos technikai segítségnyújtásra és képzésre;

c)

az olyan védőruházat értékesítésére, szállítására, továbbadására és exportjára, ideértve a golyóálló mellényeket és katonai sisakokat, amelyeket az ENSZ, az Unió vagy az uniós tagállamok személyzetének tagjai, a média képviselői, valamint a humanitárius és fejlesztési szervezetek munkatársai és kísérő személyzete kizárólag személyes használatukra, átmeneti jelleggel vittek be Elefántcsontpart területére;

d)

az Elefántcsontpart területére átmeneti jelleggel továbbadott vagy exportált értékesítésekre vagy szállításokra, ha azok olyan állam katonai erőihez irányulnak, amely a nemzetközi jognak megfelelően, kizárólag és közvetlenül állampolgárai és a konzuli felelőssége alá tartozók evakuálásának megkönnyítésére tesz lépéseket, amennyiben arról a szankcióbizottságot előzetesen értesítette;

e)

a kizárólag a védelmi és a biztonsági erők – a Linas-Marcoussisi Egyezmény 3. bekezdése f) albekezdése szerinti – szerkezetátalakítási folyamatának támogatására vagy abban való felhasználásra szánt fegyverek és kapcsolódó anyagok értékesítésére, szállítására, továbbadására vagy exportjára, valamint az e célra szolgáló műszaki képzésre és technikai segítségnyújtásra, amennyiben azt a szankcióbizottság előzetesen jóváhagyta;

f)

az olyan, belső elnyomás céljára alkalmas, halált nem okozó felszerelések értékesítésére, szállítására, továbbadására és exportjára, amelyek kizárólag azt a célt szolgálják, hogy az elefántcsontparti biztonsági erők a közrend fenntartásához megfelelő és arányos erőt alkalmazhassanak, valamint az ilyen felszerelésekkel kapcsolatos finanszírozás, pénzügyi támogatás, technikai segítség és képzés biztosítására.

3. cikk

A nyers gyémántoknak az Elefántcsontpartról az Unióba történő közvetlen vagy közvetett behozatalát az 1643 (2005) ENSZ BT-határozattal összhangban be kell tiltani, tekintet nélkül arra, hogy az ilyen gyémántok Elefántcsontpartról származnak-e vagy sem.

4. cikk

(1)   A tagállamok megteszik a megfelelő intézkedéseket minden olyan személy területükre való belépésének vagy területükön történő átutazásának megakadályozására, akik a szankcióbizottság megállapítása szerint veszélyeztetik az elefántcsontparti békét és nemzeti megbékélési folyamatot, különös tekintettel azokra, akik akadályozzák a Linas-Marcoussisi és a III. Accrai Egyezmény végrehajtását, bármely egyéb olyan személyre, akiről megfelelő információk alapján megállapították, hogy az emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jog Elefántcsontpart területén történt súlyos megsértéséért felelős, bármely egyéb olyan személyre, aki nyilvánosan gyűlöletet kelt vagy erőszakra szólít fel, valamint bármely egyéb olyan személyre, aki a szankcióbizottság megállapítása szerint megsérti az 1572 (2004) ENSZ BT-határozat 7. pontja alapján bevezetett intézkedéseket.

Az első albekezdésben említett személyek jegyzékét a melléklet tartalmazza.

(2)   Az (1) bekezdés nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy saját állampolgáraiktól megtagadják a területükre való belépés jogát.

(3)   Az (1) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben a szankcióbizottság megállapítja, hogy:

a)

az utazás sürgős humanitárius okokból indokolt, a vallási kötelezettségeket is beleértve;

b)

a mentesség megadása támogatná az ENSZ BT-határozatoknak az elefántcsontparti békére és nemzeti megbékélésre és a térség stabilitására irányuló célkitűzéseit.

(4)   Azokban az esetekben, amikor a (3) bekezdésnek megfelelően valamely tagállam engedélyezi a szankcióbizottság által megnevezett személyeknek a területére való belépését vagy a területén történő átutazását, az engedély az abban megjelölt célra és az érintett személyekre korlátozódik.

5. cikk

(1)   Be kell fagyasztani minden olyan pénzeszközt és gazdasági erőforrást, amely a 4. cikk (1) bekezdése alapján a szankcióbizottság által megnevezett személyek vagy szervezetek tulajdonában van, vagy közvetlen vagy közvetett ellenőrzése alatt áll, vagy az e személyek vagy szervezetek – illetve a nevükben vagy az irányításuk alatt eljáró, a szankcióbizottság által megnevezett személyek – tulajdonát képező, illetve közvetlen vagy közvetett ellenőrzése alatt álló szervezetek tulajdonában van.

Az első albekezdésben említett személyek jegyzékét a melléklet tartalmazza.

