Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0270

2010/270/: A Bizottság határozata ( 2010. május 6.) a 92/65/EGK tanácsi irányelv E. melléklete 1. és 2. részének a telepekről származó állatokra, illetve méhekre és poszméhekre vonatkozó egészségügyi bizonyítványminta tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2010) 2624. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 118, 12.5.2010, p. 56–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 271 - 277

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/270/oj

12.5.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 118/56


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. május 6.)

a 92/65/EGK tanácsi irányelv E. melléklete 1. és 2. részének a telepekről származó állatokra, illetve méhekre és poszméhekre vonatkozó egészségügyi bizonyítványminta tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2010) 2624. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2010/270/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 22. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 92/65/EGK irányelv 10. cikke megállapítja a kutyák, macskák és görények kereskedelmére irányadó állat-egészségügyi követelményeket.

(2)

Az említtet irányelv E. mellékletének 1. része tartalmazza a telepekről származó állatok, többek között a kutyák, macskák és görények kereskedelmére vonatkozó egészségügyi bizonyítványmintát.

(3)

A 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) megállapítja a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállítására vonatkozó állat-egészségügyi követelményeket és az ilyen szállítások ellenőrzésére vonatkozó szabályokat. E rendelet I. mellékletében felsorolt fajokhoz tartozó, kedvtelésből tartott állatok tagállamok közötti vagy harmadik országokból történő szállítására vonatkozik. A macskákat, kutyákat és görényeket az említett melléklet A. és B. részének felsorolása tartalmazza.

(4)

A 998/2003/EK rendeletben meghatározott követelmények a rendeltetési hely szerinti tagállam és a származási hely szerinti tagállam vagy harmadik ország szerint különböznek egymástól.

(5)

Azon harmadik országok, melyek a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállítására a 998/2003/EK rendeletben előírtakkal legalább egyenértékű szabályokat alkalmaznak, a szóban forgó rendelet II. melléklete B. részének 2. szakaszában vannak felsorolva.

(6)

Annak elkerülése érdekében, hogy a kereskedelmi célú szállításokat csalárd módon a kedvtelésből tartott állatok 998/2003/EK rendelet szerinti nem kereskedelmi célú szállításaként álcázzák, az említett rendelet 12. cikke első bekezdésének b) pontja előírja, hogy a 92/65/EGK irányelvben meghatározott követelményeket és ellenőrzéseket kell alkalmazni ötnél több kedvtelésből tartott állat szállítása esetén, amennyiben az állatokat az említett rendelet II. melléklete B. részének 2. szakaszában felsoroltakon kívüli harmadik országból hozzák be az Unióba.

(7)

Továbbá a 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nem kereskedelmi célú szállítás tárgyát képezhető, bizonyos fajokhoz tartozó, kedvtelésből tartott állatok maximális száma tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2010. május 6-i 388/2010/EU bizottsági rendelet (3) előírja, hogy a 998/2003/EK rendelet 12. cikke első bekezdésének b) pontjában szereplő követelmények és ellenőrzések vonatkoznak a kutyák, macskák vagy görények szállítására, amennyiben egy tagállamból vagy az említett rendelet II. melléklete B. részének 2. szakaszában felsorolt harmadik országból egy tagállamba szállított állatok összlétszáma meghaladja az ötöt.

(8)

A 998/2003/EK rendelet kutyák, macskák és görények nem kereskedelmi célú szállítását Írország, Málta, Svédország vagy az Egyesült Királyság területére egy átmeneti időszakra további követelmények teljesüléséhez köti.

(9)

A 92/65/EK irányelv e további követelményekre kizárólag kutyák, macskák és görények Írországba, Svédországba és Egyesült Királyságba irányuló kereskedelménél utal.

(10)

Az Unión belüli kereskedelemre vonatkozó bizonyítványmintáknak összeegyeztethetőnek kell lenniük a 2003/623/EK bizottsági határozattal (4) összhangban kifejlesztett, integrált számítógépes állat-egészségügyi rendszerrel (TRACES).

(11)

Annak biztosítására, hogy a több mint öt kedvtelésből tartott kutya, macska vagy görény tagállamokba (Málta kivételével) irányuló, nem kereskedelmi célú szállítására vonatkozó követelményeket és ellenőrzéseket egységesen alkalmazzák, illetve végezzék, ki kell igazítani a 92/65/EGK irányelv E. mellékletének 1. részében szereplő egészségügyi bizonyítványmintát.

(12)

Az élő méhek (Apis mellifera) és poszméhek (Bombus spp.) Unión belüli kereskedelmére vonatkozó egészségügyi bizonyítványmintát a 92/65/EGK irányelv E. mellékletének 2. része tartalmazza.

(13)

Ez a bizonyítvány megállapítja a méhek és a poszméhek amerikai költésrothadására vonatkozó állat-egészségügyi követelményeket. A követelmények szerint kizárólag olyan területekről engedélyezett méhek és poszméhek szállítása, amelyek mentesek e betegségtől. Betegség kitörése esetén a gócpont 3 km-es körzetében 30 napig szüneteltetni kell a szállítást.

(14)

Az esetek többségében ugyan a poszméheket környezettől elkülönített rendszerekben tenyésztik, melyeket az illetékes hatóság rendszeresen vizsgál, és ellenőrzi azokban a betegség jelenlétét. Azon létesítményeket, melyeket az adott tagállam szerinti illetékes hatóság elismert és felügyel, a nyitott kolóniákkal szemben nagy valószínűséggel nem veszélyezteti az amerikai költésrothadás az E. melléklet 2. részében meghatározottak szerinti 3 km-es övezetben.

(15)

Ezért a környezettől elkülönített rendszerekben tenyésztett poszméhekre vonatkozó, egyedi állat-egészségügyi követelmények bevezetése érdekében módosítani kell a méhek és poszméhek Unión belüli kereskedelmére vonatkozó bizonyítványmintát.

(16)

Következésképpen a 92/65/EGK irányelv E. mellékletének 1. és 2. részét ennek megfelelően módosítani kell.

(17)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 92/65/EGK irányelv E. melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. május 6-án.

a Bizottság részéről

John DALLI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 1992.9.14., 54. o.

(2)  HL L 146., 2003.6.13., 1. o.

(3)  HL L 114., 2010.5.7., 3. o.

(4)  HL L 216., 2003.8.28., 58. o.


MELLÉKLET

A 92/65/EGK irányelv E. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az 1. rész helyébe a következő szöveg lép:

„1. rész –   Egészségügyi bizonyítvány a telepekről származó állatok kereskedelméhez (patások, madarak, nyúlalakúak, kutyák, macskák és görények)

92/65 EI

Image

Image

Image

2.

Az 2. rész helyébe a következő szöveg lép:

„2. rész –   Egészségügyi bizonyítvány méhek és poszméhek kereskedelméhez

92/65 EII

Image

Image


Top