EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0179

2010/179/CFSP: A Tanács 2010/179/KKBP határozata ( 2010. március 11. ) a kézi- és könnyűfegyverek, valamint az azokhoz szükséges lőszerek tiltott felhalmozása és kereskedelme elleni küzdelmet célzó uniós stratégia keretében a Kézi- és Könnyűfegyvereket Ellenőrző Délkelet- és Kelet-európai Központ (SEESAC) által a Nyugat-Balkánon végzett fegyverzet-ellenőrzési tevékenységek támogatásáról

OJ L 80, 26.3.2010, p. 48–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 012 P. 104 - 107

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/179/oj

26.3.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 80/48


A TANÁCS 2010/179/KKBP HATÁROZATA

(2010. március 11.)

a kézi- és könnyűfegyverek, valamint az azokhoz szükséges lőszerek tiltott felhalmozása és kereskedelme elleni küzdelmet célzó uniós stratégia keretében a Kézi- és Könnyűfegyvereket Ellenőrző Délkelet- és Kelet-európai Központ (SEESAC) által a Nyugat-Balkánon végzett fegyverzet-ellenőrzési tevékenységek támogatásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 26. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A kézi- és könnyűfegyverek (SALW) túlzott mértékű és ellenőrizetlen felhalmozódása és elterjedése táplálta a bizonytalanságot Délkelet-Európában, ami súlyosbította a konfliktust a régióban, és aláásta a konfliktust követő béketeremtést, így komolyan veszélyezteti a régió békéjét és biztonságát.

(2)

2005. december 15–16-i ülésén az Európai Tanács elfogadta a kézi- és könnyűfegyverek, valamint az azokhoz szükséges lőszerek tiltott felhalmozása és kereskedelme elleni küzdelmet célzó uniós stratégiát (a továbbiakban: EU SALW stratégia), amely meghatározza a kézi- és könnyűfegyverek területén megvalósuló uniós fellépés irányvonalait.

(3)

Az EU SALW stratégia egyik célja a hatékony többoldalúság előmozdítása a kézi- és könnyűfegyverek, valamint az azokhoz szükséges lőszerek kínálata elleni és azok terjedésének destabilizálására irányuló nemzetközi, regionális vagy az EU-n és tagállamain belüli mechanizmusok kifejlesztése érdekében. Az EU SALW stratégia továbbá a Nyugat-Balkánt a fegyverek tiltott kereskedelme és túlzott mértékű felhalmozódása által leginkább sújtott régiók egyikeként határozza meg.

(4)

Az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja (UNDP) és a korábbi Délkelet-európai Stabilitási Egyezmény (2008 óta: Regionális Együttműködési Tanács) égisze alatt, létrehozták a „Kézi- és Könnyűfegyvereket Ellenőrző Délkelet és Kelet-európai Központot” (a továbbiakban: SEESAC). A SEESAC székhelye Belgrádban található, egy műszaki támogató egységből áll, amely regionális és nemzeti szinten számos operatív tevékenységet támogat.

(5)

A SEESAC céljai magukban foglalják a kézi- és könnyűfegyverek, valamint az azokhoz szükséges lőszerek elterjedésének és túlzott mértékű felhalmozódásának a megelőzését Délkelet-Európa egészében. A SEESAC különös hangsúlyt helyez olyan regionális projektek kifejlesztésére, amelyek a fegyverek határokon átnyúló forgalmának jelenségével szemben lépnek fel.

(6)

Az Unió korábban már támogatta a SEESAC-ot a 2002/589/KKBP együttes fellépés végrehajtásáról szóló, 2002. október 21-i 2002/842/KKBP tanácsi határozat révén, melyet a 2003. november 17-i 2003/807/KKBP tanácsi határozattal és a 2004. november 22-i 2004/791/KKBP tanácsi határozattal meghosszabbítottak és módosítottak. E határozatok végrehajtását a Tanács pozitívan értékelte,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   Az Unió a biztonság és a béke előmozdítására törekszik a Nyugat-Balkánon a hatékony többoldalúság, valamint az olyan ide vonatkozó regionális kezdeményezések támogatása révén, melyek célja a kézi- és könnyűfegyverek, valamint az azokhoz szükséges lőszerek elterjedése és túlzott mértékű felhalmozódása következtében a békét és biztonságot fenyegető veszély csökkentése.