(2)   Az (1) bekezdésben említett személyek és jogalanyok számára vagy javára, közvetlenül vagy közvetetten, semmilyen pénzeszköz, vagyoni érték vagy gazdasági erőforrás nem bocsátható rendelkezésre.

(3)   A tagállamok mentesítést adhatnak az (1) és (2) bekezdésben szereplő intézkedések alól az olyan pénzeszközök és gazdasági erőforrások tekintetében, amelyek:

a)

alapvető kiadások fedezéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, a bérlet vagy jelzálog, a gyógyszerek és orvosi kezelés, az adók, a biztosítási díjak és a közművek költségeit;

b)

kizárólag az ésszerű mértékű szakmai tiszteletdíjak és a jogi szolgáltatásokhoz kapcsolódóan felmerült kiadások fedezésére szolgálnak;

c)

kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos eszköztartási és kezelési díjainak a nemzeti jogszabályoknak megfelelő kiegyenlítésére szolgálnak;

d)

rendkívüli kiadásokhoz szükségesek, azt követően, hogy az érintett tagállam erről a szankcióbizottságot értesítette, és a szankcióbizottság azt jóváhagyta;

e)

bíróság, hatóság vagy választott bíróság által elrendelt zálogjog vagy meghozott határozat tárgyát képezik, amely esetben a pénzeszközöket és gazdasági erőforrásokat a zálogjog vagy határozat végrehajtására fel lehet használni azt követően, hogy az illetékes tagállam a szankcióbizottságot értesítette, feltéve, hogy a zálogjog vagy határozat az érintett személy vagy szervezet szankcióbizottság általi kijelölése előtt keletkezett, és nem az e cikkben említett személy vagy szervezet javára szól.

A (3) bekezdés a), b) és c) pontjában szereplő mentesítéseket azt követően lehet megadni, hogy az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot arról a szándékáról, hogy adott esetben engedélyezni kívánja az e pénzeszközökhöz és gazdasági erőforrásokhoz való hozzáférést, és a szankcióbizottság az értesítéstől számított két munkanapon belül nem hozott elutasító határozatot.

(4)   A (2) bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók a befagyasztott számlákhoz hozzáadódó:

a)

kamatokra vagy egyéb hozamokra; vagy

b)

olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetésekre, amelyeket azelőtt kötöttek, vagy amelyek azon időpontot megelőzően keletkeztek, hogy a fenti számlák a 2004/852/KKBP közös álláspont vagy az e határozat szerinti korlátozó intézkedések hatálya alá kerültek;

feltéve, hogy e kamatok, egyéb hozamok és kifizetések továbbra is az (1) bekezdés hatálya alá tartoznak.

6. cikk

A Tanács megállapítja a mellékletben található jegyzéket, és azt az ENSZ Biztonsági Tanácsának vagy a szankcióbizottság döntései alapján módosítja.

7. cikk

(1)   Amennyiben a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság megnevez valamely személyt vagy szervezetet, a Tanács az érintett személyt vagy szervezetet felveszi a mellékletbe. A Tanács a döntését és a jegyzékbe vétel indokolását – közvetlenül, amennyiben a cím ismert, vagy értesítés közzététele útján – közli az érintett személlyel vagy szervezettel, lehetővé téve számára, hogy észrevételeket tegyen.

(2)   Amennyiben észrevételt vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanácsnak felül kell vizsgálnia döntését, és erről értesítenie kell az érintett személyt vagy szervezetet.

8. cikk

(1)   A mellékletnek tartalmaznia kell a személyek és szervezetek jegyzékbe vételének a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság által közölt indokát.

(2)   A mellékletnek tartalmaznia kell továbbá a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság által szolgáltatott, az érintett személyek vagy szervezetek azonosításához szükséges adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Személyek esetében ilyen adat lehet a név – beleértve a névváltozatokat is –, a születési hely és idő, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, a nem, a cím, valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Szervezetek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely. A mellékletnek tartalmaznia kell továbbá a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság általi jegyzékbe vétel időpontját.

9. cikk

A 2004/852/KKBP és a 2006/30/KKBP közös álláspont hatályát veszti.

10. cikk

(1)   Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

(2)   E határozat felülvizsgálatára, módosítására vagy hatályon kívül helyezésére az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa által hozott vonatkozó határozatokkal összhangban kerül sor.

Kelt Brüsszelben, 2010. október 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

S. VANACKERE


(1)  HL L 368., 2004.12.15., 50. o.

(2)  HL L 19., 2006.1.24., 36. o.

(3)  HL L 308., 2008.11.19., 52. o.

(4)  HL L 29., 2005.2.2., 5. o.

(5)  HL L 95., 2005.4.14., 1. o.

