EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0031(01)

2011/15/EU: Az Európai Központi Bank határozata ( 2010. december 20. ) az azon tagállamoknak nyújtandó EFSF-hitelekkel kapcsolatos fizetések feldolgozására szóló számlák megnyitásáról, melyek pénzneme az euro (EKB/2010/31)

OJ L 10, 14.1.2011, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 285 - 286

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/15(1)/oj

14.1.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 10/7


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

(2010. december 20.)

az azon tagállamoknak nyújtandó EFSF-hitelekkel kapcsolatos fizetések feldolgozására szóló számlák megnyitásáról, melyek pénzneme az euro

(EKB/2010/31)

(2011/15/EU)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IGAZGATÓSÁGA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányára és különösen annak 17. és 21. cikkére,

mivel:

(1)

A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányának (a továbbiakban: KBER Alapokmánya) 17. cikke értelmében műveletei végzése érdekében az Európai Központi Bank (EKB) számlát nyithat hitelintézeteknek, közigazgatási intézményeknek és más piaci szereplőknek.

(2)

A KBER Alapokmányának 21.1. és 21.2. cikke alapján az EKB fiskális megbízottként tevékenykedhet az uniós intézmények, szervek, hivatalok vagy ügynökségek, a tagállamok központi kormányzata, regionális, helyi vagy más közigazgatási szervei, egyéb közjogi testületei vagy közvállalkozásai részére.

(3)

A TARGET2-EKB szabályairól szóló, 2007. július 24-i EKB/2007/7 határozat (1) 1. cikkének (2) bekezdése szerint az EKB a központi bankokat ügyfélként fogadhatja el.

(4)

Utalni kell az azon tagállamok, amelyeknek a pénzneme az euro és a European Financial Stability Facility, Société Anonyme (EFSF), egy Luxembourgban bejegyzett részvénytársaság között létrejött EFSF keretmegállapodásra, mely részvénytársaságnak azon tagállamok a részvényesei, amelyeknek a pénzneme az euro. Az EFSF keretmegállapodás 2010. augusztus 4-én lépett hatályba és vált kötelezővé.

(5)

Az EFSF keretmegállapodás és az EFSF szabályzatai szerint az EFSF-nek kölcsönkonstrukciós megállapodások (a továbbiakban: kölcsönkonstrukciós megállapodások) formájában finanszírozást kell nyújtania azon tagállamok részére, amelyeknek a pénzneme az euro, amennyiben ezek a tagállamok pénzügyi nehézségekkel küzdenek, és az Európai Bizottsággal politikai feltételeket tartalmazó egyetértési megállapodást kötöttek.

(6)

Az EFSF keretmegállapodás 3. pontjának (5) bekezdése előírja, hogy az EFSF által azon tagállamok, amelyeknek a pénzneme az euro, rendelkezésére bocsátott kölcsön nyújtásának az EFSF-nek és az adott kölcsönző tagállamnak az EKB által a kölcsönkonstrukciós megállapodás céljából nyitott számláin keresztül kell történnie. Az azon tagállamoknak nyújtott EFSF-kölcsönök kezeléséről, amelyeknek a pénzneme az euro című, 2010. szeptember 21-i EKB/2010/15 határozat (2) rendelkezéseket állapít meg a kölcsönkonstrukciós megállapodás működtetése céljából az EFSF nevében készpénzszámlának az EKB-nál történő megnyitásáról.

(7)

A kölcsönkonstrukciós megállapodás szerinti kölcsönviszszafizetések az EKB-nál az adott kölcsönfelvevő tagállam nemzeti központi bankja („NKB”) nevében nyitott készpénzszámlán keresztül történnek.

(8)

Rendelkezéseket kell megállapítani az EKB-nál az adott kölcsönfelvevő tagállam nemzeti központi bankja nevében nyitott készpénzszámlának a kölcsönkonstrukciós megállapodás működtetése céljából megnyitandó készpénzszámlák vonatkozásában,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Készpénzszámlák megnyitása

Az EKB a kölcsönfelvevő tagállam NKB-jának kérésére készpénzszámlát nyit a kölcsönkonstrukciós megállapodással kapcsolatos fizetések feldolgozására (a továbbiakban: NKB-készpénzszámla).

2. cikk

A készpénzszámlákon történő fizetések elfogadása

Az NKB-készpénszámla kizárólag a kölcsönkonstrukciós megállapodással kapcsolatos fizetések feldolgozására használható.

3. cikk

Megbízások elfogadása

Az EKB az NKB-készpénzszámlák vonatkozásában csak a számlatulajdonos NKB-tól fogad el megbízásokat.

4. cikk

Készpénzszámlák egyenlege

Az NKB-készpénzszámláknak egy időpontban sem lehet tartozik egyenlege. Emiatt ezekről a számlákról a számlaegyenleget meghaladó fizetések nem hajthatóak végre.

5. cikk

Kamatozás

Az EKB az NKB-készpénzszámlák egynapos követel egyenlege után az alkalmazandó EKB betéti konstrukciókkal megegyező összegben, aktuális/360 alapon kamatot fizet.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2010. december 20-án.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  HL L 237., 2007.9.8., 71. o.

(2)  HL L 253., 2010.9.28., 58. o.


Top