(2)   Az (1) bekezdésben említett cél elérése érdekében az EU támogatni fogja a SEESAC projektet, amelynek célja a kézi- és könnyűfegyverek által a Nyugat-Balkán biztonságára jelentett veszély csökkentése. Az Unió által támogatandó tevékenységek konkrét céljai a következők kell hogy legyenek:

a kockázatos és bizonytalan fegyver- és lőszerkészletek kezelésének és biztonságának a javítása,

a rendelkezésre álló fegyver- és lőszerkészletek csökkentése megsemmisítési tevékenységek révén, valamint

a kézi- és könnyűfegyverek ellenőrzésének fokozása, többek között a Nyugat-Balkán országaiban a jelöléssel és nyomon követéssel kapcsolatos nemzetközi és nemzeti jogi okmányok végrehajtása, valamint a fegyverek nyilvántartásba vételi eljárásának javítása révén.

A projekt részletes leírása a mellékletben található.

2. cikk

(1)   E határozat végrehajtásáért az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője felelős (főképviselő).

(2)   Az 1. cikk (2) bekezdésében említett projekt technikai végrehajtását a SEESAC végzi. E feladatát a főképviselő felelőssége mellett végzi. A főképviselő ebből a célból megköti a szükséges megállapodásokat a SEESAC-kal.

3. cikk

(1)   Az 1. cikk (2) bekezdésében említett projekt végrehajtását szolgáló pénzügyi referenciaösszeg 1 600 000 EUR.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott összegből finanszírozott kiadásokat az Európai Unió általános költségvetésére alkalmazandó eljárások és szabályok szerint kell kezelni.

(3)   A Bizottság felügyeli az (1) bekezdésben említett kiadások megfelelő kezelését. E célból finanszírozási megállapodást köt a SEESAC nevében eljáró UNDP-vel. A megállapodásban rendelkezni kell arról, hogy a SEESAC-nak – a hozzájárulás nagyságának megfelelően – biztosítania kell az uniós hozzájárulás láthatóságát.

(4)   A Bizottság törekszik a (3) bekezdésben említett finanszírozási megállapodásnak az e tanácsi határozat hatálybalépését követő mielőbbi megkötésére. A Bizottság tájékoztatja a Tanácsot az ezen eljárás során esetlegesen felmerülő nehézségekről és a finanszírozási megállapodás megkötésének időpontjáról.

4. cikk

A főképviselő a SEESAC által készített rendszeres beszámolók alapján jelentést tesz a Tanácsnak e határozat végrehajtásáról. Ezek a jelentések képezik a Tanács által végzett értékelés alapját. A Bizottság jelentést tesz a projekt végrehajtásának pénzügyi vonatkozásairól.

5. cikk

(1)   Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

(2)   Ez a határozat a 3. cikk (3) bekezdésben említett finanszírozási megállapodás megkötésének időpontját követően 24 hónappal, vagy – abban az esetben, ha ezen időtartamon belül finanszírozási megállapodás megkötésére nem kerül sor – az elfogadásának időpontját követő hat hónappal hatályát veszti.

6. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2010. március 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. BLANCO


MELLÉKLET

AZ EU HOZZÁJÁRULÁSA A SEESAC KÉZI- ÉS KÖNNYŰFEGYVEREKKEL KAPCSOLATOS NYUGAT-BALKÁNI PROJEKTJÉHEZ

1.   Bevezetés

A kézi- és könnyűfegyverek (SALW) nagymértékű felhalmozódását Délkelet-Európában a béke és a biztonság előtt álló fontos kihívásként ismerte el az EU SALW stratégia. A Nyugat-Balkán országai különös aggodalomra adnak okot a fegyver- és lőszertartalékok történelmi felhalmozódása miatt. E régióra nemcsak a kézi- és könnyűfegyverek és az azokhoz szükséges lőszerek további terjedése a jellemző, hanem az is, hogy továbbra is fennáll a más konfliktus sújtotta területekre innen kiinduló fegyverkereskedelem veszélye.

A Nyugat-Balkán országai előtt jelenleg álló legfontosabb kihívás a kézi- és könnyűfegyverek terén tett jogi és politikai kötelezettségvállalásaik gyakorlati végrehajtása, ideértve az ENSZ kézi- és könnyűfegyverekkel kapcsolatos cselekvési programját és a kézi- és könnyűfegyverek nyomon követéséről és megjelöléséről szóló nemzetközi eszközt (International Marking and Tracing Instrument, ITI) is.