(6)  HL L 358., 2002.12.31., 28. o.


MELLÉKLET

A 4. és 5. cikkben említett személyek jegyzéke

 

Név (és esetleges névváltozatok)

Azonosító adat (születési idő és hely, útlevélszám, személyazonosító igazolvány száma stb.)

A jegyzékbe vétel indoka

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja

1.

BLÉ GOUDÉ, Charles (más néven: Général; Génie de kpo, Gbapé Zadi)

Születési ideje: 1972.1.1.

Állampolgársága: elefántcsontparti.

Útlevélszáma: 04LE66241; kiállítás helye: Elefántcsontparti Köztársaság; kiállítás ideje: 2005.11.10.; érvényes: 2008.11.9-ig.

Diplomata-útlevelének száma: AE/088 DH 12; kiállítás helye: Elefántcsontparti Köztársaság; kiállítás ideje: 2002.12.20.; érvényes: 2005.12.11-ig.

Útlevélszáma: 98LC39292; kiállítás helye: Elefántcsontparti Köztársaság; kiállítás ideje: 2000.11.24.; érvényes: 2003.11.23-ig.

Születési helye: Guibéroua (Gagnoa) vagy Niagbrahio/Guiberoua vagy Guiberoua.

Ismert lakcíme 2001-ben: Yopougon Selmer, Bloc P 170; valamint a Hotel Ivoire.

A Svájc által 2005.11.15-én kiadott és 2005.12.31-ig érvényes, C2310421 sz. úti okmányban megadott lakcíme: Abidjan, Cocody.

A COJEP („Ifjú Hazafiak”) vezetője, az ENSZ létesítményei és személyzete, valamint a külföldiek elleni erőszakra buzdító többszöri nyilvános felszólalás; utcai milíciák által elkövetett erőszakos cselekmények vezetése és az ezekben való részvétel, beleértve a verekedést, a nemi erőszakot és a törvénytelen emberölést; az ENSZ, a nemzetközi munkacsoport (IWG), a politikai ellenzék és a független sajtó megfélemlítése; nemzetközi rádióállomások szabotálása; az IWG tevékenységének, az ENSZ elefántcsontparti műveletének (UNOCI), a francia katonai erőknek, valamint az 1643 (2005) ENSZ BT-határozatban meghatározott békefolyamatnak az akadályozása.

2006. február 7.

2.

DJUÉ, Eugène N’goran Kouadio

Születési ideje: 1966.1.1. vagy 1969.12.20.

Állampolgársága: elefántcsontparti.

Útlevélszáma: 04LE017521; kiállítás ideje: 2005.2.10.; érvényes: 2008.2.10-ig.

Az Union des Patriotes pour la Libération Totale de la Côte d’Ivoire (UPLTCI) vezetője; az ENSZ létesítményei és személyzete, valamint a külföldiek elleni erőszakra buzdító többszöri nyilvános felszólalás; utcai milíciák által elkövetett erőszakos cselekmények vezetése és az ezekben való részvétel, beleértve a verekedést, a nemi erőszakot és a törvénytelen emberölést; az IWG tevékenységének, az ENSZ elefántcsontparti műveletének (UNOCI), a francia katonai erőknek, valamint az 1643 (2005) ENSZ BT-határozatban meghatározott békefolyamatnak az akadályozása.

2006. február 7.

3.

FOFIE, Martin Kouakou

Születési ideje: 1968.1.1.

Állampolgársága: elefántcsontparti.

Születési helye: BOHI, Elefántcsontpart.

Burkina Fasó-i személyazonosító igazolványának száma: 2096927; kiállítás ideje: 2005.3.17.

Burkina Fasó-i állampolgárságot igazoló okirat száma: CNB N.076 (2003.2.17.).

Apja neve: Yao Koffi FOFIE.

Anyja neve: Ama Krouama KOSSONOU.

Elefántcsontparti személyazonosító igazolványának száma: 970860100249; kiállítás ideje: 1997.8.5.; érvényes: 2007.8.5-ig.

Az Új Haderő szakaszvezető parancsnoka, Korhogo-szektor. A parancsnoksága alá tartozó erők részt vettek gyermekkatonák toborzásában, erőszakos emberrablásban, kényszermunkára kényszerítésben, nők elleni nemi erőszakban, önkényes letartóztatásokban és törvénytelen gyilkosságokban, amelyek ellentétesek az emberi jogi egyezményekkel és a nemzetközi humanitárius joggal; az IWG tevékenységének, az ENSZ elefántcsontparti műveletének (UNOCI), a francia katonai erőknek, valamint az 1643 (2005) ENSZ BT-határozatban meghatározott békefolyamatnak az akadályozása.

2006. február 7.


Top