EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0028(01)

2011/22/EU: Az Európai Központi Bank határozata ( 2010. december 13. ) az Európai Központi Bank tőkéjének az euroövezeten kívüli nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséről (EKB/2010/28)

OJ L 11, 15.1.2011, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2013; hatályon kívül helyezte: 32013D0020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/22(1)/oj

15.1.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 11/56


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

(2010. december 13.)

az Európai Központi Bank tőkéjének az euroövezeten kívüli nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséről

(EKB/2010/28)

(2011/22/EU)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK ÁLTALÁNOS TANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára (a továbbiakban: a KBER Alapokmánya) és különösen annak 47. cikkére,

mivel:

(1)

A KBER Alapokmányának 47. cikke szerint az eltéréssel rendelkező tagállamok központi bankjai (a továbbiakban: az euroövezeten kívüli NKB-k) az általuk jegyzett tőkét nem fizetik be, kivéve, ha az Általános Tanács az EKB jegyzett tőkéjének legalább kétharmadát és a részvényesek legalább felét képviselő többséggel úgy határoz, hogy az általuk jegyzett tőkének egy minimális százalékát be kell fizetni az EKB működési költségeihez történő hozzájárulásként.

(2)

Az Európai Központi Bank tőkéjének az euroövezeten kívüli nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséhez szükséges intézkedések meghatározásáról szóló, 2008. december 15-i EKB/2008/28 határozat (1) 1. cikke arról rendelkezik, hogy az euroövezeten kívüli NKB-k az EKB tőkéjére vonatkozó tőkejegyzésük 7 %-át fizetik be 2009. január 1-jei hatállyal.

(3)

A nemzeti központi bankoknak az Európai Központi Bank tőkejegyzési kulcsában való százalékos részesedéséről szóló, 2008. december 12-i EKB/2008/23 határozat (2) a KBER Alapokmánya 29. cikkével összhangban meghatározza az EKB tőkejegyzési kulcsát, illetve megállapítja a tőkejegyzési kulcsban az egyes nemzeti központi bankokhoz rendelt súlyokat (a továbbiakban: tőkejegyzésikulcs-súlyok) 2009. január 1-jei hatállyal.

(4)

Az Európai Központi Bank tőkeemeléséről szóló, 2010. december 13-i EKB/2010/26 határozat (3) 1. cikke szerint az EKB tőkéje 2010. december 29-i hatállyal 5 milliárd EUR összeggel, 5 760 652 402,58 EUR-ról 10 760 652 402,58 EUR-ra emelkedik.

(5)

Az EKB tőkéjének emelése megkívánná az euroövezeti NKB-tól azt, hogy befizessék az emelt tőkében lévő részesedésük 7 %-át, mindazonáltal az EKB működési költségei abszolút értelemben nem indokolják a magasabb összegű hozzájárulást. Az EKB működési költségeihez az euroövezeten kívüli NKB-k által befizetendő, ezen emelt hozzájárulás elkerülése érdekében szükséges csökkenteni az euroövezeti NKB-k által befizetendő százalékarányt úgy, hogy a befizetendő összegek azonos szinten maradjanak,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A jegyzett és befizetett tőke mértéke és formája

Az egyes euroövezeten kívüli NKB-k az EKB tőkéjére vonatkozó tőkejegyzésük 3,75 %-át fizetik be 2010. december 29-i hatállyal. Figyelembe véve az EKB/2008/23 határozat 2. cikkében meghatározott tőkejegyzésikulcs-súlyokat, az egyes euroövezeten kívüli NKB-k az alábbi táblázatban a nevük mellett feltüntetett jegyzett és befizetett összegekkel bírnak:

Euroövezeten kívüli NKB

Jegyzett tőke 2010. december 29-én

(EUR)

Befizetett tőke 2010. december 29-én

(EUR)

Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank)

93 467 026,77

3 505 013,50

Česká národní banka

155 728 161,57

5 839 806,06

Danmarks Nationalbank

159 634 278,39

5 986 285,44

Eesti Pank

19 261 567,80

722 308,79

Latvijas Banka

30 527 970,87

1 144 798,91

Lietuvos bankas

45 797 336,63

1 717 400,12

Magyar Nemzeti Bank

149 099 599,69

5 591 234,99

Narodowy Bank Polski

526 776 977,72

19 754 136,66

Banca Națională a României

265 196 278,46

9 944 860,44

Sveriges Riksbank

242 997 052,56

9 112 389,47

Bank of England

1 562 145 430,59

58 580 453,65

2. cikk

A befizetett tőke módosítása

(1)   Mivel valamennyi euroövezeten kívüli NKB befizette már az EKB/2008/28 határozat alapján 2010. december 28-ig hatályos, az EKB tőkéjére vonatkozó jegyzése 7 %-át, minden egyes euroövezeten kívüli NKB befizeti az alábbi táblázatban feltüntetett, fennmaradó összeget, amely az 1. cikkben meghatározott, befizetett tőke és a múltban már befizetett tőke különbözete:

Euroövezeten kívüli NKB

(EUR)

Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank)

2 421,63

Česká národní banka

4 034,75

Danmarks Nationalbank

4 135,95

Eesti Pank

499,04

Latvijas Banka

790,95

Lietuvos bankas

1 186,56

Magyar Nemzeti Bank

3 863,01

Narodowy Bank Polski

13 648,22

Banca Națională a României

6 870,95

Sveriges Riksbank

6 295,79

Bank of England

40 473,51

(2)   Az euroövezeten kívüli NKB-k az (1) bekezdésben meghatározott összegeket az EKB számára a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolási rendszeren („TARGET2”) keresztüli egyedi átutalás útján fizetik meg 2010. december 29-én.

(3)   Amennyiben egy euroövezeten kívüli NKB nem rendelkezik hozzáféréssel a TARGET2-höz, az (1) bekezdésben megállapított összegeket egy olyan számlán kell jóváírni, amelyet az EKB vagy az euroövezeten kívüli NKB megfelelő időben jelöl meg.

3. cikk

Záró rendelkezések

(1)   Ez a határozat 2010. december 29-én lép hatályba.

(2)   Az EKB/2008/28 határozat 2010. december 29-én hatályát veszti.

(3)   Az EKB/2008/28 határozatra való hivatkozásokat az erre a határozatra való hivatkozásként kell értelmezni.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2010. december 13-án.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  HL L 21., 2009.1.24., 81. o.

(2)  HL L 21., 2009.1.24., 66. o.

(3)  Lásd e Hivatalos Lap 53. oldalát.


Top