Következésképpen – a kézi- és könnyűfegyverek terjedése kockázatának minimálisra csökkentése érdekében – alapvető fontosságú a kézi- és könnyűfegyverek és az ahhoz szükséges lőszerek meglévő készletei biztonságának a növelése, a felesleges készletek megsemmisítése és a kézi- és könnyűfegyverek szigorúbb ellenőrzésének a bevezetése, többek között az ITI regionális szintű végrehajtása és a nyilvántartásbavételi eljárás javítása révén. E célok és tevékenységek összhangban állnak az EU SALW stratégiában foglaltakkal. A SEESAC a fenti három tevékenységi területhez tartozó projekteket kíván folytatni.

2.   A projekt leírása

2.1.   A készletek jobb kezelése

2.1.1.   A kézi- és könnyűfegyverek készleteinek kezelésével kapcsolatos regionális képzési modulok

A fegyver- és lőszerkészletek biztonságának növeléséhez való hozzájárulás érdekében a projekt három képzési modul kidolgozását irányozza elő a nyugat-balkáni országok védelmi és belügyminisztériumainak anyagi erőforrásokért felelős tisztviselői számára. A kurzus az ellenőrzésben részt vevő csoportok és tisztviselők előtt fog nyitva állni abból a célból, hogy jobban megismerhessék a készletkezelési technikákkal kapcsolatos legjobb gyakorlatokat.

A projekt végrehajtásának eredményeként növekedni fognak a készletkezelésre vonatkozó nemzetközi előírásokkal és legjobb gyakorlatokkal kapcsolatos ismeretek. Javulni fog a készletkezelési eljárások végrehajtásának mértéke és színvonala, és ezáltal nőni fog a készletek biztonsága és védettsége.

2.1.2.   A kézi- és könnyűfegyverek, valamint a lőszerek tárolására szolgáló helyek biztonságának és védettségének javítása

A projekt révén, a biztonságos tárolókapacitások növeléséhez való konkrét műszaki és infrastrukturális segítségnyújtáson keresztül, javulni fog a fegyverek és lőszerek tárolóhelyeinek a biztonsága és védettsége a Nyugat-Balkánon. A projekt keretében folytatott tevékenységek segíteni fogják a Bosznia és Hercegovina-i és a montenegrói védelmi minisztériumot, valamint a Horvát Köztársaság Belügyminisztériumát a fegyver- és lőszerkészletek biztonságba helyezéséhez szükséges berendezések beszerzésében és üzembe állításában. A készletek kezeléséért felelős személyzet képzésben fog részesülni.

A projekt eredményeként fokozott biztonsági intézkedések és bejutási ellenőrzés fog megvalósulni a kiválasztott helyszíneken, ily módon javítva a lőszerkészletek biztonságát. Következésképpen – a lőszerek és a fegyverek állapotának jobb ellenőrzése révén – jelentősen csökkeni fog a lopás és a véletlenszerű robbanások kockázata.

2.2.   A kézi- és könnyűfegyverek megsemmisítése

A projekt célja a biztonság növelése és a terjedés kockázatának a kiiktatása a felesleges tárolt fegyverek számának jelentős csökkentése révén. A horvát és a szerb belügyminisztérium birtokában lévő felesleges kézi- és könnyűfegyverek csökkentése érdekében a projekt keretében több kézi- és könnyűfegyverek megsemmisítő tevékenységére fog sor kerülni. Horvátországban a tervek szerint a projekt keretében körülbelül 30 000 darab fegyver megsemmisítésére kerül sor. Szerbiában a megsemmisítendő fegyverek számát 40 000 darabra becsülik.

A projekt eredményeként Horvátország és Szerbia belügyminisztériumainak raktáraiban jelentősen csökkenni fog a felesleges és elkobzott kézi- és könnyűfegyverek száma. A begyűjtött fegyverek megsemmisítése nagyban hozzá fog járulni a kézi- és könnyűfegyverek további elterjedésének a megelőzéséhez. Ezenkívül a biztonság javulásához fog vezetni, valamint nagyobb figyelmet fog irányítani a kézi- és könnyűfegyverekkel kapcsolatos kérdésekre a két országban.

2.3.   A kézi- és könnyűfegyverek fokozott ellenőrzése

2.3.1.   A nemzeti fegyver-nyilvántartásbavételi és -nyilvántartási rendszerek fejlesztése

A projekt biztosítani fogja a meglévő fegyver-nyilvántartásbavételi, -engedélyezési és fegyver-nyilvántartási rendszer(ek) fejlesztését vagy korszerűsítését. A nyilvántartásbavételi rendszerek keretében az egyének és/vagy jogi személyek tulajdonában lévő lőfegyverek és a birtoklásra engedélyezett lőszer mennyiségének nyomon követésével kapcsolatos műveleteket is fognak végezni. A nyilvántartási rendszer tekintetében nyújtott támogatás magában fogja foglalni olyan szoftvertermék(ek) kifejlesztését, amely(ek) nemcsak a polgári tulajdonban lévő fegyvereket azonosítja(azonosítják), hanem a fegyverek, lőszerek és/vagy robbanószerek lőszerraktárakban, engedélyezett raktárakban vagy fegyvertárakban – például rendőrőrsökön vagy központi tárolóhelyeken – történő kezeléséhez kapcsolódó műveleteket is. Lehetséges lesz a használatban nem lévő fegyverek, használóik és az eszköz tárolási helyének az azonosítása. A projekt keretében zajló tevékenységek megfelelő technikai infrastruktúrát fognak biztosítani a fegyver-nyilvántartási szoftver bevezetéséhez is.

Az elektronikus fegyver-nyilvántartásbavételi és -nyilvántartási rendszer(ek) kifejlesztésének és üzembe állításának eredményeként teljesülni fognak az ENSZ lőfegyverekre vonatkozó jegyzőkönyvében és az ITI-ben foglalt nyilvántartásbavételi és nyilvántartási követelmények.

2.3.2.   A fegyverek begyűjtése és nyilvántartásba vétele

A projekt célja a fegyverek, robbanóeszközök, ágyúk és az azokhoz szükséges lőszerek begyűjtésének a támogatása, többek között a polgári tulajdonban lévő fegyverek nyilvántartásba vételen keresztüli legalizálása révén.

A tájékoztatási célú tevékenységeket a belügyminisztériumok és az UNDP/SEESAC szakértőiből álló bizottságok fogják összehangolni, akikhez szükség esetén más PR-szakértők is csatlakoznak, a legalizálással és az illegális lőfegyverek önkéntes átadásával kapcsolatos részleteknek a nyilvánosság körében való megfelelő terjesztése érdekében. A kampányok leginkább a helyi terjesztési csatornákon keresztül fognak folyni, amelyek a leghatékonyabban képesek elérni a vidéket. A helyi információterjesztést nemzeti szinten a sajtóban megjelenő tudósításokkal, interjúkkal és dokumentumműsorokkal fogják megerősíteni. A kampányokkal kapcsolatos információkat az elektronikus és az írott médiában fogják közzétenni. A kampányüzenetek pozitív hangvételűek lesznek, és bemutatják a törvény gyakorlati végrehajtását.

A projekt azáltal, hogy eltávolítja a veszélyes fegyvereket az utcáról a nyilvánosság és a rendőrség közötti kölcsönös kommunikáció révén, növelni fogja a biztonságot a Nyugat-Balkán egészében. A projekt különösen meg fogja szólítani az illegális fegyvert birtoklók minden korosztályát, és mindazokat, akik fegyvert szándékoznak beszerezni.

2.3.3.   Regionális szeminárium a jelölésről és a nyomon követésről

A projekt keretében kétnapos regionális szemináriumot fognak szervezni, amelynek tervezett helyszíne előreláthatóan a szerbiai Belgrád lesz. A szemináriumon naprakész áttekintést nyújtanak a nemzetközi jogi okmányokhoz való csatlakozásról, valamint a jelölésről és nyomon követésről szóló nemzeti jogszabályok elfogadásáról a Nyugat-Balkánon. A szemináriumon át fogják tekinteni a nemzeti jogszabályok végrehajtását is. Az egyik konkrét cél az ENSZ lőfegyverekről szóló jegyzőkönyve értelmében a behozott fegyverekre vonatkozó jelölési követelmények végrehajtása lesz.

E regionális szemináriumon többek között a nyugat-balkáni országok, a nemzetközi szervezetek – a nem kormányzati szervezeteket is ideértve – és a nemzeti ipar képviselői, valamint az uniós tagállamok technikai szakértői fognak részt venni. A szeminárium résztvevőinek száma várhatóan legfeljebb 50 fő lesz.

A szemináriumon jelentést készítenek az előadásokról, a vitákról és az ajánlásokról. A szeminárium dokumentumai online elérhetőek lesznek.

3.   Időtartam

A projekt becsült teljes időtartama 24 hónap.

4.   Kedvezményezettek

A projekt kedvezményezettjei a nyugat-balkáni országoknak a fegyverzet-ellenőrzésért és a készletek kezeléséért felelős nemzeti intézményei.

A nyugat-balkáni országok népessége részesedni fog a projekt eredményeiből, a kézi- és könnyűfegyverek széles körű elterjedtségéből eredő bizonytalanság és instabilitás csökkenő veszélye révén.


Top